Opmerking van de Nederlandse vertaler: onlangs is de video “Besturende Lichaam update 2021 nr. 7” op JW.ORG gezet. Naar aanleiding van deze video heeft Robert King een eigen video gemaakt met daarin het commentaar op deze video. Ik heb geprobeerd om een zo goed mogelijk Nederlands transcript te schrijven van deze video van Robert King. Ondanks het feit dat er vele video’s van Robert online staan vond ik het onderwerp van deze video dusdanig belangrijk dat ik geen moeite heb gespaard om deze volledig op papier te zetten voor diegenen die het Engels niet machtig zijn.

Ik wens u veel kijkplezier of leesplezier toe.

Met vriendelijke groeten,

Paul HettingaIk zou om te beginnen willen opmerken dat ik deze video op YouTube ga zetten, echter bleek na het uploaden van mijn laatste YouTube video, waarin ik zaken besprak die betrekking hadden op de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de vaccinaties e.d., dat YouTube deze video van mij heeft verwijderd. Dit was tevens een eerste officiële waarschuwing van YouTube. Daarnaast informeerden ze mij dat als ik in de toekomst nog een keer hun gebruikersovereenkomst zou ‘schenden’, en ik nog een waarschuwing van ze zou krijgen, dat ze mij daarna voor de periode van 1 week zouden verbannen van mijn YouTube account. Het zij zo.  

Ik wilde u bij dezen in ieder geval vooraf informeren dat indien u deze video op YouTube ziet staan en u merkt dat deze video er een dag later niet meer op staat, dan kunt u deze video alsnog bekijken op het videoplatform “Vimeo” en deze zal ik dan ook op mijn eigen Engelstalige website (e-watchman.com) plaatsen en deze zal eveneens terug te vinden zijn op de Nederlandse site e-watchman.nl.

We zitten ondertussen al zo’n anderhalf jaar in deze zogenaamde pandemie. Het Wachttorengenootschap heeft haar standpunt nog niet duidelijk kenbaar gemaakt over de vraag of ze nu voor of tegen de vaccinaties zijn. Sterker nog: toen verschillende mensen navraag deden bij het Wachttorengenootschap over hun standpunt met betrekking tot de vaccinaties, luidde hun officiële verklaring dat het wel of niet vaccineren een persoonlijke kwestie betreft. Ook wanneer men deze vraag zou stellen aan de doorsnee Jehovah’s Getuige dan zouden zij u antwoorden dat dit een persoonlijke afweging is. Dat is dan ook precies wat het zou moeten zijn: een persoonlijke keuze.

We hebben allemaal te maken met persoonlijke keuzes in ons eigen leven, toch? Keuzes zoals wat we gaan eten, welke kleding we dragen, waar we willen wonen, met wie we willen trouwen en keuzes over welke medische procedures we wensen te ondergaan enz. Dit zijn allemaal zaken die een persoonlijke keuze zouden moeten zijn. En ondanks het feit dat er momenteel een grote druk wordt uitgeoefend door vele werkgevers, nationale overheidsinstanties en zelfs de Verenigde Naties, toch is er op dit moment nog geen officiële vaccinatieplicht van kracht vanuit de autoriteiten.

Toch bleek dat het Wachttorengenootschap, sinds de afgelopen maand, impliciet de vaccinaties hebben onderschreven. En om nog duidelijker te zijn: Het Wachttorengenootschap heeft de vaccinaties zelfs verplicht gesteld voor alle dienaren die fulltime in dienst zijn van het Wachttorengenootschap.

Ik zal zo een aantal fragmenten afspelen uit de meest recente video van het Wachttorengenootschap, getiteld “Besturende Lichaam update 2021 nr. 7”. Deze video staat sinds kort op jw-broadcast. Naar aanleiding van deze verschillende fragmenten zal ik ook mijn persoonlijke commentaar geven. Ik zal dus niet de gehele video van het Besturende Lichaam afspelen maar enkel bepaalde fragmenten ervan belichten waarover ik de behoefte voel om mijn commentaar op te geven.

Broeder Gerrit Lösch van het Besturend Lichaam zei in deze video, rond 2 minuten en 9 seconden, het volgende:

“In de laatste update van het Besturende Lichaam, zei broeder Herd dat tot nu toe zo’n 50% van de wereldwijde Bethel-familie gevaccineerd is. In het begin leek het bijna onmogelijk om in sommige landen aan voldoende vaccins te komen. Maar het is bijzonder om te zien dat inmiddels meer dan 80% van onze wereldwijde Bethel-familie, oftewel meer dan 19.000 Bethelieten, nu gevaccineerd is. En we doen alles wat in ons vermogen ligt om bijkantoren te helpen die het niet gelukt is aan vaccins te komen.”             

Deze verklaring van broeder Lösch is op z’n minst erg interessant te noemen, nietwaar? Het wachttorengenootschap stelde zich de hele tijd neutraal op omtrent het onderwerp vaccinatie. Echter blijkt nu dus dat ze zich nu ook inzetten om vaccinaties te verstrekken aan bijkantoren in derdewereldlanden waar deze vaccinaties moeilijk te verkrijgen zijn. We zien hier ook dat broeder Lösch hier niet rechtstreeks aangaf dat de vaccinaties verplicht zijn voor de Bethelieten. Wat we echter wel weten, is dat er door het Besturende Lichaam onlangs een brief is verstuurd naar alle fulltime dienaren, dus met inbegrip van alle kringopzieners, en dat er in deze brief stond geschreven dat de ziekenhuisafdeling van de Wachttoren-organisatie binnenkort contact met ‘u’ zal opnemen om te informeren naar uw ‘vaccinatie-status’, om te weten te komen of u wel of niet bent gevaccineerd. Verder stond er ook nog zoiets in die brief dat enkel diegenen zullen worden toegestaan die beschikken over een ‘medische uitzonderingspositie’. Met andere woorden: Indien u niet beschikt over een hele goede medische reden waarom u geen vaccinatie mag hebben, of beter gezegd: waarom u niet meerdere vaccinaties mag krijgen, dan kunt u bij dezen Jehovah dus niet langer meer op fulltime basis dienen!

mouwen opstropenDat is namelijk de implicatie. Zij zullen contact met u opnemen en u zult vervolgens een medische reden aan hen moeten overleggen waarom u ervoor kiest om geen injectie te willen. Het is vanaf nu dus geen persoonlijke keuze meer. Als u Jehovah fulltime zou willen dienen, dan dient u uw mouw op te stropen en dient u zonder aarzeling de ‘prik’ te accepteren.

We hebben het hier dus over Bethelieten. Deze 19.000 zogenoemde Bethelieten worden beschouwd als de meest voorbeeldige christenen. Zij werden persoonlijk uitgenodigd om het Wachttorengenootschap te vertegenwoordigen, om het Besturende Lichaam te vertegenwoordigen en om aan de zijde van het Wachttorengenootschap te werken en te dienen. Daarnaast bestaat er ook een strenge selectieprocedure voor diegenen die de wens ambiëren om een Betheliet te worden.

Wanneer broeder Lösch vervolgens dus aanvoert dat “meer dan 19.000 Bethelieten (meer dan 80%) nu al zijn gevaccineerd”, zegt broeder Lösch dus eigenlijk dat we hun goede voorbeeld dienen te volgen.  

Laten we nu naar het volgende fragment gaan kijken uit de video van het Besturende Lichaam (rond 6 minuten en 8 seconden). Broeder Lösch zegt hier het volgende:

“Maar het is belangrijk dat we onze eenheid blijven beschermen. Wat is eenheid? Volgens een woordenboek is het ‘gelijkheid van denken en streven, anoniem’. Kijk eens hoe de apostel Paulus beschrijft wat onze rol is in het bewaren van eenheid, in Efeziërs hoofdstuk 4 vers 3. Daar lezen we: “doe oprecht moeite om de eenheid van de geest te bewaren in de verenigende band van vrede.” Zoals je ziet kost het moeite om de eenheid te bewaren. Paulus zei dat we er oprecht moeite voor moeten doen en er hard aan moeten werken. Wat zou een gevaar kunnen vormen voor onze eenheid? We zouden emotioneel betrokken kunnen raken bij kwesties die leiden tot verdeeldheid. De Bijbel voorspelde in 2 Timotheüs hoofdstuk 3 dat mensen alleen om zichzelf zouden geven, voor geen enkele overeenkomst open zouden staan en onbeheerst zouden zijn. Dat zien we terug in deze wereld. Mensen staan voor geen enkele overeenkomst open. Ze zijn heel onbeheerst en hebben een sterke mening over allerlei kwesties die spelen. Als christenen zijn we geen deel van deze wereld. We mengen ons niet in zulke discussies.

Bijvoorbeeld: wie had kunnen denken dat het dragen van een mondkapje om de verspreiding van ziekte te voorkomen, zo’n issue zou worden? Al vanaf de tijd dat we kleine kinderen waren hebben onze ouders ons geleerd om onze mond te bedekken als we hoesten of niezen. In Zijn kostbare woord heeft Jehovah veel praktische maatregelen laten optekenen om de verspreiding van ziekten te voorkomen, dus waarom hebben sommigen zo veel moeite met het dragen van een mondkapje? Waar komt zo’n denkwijze vandaan?”

*zucht….* Ik zou waarschijnlijk wel een aantal uren vol kunnen praten over alleen al dit korte fragment. Er is zoveel wat hier niet aan klopt…

niezenHij gaf hier de illustratie dat onze ouders en onze onderwijzers ons leerden dat we niet moeten niezen zonder onze hand voor onze mond te houden, waardoor we niet allerlei aerosolen de lucht in zouden kunnen blazen. We moeten dus onze hand voor onze mond houden wanneer we niezen. Een goede praktische wijsheid dus.

Wat nou als diezelfde ouders u zouden vertellen dat u de gehele dag zou moeten rondlopen met uw beide handen voor uw neus en uw mond, enkel voor het geval dat u mogelijkerwijs weleens zou kunnen niezen of hoesten? Zou u dit dan doen? Waarom zouden sommige mensen dan veel moeite kunnen hebben met het dragen van een mondkapje? Ik zou minstens 1 primaire reden kunnen bedenken waarom… omdat mondkapjes namelijk ineffectief zijn. En dat is dan ook niet mijn eigen persoonlijke mening en het betreft ook geen complottheorie. Weet u wie ook openlijk heeft verklaard dat mondkapjes waardeloos zijn?

Behalve Hugo de Jonge (vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), en ook Jaap van Dissel van het OMT (Outbreak Management Team), heeft ook de immunoloog dr. Anthony Fauci, die lid is van het Amerikaanse Coronavirus Task Force van het Witte Huis, zich openlijk uitgesproken over de ineffectiviteit van mondkapjes. Dr. Fauci wordt beschouwd als de top-expert op het gebied van alles dat te maken heeft met covid. Het was nog maar ongeveer een jaar geleden toen hij verklaarde dat mondkapjes misschien wel zouden kunnen zorgen voor een goed gevoel bij degene die het draagt, maar dat de mondkapjes desondanks toch compleet waardeloos zijn. Op een later moment sprak er schijnbaar iemand met dr. Fauci en corrigeerde hem, waardoor hij ineens begon te verklaren dat mensen maar liefst 2 mondkapjes over elkaar heen zouden moeten dragen om zichzelf ‘dubbel’ te beschermen. Vervolgens begonnen hier in Amerika mensen ook daadwerkelijk met 2 mondkapjes over elkaar heen rond te lopen. Het is werkelijk niet te geloven.  

Echter hebben we het hier niet over het simpelweg dragen van een mondkapje. Het Wachttorengenootschap vraagt ons niet om een mondkapje te dragen of iets dergelijks. Ze bevelen namelijk alle Jehovah’s Getuigen aan om een injectie te nemen met een experimenteel zogenaamd vaccin die ons DNA zou beïnvloeden. Zouden we daar dan geen sterke mening over mogen hebben?

morgueMensen hebben doorgaans namelijk een nogal sterke mening over zaken die mogelijk een negatieve invloed zouden kunnen hebben op hun naaste familie. Zaken die hen wellicht ziek zouden kunnen maken…of zaken die erin zouden kunnen resulteren dat ze komen te overlijden. En sommige mensen zijn ook daadwerkelijk overleden aan deze injecties. Het Wachttorengenootschap schildert deze kwestie vervolgens af als iets heel alledaags en gewoons…terwijl ze zich tegelijkertijd openlijk afvragen waarom iemand in hemelsnaam toch enig bezwaar zou kunnen hebben tegen het nemen van een vaccin.

Ik kan u vertellen dat er miljoenen mensen zijn die zich goed hebben ingelezen en dit onderwerp uitvoerig van alle kanten hebben onderzocht. Velen van deze mensen zijn van mening dat het nemen van dit vaccin grote gevaren met zich zou kunnen meebrengen. Het klopt inderdaad dat miljoenen mensen ondertussen hun vaccin al hebben genomen waarvan er velen ook niet zijn overleden, maar wat hen oorspronkelijk werd wijsgemaakt, namelijk dat ze volledig gevaccineerd zouden zijn na hun tweede prik, blijkt bij nader inzien helemaal niet waar te zijn. Vele volledig gevaccineerde mensen worden op dit moment alsnog ziek door het coronavirus. En nu wordt deze ‘volledig gevaccineerde’ mensen ineens verteld dat indien ze hun status als “volledig gevaccineerde” wensen te behouden, dat ze nu dus ook nog een booster-prik dienen te nemen. En de beste man dr. Fauci verklaarde zelfs openlijk dat mensen zelfs iedere 8 maanden een nieuwe booster-prik moeten halen om volledig gevaccineerd te blijven. Was u zich daarvan bewust toen u zich voor het eerst liet vaccineren? Heeft het Wachttorengenootschap het hier ooit over gehad? Om het maar in dezelfde woorden van broeder Lösch te formuleren: “Waarom zouden mensen in hemelsnaam toch onbeheerst en emotioneel kunnen worden en waarom zouden ze toch een sterke mening kunnen hebben over dit soort kwesties?”

Nou? Waarom?

Simpel: omdat men daaraan weleens zou kunnen komen te overlijden! U zou weleens dood kunnen gaan door deze injecties in uw lichaam te laten spuiten. Misschien niet na de eerste prik en misschien ook niet na de tweede prik…of na de eerste booster-prik, maar elke opeenvolgende  booster-prik verzwakt uw natuurlijke immuunsysteem. Elke 8 maanden begint u zwakker en zwakker te worden….  Maar volgens broeder Lösch van het Besturende Lichaam staat u in dat geval voor geen enkele overeenkomst open! U geeft namelijk alleen maar om uzelf!

Weet u? Het woord “gaslighting” komt hier in mij op. Jehovah’s Getuigen worden hier overduidelijk ge-gaslight. Volgens het Besturende Lichaam zou er helemaal niets mis zijn met het vaccin…Ze nemen dit medicijn namelijk zelf ook allemaal…19.000 Bethelieten gingen u al voor….

Laten we het wat tijd geven, want we hebben het hier namelijk over niets minder dan een experimenteel vaccin waarvan niemand kan vertellen wat de effecten ervan zijn op de lange termijn, en inderdaad…het klopt ook dat er op dit moment al gevallen bekend zijn van Jehovah’s Getuigen die al zijn overleden aan het vaccin. Jehovah’s Getuigen waren in de veronderstelling dat het hier zou gaan om een persoonlijke beslissing. En nu worden ze vervolgens plotseling afgeschilderd als wereldse mensen.    

Broeder Lösch zei notabene letterlijk zelf dat Jehovah’s Getuigen geen deel van deze wereld horen te zijn…”wij dienen ons niet te mengen in zulk soort discussies”. Neem je me nu in de maling? Meen je dit nou serieus? Deze covid-kwestie heeft gevolgen voor iedereen. En deze aanhangende vaccinatiecampagne maakt het dat de gevolgen voor iedereen nog veel indringender zullen worden. Jehovah’s Getuigen worden namelijk beïnvloed door deze wereldse kwestie en het Wachttorengenootschap heeft nu dus ook een stelling ingenomen in deze kwestie. Ze hebben zich nu dus bij dezen openlijk geprofileerd als voorstanders van dit experimentele zogenaamde vaccin!

We hebben toch helemaal niets te maken met dit soort wereldse kwesties, broeder Lösch? Wie zou zoiets nou toch geloven? Dat is toch zuivere wartaal? Niets minder dan dubbelzinnige nonsens… En nu geloven Jehovah’s Getuigen dus dat deze kwestie een zaak betreft die gebaseerd is op hun eigen persoonlijke keuze. Nu blijkt dus dat helemaal niets van dat alles waar is. U bent dus gewoon alleen maar een liefhebber van uzelf! Want als u de vaccinatie neemt dan beschermt u daarmee namelijk ook de eenheid van de organisatie…zelfs als dit zou betekenen dat u dit met uw eigen leven zou moeten bekopen. U dient te sterven voor de eenheid van deze zogenaamde broederschap! Stelt u zichzelf eens de volgende vraag: Bent u werkelijk bereid om te sterven voor de Wachttoren-organisatie? Ik kan namelijk nergens in de hele Bijbel iets terugvinden waaruit zou blijken dat Jehovah iets dergelijks van ons verlangt.   

Geeft u mij nu alstublieft de tijd om een beetje af te koelen voordat ik misschien helemaal mijn zelfbeheersing begin te verliezen… en laten we nu dan maar verder gaan naar het volgende fragment uit de video van het Besturende Lichaam (rond de 8 minuten en 5 seconden):

“Waar komt zo’n denkwijze vandaan? We moeten voorzichtig zijn. We worden allemaal blootgesteld aan wereldse gedachten via de TV, op internet, op het werk, of op school… Er zijn heel wat websites die complottheorieën promoten. Als we niet oppassen dan kunnen we emotioneel betrokken raken bij dat soort discussies. Het is belangrijk dat we niet toelaten dat we luisteren naar de stem van vreemden in plaats van dat we luisteren naar Jehovah’s kanaal, de getrouwe en beleidvolle slaaf.”

Dat is inderdaad een hele goede vraag, nietwaar? “Waar komt zo’n denkwijze vandaan?”

Het is interessant om op te merken dat er vooral gedurende de afgelopen maand vele autoriteiten en dan met name religieuze autoriteiten zijn opgestaan en zich openlijk hebben uitgesproken als zijnde voorstanders van de vaccinaties. paus vaccinatieDe meest vooraanstaande religieuze figuur ter wereld, de katholieke paus, heeft zijn eigen kudde schapen, bestaande uit 1 miljard katholieken, aangespoord door te verklaren dat het een daad van naastenliefde zou zijn wanneer ze zich zouden laten inspuiten met het vaccin. De besturende president van de Kerk der Heiligen der Laatste Dagen (de Mormonen) spoorde zijn eigen kudde, bestaande uit 16 miljoen schapen aan, om vooral hun mondkapjes op te zetten en om daarna hun injectie te gaan halen. En dan is er ook nog Franklin Graham, de zoon van Billy Graham de bekende Amerikaanse evangelist. Franklin heeft een soort van zijn vaders zakelijke belangen overgenomen en spreekt namens evangelische christenen, de zogenaamde ‘evangelicalen’ en hij zei letterlijk tegen zijn volgers: “Jezus verlangt van u dat u deze injectie tot u neemt, waarmee u levens redt.”

Dat is dan ook precies wat het Wachttorengenootschap ook verkondigt. Het draait tegenwoordig allemaal om het redden van levens! Niet meer deelnemen aan de openbare bediening, want daarmee redt u levens! Niet meer naar de Koninkrijkszalen gaan om vergaderingen bij te wonen…nogmaals, u redt daarmee de levens van anderen! Het nemen van de injectie?  Ook daarmee redt u de levens van anderen!

Dus, zoals broeder Lösch eerder al zei: “Waar komt zo’n denkwijze dan vandaan?” Wie zijn dan precies die ‘vreemden’ waar broeder Lösch het zojuist over had? De katholieke paus zegt namelijk precies hetzelfde als wat het Wachttorengenootschap zegt. Ook de Mormonen zeggen hetzelfde. En wat betreft de evangelicalen… waarom bevinden zich juist zoveel twijfelaars onder deze evangelicals? Miljoenen van hen zeggen namelijk dat ze het vaccin niet zullen nemen en hebben openlijk hun kritiek geuit jegens Franklin Graham.

In iedere andere context zou het Wachttorengenootschap dus verklaren dat de katholieke paus juist de profetische mens van wetteloosheid is… “zij zijn de valse profeten! De zonen van Satan! Ze misleiden de hele wereld met hun spiritistische praktijken!”

We zijn op dit moment dus getuige van het feit dat het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen, de katholieke paus, en elke andere prominente religieuze leider zich in harmonie op dezelfde lijn bevinden. Waar komt dit dan toch vandaan?  Hoe is dit nou mogelijk? WHOAan het eind van de dag volgen ze allemaal de aansturing van….de Verenigde Naties! UN logoWie vormt namelijk een afdeling van de Verenigde Naties? Het betreft de WHO, oftewel de Wereldgezondheidsorganisatie!

En wist u daarnaast ook dat de meeste van de departementen binnen de Verenigde Naties worden gefinancierd door soevereine natiën als een soort van lidmaatschapsgeld? De WHO ontvangt echter het allergrootste deel van hun financiering van private ondernemingen, van de farmaceutische industrie (Big Pharma) en van de Bill & Melinda Gates Foundation. En daarom heeft deze verzameling van organisaties dus hun uiterste best gedaan om alle soorten medicatie te onderdrukken die effectief zou kunnen zijn bij het behandelen van covid-19.

En ik heb hier ook meerdere malen over gesproken…ivermectine. Het land India werd zwaar getroffen door covid. Een land waar meer dan een miljard mensen wonen. Een land waar op een bepaald moment maar liefst 400.000 mensen per week door covid werden getroffen waardoor hun nationale gezondheidszorg compleet werd overbelast, waarop ze in India vervolgens begonnen met het toedienen van het middel ivermectine. En raadt u eens wat er vervolgens gebeurde? Covid begon zomaar ineens te verdwijnen!

ivermectineVervolgens begon de media van Big Tech ineens alles uit de kast te trekken om alle informatie omtrent ivermectine compleet te censureren en begonnen ze iedere vermelding over dit middel te verwijderen van alle social media platforms en van alle grote videodiensten. Ook hebben ze ontzettend hun best gedaan om alle nieuwsberichten te verwijderen waarin werd gesproken over wat zich in India had voorgedaan. Je mag nu zelfs het woord ivermectine niet eens meer gebruiken. En mocht een arts het alsnog in zijn hoofd halen om ivermectine voor te schrijven aan één van zijn patiënten dan loopt deze arts het risico om zijn werklicentie te verliezen, ondanks het feit dat het geen illegale drug betreft en ondanks het feit dat het middel jarenlang gewoon mocht worden voorgeschreven en als veilig medicijn werd beschouwd! Er speelt hier dus overduidelijk een hele andere agenda om deze mRNA gentherapie te promoten. Het is namelijk geen vaccin en het betreft niets minder dan gentherapie!

Maar nu weer eventjes terug naar die eerdere vraag: Wie is nou precies deze stem van die vreemde waar broeder Lösch het over had? Wie is diegene die deze agenda zit te pushen? Het Wachttorengenootschap heeft nu dus ook haar eigen stem toegevoegd aan deze groep vreemden. Waar komt dit nu toch ineens vandaan? Is dit misschien afkomstig van Jehovah zelf? Is de katholieke paus soms verbonden met Jehovah’s kanaal?

Ik vind dat er nog meer te bespreken valt over de video van het Besturende Lichaam (vanaf 8 minuten en 44 seconden). Broeder Lösch zegt hier het volgende:

“Naarmate we dichter bij het einde van deze wereld komen wordt dat steeds belangrijker voor onze veiligheid en geestelijke kijk. We hebben dan ook veel waardering voor jullie, lieve broeder en zusters. Zodra jullie in de gaten hebben dat Jehovah’s geest het Besturende Lichaam een bepaalde kant op leidt, volgen jullie heel snel. Het resultaat is: de kostbare eenheid die we hebben.”

zogenaamde apostelenDus met andere woorden: Alles wat het Besturende Lichaam doet moet wel het resultaat zijn van Jehovah’s wil. Volgens hen kan het niet anders dan dat Jehovah hen leidt. Het Besturende Lichaam kan onmogelijk worden ‘misleid’. Ze zijn immers Jehovah’s kanaal. Ze zouden dus nimmer een fout kunnen maken en ze zouden u ook onmogelijk de verkeerde kant op kunnen sturen omdat ze namelijk beschikken over de leiding van niemand minder dan Jehovah zelf.

Is dat niet ook precies hetzelfde wat de katholieken geloven met betrekking tot de paus? Dat ze geloven dat de paus te allen tijde spreekt namens God? Dat hij feitelijk onfeilbaar is? Het Wachttorengenootschap impliceert toch ook dat ze onfeilbaar zijn?

Dus, nu we zien dat ook het Wachttorengenootschap zich heeft aangesloten bij alle andere religies ten aanzien van deze mRNA gentherapie, dan zouden we als Jehovah’s Getuigen dus ook moeten aannemen dat dit rechtstreeks het gevolg zou zijn van Jehovah’s leiding…en u dient deze leiding zonder enige aarzeling te volgen, want anders bent u namelijk slechts een liefhebber van uzelf en staat u open voor geen enkele overeenkomst en bent u bovenal onbeheerst en maakt u zichzelf schuldig aan het hebben van een sterke eigen mening! Maar we dienen daarentegen onze kostbare eenheid koste wat het kost te beschermen, nietwaar? *knipoog*

Ik zou nu voor deze gelegenheid vervolgens graag nog eens wat dieper in de Heilige Schrift willen duiken. U herinnert zich waarschijnlijk nog wel dat ik in mijn vorige video aangaf dat ik nog een vervolgvideo zou gaan maken over de congres-toespraak van broeder Splane die op JW-Broadcast werd uitgezonden. Broeder Splane zei in die video dat we vooral niet moeten geloven wat er in het nieuws wordt verteld etc. Hij zei zo ontzettend veel dingen waar ik graag op zou willen reageren maar door de hoeveelheid aan materiaal weet ik niet meer waar ik nu zou moeten beginnen.

Ik richt mij op dit moment op het 11de hoofdstuk van Zacharia. Het interessante van Zacharia is dat het werd geschreven in de periode nadat Israël door Assyrië werd vernietigd en het werd ook geschreven nadat Juda werd vernietigd door Babylon en het werd daarnaast ook nog geschreven nadat de stammen werden teruggebracht naar Jeruzalem om te beginnen met de wederopbouw van de tempel. En zoals het Wachttorengenootschap zelf ook heel goed weet, wanneer de Bijbel hier in deze specifieke profetie spreekt over termen zoals ‘Jeruzalem” en ‘Israël’, dan weten we ook dat er hier niet wordt gesproken over de politieke staat Israël of over de fysieke Joden en Israëlieten van vlees en bloed. Nee, er wordt hier namelijk gesproken over hen die zijn gezalfd en die een hemelse roeping hebben ontvangen om naar het hemelse Jeruzalem te komen. Dat blijkt ook evident wanneer je het laatste hoofdstuk uit Zacharia leest, omdat Jehovah zal afdalen naar de aarde om zijn stad en zijn Koninkrijk te verdedigen en we lezen daar dat Hij hiervoor gebruik zal gaan maken van bovennatuurlijke krachten om zijn vijanden te vernietigen, wat niets minder betekent als de oorlog van Armageddon. Maar in de aanloop naar dat moment beschikt Jehovah over herders die Zijn volk hoeden. Christelijke herders. 

We lezen in Zacharia hoofdstuk 11 vanaf vers 1: “Open je deuren, Libanon, dan zal een vuur je ceders verteren. Huil, jeneverboom, want de ceder is gevallen, de majestueuze bomen zijn vernietigd! Huil, eiken van Ba̱san, want het dichte woud is geveld!”

We zien hier dus duidelijk dat Jehovah het hier niet heeft over letterlijke bomen.

schapenWanneer we verder lezen vanaf vers 3: “Hoor de herders jammeren, want hun majesteit is verwoest. Dit zegt Jehovah, mijn God: “Hoed de schapen die voor de slacht bestemd zijn. Hun kopers slachten hen maar worden niet schuldig bevonden. Hun verkopers zeggen: ‘Mag Jehovah worden geprezen, want ik zal rijk worden.’ En hun herders hebben geen medelijden met hen. Want ik zal niet langer medelijden hebben met de bewoners van het land”, verklaart Jehovah. “Ik laat iedereen in handen vallen van zijn naaste en zijn koning. Ze zullen het land verwoesten en ik zal hen niet uit hun hand bevrijden.”

Zei Jezus dan ook niet in Mattheüs 24:10 dat velen dan zouden struikelen en elkaar zouden verraden en haten? En in Markus 13:12 verklaarde Jezus ook dat vaders hun eigen kinderen zouden overleveren om te worden gedood en kinderen zullen hun ouders overleveren om te worden gedood…enz. We hebben nog niets van dit alles gezien, nietwaar? En dat maakt daarnaast trouwens ook deel uit van de periode waar Jezus naar verwees als “de tijd van het einde”. De tijd wanneer Jezus terug zou gaan komen.  

Het is dus ontzettend interessant wanneer we lezen: “Hoed de schapen die voor de slacht bestemd zijn. Hun kopers slachten hen maar worden niet schuldig bevonden. Hun verkopers zeggen: ‘Mag Jehovah worden geprezen”

De herders die worden geacht om zorg te dragen voor de schapen zijn dus juist degenen die de schapen verkopen aan de ‘kopers’ om vervolgens te worden geslacht. En hiervoor ontvangen ze dus geld.

Persoonlijk verdenk ik het Wachttorengenootschap ervan dat ze wel degelijk geld hebben ontvangen van een soort van Bill Gates Foundation of van een of andere NGO. Hoe komt het Wachttorengenootschap dan anders aan vaccins om deze te kunnen verstrekken aan bijkantoren in derdewereldlanden, zoals het Besturende Lichaam in hun video verklaarde? Broeder Lösch zei namelijk letterlijk: “En we doen alles wat in ons vermogen ligt om bijkantoren te helpen die het niet gelukt is aan vaccins te komen.”

Zacharia neemt dus deel aan dit profetische drama, waar Jehovah hem dus vertelt dat hij de schapen moet hoeden. Zacharia antwoordt vervolgens door vanaf vers 7 het volgende te verklaren:                

“Ik ging de kudde die voor de slacht bestemd was hoeden ter wille van jullie, hulpeloze schapen. Ik nam twee stokken. De ene noemde ik Vriendelijkheid en de andere Eenheid”

EENHEID! Wat zei broeder Lösch van het Besturende Lichaam nou ook alweer in zijn video?  “de kostbare eenheid die we hebben, lieve broeders en zusters!”

We lezen verder in Zacharia: “en ik ging de kudde hoeden. In één maand stuurde ik drie herders weg, want ik verloor mijn geduld met hen en zij hadden een hekel aan mij. Toen zei ik: ‘Ik hoed jullie niet meer. Wie sterft, moet maar sterven en wie verdwijnt, moet maar verdwijnen. En laat wie overblijven elkaars vlees maar verslinden.’ Ik nam mijn stok Vriendelijkheid en hakte hem in stukken. Zo verbrak ik het verbond dat ik met alle volken had gesloten.”

Daarna lezen we verder in Zacharia 11 vanaf vers 14:  “Toen hakte ik mijn tweede stok, de Eenheid, in stukken. Zo verbrak ik de broederschap tussen Juda en Israël.”

We hebben het hier dus niet over het letterlijke Juda en Israël, nietwaar? We hebben het hier over het geestelijke Israël en de andere schapen, de gezalfden waar de anderen naar opkijken voor geestelijk voedsel. Die zitten in 1 kudde, waarop Zacharia verklaart dat hij de staf van de herder afpakt en vervolgens het verbond verbreekt en zo de EENHEID in stukken breekt!

Ik zal nu dan maar ook meteen met de deur in huis vallen. Wat zou er nu gaan gebeuren wanneer blijkt dat er ineens grote aantallen Jehovah’s Getuigen negatief zullen gaan reageren en wanneer ze vervolgens allerlei negatieve bijwerkingen zullen krijgen op hun gezondheid, en dan niet als gevolg van het virus maar als gevolg van de vaccinatie? Wat zou er gaan gebeuren zodra er nog meer mensen hieraan zullen komen te overlijden? Zullen de Jehovah’s Getuigen dan nog steeds doorgaan met het verheerlijken van het Besturende Lichaam evenals het kanaal van hun geestelijke wijsheid op het moment dat ze dood neer beginnen te vallen?

Nee, natuurlijk niet. De broederschap zal dan namelijk worden verbroken, precies zoals de profetie die we net hebben gelezen al lang geleden heeft voorspeld!  

Echter begint het op dit punt ineens heel erg interessant te worden. In Zacharia 11 vers 12 zien we dat Zacharia probeert om de herder te zijn en we lezen hier dan ook het volgende:

“Toen zei ik tegen ze: ‘Als het goed is in jullie ogen, geef me dan mijn loon. Zo niet, houd het dan in.’ Ze betaalden me mijn loon: 30 zilverstukken. Daarop zei Jehovah tegen me: ‘Gooi het in de schatkamer — het vorstelijke bedrag dat ze me waard vinden.’ Ik pakte dus de 30 zilverstukken en gooide ze in de schatkamer in het huis van Jehovah.”

30 zilverstukkenWe weten ook allemaal heel goed dat Judas degene was die Jezus voor 30 zilverstukken verraadde aan de Romeinen en aan de Joodse religieuze autoriteiten. Toen Judas vervolgens spijt kreeg van zijn daad probeerde hij om deze 30 zilverstukken te doneren aan de schatkamer, maar die wilden de 30 zilverstukken niet hebben. Vervolgens gooide Judas de 30 zilverstukken alsnog in de schatkamer en ging hij er daarna vandoor om zichzelf op te hangen en van het leven te beroven.

Kort voordat dit alles plaatsvond was Jezus aan het bidden tijdens de nacht waarvan Jezus wist dat ze hem zouden komen halen om hem te vermoorden. Jezus zei toen tegen Jehovah: “Heilige Vader,… Ik heb hen beschermd, en niet één van hen is vernietigd, behalve de zoon van vernietiging (Johannes 17:11-12)         

De zoon van vernietiging, Judas! Judas bracht vernietiging over Jezus en daarnaast bracht hij ook nog vernietiging over zichzelf. Judas verraadde de zoon van God om hem te laten doden.

De apostel Paulus sprak over deze ‘mens van wetteloosheid’ die in de tempel van Jehovah God gaat zitten en zichzelf presenteert als een god. Als iemand die spreekt met autoriteit. Als zijnde Jehovah’s kanaal. En Paulus verwees naar hem als de ‘zoon van vernietiging’.

Het Wachttorengenootschap blijft natuurlijk stug beweren dat deze mens van wetteloosheid de paus is en de geestelijkheid van de heidense christenheid die al een hele lange tijd op Jehovah’s troon zit.    

Wanneer de context uit dit betreffende hoofdstuk uitwijst dat de apostel Paulus hier verwijst naar de wetteloze als zijnde het werk van Satan, door middel van deze mens van wetteloosheid die een bedrieglijke invloed uitoefent over het volk van Jehovah God, weten we ook dat Paulus in dezelfde context heeft verklaard dat deze mens van wetteloosheid een valse Tweede Komst van Christus, oftewel een valse parousia promoot. De apostel Paulus waarschuwde ons nog zo duidelijk: “Laat je denken niet vlug in de war brengen en raak niet in paniek door de bewering dat de dag van Jehovah al is aangebroken, of het nu gaat om een geïnspireerde uitspraak, een mondelinge boodschap of een brief die van ons afkomstig lijkt te zijn. Laat je door niemand misleiden, op geen enkele manier.” (2Thess. 2:2-3)     

Ze zullen dus de boodschap verkondigen dat Jezus al zou zijn gekomen (1914) en dat de dag van Jehovah al zou zijn aangebroken. De apostel Paulus zei nog zo:  GELOOF ZE NIET!

Paulus zei namelijk: “Want voordat die dag komt, moet eerst nog de geloofsafval komen en moet de mens van wetteloosheid worden geopenbaard, de zoon van vernietiging.”

Er ligt dus een hele goede reden aan ten grondslag waarom de parousia nog niet is aangebroken. De reden is namelijk omdat de geloofsafval nog niet volledig is voltooid. Wij zijn op dit moment namelijk met onze eigen ogen getuige van deze geloofsafval. Het ontvouwt zich onder onze eigen ogen… We zien het Besturende Lichaam die het wereldwijde predikingswerk stil legt terwijl het Besturende Lichaam de miljoenen Jehovah’s Getuigen zelfs verbiedt om buiten op de hoek van een straat te gaan staan om te prediken, ondanks het feit dat het wetenschappelijk is bewezen en het dus absoluut geen complottheorie is, dat niemand in de frisse buitenlucht besmet kan raken door covid. Wellicht slechts een klein handjevol mensen, maar het virus wordt niet overgedragen in de frisse buitenlucht. De wind blaast die kleine virusdeeltjes gewoon weg, alle kanten op. zonDaarnaast is ook de zon het grote ontsmettingsmiddel dat Jehovah voor ons heeft geschapen. Zelfs ziekenhuizen maken gebruik van ultraviolet licht om medische instrumenten mee te ontsmetten. En wanneer we naar buiten kijken dan zien we de zon die continu volop stralen van ultraviolet licht schijnt op alles wat ermee in aanraking komt.  

Nee, volgens het Besturende Lichaam zou het ondanks dit alles véél te dwaas, véél te gevaarlijk en véél te roekeloos zijn wanneer mensen zich zomaar buiten op straat zouden begeven om deel te nemen aan de openbare prediking om zomaar het nieuws over het Koninkrijk te verkondigen.

Dit aspect van de geloofsafval hebben we dus gedurende de afgelopen 18 maanden onder onze eigen ogen in vervulling zien gaan.

Op dit ogenblik zijn we daarnaast ook getuige van het feit dat de herders hun schapen aan het verkopen zijn aan deze zogenaamde globalistische ‘kopers’ die meer dan eens hebben aangegeven dat ze achter het plan staan om de wereldbevolking met zo’n 80% te willen reduceren.    

En je moet het ze nageven…Het feit dat het ze gelukt is om de mensheid te overtuigen van het idee dat ze zich dienen te injecteren met een experimenteel goedje wat hen misschien niet na de eerste injectie meteen zal doden, maar wat eerder werkt zoals heroïne…door middel van telkens weer een nieuwe dosis, tot op het punt wanneer dit zal resulteren in een massale sterfte onder de bevolking.

Ik zou ernaast kunnen zitten…Ik heb het weleens vaker mis gehad…maar ik geloof niet dat ik er in deze kwestie naast zit.

Wanneer we met onze eigen ogen kunnen zien wat voor ongelooflijke inspanning er wordt verricht om elke vorm van protest tegen dit zogenaamde vaccinatieprogramma de kop in te drukken…

Dit is ook nog interessant om erbij te vermelden: De landen die het dichtst bij het voormalige formele Britse Rijk staan, voornamelijk Groot-Brittannië, Canada, Nieuw Zeeland en Australië, hebben laten zien dat zij in staat zijn gebleken om de meest tirannieke vorm van macht op te dringen aan de bevolking door middel van geforceerde lockdowns en vaccinatiepaspoorten etc. Het begint inmiddels buitensporig te worden. En ook de Verenigde Staten lopen niet ver achter op deze landen. Toch zie ik dat het Amerikaanse volk het zo langzamerhand zat begint te worden. Daarnaast beschikt de gemiddelde Amerikaan ook nog eens over vuurwapens.

vrijheid versus tirannieEr zijn dus 2 verschillende krachten werkzaam. Aan de ene kant een tirannieke macht en aan de andere kant een verlangen naar rechten en vrijheid die diep verankerd zit in het Amerikaanse volk.

En het is dus interessant om te zien dat het Woord van Jehovah het hier allemaal over heeft en daarnaast ook het feit dat u dus niet kunt verwachten dat dit aan u bekend zal worden gemaakt door middel van het ‘kanaal’, simpelweg omdat ze schuldig zijn bevonden. Ze hebben de schapen van Jehovah namelijk verkocht. En Jehovah zal naar aanleiding daarvan dus binnenkort een verantwoording gaan eisen.

Is dat dan ook niet precies wat er staat geschreven? 

Wanneer we namelijk verder lezen in Zacharia hoofdstuk 11, dan lezen we vanaf vers 16: “Want ik laat een herder opstaan in het land.” (Met het land wordt dus bedoeld: de christelijke gemeente)  “Hij zal de schapen die verdwijnen niet verzorgen. Hij zal de jonge schapen niet zoeken, de gewonde schapen niet genezen en de schapen die kunnen staan niet te eten geven. In plaats daarvan zal hij het vlees van het vette schaap verslinden en de hoeven van de schapen afrukken. Wee mijn waardeloze herder, die de kudde in de steek laat! Een zwaard zal zijn arm en zijn rechteroog treffen. Zijn arm zal volledig verschrompelen en hij zal blind worden aan zijn rechteroog.”

Wat zei Jezus hier ook alweer over? Het Wachttorengenootschap gebruikt vaak de uitdrukking: ”Schenk aandacht aan de getrouwe en beleidvolle slaaf” Het Besturende Lichaam verwijst altijd naar zichzelf als de getrouwe en beleidvolle slaaf. Persoonlijk ontken ik ook niet dat zij een opdracht hebben gekregen om de hongerige kudde te voorzien van geestelijk voedsel en om hen instructies en aanmoediging te verstrekken evenals hen te voorzien in materiaal ter ondersteuning van de prediking. Ik moet constateren dat ze dit ook daadwerkelijk hebben gedaan.

Echter stelde Jezus het niet zonder reden als een vraag in Mattheus 24:45. Jezus vroeg daar namelijk:  “Wie is echt de getrouwe en beleidvolle slaaf, die door zijn meester over zijn huisknechten is aangesteld om hun op het juiste moment hun voedsel te geven?”

Het antwoord op deze vraag kan pas worden gegeven zodra de Meester van het huisgezin zal arriveren bij zijn huis om deze slaaf te oordelen. Dan zullen we pas te weten komen of de slaaf daadwerkelijk getrouw en beleidvol was in de ogen van de Meester. Zoals we namelijk uit de Bijbel kunnen leren is er op het moment dat de Meester bij zijn huis zal arriveren ook een slechte slaaf aanwezig in het huis. Er zal door Christus dus een waardeloze herder worden aangetroffen binnen in zijn huisgezin. Een mens van wetteloosheid die druk bezig is om de schapen te verkopen en die zich niet bekommert om hun welzijn. Deze herder zal de schapen laten omkomen. Deze herder wordt rijk als gevolg van wat hij allemaal doet. Hij leeft in zijn luxueuze landhuis…in zijn grote kasteel in Warwick.  

Sommige broeders hebben hun hele leven gewijd aan het fulltime dienst verrichten voor de Wachttoren-organisatie. Op dit moment worden zij Bethel uitgeschopt omdat ze te oud zouden zijn en omdat ze niet zouden beschikken over de kwaliteiten die Bethel op dit moment nodig heeft. Deze broeders die hun hele leven voor de organisatie hebben gewerkt hebben in al die jaren helemaal niets opgebouwd om op terug te kunnen vallen. Ze hebben altijd gewerkt als zijnde een vrijwilliger. Ze bezitten geen huizen, bankrekeningen of pensioenregelingen. Wellicht hebben ze nog familieleden over die eventueel bereid zouden zijn om zich over hen te ontfermen of wat dan ook. Of, zoals we net in Zacharia hebben gelezen: “Wie sterft, moet maar sterven en wie verdwijnt, moet maar verdwijnen”. Dat is precies wat deze waardeloze herder op dit moment aan het doen is.

Ik ben er tevens van overtuigd dat het allemaal nog veel erger zal gaan worden. We zullen dit straks absoluut met eigen ogen gaan aanschouwen.

We zullen het hier in de toekomst nog vaker over gaan hebben, indien Jehovah dat wil.

Bedankt voor het lezen.

===EINDE VAN DE NEDERLANDSE VERTALING===