Dagtekst dinsdag 7 september

Ook al zou je moeten lijden ter wille van rechtvaardigheid, je bent gelukkig. — 1 Petr. 3:14.

Laat nooit toe dat je je door wat mensen zeggen of doen gaat schamen omdat je een van Jehovah’s Getuigen bent (Micha 4:5). Sta eens stil bij het voorbeeld van de apostelen in Jeruzalem. Wat deden zij toen Jezus net was gedood? Ze wisten dat de Joodse religieuze leiders echt een hekel aan hen hadden (Hand. 5:17, 18, 27, 28). Toch gingen ze elke dag naar de tempel en lieten ze iedereen weten dat ze discipelen van Jezus waren (Hand. 5:42). Ze weigerden toe te geven aan angst. Ook jij kunt je angst voor mensen overwinnen door er geregeld en openlijk voor uit te komen dat je een van Jehovah’s Getuigen bent — op je werk, op school en in je buurt (Hand. 4:29; Rom. 1:16). Waarom waren de apostelen gelukkig? Ze wisten waarom ze werden gehaat en vonden het een eer als ze slecht werden behandeld omdat ze Jehovah’s wil deden (Luk. 6:23; Hand. 5:41; 1 Petr. 2:19-21). Als je begrijpt dat mensen je haten omdat je doet wat juist is, zul je nooit toelaten dat je door die haat verlamt van angst. w19.07 7 ¶19-20

Het raadsel waarmee Jehovah’s Getuigen worden geconfronteerd luidt: hoe kan het Besturende Lichaam de getrouwe en beleidvolle slaaf zijn en dan toch tegelijkertijd ook zo ontzettend déloyaal en dwaas zijn?

Wanneer Jehovah’s Getuigen een lid van het Besturende Lichaam zien, die voor een officiële regeringscommissie leugens staat te verkondigen, dan schamen we ons kapot om verbonden te zijn met een organisatie die door leugenaars wordt geleid. Wanneer Jehovah’s Getuigen door een lid van het Besturende Lichaam worden afgesnauwd en worden terechtgewezen omdat ze niet willen geloven dat er niemand is die beter voor de kleintjes zorgt dan Jehovah’s organisatie, dan beginnen we natuurlijk van binnen te koken en zouden we het liefst niet zien dat we met zo’n man of met „Jehovah’s organisatie” in verband worden gebracht. Wanneer een lid van het Besturende Lichaam doodleuk beweert dat al die verschillende nieuwsberichten waarin de afschuwelijke staat van dienst van het Wachttorengenootschap wordt ontmaskerd met betrekking tot hun juridische strijd die ze tegen de vele kindermisbruikslachtoffers voeren, waarbij ze dan ook nog beweren dat al die nieuwsberichten allemaal leugens zouden zijn, dan schamen we ons de ogen uit de kop om enige associatie te hebben met dit soort mannen die geen enkel respect lijken te hebben voor de waarheid en geen enkel fatsoen lijken te bezitten, evenals geen enkel respect voor de intelligentie van hun eigen toehoorders. Wanneer we een video zien van een lid van het Besturende Lichaam die in een slijterij rondloopt waar sterke drank wordt verkocht, en dit lid van het Besturende Lichaam wordt daar betrapt met een hele winkelkar vol met flessen peperdure whisky, dan voelen we ons van binnen bedroefd dat het aardse mondstuk van de hemel zo huichelachtig bezig is.

Er zijn vele redenen waarom steeds meer mensen zichzelf niet langer meer wensen te identificeren als één van Jehovah’s Getuigen, maar de voornaamste reden is ongetwijfeld dat deze mensen steeds meer beginnen te walgen van het leiderschap van het Wachttorengenootschap.

Helaas moet het ergste nog steeds komen. Terwijl er op het moment steeds meer en meer fascistische politiestaatmethoden aan de bevolking worden opgelegd onder het mom van het redden van levens ten gevolge van een biologisch wapen dat op de wereld is losgelaten als voorproefje op de geplande financiële ineenstorting evenals de algehele ineenstorting van de westerse beschaving, heeft het Besturende Lichaam zich op dit moment op verraderlijke wijze aangesloten bij de kerken en regeringen die de inenting van een vaccin verplicht stellen. Een inenting die door sommige artsen wordt beschouwd als een biologisch wapen. De basisgedachte in deze kwestie is dat de organisatie ervoor heeft gekozen om de organisatorische eenheid boven alles te stellen. Gevaccineerden en ongevaccineerden mogen dan ook niet meer schouder aan schouder naast elkaar dienen.

In werkelijkheid heeft het Besturende Lichaam ervoor gekozen om de meest roekeloze, verdeeldheid zaaiende koers te gaan varen die men zich maar had kunnen voorstellen. Ze hebben een onvermijdelijk schisma veroorzaakt, zodat wanneer iemand ervoor kiest om de experimentele injecties niet in zijn of haar lichaam te laten spuiten, welke overigens al voor enkele tienduizenden mensen fataal is gebleken, dat ze in dat geval zonder enige twijfel door de Wachttoren-loyalisten zullen worden gestigmatiseerd als personen die déloyaal zijn aan Jehovah. Zij die beweren het exclusieve kanaal te zijn van de goddelijke waarheid en die tevens onvoorwaardelijk door miljoenen Jehovah’s Getuigen worden vertrouwd, hebben feitelijk alle christenen opgedragen om zichzelf te onderwerpen aan deze injecties die ongetwijfeld fataal zullen blijken te zijn voor sommigen en die daarnaast ook velen ziek zullen maken…En dit allemaal omwille van het bewaren van de zogenaamde eenheid!

De profetie van Micha is daarom ook uitermate relevant. Sprekend tegen de weinige getrouwen die nog in leven zullen zijn wanneer de feitelijke, laatste oogst zal beginnen, zegt de profeet: Wee mij! Ik ben als iemand die na het inzamelen van zomerfruit en het nalezen van een druivenoogst geen druiventros vindt om te eten, geen vroege vijg waar ik zo naar verlang. De loyale is van de aarde verdwenen, geen mens is oprecht. Ze liggen allemaal in hinderlaag om bloed te vergieten. Elk jaagt met een sleepnet op zijn eigen broeder. (Micha 7:1-2)

Jehovah’s Getuigen zijn ertoe gebracht te geloven dat zodra het goede nieuws over de hele wereld is gepredikt en het einde komt, dat ze meteen het paradijs in zullen worden geleid. In plaats daarvan zal het zijn alsof er aan het einde van de oogst geen vruchten zullen zijn als beloning voor al het harde werk. In plaats daarvan zal het besluit worden gekenmerkt door broeders die elkaar zullen verraden en elkaar zullen haten, precies zoals Jezus ook had voorzegd. Jezus citeerde zelfs uit het zevende hoofdstuk van Micha, waarin staat geschreven: Geloof niet in je vriend, vertrouw niet op een goede vriend. Let op wat je zegt tegen degene die in je armen ligt. Want een zoon veracht zijn vader, een dochter verzet zich tegen haar moeder en een schoondochter tegen haar schoonmoeder. Je huisgenoten zijn je vijanden. (Micha 7:5-6)

Het toneel is gereedgemaakt om dit afschuwelijke scenario te laten ontvouwen. We zien nu al dat ongevaccineerde Jehovah’s Getuigen worden gemarkeerd. Waarschijnlijk zullen de niet-gevaccineerde personen zelfs regelrecht de toegang worden ontzegd en zal hen een verbod worden opgelegd waardoor ze niet meer mogen omgaan met degenen die de injecties wel hebben genomen. Ze zullen worden opgejaagd en ze zullen vervolgens worden gestraft omdat ze ongehoorzaam zouden zijn aan de verheven Acht mannen die namens God spreken.

“Hun handen zijn bedreven in het kwaad. De vorst stelt eisen, de rechter vraagt een beloning, de prominent maakt zijn wensen kenbaar. Samen smeden ze hun plannen. De beste van hen is als doorns, de oprechtste is erger dan een doornhaag. De dag van je wachters en van je afrekening komt eraan. Nu zullen ze in paniek raken.” (Micha 7:3-4)

Hebben de vorsten van Bethel hun eisen dan al niet bekend gemaakt? Hebben de vooraanstaande mannen hun verlangens dan al niet kenbaar gemaakt? Inderdaad, dat hebben ze zeker. En de kudde heeft de boodschap dan ook goed begrepen. Om namelijk trouw te blijven aan Jehovah, dient iedereen de injecties te accepteren. Gerrit Lösch berispte Jehovah’s Getuigen voor het hebben van een sterke mening over het wel of niet tot zich nemen van het experimentele medicijn. Broeder Lösch beweerde dat Jehovah’s Getuigen geen deel van deze wereld mogen zijn, terwijl hij tegelijkertijd acht miljoen vertrouwende zielen toevertrouwde aan het wereldwijde vaccinatieprogramma van de Verenigde Naties. De mannen die als de meest rechtvaardigen worden geprezen, zijn daarom dus ook daadwerkelijk te vergelijken met een scherpe doornhaag, zoals we net in Micha hebben kunnen lezen.

De manier waarop deze wachter het ziet, dwingt hem om niet anders te kunnen concluderen dan dat het Besturende Lichaam dit kwaadaardige, moorddadige plan heeft bekokstoofd, en dat dit automatisch betekent dat de dag van hun afrekening heel erg dichtbij is gekomen.