Dagtekst dinsdag 30 juni

Bezorgdheid maakt het hart van een man neerslachtig, maar een goed woord vrolijkt het op. — Spr. 12:25.

Paulus liet zien dat iemand die de verantwoordelijkheid heeft anderen aan te moedigen zelf ook opgebouwd moet worden. Aan de christenen in Rome schreef hij: ‘Ik verlang ernaar jullie te zien om jullie te laten delen in een geestelijke gave zodat jullie sterk worden gemaakt, of liever, zodat we elkaar kunnen opbouwen door ons geloof, zowel dat van jullie als dat van mij’ (Rom. 1:11, 12). Zelfs Paulus, die anderen geweldig opbouwde, had af en toe zelf aanmoediging nodig (Rom. 15:30-32). Degenen die een leven van zelfopoffering leiden verdienen het geprezen te worden. Nog een groep die aanmoediging verdient zijn de broeders en zusters die niet trouwen, omdat ze gehoorzaam willen zijn aan de richtlijn om ‘alleen in de Heer’ te trouwen (1 Kor. 7:39). En ook christenen die ondanks vervolging of ziekte trouw blijven, moeten gesterkt worden (2 Thess. 1:3-5). w18.04 21 ˚3-5

Deze Dagtekst van vandaag is gebaseerd op een artikel dat Hebreeën 10: 24-25 citeert, waarin christenen worden aangespoord om elkaar aan te moedigen ‘en dat des te meer naarmate je de dag dichterbij ziet komen.‘ In het hierboven aangehaalde Wachttoren-artikel lezen we in paragraaf 2 het volgende: In deze tijd hebben we alle reden om te geloven dat de ‘grote en heel ontzagwekkende’ dag van Jehovah dichtbij is

Hoewel ik er ook absoluut van overtuigd ben dat de dag van Jehovah nabij is, kunnen we ons natuurlijk ook afvragen wat de redenen hiervoor zijn om dit te geloven. Het desbetreffende Wachttoren-artikel gaat hier echter niet verder op in.

Een Wereldoorlog behoort zeker tot de mogelijkheden. Feit is zelfs, dat bepaalde invloedrijke instituties op dit moment druk bezig zijn om de huidige nucleaire wereldmachten regelrecht tegenover elkaar uit te spelen, wat gemakkelijk zou kunnen leiden tot een situatie waarbij deze machten in een oorlog gestort zullen worden. Ondanks de huidige alarmerende toestand houdt het Wachttorengenootschap zich daar echter niet mee bezig. De reden hiervoor is dat er volgens de zieners van Bethel geen nieuwe wereldoorlog kan uitbreken, omdat de Eerste Wereldoorlog volgens hen de vervulling van de profetieën was. Een Derde Wereldoorlog zou volgens hen simpelweg te destructief zijn. Dit is wat de zieners van het Wachttorengenootschap in 1997 zeiden:

Ten tweede gaan sommige onderdelen van Jezus’ teken in deze eeuw in de, zo zouden wij kunnen zeggen, hoogste mate in vervulling. Zouden oorlogen bijvoorbeeld veel erger kunnen worden dan ze sinds 1914 zijn geweest? Als er een Derde Wereldoorlog zou uitbreken, waarbij alle huidige kernmachten hun wapens zouden inzetten, zou de aarde daarna waarschijnlijk een verkoolde woestenij zijn — en de mensheid zo uitgestorven als de dodo. Evenzo voorzei Openbaring 11:18 dat de mens in deze tijd waarin de natiën ’in gramschap ontstoken’ zijn, ’de aarde zou verderven’. Voor het eerst in de geschiedenis wordt zelfs de bewoonbaarheid van deze planeet bedreigd door vervuiling en de achteruitgang van het milieu! Ook dit kenmerk gaat dus in de hoogste of bijna hoogste mate in vervulling. Zouden oorlogen en vervuiling gewoon kunnen blijven verergeren totdat de mens zichzelf en deze planeet heeft vernietigd? Nee, want de bijbel zelf verklaart dat de aarde voor eeuwig zal blijven bestaan, met rechtvaardige mensen die erop wonen. (Leven wij echt in de laatste dagen? (De Wachttoren 1 april 1997)

Volgens de wachter-klasse, bestaat er dus geen ruimte voor toekomstige oorlogen die veel erger zullen zijn dan de Eerste Wereldoorlog. De absurditeit ten aanzien van deze verklaring uit de Wachttoren moet duidelijk blijken voor een ieder die ooit de woorden van Jezus Christus heeft gelezen toen hij sprak over een grote verdrukking die voorbestemd is om over de hele bewoonde aarde te komen. Jezus ging verder met te zeggen dat deze wereldwijde holocaust zo ernstig zou zijn dat er een goddelijke interventie voor nodig zou zijn om deze gebeurtenis te verkorten. Anders zou er geen vlees overleven. Met andere woorden, indien Jehovah God niet zou ingrijpen dan zou de gehele mensheid op dat moment uitsterven.

Ook al zijn Jehovah’s Getuigen bekend met deze profetie van Jezus, toch snappen ze het blijkbaar niet. Het Wachttorengenootschap verkondigt al hele lange tijd herhaaldelijk de boodschap dat de grote verdrukking zal beginnen zodra de Verenigde Naties alle valse religie zal liquideren.  Gedurende de afgelopen twintig jaar heb ik de zieners van Bethel meerdere malen uitgedaagd om hun standpunten te onderbouwen door middel van bewijs uit de Bijbel. Dit hebben zij keer op keer geweigerd. Feitelijk komt het er dus op neer dat Jehovah’s Getuigen geen bewijzen uit de Schrift nodig hebben. De ‘slaaf’ heeft immers gesproken.

Oké, dan de volgende vraag: Indien ‘s werelds grootste tijd van benauwdheid simpelweg een verbod op religie voorstelt, waarom zal Jehovah God dan moeten ingrijpen om te voorkomen dat de mensheid van de aarde zal worden weggevaagd? Geen van Jehovah’s Getuigen kan die simpele vraag beantwoorden.

De waarheid hieromtrent is dat Gods koninkrijk op dit moment nog niet regeert. Jezus kwam niet terug in 1914 en er was eveneens geen sprake van dat Jezus vanaf dat jaar de Koninkrijksmacht op zich nam. Ook is in dat jaar Satan nog niet neergeworpen uit de hemel. De Eerste Wereldoorlog vormde niet de vervulling van het teken. Dit waren ook niet de laatste dagen.

Het Wachttorengenootschap heeft echter over één ding gelijk: de dag van Jehovah is nabij. In de nabije toekomst zullen we getuige worden van een situatie waarbij de wereld gestort zal worden in een hele grote oorlog. Het wereldwijde financiële systeem gaat binnenkort volledig ineenstorten. Dit zal vergezeld worden door voedseltekorten en ziektes/pandemieën, nog vele malen erger dan het Coronavirus. De Wachttoren-organisatie zal inderdaad geconfronteerd worden met hun ‘dag van Jehovah’. Daarom zegt Jehovah ook in de profetie: Wee degenen die verlangen naar de dag van Jehovah! Wat zal de dag van Jehovah voor jullie betekenen? Duisternis en geen licht. Het zal zijn als een man die vlucht voor een leeuw, dan geconfronteerd wordt met een beer en als hij zijn huis binnengaat en met zijn hand tegen de muur leunt, gebeten wordt door een slang. De dag van Jehovah zal toch duisternis zijn en geen licht? Hij zal toch donker zijn, zonder glans? (Amos 5: 18-20)