In de loop van de Coronavirus-pandemie heb ik een aantal artikelen en video’s gepubliceerd welke dieper ingaan op de hele situatie en dan met name in verband met Jehovah’s Getuigen. Omdat verschillende van deze artikelen willekeurig werden gepubliceerd binnen meerdere categorieën, is dit artikel speciaal bedoeld om te dienen als een compleet overzicht waarin alle relevante links en video’s zijn terug te vinden, zodat alle relevante informatie nog makkelijker toegankelijk wordt voor serieuze onderzoekers.

Toen de pandemie begin 2020 voor het eerst begon, was iedereen bereid om door middel van een lockdown alles gedurende een paar weken stil te leggen om zo “de verspreiding van het virus tegen te gaan”. Destijds leek dat ook redelijk. Het Wachttorengenootschap was er bijzonder snel bij om de openbare bediening in te perken en om de deuren van iedere vergaderplaats te sluiten. Nogmaals, destijds leek dit ook het verstandigste om te doen. Maar naarmate het jaar vorderde, bleven de lockdowns echter van kracht. Deze twee weken werden vervolgens een jaar. Ondertussen haastten alle grote farmaceutische bedrijven zich om hun niet-geteste vaccins over de hele planeet uit te rollen, welke allemaal werden aangeprezen als “veilig en effectief”. Nu blijkt dus dat deze experimentele vaccins noch veilig, noch effectief blijken te zijn.

Aanvankelijk verzekerde het Wachttorengenootschap de Jehovah’s Getuigen dat het nemen van deze vaccinaties een persoonlijke keuze was. Vervolgens begon het Besturende Lichaam, in de zomer van 2021, door middel van hun pandemie-Updates, geleidelijk aan op krachtige wijze te pleiten voor deze injecties en ze hebben zelfs richting ouderlingen gedreigd met juridische comités indien ze openlijk bezwaar zouden uiten tegen het massale inentingsprogramma van de Verenigde Naties die ook door het Wachttorengenootschap werd onderschreven. Het Wachttorengenootschap heeft duidelijk aangetoond dat ze meer deden dan alleen maar de prikken goedkeuren. Wanneer we de woorden van broeder Lösch terugluisteren uit Besturende Lichaam-update #7 – 2021, dan zien we dus dat het Wachttorengenootschap daarmee heeft aangetoond dat ze eveneens een leverancier zijn geworden van deze vaccins aan bijkantoren in sommige derdewereldlanden.

Het Besturende Lichaam heeft zelfs Jehovah’s Getuigen berispt omdat ze koppig zouden zijn en omdat ze een “sterke mening” zouden hebben over deze vaccins, waarbij zij door het Besturende Lichaam ook nog werden beschuldigd dat zij zichzelf zouden overgeven aan ongeoorloofde complottheorieën omdat ze de goddelijke leiding van het Besturende Lichaam in twijfel durfden te trekken terwijl deze goddelijke leiding in werkelijkheid een weerspiegeling was van het beleid van de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties. Dit was het meest hardhandige en meest verdeeldheidzaaiende beleid ooit – en dat allemaal in naam van de christelijke eenheid. In de video Besturende Lichaam Update #9 ging het Besturende Lichaamslid David Splane zelfs zo ver dat hij beweerde dat Jehovah volledig achter het vaccinatieplan stond. Als Jehovah’s wachter heb ik getracht om Gods woord ten aanzien van deze schokkende ontwikkeling bekend te maken.

CORONAVIRUS – GAAT HET OM BIOLOGISCHE OORLOGSVOERING? (16 maart 2020)

WAT IS ER TOCH AAN DE HAND? (31 juli 2020)

MAG EEN MENS GOD BEROVEN? (23 augustus 2020)

ZORG DAT JE KLAARSTAAT EN DAT JE LAMPEN BRANDEN (5 december 2020)

IS DIT HOE AFVALLIGHEID ERUITZIET? (25 december 2020)

IS DE COVID VACCINATIE HET 666 MERKTEKEN VAN HET BEEST? (17 februari 2021)

ZE VERTROUWEN OP DINGEN DIE NIETS VOORSTELLEN EN SPREKEN OVER WAT GEEN WAARDE HEEFT (12 april 2021)

FRISSE LUCHT EN ZONLICHT (4 juni 2021)

ZE BROEDEN DE EIEREN UIT VAN EEN GIFTIGE SLANG (10 juli 2021)

DE ONRECHTVAARDIGE KENT GEEN SCHAAMTE (7 augustus 2021)

COMMENTAAR OP BESTURENDE LICHAAM UPDATE 2021 NR.7 (transcript) (1 september 2021)

COMMENTAAR OP BESTURENDE LICHAAM UPDATE 2021 NR.7 (DEEL 2) (4 september 2021)

DE DAG VAN JE AFREKENING KOMT ERAAN (7 september 2021)

VACCINATIES EN HET EINDE VAN DE WERELD (11 september 2021)

JULLIE HANDEN ZITTEN ONDER HET BLOED (13 september 2021)

ALS HET BESTUREND LICHAAM ZICH MAAR MET HUN EIGEN ZAKEN ZOU BEMOEIEN! (24 september 2021)

WANNEER DE SLECHTE SLAAF ZIJN MEDESLAVEN BEGINT TE SLAAN (30 september 2021)

DE TWEEDE HOLOCAUST IS BEGONNEN (31 augustus 2021)

DE GELOOFSAFVAL VAN HET BESTURENDE LICHAAM (28 september 2021)

HET GODSLASTERENDE BEEST EN DE NAAM VAN JEHOVAH (4 oktober 2021)

GRAFEEN-INJECTIES, ELIA EN DE PROFETEN VAN BAӒL (5 oktober 2021)

COMMENTAAR OP BESTURENDE LICHAAM UPDATE NR. 9 (14 november 2021)

COMMENTAAR OP BESTURENDE LICHAAM UPDATE 2021 nr. 10 (19 december 2021)

Vragen over vaccinaties

Wee mijn waardeloze herder

Commentaar op Update #7

Commentaar op Besturend Lichaam Update #9

Commentaar op Besturend Lichaam Update #10