Ik ben ongeveer anderhalf jaar geleden gestopt met het schrijven van mijn commentaar op de Dagtekst van het Wachttoren-genootschap. Echter is de dagtekst van vandaag dermate schokkend dat ik mij niet kon bedwingen om hier enig commentaar op te geven.

“Liegen is in de samenleving heel gewoon geworden. In het artikel ‘Iedereen liegt’ zegt Yudhijit Bhattacharjee: ‘Het vermogen om te liegen blijkt diep geworteld te zijn in de menselijke natuur.’ Mensen liegen vaak uit zelfbescherming en voor eigen gewin. Ze liegen om een foutje of overtreding te verdoezelen of om economisch en persoonlijk voordeel te behalen. Het artikel zegt: ‘Met het grootste gemak gooien we er een leugentje om bestwil uit tegenover onbekenden, collega’s, vrienden en dierbaren.’ Wat is het gevolg van al dat liegen? Beschaamd vertrouwen en verstoorde relaties. David bad tot Jehovah: ‘Waarheid in iemands binnenste geeft u vreugde’ (Ps. 51:6). David wist dat de waarheid spreken uit je binnenste komt, uit je hart. Ware christenen ‘spreken de waarheid tegen elkaar”

De mate van hypocrisie van het Wachttoren-genootschap is werkelijk verbazingwekkend. Het gemak waarmee ze leugens verspreiden… Precies op de wijze zoals hun aangehaalde expert zei, vertellen ze leugens om de organisatie te beschermen en deze tegelijkertijd te promoten.

Overweeg om te beginnen eens het immorele 10-jarige partnerschap tussen de Wachttoren-organisatie en de Verenigde Naties, ook wel het wilde beest genoemd. Gedurende tien jaar lang, van 1991 tot 2001, is het Wachttorengenootschap een politieke samenwerking aangegaan met het DPI (Department of Public Information) van de Verenigde Naties in de hoedanigheid van ngo op associate niveau. Dat partnerschap vereiste dat het Wachttorengenootschap een deel van zijn middelen zou gebruiken om het publiek positieve voorlichting te geven over de verscheidenheid aan VN-programma’s. Elke ngo die een verzoek deed om lid te mogen worden moest een aanvraag indienen inclusief meerdere voorbeelden die aantoonden op welke wijze de VN door hen werd gepromoot. Elk jaar werd daarnaast ook nog van alle actieve ngo’s vereist dat ze nog twee extra voorbeelden moesten indienen om te bevestigen dat ze daadwerkelijk voldeden aan de door de Verenigde Naties gestelde voorwaarden van het partnerschap.

De Wachttoren-organisatie gehoorzaamde en voldeed plichtsgetrouw aan de eisen van de Verenigde Naties. Om aan de eisen van het wilde beest te voldoen moesten de schrijvers van Bethel de VN op een slimme manier in een positief daglicht stellen. Dit moest een manier zijn die Jehovah’s Getuigen niet zou alarmeren waardoor zij ineens massaal lucht zouden krijgen van hun voorgenomen werkwijze. Ik heb zeer gedetailleerd gedocumenteerd hoever de Wachttoren-organisatie is gegaan in deze kwestie. Dit staat allemaal beschreven in het Engelstalige hoofdstuk genaamd “Strange Bedfellows”, en later ook in de Nederlandse vertaling waarin het hoofdstuk werd hernoemd naar “Het Partnerschap” (in de definitieve uitgave van het boek ‘Jehovah Zelf is Koning Geworden’).

Toen de London Guardian de schokkende hypocrisie van het Wachttorengenootschap aan het licht bracht, beweerde de woordvoerder van de Wachttoren-organisatie dat het noodzakelijk was om een geassocieerde NGO te worden om zo toegang te krijgen tot de bibliotheek van de VN. Dit was hun officiële verklaring:

“Our purpose in registering with the Department of Public Information as a non-governmental organization (NGO) in 1991 was to have access to research material available on health, ecological and social problems available at the United Nations library facilities. We had been using the library for many years prior to 1991, but in that year it became necessary to register as an NGO to have continued access.”

Vrij vertaald in het Nederlands luidde dit citaat als volgt: 

“Onze doelstelling om onszelf in 1991 bij het Department of Public Information te registreren als een niet-gouvernementele organisatie (NGO) was om toegang te verkrijgen tot het beschikbare onderzoeksmateriaal uit de bibliothecaire faciliteiten van de Verenigde Naties betreffende onderwerpen als gezondheid en ecologische- en sociale problemen. We gebruikten de VN bibliotheek al vele jaren vóór 1991, maar in dat jaar werd het echter noodzakelijk om zich als ngo te registreren om toegang te blijven behouden”

Het Wachttoren-genootschap heeft gelogen. Niet alleen was de Dag Hammarskjöld-bibliotheek van de Verenigde Naties toegankelijk voor alle gekwalificeerde onderzoekers, maar daarnaast zijn er ook tal van VN-bibliotheken gelokaliseerd in diverse universiteiten over de hele wereld, waaronder een aan de Columbia University in New York City, niet ver verwijderd van het oude Bethel-hoofdkwartier in Brooklyn. Toen de voorlichtingsafdeling van de VN werd overspoeld met vragen van bezorgde Jehovah’s Getuigen, legden ze uit dat het geen vereiste was om een partnerschap aan te gaan met de DPI van de Verenigde Naties om hun bibliotheek te mogen gebruiken. (Helaas heeft de VN hun website enkele jaren geleden vernieuwd en veel van de officiële documenten waarnaar ik oorspronkelijk heb gelinkt, zijn hierbij verloren gegaan)

Destijds sprak ik persoonlijk met de hoofdbibliothecaris van de Dag Hammarskjöld Bibliotheek van de Verenigde Naties, die aan mij verifieerde dat de bibliotheek vrijelijk toegankelijk was voor elke gekwalificeerde onderzoeker. Ironisch genoeg bleek dat na de vliegramp in New York van 11 september, direct een maand later, precies in dezelfde periode dat het partnerschap van het Wachttoren-genootschap in de krant “The Guardian” werd ontmaskerd, de VN de toegang tot hun bibliotheek ophief voor iedereen behalve voor NGO’s die zich in een actief samenwerkingsverband met de DPI bevonden.

De waarheid is echter dat er geen enkele NGO door de DPI werd geaccepteerd die niet aan de gestelde criteria voldeed. Daarmee is alles gezegd. Denk hier eens dieper over na! Alle Jehovah’s Getuigen over de hele wereld werden in de periode tussen 1991 tot en met 2001 misleid om miljoenen tijdschriften te verspreiden die bezaaid waren met VN-propaganda. Toen hun achterbakse plan aan het licht kwam, loog het Besturende Lichaam schaamteloos waar iedereen bijstond. Vanaf dat moment hebben ze iedereen vervolgd en uitgesloten die hun leugens niet klakkeloos wilden slikken. (Er moet wel opgemerkt worden dat het dienstdoende personeel rondom het Besturende Lichaam sinds de jaren negentig aanzienlijk is veranderd. De directe verantwoordelijken voor de ngo-affaire hebben in de tussentijd het toneel verlaten. De meeste huidige leden van het Besturend Lichaam zaten 25-30 jaar geleden niet in het lichaam in de periode dat het Wachttoren-genootschap voor het eerst begon samen te werken met de Verenigde Naties.)

Dan is er ook nog het probleem omtrent het kindermisbruik. Duizenden kinderen van Jehovah’s Getuigen zijn wereldwijd door verschillende gemeenteleden misbruikt en verkracht. Het Wachttoren-beleid was en is nog steeds om niet samen te werken met de politie. Vandaar ook dat de superieure autoriteiten in diverse landen politie invallen hebben moeten uitvoeren omdat de Wachttoren-organisatie niet wilde meewerken in diverse kindermisbruik onderzoeken. Volgens de Wachttoren-organisatie is dit allemaal geen probleem. Het zijn volgens hen allemaal verzonnen satanische leugens van de media. Echter blijkt dat het Wachttorengenootschap aan vele slachtoffers van seksueel misbruik in de achterkamertjes in het geheim vele miljoenen heeft uitbetaald in buitengerechtelijke schikkingen. Daarnaast moeten deze misbruikslachtoffers in geval van een buitengerechtelijke schikking  ook nog eens zwart op wit een zogenoemde ‘gag-order’ tekenen wat ervoor zorgt dat deze slachtoffers juridisch gezien niet met anderen mogen spreken over de rechtszaak, de hoogte van het geldbedrag dat zij van de Wachttoren-organisatie hebben ontvangen  en ook mochten ze niet met anderen spreken over eventuele namen van betrokkenen. Wat blijkt deze zin uit de dagtekst evenals nog een ander wachttoren-artikel te kloppen: “Ze liegen om een foutje of overtreding te verdoezelen of om economisch en persoonlijk voordeel te behalen.”

Dan is er ook nog 1914. Op een dag zullen Jehovah’s Getuigen verbijsterd terugkijken naar de geschiedenis en zullen ze beseffen dat het Wachttoren-genootschap hun blinde toewijding absoluut niet verdiende. Dit zal pas plaatsvinden nadat de organisatie ontmaskerd zal worden en voor eeuwig de geschiedenisboeken zal ingaan als degene die een van de grootste hoaxes heeft gefabriceerd die ooit zijn bedacht. Leugen na leugen is verzonnen om Jehovah’s Getuigen te misleiden door hen ervan te overtuigen dat Christus al is teruggekeerd. In de loop der jaren heb ik al deze leugens ook nauwkeurig gedocumenteerd. Het hele proces wordt in de profetie afgebeeld in het 13de hoofdstuk van Ezechiël. Jehovah richt zich hier tot degenen die zijn volk aansturen, en daarnaast hun eigen profetieën verzinnen en een leugen promoten. Jehovah noemt hen de „dwaze profeten” die een zwakke muur bouwen en deze bepleisteren met de ene na de andere laag witkalk. (Zie artikel: Zij die  hun eigen profetieën verzinnen)

Veel van Jehovah’s Getuigen die zich bewust zijn geworden van de bedrieglijke handelingen van het Wachttorengenootschap zijn tot struikelen gebracht. Veel van hen zijn tot de onjuiste conclusie gekomen dat omdat het Wachttorengenootschap misleiding en bedrog heeft gebruikt, het ook onmogelijk Jehovah’s organisatie kan zijn. De Schrift bewijst het tegendeel. In het hoofdstuk van Jesaja waaruit de Wachttoren-organisatie de naam van Jehovah’s Getuigen heeft afgeleid, spreekt God tot degenen die hij zijn getuigen en zijn dienaren noemt en Hij zegt tot hen: “Je eerste voorvader heeft gezondigd en je eigen woordvoerders zijn tegen me in opstand gekomen. Daarom zal ik de leiders van de heilige plaats ontwijden, ik zal Jakob overleveren aan vernietiging en Israël aan spottende woorden.” (Jesaja 43: 27-28)

De ontwijding ofwel de ontheiliging van de heilige plaats is waar Jezus over sprak toen hij zijn discipelen vertelde dat Jeruzalem vernietigd zou worden zodra een walgelijk ding zou staan waar het niet hoort. Hoewel Jehovah’s Getuigen gewend zijn aan het feit dat zij op verschillende manieren vervolgd worden, hebben ze aan de andere kant geen flauw vermoeden dat hetgeen er nog gaat komen, in hun ogen zal lijken op vervolging, terwijl het feitelijk een straf zal zijn die voortkomt uit de hand van Jehovah.

Ogenschijnlijk verwijzend naar de Chaldeeuwse belegering van Jeruzalem, sprak Jehovah door middel van Jeremia de wereldwijde holocaust uit die bekend is komen te staan als de grote verdrukking evenals het doel ervan: “Want ik ben met je’, verklaart Jehovah, om je te redden. Maar alle volken waarheen ik je verstrooid heb, zal ik vernietigen. Jou zal ik niet vernietigen. Ik zal je in de juiste mate corrigeren en ik zal je beslist niet ongestraft laten.”  (Jeremia 30:11)