Opmerking van de Nederlandse vertaler: Onlangs heeft het Wachttorengenootschap hun nieuwste Besturende Lichaam updatevideo op JW.ORG gezet. Deze video is zeer verontrustend te noemen. De Wachttorenorganisatie had in het begin van deze zogenaamde pandemie een neutraal standpunt ingenomen. Gaandeweg heeft de organisatie haar neutraliteit opgegeven en heeft zich op dit moment aangesloten bij het pro-vaccinatiekamp dat wordt aangestuurd door de Verenigde Naties en hun Wereldgezondheidsorganisatie. In het onderstaande artikel geeft Robert King zijn commentaar op deze situatie en legt hij uit wat de implicaties zijn met betrekking tot de weg die het Wachttorengenootschap is ingeslagen. Omdat dit onderwerp dusdanig veel impact heeft op Jehovah’s Getuigen in het algemeen, heb ik als vertaler besloten om naast het geschreven artikel, ook het commentaar uit de video van Robert volledig te vertalen voor de Nederlandstalige lezers van e-watchman.nl.

Met vriendelijke groet,

Paul Hettinga


INLEIDING:

Het lijkt er sterk op dat het Wachttorengenootschap de vele Jehovah’s Getuigen wereldwijd aan het klaarstomen is om, zodra het moment aanbreekt, het merkteken van het beest te accepteren. Hoewel ik geen hard bewijs heb, lijkt het mij inmiddels wel vrij zeker om te stellen dat het Wachttorengenootschap geld heeft geaccepteerd van de duistere machten die de pandemie evenals het algehele vaccinatienarratief hebben gepusht als zijnde een onderdeel van de Grote Reset (Great Reset), wat weer een eufemisme is voor de opzettelijke ineenstorting van de huidige beschaving en de implementatie van een wereldwijde vorm van communisme en massale depopulatie. Het Besturende Lichaam heeft zijn invloed gebruikt om miljoenen goedgelovige Jehovah’s Getuigen te dwingen om de experimentele mRNA-injecties tot zich te nemen, vergelijkbaar met hoe ook de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) van de Verenigde Naties de bevolking richting de vaccinatiespuit manoeuvreert.

Het feit dat het Wachttorengenootschap de vele Jehovah’s Getuigen aan het klaarstomen is blijkt evident uit het voorbeeld dat wordt gebruikt in de Besturende Lichaam updatevideo nr. 10, waarin een Bulgaarse zuster op gehoorzame wijze de prik ontving zonder dat haar werkgever enige dwang op haar hoefde uit te oefenen. Toen de werkgever aangaf dat de overheid de vaccinatie verplicht had gesteld, (no jab no job, oftewel: geen prik, geen werk), bleek deze zuster verheugd om te melden dat ze reeds had voldaan aan de vaccinatieverplichting, evenals vele andere zusters. Ze werden immers door Jehovah gezegend met een baan, en dan niet omdat ze met tegenzin het Bulgaarse mandaat hadden opgevolgd, maar omdat ze onder gebed de instructies hadden gevolgd van het Besturende Lichaam, die door middel van Jehovah’s leiding alle gelovige Jehovah’s Getuigen richting het paradijs leiden.

De sektarische wijze waarop het Wachttorengenootschap mindcontrol toepast, zou duidelijk waarneembaar moeten zijn voor een ieder die in staat is om onafhankelijk te kunnen nadenken. Deze manipulatie komt volledig tot uiting in de afbeelding die we in de updatevideo van het Besturende Lichaam kunnen zien. Op deze afbeelding zien we de Bulgaarse zusters poseren voor een foto, terwijl ze allemaal plichtsgetrouw hun mondkapjes op hebben, ondanks het feit dat ze allemaal zogenaamd volledig gevaccineerd zouden zijn. Zouden we nu moeten aannemen dat er op dat moment toevallig een broeder van het plaatselijke bijkantoor aanwezig was om dit speciale moment op de gevoelige plaat vast te leggen? Of zou het juist waarschijnlijker zijn dat deze gebeurtenis volledig in scène was gezet? Hoe dan ook, het is overduidelijk bedacht om de geest van de goedgelovigen een bepaalde kant op te manipuleren. Maar zoals ik eerder al aangaf: dit alles valt niet voor 100% te wijten aan het Besturende Lichaam. Jehovah’s Getuigen hebben er zelf namelijk ook debet aan dat ze zich massaal voor de gek laten houden.

Indien het Besturende Lichaam namelijk eerlijk en oprecht zou zijn geweest en indien ze ook maar iets zouden geven om de vele broeders en zusters, over wie ze zeggen dat ze heel veel van hen houden, had het dan niet juist héél verantwoordelijk en liefdevol geweest om er daarnaast op zijn minst ook voor te zorgen dat ze die vele Getuigen ook de waarschuwing zouden geven om voorzichtig te zijn met betrekking tot de bekende gevaren die om de hoek komen kijken bij het nemen van deze experimentele injecties? Zelfs farmaceutische bedrijven worden wettelijk verplicht om in hun commerciële reclameboodschappen de bekende bijwerkingen van elk medicijn erbij te vermelden. Toch beveelt het Besturende Lichaam deze injecties aan voor iedereen, ondanks het feit dat er inmiddels al tienduizenden mensen zijn overleden, kort na het nemen van deze injecties. Het Besturende Lichaam beveelt iedereen deze injecties aan, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand, en ze presenteren dit medische advies ook alsof het een instructie betreft die ze hebben ontvangen, rechtstreeks uit de mond van Jehovah. Voelt u zich alstublieft vrij om samen met mij, in gebed, de Almachtige Rechter in deze kwestie te smeken om in te grijpen en om de zaken recht te zetten.

Bulgaarse zusters

NEDERLANDSE VERTALING VIDEO: COMMENTAAR OP BESTURENDE LICHAAM UPDATE nr. 10

Inmiddels naderen we alweer het tweede jaar van de zogenaamde covid-19 noodtoestand. Gedurende deze afgelopen twee jaar hebben we gezien dat het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen regelmatig nieuwe updatevideo’s heeft gepubliceerd op JW.ORG. Zojuist heeft het Besturende Lichaam updatevideo #10 van het jaar 2021 gepubliceerd. Ik zou daarom ook graag van deze gelegenheid gebruik willen maken door mijn eigen commentaar te geven op deze video die door broeder Anthony Morris van het Besturende Lichaam op JW-Broadcast wordt gepresenteerd.

In het verleden heb ik ook al verschillende keren mijn commentaar gegeven op eerdere video’s van het Besturende Lichaam, dus u zult waarschijnlijk wel bekend zijn met mijn werkwijze. Ik speel eerst een bepaald fragment af uit de video van het Besturende Lichaam zodat ik deze daarna kan voorzien van repliek door de video te pauzeren. Laten we dan nu maar van start gaan.

Broeder Morris van het Besturende Lichaam begon de video met de volgende woorden:

“In deze update gaan we het erover hebben hoe we goed gebruik van onze tijd kunnen maken tijdens de pandemie. Maar eerst willen we een paar updates geven. Helaas moeten we berichten dat op 10 december in totaal 25.658 broeders en zusters waren overleden aan covid-19. We bidden voor iedereen die iemand in de dood is verloren.”

Om te beginnen wil ik benadrukken dat het Besturende Lichaam al die tijd zeer actief is geweest met betrekking tot het informeren van de gemeenten over het aantal doden onder Jehovah’s Getuigen gedurende deze afgelopen twee jaar. Vijfentwintigduizend! Dat klinkt inderdaad als een heleboel mensen. En toch…wanneer we deze 25.000 afzetten tegen de 8.000.000 Jehovah’s Getuigen wereldwijd, dan komt dit dus neer op zo’n 0,3% van het totaal.

Desalniettemin is ieder mensenleven erg kostbaar. Toch moeten we het feit onder ogen zien dat we allemaal sterfelijk zijn en dat we dus allemaal op een bepaald moment dood zullen gaan. Daarnaast weten we dat covid-19 met name de ouderen onder ons treft. Sterker nog: de gemiddelde leeftijd waarop mensen aan covid overlijden is zelfs hoger dan de gemiddelde levensverwachting! Mensen sterven zoals gebruikelijk zodra ze de 80 of de 90 jaar zijn gepasseerd. We zien dat er verzorgingstehuizen zijn waar vrijwel het hele inwonerbestand in korte tijd komt te overlijden. Dit valt gedeeltelijk te wijten aan de roekeloosheid van bepaalde bestuurders, die ervoor kozen om zogenaamde ‘herstelde’ covid-patiënten weer terug te plaatsen in deze verzorgingstehuizen, waarna deze ‘herstelde’ personen vervolgens weer honderden anderen besmetten.

Daarnaast was er ook nog sprake van een aantal andere twijfelachtige praktijken. In de Verenigde Staten is bijvoorbeeld gebleken dat de overheid hogere financiële vergoedingen gaf aan ziekenhuizen wanneer er sprake was van de behandeling van covid-patiënten. Er was voor ziekenhuizen dus sprake van een financiële motivatie om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk patiënten werden geclassificeerd en geregistreerd als covid-patiënt.

Desondanks bestaat er toch een heel groot verschil tussen iemand die sterft door covid en iemand die sterft mét covid. Het gaat namelijk om het volgende: Er zijn heel veel mensen naar het ziekenhuis gegaan. Zij deden dit niet omdat ze covid-klachten hadden, maar omdat ze bijvoorbeeld leden aan kanker, hartklachten of aan een longontsteking of iets van die strekking. Het eerste wat er gebeurt zodra deze mensen zich melden in het ziekenhuis is dat er een pcr-teststok in hun neus wordt geschoven om vervolgens vast te stellen dat de patiënt besmet is met covid. Er wordt vervolgens geen prioriteit meer gegeven aan de initiële aandoening waarvoor ze in eerste instantie naar het ziekenhuis waren gekomen. Nee, ze worden in plaats daarvan direct als covid-patiënt aangemerkt om daarna te worden onderworpen aan een covid-behandeltraject.

In de Verenigde Staten evenals in Nederland heeft de overheid onder leiding van het AMA / RIVM een verbod gelegd op het gebruik van hele goedkope en effectieve remedies zoals bijvoorbeeld Ivermectine. In plaats daarvan adviseert de overheid de ziekenhuizen juist om bijvoorbeeld het middel ‘remdesivir’ te gebruiken bij de behandeling van covid. Over het middel remdesivir is bekend geworden dat dit middel nierfalen veroorzaakt, waardoor de longen op hun beurt weer vol raken met vloeistof, waardoor de patiënt uiteindelijk komt te overlijden aan…u raadt het niet: covid!

De ziekenhuizen zijn dus verantwoordelijk voor de dood van talloze mensen. Hebben we het hier dan over tienduizenden doden? Of misschien wel over honderdduizenden doden? Wie weet hoeveel? Wat we wel weten is dat dit dodental op dit moment nog steeds aan het stijgen is. Artsen worden ook in Nederland gestraft door de overheid wanneer zij het wagen om Ivermectine voor te schrijven aan hun patiënten om covid te behandelen. Dit gebeurt zelfs nadat er is gebleken dat er vele patiënten na het gebruik van Ivermectine zijn genezen en levend het ziekenhuis weer uit kwamen lopen. Desondanks zien we toch dat de overheid ondanks dit alles alsnog hun pijlen richten op de artsen die het waagden om hun patiënten zomaar te genezen door middel van een medicijn dat niet door de overheid wordt aanbevolen als behandeling voor covid. Dat is de mate van corruptie die we in het huidige systeem tegenkomen.

Uiteraard zult u hierover geen enkel woord horen vanuit het Wachttorengenootschap. Het is inderdaad een tragisch gegeven dat er 25.000 mensen zijn overleden waarbij de kans uitermate groot is dat het gros van deze mensen sowieso al in een leeftijdscategorie zaten waarbij de kans op overlijden toch al enorm hoog lag. Aan de andere kant zou het ook heel goed mogelijk kunnen zijn dat een groot gedeelte van de overige overledenen van deze 25.000 zijn vermoord in de ziekenhuizen zelf. Maar nogmaals: Het Wachttorengenootschap zal hier natuurlijk niets over zeggen. Ook zal het Wachttorengenootschap geen woord zeggen over de mogelijkheid tot alternatieve behandelmethoden. Het enige dat het Wachttorengenootschap hierover kwijt wil is dat ze in gebed zullen stilstaan bij hen die hun geliefden zijn kwijtgeraakt in de dood.

Broeder Morris zegt verder in de video op JW-Broadcast:

“De laatste tijd zijn er veel nieuwsberichten over de nieuwe omicron-variant. Op dit punt zijn er veel dingen onzeker.”

Jazeker, een nieuwe variant. U hoort het goed. We mogen daarnaast ook verwachten dat er regelmatig nieuwe varianten zullen opduiken. Mensen die bijvoorbeeld al zijn gevaccineerd zouden op een eerder moment al blootgesteld kunnen zijn aan het virus. Sommigen onder ons die weten hoe een virusbesmetting in zijn werk gaat en die beschikken over enige medische basiskennis, die weten ook dat het tijdens een pandemie de slechtste periode is om mensen te injecteren. De reden hiervoor is dat wanneer het virus reeds in het lichaam aanwezig is op het moment dat het zogenaamde vaccin wordt ingespoten, dat de kans dan uitermate aanwezig is dat het virus zich op dat moment begint aan te passen en dat het op dat moment begint te muteren in een andere variant. Mensen die hun vaccinatie hebben ontvangen zijn daarom ook feitelijk lopende virus variant-fabrieken.      

Een van de onzekere factoren betreft het feit dat deze nieuwe omicron-variant vermoedelijk vele malen besmettelijker is dan covid-19 en daarnaast ook vele malen minder virulent is dan covid-19. Het komt daarom ook dichter in de buurt bij de gewone griep of influenza. Daarnaast blijkt dat er op het moment van schrijven van dit artikel, wereldwijd vooralsnog slechts 1 enkel persoon is overleden aan deze nieuwe omicron-variant.

Het is ook duidelijk dat er op de achtergrond duistere machten aan het werk zijn die dit virus hebben losgelaten op de mensheid terwijl ze de benodigde patenten voor alle vaccins al ruim van tevoren klaar hadden liggen terwijl ze er tegelijkertijd voor hadden gezorgd dat de media op 1 lijn werden gezet om hetzelfde narratief te verspreiden. Deze media wordt uiteraard gesponsord en betaald door dezelfde farmaceutische industrie die ontelbare miljarden verdient aan dit hele circus. Deze hele mediahype is erop gericht om de bevolking te terroriseren door middel van meer en meer mondkapjes, lockdowns, vaccinaties en vrijheidsbeperkingen. Dit is dus het nieuwe concept van de media om angst te zaaien bij het grote publiek om de mensen via deze weg te manipuleren in de richting die zij willen, wat feitelijk neerkomt op hun wens dat het publiek zich zonder verzet dient over te geven aan het nieuwe normaal. En als het even meezit zouden ze ook graag zien dat mensen massaal het loodje zouden leggen.

Anthony Morris vervolgt:

“Broeders en zusters: we hoeven niet in paniek te raken. Blijf vasthouden aan de basismaatregelen die goed werken. Mondkapjes dragen, afstand houden, vaak je handen wassen én je laten vaccineren als dat mogelijk is.”

Dat is nog eens goed advies van broeder Morris. Laten we vooral niet in paniek raken. Ik moet dan ook persoonlijk toegeven dat ik 2 jaar geleden met argusogen naar het journaal zat te kijken alsof het ging om een daadwerkelijk killer-virus. Naar verloop van tijd begon het tot mij door te dringen dat het allemaal in scene was gezet.

Het hele idee achter de beelden die we in de media zagen was juist om daarmee paniek te zaaien en om mensen het gevoel te geven dat ze geen andere keus hebben dan deze vaccinatie te omarmen en deze tot zich te nemen als zijnde de enige uitweg en redding van een zekere dood.

Anthony Morris van het Besturende Lichaam adviseert ons om de dingen te doen die goed werken, zoals het dragen van mondkapjes en afstand houden tot elkaar, behalve dan het feit dat deze zaken in werkelijkheid helemaal niet effectief zijn. U hoeft dan ook geen genie te zijn om hier zelf achter te kunnen komen. Het virus verspreidt zich namelijk door de lucht en wanneer u zich begeeft in een gesloten ruimte dan zweven de aerosolen alle kanten op. Daarnaast vliegen deze microscopisch kleine aerosolen met gemak door elk mondkapje heen. Wees daarom verstandig en val niet voor de leugen dat mondkapjes wel zouden werken, want dat doen ze simpelweg niet. Ik draag al vanaf het begin geen mondkapje en ik zie ook dat vrijwel niemand zich houdt aan de 1,5 meter afstand. Die maatregelen slaan helemaal nergens op. Toch voel ik me kerngezond en ik leef nog steeds. Daarnaast moet ik wel toegeven dat ik voor mezelf wat Ivermectine heb aangeschaft, mocht het blijken dat ik het nodig heb. Natuurlijk hoop ik het nooit nodig te hebben, maar toch. Mocht iemand uit mijn eigen familie het nodig blijken te hebben dat zal ik mijn Ivermectine indien nodig aan hen afstaan.

Wanneer we weer even teruggaan naar de kern:  We zien dus dat het Besturende Lichaam op een heel subtiele wijze vaccinaties aan het promoten is, ondanks het feit dat het natuurlijk geheel uw eigen vrije keuze is of u zich wel of niet laat injecteren. Het Besturende Lichaam hamert er alleen maar op dat ze zichzelf ook allemaal hebben laten vaccineren en daarnaast benadrukt het Besturende Lichaam ook nog dat ze persoonlijk door Jehovah worden gezegend en dat het voor alle Jehovah’s Getuigen ook het beste is om zich te laten vaccineren, net zoals het Besturende Lichaam ook heeft gedaan.        

Anthony Morris zegt verder in de JW-Broadcast video:

“In update nummer 7 van het Besturende Lichaam, zei broeder Lösch dat ruim 80% van de wereldwijde Bethelfamilie gevaccineerd was. We zijn blij jullie te kunnen laten weten dat nu meer dan 99% van de wereldwijde Bethelfamilie gevaccineerd is. En dat geldt ook voor ruim 95% van de speciale volletijddienaren in het veld.”

Als dit geen overduidelijke aanbeveling is om je te laten vaccineren, dan weet ik het ook niet meer. Nogmaals: Anthony Morris zegt hier dat ze op een heel klein percentage na, allemaal reeds gevaccineerd zijn. Verder is de boodschap van broeder Morris dat het allemaal uitstekend met hen gaat en dat ze zich prima voelen! Gelooft u werkelijk dat indien er binnen Bethel een broeder zou komen te overlijden aan de gevolgen van het vaccin door bijvoorbeeld een hartaanval, dat de heren binnen Bethel dit bekend zouden maken als zijnde een vaccin-dode? Zouden ze dit dan publiekelijk bekend maken?    

Er is wereldwijd namelijk sprake van duizenden vaccindoden en een nog groter aantal mensen die lijden aan de meest uiteenlopende vaccin-gerelateerde gezondheidsproblemen. Uiteraard doen de machten die achter de schermen bezig zijn er alles aan om ervoor te zorgen dat er vooral geen verband mag worden gelegd met het vaccin.

Mijn vrouw had bijvoorbeeld een vriendin die ook haar oud-collega was. Deze vrouw was 60 jaar oud, fit en kerngezond. Ze leidde daarnaast ook nog een heel sportief leven. En u raadt het nooit: heel kort na haar vaccinatie viel ze ineens dood neer op de grond. De reden van overlijden? Een hartaanval. De nicht van mijn vrouw wiens neef een Jehovah’s Getuige is…een jonge gezonde man van in de dertig, kwam onlangs niet opdagen op zijn werk. Zijn moeder ging vervolgens langs bij zijn woning omdat ze bezorgd was om hem. Wat trof ze aan toen ze bij het huis van haar zoon naar binnen ging? Haar zoon lag daar op de bank. Dood. Uiteraard had dit allemaal helemaal niets te maken met het vaccin, toch? Het had onmogelijk met de vaccinaties te maken kunnen hebben. De vaccinaties zijn namelijk veilig en onschadelijk bevonden. De vaccinaties zijn absoluut levensreddend! Toch?

Ik vond overigens ook dat broeder Anthony Morris daarnaast nog verwarring aan het zaaien was omtrent een ander aspect. Broeder Morris zei namelijk dat vrijwel alle speciale volletijddienaren ‘in het veld’ al waren gevaccineerd. In het veld?! Wie begeeft zich vandaag de dag nog in het veld? Had broeder Morris het dan over het veld, als in het woord ‘velddienst’? Het veld waar Jehovah’s Getuigen vroeger actief waren toen ze nog van deur tot deur gingen en toen ze nog met een lectuurstand in de openbare ruimte stonden? Is dat dan niet ‘het veld’?

We zien hier de zuiverste vorm van gaslighting. Ik heb daar al eens eerder een artikel over geschreven. Het Besturende Lichaam staat niet toe dat Jehovah’s Getuigen zich wereldwijd in openbare ruimten begeven. Jehovah’s Getuigen dienen namelijk thuis opgesloten te zitten terwijl ze zich horen bezig te houden met het schrijven van brieven en het ongevraagd opbellen van vreemden. Wie begeeft zich op dit moment nou nog het veld? Lachwekkend.

En ze blijven maar doen alsof alles normaal is en alsof er helemaal niets aan de hand is. De broeders en zusters hoeven zich alleen maar te laten vaccineren en alles kan weer terug naar het oude normaal. Toch?

Broeder Morris van het Besturende Lichaam zegt verder in de video het volgende:

“Veel van onze broeders en zusters hebben voordeel gehad van die vaccinatie. In sommige delen van Bulgarije bijvoorbeeld zeggen geestelijken dat vaccins vergif van de duivel zijn.”

Wauw. De geestelijken in Bulgarije doen waarschijnlijk aan het beoefenen van voodoo of zwarte magie ofzo. Het lijkt erop alsof deze geestelijken niet eens leven in de 21ste eeuw. Kunt u het zich voorstellen?  Een vaccin van de duivel? Laat me niet lachen. Wie zou zulk soort onzin nou toch kunnen bedenken?

Ik heb hier trouwens nog een klein artikeltje dat ik graag met u zou willen delen. Dit artikeltje komt uit een tijdschrift dat al geruime tijd niet meer wordt gedrukt. Dit tijdschrift stond bekend onder de naam “Consolation”, wat in het Nederlands “Vertroosting” betekent. Dit artikel werd, meer dan 80 jaar geleden, in het jaar 1939 gepubliceerd. Het tijdschrift “Consolation” werd destijds gepubliceerd door het Wachttoren Bijbel- en Traktaatgenootschap.

Nu volgt de openingsalinea van het bewuste artikel waarvan de titel luidt: “The Crime of Vaccination”. Vertaald naar het Nederlands: “De misdaad m.b.t. vaccinatie”. Er staat in het Engels:

“As the clergy thrive by exploiting the spiritual perplexities of the people, and politicians prosper by their governmental difficulties, so the medical profession makes merchandise of the people by capitalising on their physical ailments. While the ecclesiastics inoculate the people with spiritually poisonous doctrines, the medicos vaccinate them with deadly serums. How the Devil must laugh at the cruel hoax by which bodies are said to be made healthy through the injection of diseased tissues, and immunity to disease is obtained by corrupting the blood-stream!”

Vertaald naar het Nederlands: Zoals de geestelijkheid gedijt door de geestelijke verwarring van de mensen uit te buiten, en politici gedijen door de moeilijkheden van hun regering, zo maakt de medische professie koopwaar van de mensen door winst te maken op hun fysieke kwalen. Terwijl de geestelijken de mensen inenten met geestelijk giftige doctrines, vaccineren de medici hen met dodelijke serums. Wat moet de duivel toch lachen om de wrede misleiding waardoor lichamen gezond zouden worden gemaakt door het injecteren van zieke weefsels, en immuniteit tegen ziekten wordt verkregen door de bloedstroom te verderven!

Destijds konden ze hele mooie zinnen schrijven nietwaar? Uiteraard hadden ze het destijds ook over het klassieke begrip van het woord vaccin. Dit waren vaccins die mogelijkerwijs zelfs miljoenen levens hebben gered door immuniteit te creëren tegen gevaarlijke ziektes zoals de pokken, polio en difterie etc. Deze ziektes zijn dankzij het gebruik van vaccinaties inmiddels vrijwel verdwenen.

Tegen het jaar 1952 heeft het Wachttorengenootschap deze leer min of meer laten vallen evenals de publicatie van hun eigen Consolation-tijdschrift.  

Er is trouwens nog een fragment uit hetzelfde artikel dat ik graag met u wilde delen. Iets verderop in het artikel richt men zich tot het medische establishment. Er stond geschreven: “You’ve got to be vaccinated, or else-!” (Vertaald: U moet zich laten vaccineren, of anders-!)  

Er staat verder:

“By the way, that “or else” business has become a little too prominent since the world was ‘made safe for democracy’. You’ve got to be vaccinated, and your children especially, or else! You’ve got to salute Hitler, or Mussolini, or the swastika or the flag, or else! That tendency should be watched and opposed. It is the essence of totalitarianism and the denial of the most fundamental of human rights. It resolves itself into the question, “Will you do this or that because it is right and proper, or will you do it because of fear of reprisal and punishment, whether it is right or not?” It is like the ultimatum of the racketeer, “You’ll take it and like it.” It is the spirit of Satan.”

Vertaald naar het Nederlands:

Trouwens, die ‘of anders’-kwestie is een beetje te prominent geworden sinds de wereld ‘veilig gemaakt is voor democratie’. U moet worden gevaccineerd, en vooral uw kinderen, of anders-! Je moet Hitler groeten, of Mussolini, of de swastika of de vlag, of anders-! Die tendens moet goed in de gaten worden gehouden en worden bestreden. Het betreft de essentie van totalitarisme en de ontkenning van de meest fundamentele mensenrechten. Het lost zichzelf op door de vraag: “Zul je dit of dat doen omdat het goed en gepast is, of zul je het doen uit angst voor represailles en bestraffing, ongeacht of het nu juist is of niet?” Het is als het ultimatum van de afperser: “Je zult het nemen en ervan genieten.” Het is de geest van Satan.

We zouden ons nu dus oprecht de vraag mogen stellen wie het hier nu bij het verkeerde eind had… deze zogenaamde Bulgaarse geestelijken of juist het Wachttorengenootschap zelf? En vergeet daarnaast ook niet dat we het op dit moment hebben over een compleet ander soort vaccin. Het huidige corona-vaccin betreft een totaal nieuwe soort technologie. Dit vaccin is namelijk nog nooit naar behoren getest. Wanneer ik als Amerikaans burger vanuit mijn eigen situatie spreek, dan constateer ik dat er overheidsorganisaties zijn die speciaal zijn opgericht om ervoor te zorgen dat de volksgezondheid geen gevaar loopt. Normaliter duurt het dan ook ongeveer 10 jaar voordat een vaccin de laboratoriumfase voorbij is en nadat een vaccin voldoende is getest en daarna nogmaals is getest, voordat het veilig genoeg is bevonden om toegediend te worden aan het grote publiek.

Vanwege deze zogenaamde covid-noodtoestand waar we ons nu nog steeds in bevinden, is dit nieuwe mRNA vaccin dus helemaal niet naar behoren getest. Het covid vaccin werd direct na de ontwikkeling gedistribueerd over de hele wereld. De testfase is op dit moment dus nog steeds in volle gang. Nog een ander vaststaand feit waar het Wachttorengenootschap het nog helemaal niet over heeft gehad, is het gegeven dat er in het afgelopen jaar tot dusver meer mensen zijn overleden aan dit nieuwe zogenaamde mRNA vaccin dan dat er mensen zijn overleden aan ALLE eerdere vaccins bij elkaar opgeteld die zijn uitgebracht en toegediend gedurende de hele geschiedenis! Denk daar nu eens goed over na.

Ondanks dit alles zien we dat het Besturende Lichaam tegelijkertijd in hun laatste updatevideo luidkeels staat te verkondigen dat ze allemaal al zijn gevaccineerd en dat het uitstekend met hen gaat. Ze zeggen dat alles prima is en dat ze vrolijk verder gaan met het dienen van Jehovah zonder dat ze last hebben van bijwerkingen. Geen enkele bijwerking om precies te zijn.

We weten dat deze covid-vaccins een lopend experiment betreffen dus we zullen binnenkort gaan zien hoe dit alles zal uitpakken. Persoonlijk denk ik dat er zal blijken dat dit experimentele vaccin helemaal niet zo goed zal blijken uit te pakken, maar dat zullen we later nog zien.

Laten we nu naar het laatste fragment gaan uit updatevideo #10 van het Besturende Lichaam om te zien wat broeder Morris nog meer te zeggen heeft.

“dus mensen worden onder druk gezet om zich niet te laten inenten. Maar een zuster en haar man bekeken de updates van het Besturende Lichaam en namen de persoonlijke beslissing om zich te laten vaccineren. Later werd de zuster gebeld door haar werkgever en hij zei dat ze vanwege richtlijnen van de overheid niet op haar werk mocht komen als ze niet gevaccineerd was. De manager was heel verbaasd toen hij hoorde dat de zuster al gevaccineerd was. Ze was zelfs de enige werknemer die gevaccineerd was. Alle anderen moesten ontslagen worden. De manager vroeg de zuster of ze misschien vrienden had die gevaccineerd waren en die de ontslagen werknemers konden vervangen. Toen belde de manager andere getuigen die de zuster kende om te zien of zij misschien gevaccineerde vrienden hadden die werk zochten. Die avond was voor bijna alle banen iemand gevonden. De directeur vroeg aan de zusters: “Hoe komt het dat jullie zo veel gevaccineerde vrouwen kennen?” Er werd een goed getuigenis gegeven. Uiteindelijk kregen 14 zusters en 1 Bijbelstudent een baan omdat ze de richtlijnen en Bijbelse principes hadden opgevolgd die in diverse updates van het Besturend Lichaam zijn besproken.”             

Tsja… In het JW-Broadcast filmpje zag u een foto van deze zuster voorbijkomen evenals een foto van de andere zusters. Ze zagen er allemaal uit als vrouwen van in de 30 of 40.

Laat me eventjes voor de duidelijkheid het volgende zeggen: Ik ben niet helemaal tegen deze vaccinatie. Ik denk dat oudere mensen die lijden onder een hoop onderliggende gezondheidsklachten evenals mensen met serieus overgewicht, wellicht baat kunnen hebben bij dit vaccin. Het vaccin maakt u niet immuun tegen het virus, maar het zou er wellicht wel voor kunnen zorgen dat iemands immuunsysteem een oppepper krijgt, zodat in het geval dat deze persoon toch onverhoopt ziek mocht worden, dat de symptomen niet zo hevig zullen zijn als wanneer deze persoon niet zou zijn gevaccineerd. Als u er daarnaast ook nog voor zorgt dat u niet in het ziekenhuis terecht komt, dan zou dat helemaal fantastisch zijn. Indien u namelijk wel naar het ziekenhuis zou gaan terwijl u covid hebt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ze u daar een medische behandeling zullen geven die ervoor zal zorgen dat u het niet zult overleven.

Wanneer we het aan de andere kant hebben over het vaccineren van jonge en gezonde kinderen dan hebben we het hier over ronduit crimineel gedrag. Het is namelijk een feit dat er op dit moment meer kinderen zijn overleden aan de gevolgen van het vaccin dan aan de gevolgen van covid-19. Nogmaals: Dat is een feit. Wanneer u 20, 30 of 40 jaar oud bent en u verkeert in een goede gezondheid, dan is er absoluut geen enkele goede reden om dit ‘elixer’ of wat het dan ook mag wezen, in uw lichaam in te laten spuiten. Mocht u dan toch covid oplopen en mocht u daarna ziek worden net als bij de griep, wat dan nog? We worden immers allemaal weleens ziek. Jehovah heeft uw immuunsysteem zo ontworpen dat deze de strijd aangaat met een ziekte. Mocht u dan toch covid oplopen dan zal het immuunsysteem in uw lichaam dit virus herkennen. Daarnaast is er al helemaal geen enkele goede reden om uzelf te laten vaccineren indien u covid al eens hebt gehad en u daar ook weer van bent genezen. Uw immuunsysteem is namelijk vele malen krachtiger en effectiever dan dat spul wat ze in uw lichaam injecteren.

Persoonlijk zou ik zeggen dat veel van de Besturend Lichaam-leden eruitzien als mensen die wel baat zouden kunnen hebben bij deze vaccinatie. Ze zien er niet gezond uit en veel van hen hebben zoveel overgewicht dat het vaccin wellicht geen slecht idee zou zijn. Dus samengevat: Ik wens u van het Besturende Lichaam allemaal een goede gezondheid toe.

Indien u echter jong en vitaal bent zoals de zusters uit het JW-Broadcast filmpje, dan is het daarentegen absoluut van de zotte om u te laten injecteren. En als de overheid werkgevers zou dwingen om hun personeel zich verplicht te laten vaccineren, nogmaals…nou en? Wat dan nog?

Anthony Morris van het Besturende Lichaam doet het in het filmpje voorkomen alsof deze mensen door Jehovah werden gezegend, juist OMDAT ze gevaccineerd waren. Meen je dat nou, Tony Morris?

Zou Jehovah dan geen mensen zegenen die zich niet hebben laten vaccineren?

Waarom dan niet?

Het Wachttorengenootschap doet voorkomen alsof de vaccinatie iets is dat rechtstreeks afkomstig is van Jehovah God Zelf.

Herinnert u zich nog de eerdere Besturende Lichaam updatevideo, waarin broeder Splane van het Besturende Lichaam het volgende stond te verkondigen: “Zou Jehovah het toelaten dat het Besturende Lichaam, hun helpers evenals de gehele Bethelfamilie een vaccin toegediend zouden krijgen dat schadelijk voor hen zou zijn?”

Welnu…indien je werkelijk zo dom bent misschien?          

Vroeger werd een vaccinatiekwestie altijd afgedaan als een persoonlijke keuze. Maar wat zien we nu? Is de vraag of iemand zich wel of niet wil laten vaccineren nu ineens een geloofskwestie geworden ofzo?

Het hele bestuur van de Wachttoren-organisatie heeft zich namelijk al laten vaccineren, dus kan het niet anders dan dat dit vaccin wel rechtstreeks van Jehovah God afkomstig moet zijn. Dat is althans hoe de gemiddelde Jehovah’s Getuige erover denkt.  

Ik zal voor de gelegenheid maar eventjes de bovenstaande quote aanhalen uit het tijdschrift ‘Consolation’ van het Wachttorengenootschap zelf: “Wat moet de duivel toch lachen”, toch?

Ik wil ter afsluiting graag nog een stuk met u lezen uit de Bijbel. Het betreft een gedeelte uit het Bijbelboek Jeremia. Het gaat om het 18de hoofdstuk. Zoals u wellicht weet ben ik bezig met het schrijven van een serie artikelen die in het teken staan van dit specifieke Bijbelboek over deze profeet van Jehovah. In het 18de hoofdstuk pleitte Jeremia ten gunste van zijn landgenoten. Echter wilden ze zijn boodschap niet aanvaarden. Daarnaast waren ze ook niet bereid om Jehovah’s boodschap te accepteren. Vervolgens probeerden ze daarop Jeremia ook nog eens te doden. Ze waren het met elkaar eens dat ze absoluut niet van plan waren om naar de boodschap van Jeremia te luisteren en dat ze gewoon door zouden gaan met wat ze eerder van plan waren te doen.

Jeremia begon zich vervolgens te richten tot Jehovah en hij zei het volgende: “Heb toch aandacht voor mij, o Jehovah, en luister naar wat mijn tegenstanders zeggen. Mag je goed met kwaad vergelden? Want ze hebben een kuil voor me gegraven. Maar bedenk dat ik voor u stond om een goed woord voor ze te doen, om uw woede van ze af te keren.”  (Jeremia 18:19-20)

Ik heb gedurende mijn vele jaren altijd gestaan voor de Wachttoren-organisatie. Ik heb Jehovah’s Getuigen altijd aangemoedigd om vooral in de organisatie te blijven en standvastig door te gaan met het programma van de organisatie enz.

Nu lezen we in dit stuk dat Jeremia op een punt was aanbeland waarop hij de conclusie trok dat het geen zin meer had. Vervolgens is dit wat Jeremia tegen Jehovah God zei: “Tref hun zonen daarom met hongersnood, lever ze over aan de macht van het zwaard. Laat hun vrouwen van kinderen beroofd worden en weduwen worden. Laat hun mannen sterven aan dodelijke ziekten en hun jonge mannen in de strijd sneuvelen door het zwaard.” (Jeremia 18:21)    

Vervolgens lezen we in vers 23: “Maar u, o Jehovah, kent al hun plannen om mij te doden heel goed. Bedek hun fouten niet en wis hun zonde die voor u is niet uit. Laat ze voor u struikelen als u in uw woede tegen hen in actie komt.”

Er zal dus zo’n tijd aanbreken. We bidden voor onze vijanden, we bidden voor ongelovigen, we bidden ervoor dat Jehovah zijn getrouwe slaaf zal leiden etc. Er zal een tijd aanbreken waarin Jehovah ook echt zal gaan ingrijpen.

Ik ben nu aanbeland op een punt waarop ik het nu op dit moment aan Jehovah vraag. Ik vraag Jehovah God om Zijn aandacht op hen te richten. Ik heb dit al tijdens een plechtig gebed gedaan. Toch wil ik ook tijdens deze gelegenheid laten opnemen dat ik Jehovah heb gevraagd of Hij tussenbeide wil komen door in te grijpen en deze mannen te straffen die Hem hebben verraden en die ervoor hebben gezorgd dat Zijn schapen naar de slacht werden en worden geleid.

Ik kijk daarom ook vol verlangen uit naar het moment waarop mijn verzoek zal worden verhoord.

Dank u voor het kijken / lezen.

EINDE VIDEO