De voorbereiding heeft lang geduurd, echter bevindt Satan zich op dit moment in de laatste fase van het in gijzeling nemen van de hele wereld. Het is nu duidelijk dat de pandemie slechts een list was om paniek mee te zaaien en om de wereld te misleiden tot het nemen van injecties. Het lijkt er nu op dat de injecties niet zozeer waren bedoeld als biologisch wapen, maar eerder als een zelfassemblerend microcomputersysteem dat de mogelijkheid heeft om te kunnen communiceren door middel van 5G.

Alle lidstaten van de Verenigde Naties duwen de door Bill Gates gefinancierde injecties met al hun macht door. En op dit moment heeft ook het Wachttorengenootschap zichzelf volledig aangesloten bij dit wereldwijde plan. Het verraad van het Wachttorengenootschap richt de focus op het elfde hoofdstuk van Zacharia. De waardeloze herder heeft de schapen aan de kopers verkocht.

Het injecteerbare computersysteem is zeker niet alleen bedoeld om de actuele verblijfslocaties van individuen te kunnen volgen. Dat kon namelijk ook al door middel van de smartphones die we allemaal bij ons hebben. Het is echter iets veel krachtigers dan dat. Het betreft namelijk een digitaal identificatiesysteem. En wellicht betreft het zelfs nog veel meer dan alleen dat. Op het eerste oog lijkt dit allemaal sciencefiction te zijn, echter wijst de realiteit uit dat dit niet langer het geval is. Het zou zo kunnen zijn dat de injecties kunstmatige intelligentie in staat stellen om onze spraak en onze gedachten te kunnen volgen en zelfs om berichten te kunnen ontvangen. Wat is dan het nut hiervan?

Zodra het hele wereldwijde systeem ineenstort en de reset wordt geïmplementeerd, zoals in Openbaring wordt gesymboliseerd door de dodelijke verwonding aan de kop van het beest en het daaropvolgende wonderbaarlijke herstel, wordt er daarnaast ook nog het volgende gezegd over het beest: “Hij kreeg een mond die grote dingen en godslasteringen sprak en hij kreeg autoriteit om 42 maanden lang te handelen. Hij opende zijn mond met lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn woonplaats, degenen die in de hemel wonen. Het werd hem toegestaan om oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. Hij kreeg autoriteit over alle stammen en volken en talen en landen. (Openbaring 13: 5-7)

Het krijgen van een mond komt overeen met wat er wordt afgebeeld in het boek Daniël met betrekking tot de opkomende kleine hoorn die een mond heeft waarmee het arrogante woorden spreekt tegen God. Het wordt aan de kleine hoorn die groot wordt ook toegestaan om oorlog te voeren tegen de heiligen waarbij hij hen zelfs zal gaan overwinnen.

Er wordt gezegd dat het godslasterlijke beest zelfs degenen beschimpt die in de hemel wonen. Dat zou dus Christus en de engelen omvatten, maar daarnaast ook de 144.000 die zich tegen die tijd, vanaf het moment van de eerste opstanding, ook in de hemel zullen bevinden. Ook al zal er nog een overblijfsel van de heiligen op aarde aanwezig zijn wanneer de verzegeling eenmaal plaatsvindt, zo zal er op dat moment ook voor hen al een woonplaats in de hemel zijn gereserveerd, alsof ze op de berg Sion staan samen met het Lam.

Openbaring geeft aan dat het beest specifiek de Naam van God zal lasteren. Welke vorm dat zal aannemen, zal nog moeten gaan blijken. Het zal ongetwijfeld iets schokkends zijn. Eeuwenlang heeft de Duivel zijn invloed gebruikt om Gods Naam voor de mensen te verbergen. De heidense christenheid heeft Jezus op de plek neergezet van de Allerhoogste en ze hebben daarnaast ook hun uiterste best gedaan om alle sporen van JHWH weg te wissen uit hun versies van de Bijbel. De komende lastering van de Naam van God zal dus iets zijn dat we nog nooit eerder hebben gezien. Het zal betekenen dat het beest openlijk tegen Jehovah zal gaan spreken — bij naam.

Als het beest bestemd is om oorlog te gaan voeren tegen de heiligen, dan betekent dit dus ook dat het beest moet weten wie ze zijn, waar ze zich bevinden en wat ze aan het doen zijn. Aangezien de 144.000 op dat moment de naam van Christus en de naam van de Vader op hun voorhoofden geschreven hebben staan, betekent dit dus dat het aardse overblijfsel prominent de naam van God zal dragen. De Naam die door het beest wordt belasterd. Niet letterlijk natuurlijk. Maar ze zullen de naam uitspreken die het beest belastert. De injecteerbare grafeenchips zouden een rol kunnen gaan spelen in de oorlog van het beest tegen de heiligen, wat nogmaals, een verklaring zou kunnen zijn voor het vaccinatiemandaat van het Wachttorengenootschap.

We kunnen nu ook nog meer begrip opbrengen voor het feit dat Jezus zijn kleine kudde een hart onder de riem stak door hen te waarschuwen om niet bang te zijn voor mannen die alleen het lichaam kunnen doden en niets meer dan dat.