Dagtekst maandag 13 mei 2024

Het is niet goed vlees te eten of wijn te drinken of iets anders te doen waarover je broeder struikelt. — Rom. 14:21.

In de gemeente in Rome zaten zowel Joodse als niet-Joodse christenen. Toen de wet van Mozes was afgeschaft, golden de beperkingen op het eten van bepaald voedsel niet meer (Mark. 7:19). Vanaf die tijd voelden sommige Joodse christenen zich vrij om allerlei voedsel te eten. Maar andere konden het niet opbrengen dat te doen. De gemeente raakte verdeeld over de kwestie. Paulus benadrukte hoe belangrijk het was de vrede te bewaren. Paulus hielp zijn broeders en zusters in te zien hoe schadelijk zulke geschillen waren voor afzonderlijke personen en voor de gemeente als geheel (Rom. 14:19, 20). Daarnaast was hij zelf bereid zich aan te passen om geen struikelblok voor anderen te zijn (1 Kor. 9:19-22). Ook jij kunt anderen opbouwen en de vrede bevorderen als je geen punt maakt van dingen die een kwestie van persoonlijke voorkeur zijn. w22.08 22 ¶7

Het Wachttorengenootschap volgt deze lijn over het niet tot struikelen brengen van anderen en het handhaven van de vrede binnen de gemeenten omdat het Besturende Lichaam zelf precies datgene heeft gedaan wat zij nu aan het veroordelen zijn. Het Besturende Lichaam heeft zich namelijk op zeer indringende wijze bemoeid met de privélevens van anderen terwijl ze tegelijkertijd geen enkele rekening hielden met de ‘persoonlijke voorkeuren’ van miljoenen Jehovah’s Getuigen. Het Besturende Lichaam heeft dit gedaan door gebruik te maken van hun autoriteit om zodoende iedereen te dwingen om zich aan de mRNA-injecties te onderwerpen. Ze beweerden zelfs dat Jehovah deze experimentele vaccins als een soort goddelijke voorziening zou hebben verstrekt aan zijn eigen volk. Dit terwijl de zogenaamde vaccins in werkelijkheid zijn ontwikkeld door het Pentagon, de beruchte organisatie die verantwoordelijk is voor het verspreiden van dood en verderf over de hele wereld. Kennelijk betreft de “persoonlijke voorkeur” waarvan het Wachttorengenootschap niet wil dat Jehovah’s Getuigen er “een punt van maken”, de keuze om zich niet te laten vaccineren.

Het Besturende Lichaam stond/staat op één lijn met de regeringen en de mainstream media. Onder druk van het farmaceutische complex waar vele biljoenen dollars in omgaan, is getracht om de Covid-pandemie te hypen om angst te zaaien en om zo de vaccins af te schilderen als zijnde de enige hoop en enige uitweg uit de zogenaamde ‘pandemie’. David Splane van het Besturende Lichaam beweerde zelfs dat het nemen van de injecties de enige manier was om “in het land der levenden” te kunnen blijven wonen. We weten dat deze woorden van David Splane gebaseerd waren op leugens. Er zijn niet alleen plotseling onnoemelijke aantallen mensen overleden als directe gevolg van de injecties, er zijn daarnaast ook nog vele andere mensen die na de injecties ineens levensbedreigende gezondheidsproblemen hebben ontwikkeld zoals myocarditis en (turbo)kanker. De tijd heeft echter uitgewezen dat de vaccins niet kunnen voorkomen dat iemand besmet raakt met COVID-19, noch voorkomen ze dat een besmetting kan worden overgedragen op anderen. Omdat de vaccins die door het Besturende Lichaam van harte werden gepromoot en onderschreven noch veilig, noch effectief blijken te zijn, zijn de leiders van het Wachttorengenootschap niet alleen schuldig aan het in stand houden van een enorm bedrog, maar daarnaast hebben zij ook nog een enorme bloedschuld opgelopen tegenover Jehovah God en hebben ze er tevens eigenhandig voor gezorgd dat er ook nog een enorme verdeeldheid is gecreëerd onder de Jehovah’s Getuigen waardoor deze in twee kampen werden verdeeld, namelijk gevaccineerd en ongevaccineerd.

Na zich te hebben bemoeid met ieders persoonlijke voorkeuren en met hun medische keuzes, heeft het Besturende Lichaam nu dus het regelrechte lef opgebracht om anderen de les te lezen over dat ze “geen punt” moeten maken “van dingen die een kwestie van persoonlijke voorkeur zijn”! Gods woord is dan ook daadwerkelijk door hen vervuld: Hun hart is hypocriet, nu zullen ze schuldig bevonden worden. (Hosea 10:2)

Hoeveel Jehovah’s Getuigen er precies door de kleinzielige tirannie van het Besturende Lichaam tot struikelen zijn gebracht en hoeveel van hen er precies walgen over de gang van zaken en vervolgens uit de organisatie zijn verdreven, valt nu nog te bezien. Eén ding is echter duidelijker geworden: de leiders van het Wachttorengenootschap hebben de profetie vervuld. Daarom zegt de Soevereine Heer Jehovah tegen ze: ‘Luister! Ikzelf zal oordelen tussen een vet schaap en een mager schaap. Met je flank en schouder bleven jullie dringen en met je hoorns bleven jullie alle zieke dieren stoten totdat je ze overal had verstrooid.” (Ezechiël 34:20-21)