Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op 10 januari 2016.


VRAAG VAN EEN LEZER: Wanneer de steen in de tijd van het einde het beeld op zijn voeten en tenen raakt, waar bevindt de achtste koning uit Openbaring 17:11 zich dan op de tijdlijn? Is het mogelijk dat deze twee gebeurtenissen waarbij verschillende aantallen koningen/heersers bij betrokken zijn, jaren of zelfs eeuwen uit elkaar zouden kunnen liggen? Ik begrijp niet waarom God deze twee profetieën zo verwarrend en verschillend heeft gemaakt als deze in een korte of vergelijkbare tijdsperiode zullen moeten plaatsvinden. En voorziet u daarnaast ooit een tijd waarin ware christenen/Jehovah’s Getuigen in posities van wereldse autoriteit zouden kunnen worden geplaatst, zoals ook het geval was met Daniël in Babylon en later Perzië?

ANTWOORD: De profetieën zijn verbazingwekkend harmonieus en helemaal niet verwarrend of verschillend. Hoewel Jehovah’s Getuigen zich hier niet van bewust zijn, ligt de kern van het probleem in het feit dat de tijd van het einde op dit moment nog steeds niet is begonnen. En dat betekent dus ook dat de profetie van Daniël op dit moment nog niet is ontzegeld.

Maar wat betreft de voeten en de tenen van het beeld: Daniël legde aan Nebukadnezar de betekenis uit: En dat u zag dat de voeten en de tenen deels van pottenbakkersklei en deels van ijzer waren, betekent dat het koninkrijk verdeeld zal zijn. Maar er zal iets van de hardheid van ijzer in zijn, zoals u zag dat het ijzer vermengd was met zachte klei. Dat de tenen van de voeten deels van ijzer en deels van klei waren, betekent dat het koninkrijk deels sterk en deels broos zal zijn. Dat u zag dat het ijzer vermengd was met zachte klei, betekent dat ze zich zullen vermengen met het volk. Maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, de een aan de ander, net zoals ijzer zich niet vermengt met klei.” (Daniël 2:41-43)

Tot een aantal jaar geleden onderwees het Wachttorengenootschap niet dat het ijzer en de klei het Anglo-Amerikaanse duo symboliseerden. Een uitgave van de Wachttoren die in het jaar 2000 werd gepubliceerd, herhaalde datgene wat ook al werd vermeld in het commentaar van de publicatie “Besteed aandacht aan Daniël’s profetie”, door te zeggen dat het amalgaam, oftewel het mengsel van ijzer en klei slechts een politiek verdeelde wereld vertegenwoordigde. Ze kwamen echter op het belangrijkste punt dat het ijzer het rijk symboliseerde en het klei de onafhankelijke natiën zou vertegenwoordigen. Echter kwam het Wachttorengenootschap in het jaar 2012 tot de conclusie dat het ijzer en de klei specifiek het Anglo-Amerikaanse duo vertegenwoordigt, wat, voor wat het ook waard is, precies datgene is wat ik zelf ook al in het jaar 2005 duidelijk heb benadrukt in het boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden”.

Maar wat is dan de betekenis van het complete beeld zelf? Het Wachttorengenootschap hecht hier verder geen betekenis aan. Het doel van deze profetie is echter om te onthullen hoe de koninkrijkssteen alle overblijfselen van de menselijke heerschappij zal vernietigen. Daar valt dan ook de achtste koning onder die voortkomt uit de eerdere zeven, nietwaar?

Wat betreft het beeld in het tweede hoofdstuk van Daniël is het belangrijk om erop te wijzen dat twee van de koninkrijken die het zevenkoppige beest uit Openbaring vormen, al waren gekomen en weer waren verdwenen toen Nebukadnezar aan de macht kwam. In feite heeft Babylon Assyrië en Egypte omvergeworpen. Dat is dan ook de reden waarom de profetieën van Daniël geen betrekking hebben op de zeven — enkel en alleen maar de vijf die worden geteld vanaf het koninkrijk Babylon.

Maar nogmaals, hoe zit het dan met de achtste koning?

Het complete metalen beeld moet het achtste koninkrijk voorstellen, waarover wordt gezegd dat het zelf een beeld betreft. En dat ligt dan ook perfect in harmonie met Openbaring, evenals het feit dat het tweehoornige Anglo-Amerikaanse beest oproept om een beeld te maken van het zevenkoppige beest. En het tweehoornige beest dat leven in het beeld blaast. (Zie ook het hoofdstuk over Daniël in Jehovah zelf is koning geworden)

Hier blijft het dan ook niet bij. Behalve het voorgaande weten we ook dat er over de tien horens van het zevenkoppige beest wordt gezegd dat ze hun macht aan het scharlakengekleurde beest zullen geven. Met andere woorden, de laatste koning ontleent zijn macht aan de instemming van alle koningen, maar vooral van die van het Anglo-Amerikaanse koninkrijk.

De tien horens vinden weer een parallel in de tien tenen van de ijzeren en lemen voeten. Het complete beeld staat namelijk duidelijk op de voeten en tenen, wat harmonieert met het feit dat het Anglo-Amerikaanse duo de voornaamste promotors en supporters waren van de Verenigde Naties, en zij zullen dit ook in de toekomst nog steeds zijn. Om die reden zal de steen dus inslaan op de voeten, waardoor het complete beeld zal omvallen.

Het is dan ook interessant om op te merken dat Nebukadnezar het gouden hoofd op het beeld symboliseerd. Dat het hele beeld met zijn gouden hoofd het laatste koninkrijk voorstelt, strookt ook met de talrijke profetieën die Babylon afschilderen als het laatste koninkrijk. De profetie van Habakuk en het 13de en 14de hoofdstuk van Jesaja beschrijven Babylon bijvoorbeeld als de vernietiger van de wereld die vervolgens door God zelf zal worden vernietigd.

Wat de tweede vraag betreft, is het antwoord daarop: nee. Ware christenen zullen nooit deel uitmaken van het politieke systeem. Indien ze dit toch zouden doen dan nemen ze daarmee ook afstand van hun geloof. De reden waarom God Jozef, Daniël en Esther had verheven, was om zijn macht te demonstreren en om Zijn voornemen te vervullen. Maar sinds de periode van Christus, of beter gezegd — sinds Pentecost in 33 G.T., is Gods koninkrijk in werking getreden. En aangezien de reeks profetieën in Daniël allemaal betrekking hebben op het aan de macht komen van het Koninkrijk en de heiligen, toont de verheffing van Daniël tot een prominente positie in zowel het Babylonische bestuur als het Perzische bestuur het punt aan dat God uiteindelijk degene is die de controle heeft. Nebukadnezar kwam daar zelf ook achter, dat Jehovah God uiteindelijk degene is die bepaalt of de verhevene en machtige omlaag gehaald dient te worden en of de nederige verheven dient te worden. Dit is dan ook wat er zal gaan gebeuren wanneer de heiligen van de Allerhoogste het Koninkrijk wordt gegeven en ze samen met Christus de natiën zullen verpletteren. Ze zullen de natiën verpletteren totdat ze niet meer zullen bestaan.