Het Besturende Lichaam heeft de video van hun 8ste update op JW Broadcast gezet – het thema luidt: ‘Blijf Waakzaam’.

Sinds het uitbreken van de pandemie aan het begin van het jaar heeft het Wachttorengenootschap hier met volle overtuiging naar gewezen als het bewijs van de profetische vervulling; namelijk ten aanzien van datgene wat Jezus voorzei over voedseltekorten en pestilenties die op de ene na de andere plek zouden plaatsvinden. Terwijl de epische Spaanse grieppandemie van 1919 steeds meer uit het collectieve geheugen verdwijnt, en deze gebeurtenis steeds verder achter ons ligt, zijn er vandaag de dag nog nauwelijks mensen die in leven waren toen er in enkele maanden tijd naar schatting 50 miljoen mensen omkwamen als gevolg van deze Spaanse Griep. Tegelijkertijd heeft het Wachttorengenootschap zijn toevlucht genomen tot de bewering dat ziekten die verband houden met een bepaalde levensstijl zoals hart- en vaatziekten, kanker en aids ook tekenen zijn die het bewijs zouden vormen voor de vervulling van Bijbelse profetie.

Volgens het Wachttorengenootschap doet het er verder niet zoveel toe dat het coronavirus bij lange na niet zo dodelijk is als de Spaanse Griep en dat bijna alle corona-slachtoffers bejaard zijn of meerdere comorbiditeiten hebben, laat staan dat de lockdowns en beperkingen onderdeel uitmaken van een sinister sociaal conditioneringsprogramma en dat deze maatregelen dienen om de aandacht af te leiden van het failliete wereldwijde financiële systeem. Nu de wereld in de ban is van de covid-hysterie, beweert het Wachttorengenootschap met volle overtuiging dat de pandemie hét bewijs is van het voortgalopperen van de paarden van de Apocalyps die al in het jaar 1914 zouden zijn begonnen aan hun spoor van vernietiging!

Wat ook betreurenswaardig is, is het feit dat het Wachttorengenootschap een stelling heeft ingenomen tegen alternatieve manieren om de gezondheid te verbeteren en dat ze op een subtiele wijze propaganda aan het voeren zijn voor de farmaceutische industrie, aangezien supplementen zoals vitamine D en zink en verschillende soorten natuurlijke kruiden het immuunsysteem wel degelijk kunnen versterken en ervoor kunnen zorgen dat een persoon veel minder snel bezwijkt aan de gevolgen van een mogelijke besmetting.

Echter stelt dit allemaal niets voor in vergelijking met het feit dat het Besturende Lichaam heeft aangetoond dat ze bereid zijn om eerder andere mensen te gehoorzamen in plaats van dat ze zich aan de geboden van God houden die door Christus aan ons werden gegeven. We hebben het hier over het negeren van het gebod van Christus om ‘levens te redden’. Het lijkt er sterk op dat hun speciale digitale campagne wordt aangeprezen om het voor de hand liggende feit te verhullen dat het Wachttorengenootschap zich op dit moment regelrecht tegen de geboden van  Christus aan het verzetten is.

Het is absoluut begrijpelijk waarom het Besturende Lichaam deze pandemie zo gretig benoemt als de vervulling van de profetie. De geloofwaardigheid van het Wachttorengenootschap staat hier immers op het spel en daar zijn ze zich zeer zeker goed van bewust. Net zoals het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog erin resulteerde dat de aandacht werd afgeleid van Russells chronologie, zo wordt deze pandemie ook handig benut om nog een extra laag witkalk tegen hun afbrokkelende muur te kwakken. Het is daarom ook ironisch dat de pandemie zelf niet de vervulling van de profetie is, maar de reactie van het Wachttorengenootschap op deze pandemie is dat absoluut wel. (Zie artikel: Wee degenen die hun eigen profetieën verzinnen)

Het was ook vooral pijnlijk om te zien hoe Gerrit Lösch van het Besturende Lichaam verwees naar de profetie van Daniël met betrekking tot de voeten van ijzer en leem, terwijl hij het leem beschreef als het radicale element – wat zou impliceren dat de burgerlijke onrust ook onderdeel uitmaakt van een vervulling. Ik neem aan dat we dit moeten beschouwen als een soort van prestatie. Hij gooide tenminste een dartpijl richting het dartbord. Deze pijl raakte het bord ternauwernood.

Na al die vele jaren begrijpen de zieners van Bethel nog steeds niet dat Groot-Brittannië niet datgene is wat wordt gesymboliseerd door het ijzer. Ze blijken niet in staat om te kunnen bevatten dat er een rijk bestaat dat de loutere eilandnatie Groot-Brittannië ver overstijgt; een rijk dat al heel lang geleden Londen tot haar hoofdstad maakte; een rijk dat een pandemie heeft ontketend, evenals legers van anarchisten; een rijk dat openlijk heeft laten zien dat ze grote minachting hebben voor de democratie door schaamteloos een verkiezing te manipuleren om daarmee een marionet te installeren die het rijk de sleutels zal geven van hun lang verloren gewaande, afvallige kolonie; een rijk dat zijn intentie heeft uitgesproken om een ‘Great Reset’ uit te voeren, wat een eufemisme is voor het ineen laten storten van het gehele financiële en politieke systeem om vervolgens een fascistische dictatuur van bankiers te implementeren waardoor er een laatste wereldoorlog en een wereldwijde genocidale holocaust gelanceerd kan worden.

Het zal blijken dat er in de toekomst nog vele hobbels en obstakels op de weg zullen liggen. Het Besturende Lichaam spoort Jehovah’s Getuigen tenminste nog aan om waakzaam te blijven. Dat is ook zeker een goed advies. De Tweede Komst van Christus zal ervoor zorgen dat er wereldschokkende gebeurtenissen in gang gezet zullen worden die heftiger zullen zijn dan welke gebeurtenis dan ook uit onze menselijke geschiedenis. Uiteindelijk zal dit alles de deur openzetten naar een nieuwe wereld. Blijf daarom ook waakzaam!

 

“Zorg dat je klaarstaat en dat je lampen branden. Jullie moeten zijn als slaven die op hun meester staan te wachten tot hij terugkomt van de bruiloft, zodat ze meteen kunnen opendoen als hij komt en aanklopt. Gelukkig zijn de slaven die op de uitkijk staan als de meester komt!” (Lukas 12:35-37)