Jehovah's Wachter Jehovah's Wachter Een grote storm komt eraan "Jehovah van de legermachten mobiliseert het leger voor de oorlog. Ze komen uit een ver land, van het uiteinde van de hemel, Jehovah en de wapens van zijn woede, om de hele aarde te verwoesten." "Jehovah neemt zijn plaats in om zijn rechtszaak te voeren en staat op om een vonnis te vellen over volken. Jehovah zal een oordeel uitspreken over de oudsten en leiders van zijn volk." "Wee degenen die verlangen naar de dag van Jehovah!" "Wat zal de dag van Jehovah voor jullie betekenen? Duisternis en geen licht." "Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een uur dat jullie het niet verwachten."

Meest recente artikelen

Klik hier JEHOVAH ZELF IS KONING GEWORDEN JEHOVAH ZELF IS KONING GEWORDEN Een inleiding voor de apocalyps Een inleiding voor de apocalyps Klik hier De laatste uitgave De laatste uitgave Klik hier Slide5 Een openbaring door Jezus Christus,
die God hem gegeven heeft om aan zijn slaven
te laten zien wat er binnenkort moet gebeuren.
Openbaring 1:1a
Klik hier
Jehovah zelf is koning geworden!
Met verhevenheid is hij bekleed; Jehovah is bekleed —
met sterkte heeft hij zich omgord.– Psalmen 93:1
Klik hier