Dagtekst zondag 30 mei

Al vóór zijn geboorte zal hij vervuld zijn met heilige geest. — Luk. 1:15.

In de Bijbel staan veel voorbeelden van personen met een sterk geloof die heilige geest kregen maar  geen hemelse hoop hadden. David bijvoorbeeld werd geleid door heilige geest (1 Sam. 16:13). Door heilige geest ging hij de diepe dingen over Jehovah begrijpen en werd hij zelfs geïnspireerd om gedeelten van de Bijbel te schrijven (Mark. 12:36). Toch zei Petrus dat David ‘niet naar de hemel is opgestegen’ (Hand. 2:34). Johannes de Doper was ‘vervuld met heilige geest’ (Luk. 1:13-16). Jezus zei dat niemand groter was dan Johannes, maar vervolgens zei hij dat Johannes geen deel zou uitmaken van het hemelse Koninkrijk (Matth. 11:10, 11). Jehovah gebruikte zijn geest om die mannen de kracht te geven om geweldige dingen te doen, maar hij gebruikte die geest niet om ze uit te kiezen voor leven in de hemel. Wil dat zeggen dat ze minder trouw waren? Nee. Het betekent gewoon dat Jehovah ze tot leven zal wekken in een paradijs op aarde (Joh. 5:28, 29; Hand. 24:15). w20.01 23 ˚15

Dit is nou het frustrerende aan het Wachttorengenootschap. Aan de ene kant onderwijzen ze de waarheid, zoals in de dagtekst van vandaag. Op zeer inzichtelijke wijze zelfs. Op andere dagen laten ze echter weer zien dat ze volledig ontspoord zijn. Het feit dat veel van wat ze leren waarheid is, verleent geloofwaardigheid en dient tegelijkertijd als een dekmantel voor hun valse leerstellingen. Maar wat hadden we dan anders kunnen verwachten van een organisatie die bestaat uit getrouwe en uit slechte mensen? Dr. Jykell en Mr. Hyde.

Ik heb de update van mei 2021 bekeken van het Besturende Lichaam. Volgens Mark Sanderson zijn er wereldwijd meer dan 17.000 Jehovah’s Getuigen het slachtoffer geworden van het coronavirus. Dat is natuurlijk bijzonder tragisch. Dat betekent daarnaast ook dat de complete lockdown van het Wachttorengenootschap weinig tot geen resultaat heeft gehad ten aanzien van het redden van levens. Indien er 17.000 zielen zouden zijn omgekomen, dan weten we in ieder geval zeker dat ze het virus niet hebben opgelopen als gevolg van het contact met andere christenen in de Koninkrijkszaal en ook niet omdat ze buiten zouden hebben deelgenomen aan de openbare bediening.

Overigens zijn we op dit moment aangekomen op het punt waarop er inmiddels wordt geaccepteerd dat de kans op besmetting buitenshuis extreem laag is. De prachtige zon van Jehovah is een krachtig antisepticum. Het blijkt zo te zijn dat Jehovah zelf het een en ander weet over ultraviolet licht en ook over het menselijk immuunsysteem.

Het is onderhand ook al bekend dat personen die aan Covid bezwijken een tekort hebben aan vitamine D. En ook blijkt dat de zon van Jehovah het menselijk lichaam helpt om zijn eigen vitamine D aan te maken. Het is daarom ook erg jammer dat het Besturende Lichaam zichzelf fel verzet tegen mogelijke natuurlijke remedies. Wanneer men deelneemt aan de openbare bediening, dan volgt men daarmee niet slechts het bevel op van de Bevelhebber. Het heeft daarnaast ook nog een gezonde en helende werking, terwijl aan de andere kant het binnen opgesloten zitten in afgesloten ruimtes absoluut niet gezond is. Dit is namelijk zowel fysiek als mentaal niet gezond. Wellicht zou de oorzaak hiervan gedeeltelijk kunnen liggen in het feit dat het Besturende Lichaam zichzelf al veel te lang heeft afgezonderd in hun eigen ivoren torens op Bethel. Ze zouden daarom ook eens wat vaker naar buiten moeten gaan voor wat zon en wat frisse lucht.

Buiten zijn en een stukje wandelen in de frisse lucht en in de zon is zo ongeveer de meest gezonde activiteit die je zou kunnen ondernemen. Jammer dat het Wachttorengenootschap alle Jehovah’s Getuigen heeft bevolen om binnen te blijven en om de vuile lucht in te ademen. Jehovah zou daarom ook heel goed van oordeel kunnen zijn dat het Besturende Lichaam heeft bijgedragen aan het dodental. Wellicht zou dat ook de reden kunnen zijn waarom Mark Sanderson op schaamteloze wijze de overwinning uitriep over de pandemie. Misschien sprak hij wel zo schaamteloos vanwege het feit dat hij zijn vertrouwen projecteerde over hun verbond met de dood?

“Hoor daarom het woord van Jehovah, jullie opscheppers, jullie heersers van dit volk in Jeruzalem, want jullie zeggen: ‘We hebben een verbond gesloten met de Dood, met het Graf zijn we een overeenkomst aangegaan. Als de kolkende stortvloed voorbijkomt, zal die ons niet treffen, want we houden ons schuil in een leugen en we verbergen ons in bedrog.” (Jesaja 28:14-15)

Ik vraag me af of de leiding van het Wachttorengenootschap al openlijk heeft opgeschept over het klimaatneutrale ontwerp dat bij de bouw van Warwick is gebruikt. Ik vraag me af of ze daarbij luchtzuiveringsinstallaties hebben gebruikt die men ook in ziekenhuizen gebruikt. Als dat zo zou blijken te zijn dan voelen ze zich nu misschien wel heel erg veilig en beschermd in hun eigen afgelegen en ontsmette kasteel, nadat ze de vieze smerige stad op tijd hadden verlaten, net voor het uitbreken van de pandemie. Behalve het feit dat ze de profetieën zo hebben uitgelegd dat de dag des oordeels in het verleden wordt geplaatst, draagt hun fysieke veiligheid er daarnaast waarschijnlijk ook toe bij dat ze zichzelf ervan hebben overtuigd dat ze een overeenkomst hebben gesloten met de dood.