Dagtekst vrijdag 24 september

Houd je met je eigen zaken bezig. — 1 Thess. 4:11.

De hemelse hoop kun je niet van je familie erven, die krijg je van God (1 Thess. 2:12). Weersta de neiging vragen te stellen die anderen kunnen kwetsen. Vraag niet aan de vrouw van een gezalfde broeder wat ze ervan vindt om straks voor eeuwig zonder haar man op aarde te leven. We kunnen er absoluut zeker van zijn dat Jehovah in de nieuwe wereld ‘het verlangen vervult van alles wat leeft’ (Ps. 145:16). Het is ook een bescherming voor jezelf gezalfden niet te behandelen alsof ze belangrijker zijn dan anderen. De Bijbel zegt namelijk dat sommige gezalfden ontrouw zouden kunnen worden (Matth. 25:10-12; 2 Petr. 2:20, 21). Maar als we geen ‘persoonlijkheden bewonderen’, zullen we nooit andere mensen navolgen, ook niet gezalfden of personen die heel bekend zijn of Jehovah al heel lang dienen (Jud. 16, vtn.). Je zult, als zij ontrouw zouden worden of de gemeente zouden verlaten, niet je geloof in Jehovah verliezen of ermee stoppen hem te dienen. w20.01 29 ¶9-10

Het is heel lastig om er achter te komen of het Wachttorengenootschap opzettelijk Jehovah’s Getuigen gek probeert te maken door ze te gaslighten of dat ze zich daadwerkelijk niet bewust zijn van hun eigen tegenstrijdigheden en hun hypocrisie. Waarschijnlijk beide, met de nadruk op het laatste: Hun hart is hypocriet, nu zullen ze schuldig bevonden worden. (Hosea 10:2)

Is het niet de bedoeling dat Jehovah’s Getuigen juist de gezalfden dienen te volgen? Hetzelfde Wachttoren-artikel waarop de dagtekst van vandaag is gebaseerd, verklaart het volgende:

Hoe kunnen personen met de aardse hoop ‘meegaan’ met de gezalfden als het niet mogelijk is te weten wie alle gezalfden op aarde zijn? Volgens de Bijbel zullen de tien mannen het gewaad van ‘een Jood’ vastgrijpen en zeggen: ‘Wij willen met jullie meegaan, want we hebben gehoord dat God met jullie is.’

Ofwel Jehovah’s Getuigen volgen de gezalfden, of ze volgen ze niet… Welke is het nou?

En wat betreft het “bewonderen van persoonlijkheden”, wie zou er durven ontkennen dat het Besturende Lichaam op een verguld voetstuk staat? Stelt u zichzelf eens oprecht de volgende vraag: Heeft het Wachttorengenootschap de Jehovah’s Getuigen ooit gewaarschuwd dat ze niet overdreven veel belang dienen te hechten aan het Besturende Lichaam? Dat is namelijk nog nooit gebeurd! En wanneer u het lef heeft om op wat voor manier dan ook het Besturende Lichaam in twijfel te trekken of om zelfs maar de minste twijfel te uiten over hun beleid of wat dan ook, zie dan maar eens wat er met u zal gaan gebeuren. Het Besturende Lichaam wordt royaal geprezen als de getrouwe en beleidvolle slaaf, het praktisch onfeilbare mondstuk van Jehovah God zelf. Hoe zouden ze dan ooit een misstap kunnen begaan indien Jehovah God hen hoogstpersoonlijk leidt bij elke stap die ze zetten?

En wanneer u bijvoorbeeld ziet dat Jehovah God het Besturende Lichaam zou hebben geleid om zichzelf te laten injecteren met een experimenteel vaccin, dan weet u op dat moment ook dat u geacht wordt om hun goede voorbeeld na te volgen en dat u deze injecties ook dient te nemen. U dient dit te doen omwille van het bewaren van de kostbare eenheid. Indien u hier namelijk aan twijfelt dan twijfelt u er dus ook aan dat Jehovah God met hen is.

Hoewel, het aangehaalde vers botweg verklaart, “houd je met je eigen zaken bezig”, heeft het Wachttorengenootschap juist laten zien dat uw persoonlijke gezondheidskeuzes onderdeel uitmaken van hun zaken. Is er ook maar iets dat nog opdringeriger zou kunnen zijn of dat nog meer verdeeldheid zou kunnen zaaien als dat? Om nog maar te zwijgen over de mate van hypocrisie?

Het daadwerkelijke probleem is dat de hele profetische exegese van het Wachttorengenootschap niet klopt. Jezus is op dit moment nog helemaal niet gearriveerd. De berg van het huis van Jehovah is op dit moment nog helemaal niet verheven. “Jeruzalem” is op dit moment nog helemaal niet de stad van de waarheid geworden. Verre van dat. De tarwe en het onkruid zijn op dit moment ook nog helemaal niet van elkaar gescheiden. De Meester van het huis heeft op dit moment de getrouwe slaaf nog helemaal niet onderscheiden van de slechte slaaf.

Het Wachttorengenootschap laat onbedoeld hun eigen dwaasheid zien door Zacharia 8:23 op onze huidige tijdsperiode toe te passen. Wat nou indien de volken van de natiën, die opzoek zijn naar God, per ongeluk het gewaad vastgrijpen van iemand die zich enkel en alleen maar voordoet als een Jood? Inderdaad, wat nou indien waarheidszoekers worden misleid door diegenen te volgen die deel uitmaken van de synagoge van Satan, die valselijk claimen dat zij geestelijke Joden zijn? Jezus waarschuwde juist de symbolische gemeenten van Filadelfia en Smyrna, die gedurende de dag des Heren zouden bestaan.

Er bestaat een mens van wetteloosheid die de spreekwoordelijke olifant in de kamer is. Hij suggereert dat alle andere gezalfden zouden kunnen afdwalen, behalve hijzelf. Nee…zelf zit hij als een god in de grootse tempel van Jehovah. Hij is verheven boven elke andere god en boven elk voorwerp van aanbidding. Hij is het veel meer waard om te worden aanbeden dan die hypocriete geestelijken uit de heidense christenheid evenals hun afgoden. Hij bezit namelijk kennis van zaken!

In werkelijkheid heeft het Wachttorengenootschap geen flauw idee wat er allemaal komt kijken bij de authentieke Tweede Komst van Jezus Christus. Hoe heeft dit zover kunnen komen? Ze hebben namelijk een fantasmagorische parousia omarmd! Het betreft een loutere fantasie. Het betreft niets minder dan een slim bedacht verzinsel en vormt eveneens de basis voor de mens van wetteloosheid om zichzelf te kunnen verheffen tot een god die zou beschikken over een immens onderscheidingsvermogen. Op één ding na dan, want er bestaat namelijk een probleem. De reden dat ze niets kunnen begrijpen dat met de komst van Christus te maken heeft, is heel simpel. Dit wordt namelijk uitgelegd in de profetie van Jesaja.

 

Wees verbijsterd en verbaasd;

Wees blind zodat je niets kunt zien.

Ze zijn dronken, maar niet van de wijn;

Ze zwalken, maar niet door de drank.

Want Jehovah heeft een geest van diepe slaap over jullie uitgestort;

Hij heeft jullie ogen, de profeten, gesloten,

En hij heeft jullie hoofden, de visionairs, bedekt.

Jesaja 29:9-10

Hoe zal dit dan gaan eindigen? Jehovah onthult het: Op die dag zullen de doven de woorden van het boek horen, en bevrijd uit het donker en de duisternis zullen de ogen van de blinden zien. Zachtmoedige mensen zullen veel vreugde vinden in Jehovah, en arme mensen zullen blij zijn over de Heilige van Israël. Want de tiran zal verdwijnen, de opschepper komt aan zijn eind. Iedereen die eropuit is kwaad te doen, wordt vernietigd: wie anderen vals beschuldigt, wie de verdediger in de poort in de val wil laten lopen en wie de rechtvaardige met loze argumenten het recht ontzegt. (Jesaja 29:18-21)

Het Besturende Lichaam heeft laten zien dat ze absoluut “eropuit zijn kwaad te doen”, omdat ze Jehovah’s gehele kudde hebben overgegeven aan het vaccinatieprogramma dat aan de wereld wordt opgelegd door de genocidale miljardairs die de Britse monarchie navolgen. Dezelfde Britse monarchie die tevens meer dan een eeuw geleden het Malthusiaanse, overbevolkingsbeleid heeft ontwikkeld. Elke Jehovah’s Getuige die loyaal aan Jehovah wil zijn, moet nu het Besturende Lichaam navolgen en dient de prik te nemen. Ze hebben een val gezet met hun loze argumenten – wat betrekking heeft op de stelling dat de meldingen van sterfgevallen als gevolg van de vaccinaties en de ontvolkingsagenda van de Verenigde Naties volgens het Besturende Lichaam slechts complottheorieën zijn. Het zal dan ook geen moment te vroeg zijn wanneer God deze theocratische opscheppers aan hun einde zal brengen!

Wat zullen de ogen van blinden precies zien? Deze blinden zullen God zien. Het volgende hoofdstuk verklaart dit: Hoewel Jehovah jullie brood zal geven in de vorm van ellende en water in de vorm van onderdrukking, zal je Grootse Onderwijzer zich niet langer verbergen. Je zult je Grootse Onderwijzer met eigen ogen zien. (Jesaja 30:20)

Sommige mensen die over Bijbelkennis beschikken zullen er snel op wijzen dat niemand het zou kunnen overleven wanneer zij God zouden zien. Jehovah God is simpelweg te glorieus voor ons zwakke aardbewoners om Hem zomaar te kunnen aanschouwen. En dat klopt inderdaad. De Grootse Onderwijzer zal echter niet persoonlijk verschijnen. Jesaja identificeert de zoon namelijk als degene die de Wonderbare Raadgever zal worden genoemd. En er is maar één man die Jezus had gezien na zijn hemelvaart, ook al verblijft Jezus op dit moment in een ongenaakbaar licht.

Die man was natuurlijk Saul, de moorddadige Farizeeër. Later legde hij uit dat hij de laatste was die Jezus zag. Verder zagen alle anderen van de groep van 500 personen de uit de dood opgewekte Jezus in menselijke vorm. Saul zag hem zoals hij daadwerkelijk zal verschijnen tijdens de parousia, daarom verklaarde Paulus ook dat het was alsof hij te vroeg geboren was. Hij zag Christus, het beeld van God, net zoals dat ook alle uitverkorenen op aarde hem zullen zien wanneer ze herboren zullen worden in het Koninkrijk van God.

Pas nadat de overgeblevenen Christus zullen hebben gezien, zullen zij de “Jood” worden die de mensen uit alle volken zal gaan leiden. Want dan zal Jehovah God pas werkelijk bij hen zijn.