Geachte lezer,

In de maand juni van 2020 hebben we persoonlijk 200 papieren exemplaren van de onderstaande brochure getiteld “De Tweede Komst van Christus – Wat zal dit voor u betekenen?” naar iedere Nederlandse Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen gestuurd. Daarnaast zijn er ook nog diverse exemplaren gestuurd naar Koninkrijkszalen in het Vlaamse gedeelte van België evenals naar de Nederlandse Antillen en ook nog naar een aantal gemeenten in Suriname.

Omdat de digitale pdf-versie van deze brochure op de website te vinden is waar ook het boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden” op staat, zou het kunnen zijn dat een aantal bezoekers van e-watchman.nl niet op de hoogte zijn van het bestaan van deze brochure. Daarom hebben we besloten om door middel van dit artikel de geïnteresseerde bezoeker alsnog te wijzen op deze prachtige brochure.

De brochure gaat zoals de titel reeds aangeeft over de Tweede Komst van Christus. Zoals iedere Jehovah’s Getuige weet, leert het Wachttorengenootschap al vanaf het begin van haar bestaan dat deze gebeurtenis, de parousia oftewel de tweede Komst van Christus onzichtbaar zou hebben plaatsgevonden in het jaar 1914. Jehovah’s Getuigen zijn ertoe gebracht te geloven dat God hen op dit moment al in het geestelijke paradijs heeft binnengeleid en dat het oordeel over het huis van God in het verleden al zou hebben plaatsgevonden. Deze beweringen houden simpelweg geen stand wanneer we deze leerstellingen beproeven aan de hand van de Heilige Schrift. Daarnaast bestaan er ook nog veel meer leerstellingen van het Wachttorengenootschap die niet te rechtvaardigen zijn wanneer we de Bijbel erop naslaan. Een ieder die oprecht naar de feiten kijkt, zal beseffen dat ik hier geen onwaarheid aan het verkondigen ben. Deze leugens van het Wachttorengenootschap zijn al veel te lang onbetwist gebleven. Hoe waar is dan ook de verklaring van het Wachttorengenootschap waarbij ze stellen dat het verzwijgen van de waarheid ervoor zorgt dat de leugen in stand blijft en voor waarheid wordt aangenomen zodat nog meer mensen erdoor kunnen worden beïnvloed.

In de afgelopen twee decennia heb ik in alle oprechtheid contact opgenomen met het Besturende Lichaam en de leiding van het Wachttorengenootschap, zowel persoonlijk als in veel gepubliceerde open brieven. Ik heb ernstig geprobeerd om hen te waarschuwen en hen aan te sporen om trouw te zijn aan God. Ze hebben mijn boodschap simpelweg genegeerd en ze zullen er ongetwijfeld een hekel aan hebben om iets aan te moeten nemen van een of andere buitenstaander. Maar wanneer we de geschiedenis in de Bijbel lezen, waren de profeten uit de oudheid dan niet juist onbekende personen die door Jehovah gestuurd werden naar de toenmalige leiders van zijn volk om hen te informeren over de naderende oordelen van Jehovah God? Werden deze boodschappers hartelijk ontvangen en waren zij hoog aangeschreven?

Jehovah’s Getuigen zouden zich wellicht kunnen afvragen hoe het in hemelsnaam mogelijk zou kunnen zijn dat er een groot gevaar dreigt vanuit het Wachttorengenootschap. Dit heeft dan ook alles te maken met de bron van de voorzegde “bedrieglijke invloed” waar de geïnspireerde apostel Paulus ons voor waarschuwde in 2 Thessalonicenzen 2 vers 11. Deze bedrieglijke invloed zou door Jehovah God worden toegestaan en wordt uitgeoefend op degenen die “de waarheid kennen” om zodoende onze liefde voor deze waarheid te kunnen beproeven. Waarschuwde de apostel Paulus ons dan niet van tevoren voor de aanwezigheid van een mens van wetteloosheid die in de tempel van God zou zitten en die zichzelf als een god zou presenteren en dat alleen de manifestatie van de aanwezigheid van Christus ervoor zou kunnen zorgen dat deze mens van wetteloosheid van zijn plaats zou kunnen worden verwijderd? Dit zijn de zaken die ik u ter overweging heb voorgelegd.

De authentieke komst van Christus en de daadwerkelijke parousia liggen nog in de toekomst. Weldenkende personen zullen absoluut de diepgaande implicaties ervan beseffen. Het is de waarheid. Ik spreek hier geen leugens. Het is zoals de apostel Paulus in hoofdstuk 4 vers 16 aan de Galaten vroeg: Ben ik je vijand geworden omdat ik je de waarheid vertel?

Omdat Jehovah’s Getuigen in de veronderstelling verkeren dat Christus al meer dan 100 jaar aan de macht zou zijn hebben zij daarom ook geen enkele verwachting dat Christus zich pas in de nabije toekomst zichtbaar zal gaan openbaren aan de dan nog levende uitverkorenen. Dat verklaart ook waarom de Bijbel ons leert dat Jezus onverwachts zal komen…als een ‘dief in de nacht’.

De brochure bevat veel informatie die in de nabije toekomst van levensbelang zal blijken te zijn voor elke Jehovah’s Getuige die de waarheid oprecht liefheeft en die zeker wil zijn van alle dingen, zoals de Bijbel ons ook leert. Deze informatie zal ertoe kunnen leiden dat de lezer staande zal kunnen blijven in zijn of haar geloof zodra de zaken in de wereld anders zullen gaan lopen dan het Wachttorengenootschap ons altijd heeft doen laten geloven.

Er is veel tijd en inspanning gaan zitten in het publiceren van deze brochure om de informatie zo duidelijk en zo helder mogelijk op papier te zetten. In principe is de brochure zeer toegankelijk voor lezers en iemand zou de hele brochure in een enkele avond kunnen uitlezen. Dit in tegenstelling tot het boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden” dat meer dan 500 pagina’s beslaat.

We zien door de huidige ontwikkelingen in de wereld dat de tijd nog maar kort is en dat er grootse dingen staan te gebeuren. Ook binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen zijn op dit moment enorme veranderingen gaande. We hebben gezien dat het Besturende Lichaam de Jehovah’s Getuigen wereldwijd bevolen heeft om te stoppen met het openbare verkondigingswerk van deur tot deur en op straat. We hebben gezien dat het Besturende Lichaam op dit moment al meer dan 18 maanden lang wereldwijd de deuren van elke Koninkrijkszaal gesloten heeft gehouden. We zien dat het Besturende Lichaam op dit moment haar standpunt omtrent de covid-vaccinaties heeft veranderd en zich niet meer ‘neutraal’ opstelt. Ze hebben de voltijddienaren verplicht om zich te laten vaccineren. Vele Jehovah’s Getuigen die zich niet willen laten vaccineren zijn op dit moment bang dat wanneer de deuren van de Koninkrijkszalen weer worden geopend, dat alleen gevaccineerde Jehovah’s Getuigen nog welkom zullen zijn om de Koninkrijkszaal te betreden en dat de ongevaccineerde Jehovah’s Getuigen niet meer welkom zullen zijn in Jehovah’s tempel om daar de Allerhoogste te aanbidden.

We zien steeds meer verdeeldheid onder Jehovah’s volk en het lijkt er sterk op dat de profetie binnenkort zal worden vervuld waarbij broeders elkaar zullen gaan haten en verraden en elkaar zullen uitleveren om te worden gedood.

De informatie uit de brochure ‘De Tweede Komst van Christus” is geschreven voor elke Jehovah’s Getuige maar met name voor de leiders van Jehovah’s kudde. Zij dragen een enorme verantwoordelijkheid op zich in de ogen van Jehovah. Zij zullen dus ook extra zwaar worden beoordeeld wanneer de dag van Jehovah zal aanbreken.

Ik zou tegen alle lezers willen zeggen: Lees en bestudeer alle informatie uit deze brochure aandachtig en vooral zeer kritisch en beproef deze informatie aan de hand van de Bijbel. Vergeet niet dat de Bijbel door Jehovah God is geïnspireerd en dat publicaties die geschreven zijn door onvolmaakte mannen niet geïnspireerd zijn en dus te allen tijde beproefd dienen te worden aan de hand van de Heilige Schrift. Wees zeker van alle dingen, zoals de geïnspireerde apostel ons vermaande!

De gehele digitale versie van de brochure “De Tweede Komst van Christus” is gratis te lezen op de website e-watchman.nl en ook op jehovahs-getuigen.nl.      

Mocht u na het lezen van deze brochure de kennis die erin staat geschreven willen delen met uw naaste broeder of zuster dan kunt u ook een papieren exemplaar van deze brochure tegen kostprijs bestellen en deze door middel van de post laten verzenden naar vrijwel ieder postadres ter wereld.

De Nederlandse versie van de papieren brochure kunt u hier bestellen.

tweede komst van christus brochure cover

De Engelse versie van de papieren brochure kunt u hier bestellen.

Tweede komst van christus Engels cover

U kunt de digitale brochure onderaan deze pagina uiteraard geheel gratis lezen. U kunt door de diverse pagina’s bladeren door middel van de pijltjesknoppen onderaan de pagina’s van de brochure. Ook zitten daar de knoppen om in en uit te zoomen. Mocht u de brochure willen opslaan op uw eigen computer dan kunt u hier de pdf openen. Rechtsboven in uw internetbrowser kunt u de ‘download-knop’ terugvinden.

Wij wensen u Jehovah’s zegen toe in uw zoektocht naar de waarheid.

Robert King & Paul Hettinga

The-Second-Coming-of-Christ-Dutch-version-2019-v9h