Dagtekst maandag 15 januari 2024

Blijf elkaar aanmoedigen en opbouwen. — 1 Thess. 5:11.

Heb je weleens met je gemeente een Koninkrijkszaal gebouwd of gerenoveerd? Ongetwijfeld weet je dan nog hoe de eerste vergadering in de nieuwe zaal was. Wat was je Jehovah dankbaar! Misschien was je zelfs zo ontroerd dat je nauwelijks het openingslied kon zingen. We bouwen mooie Koninkrijkszalen tot eer van Jehovah. Maar we eren hem nog meer met een ander soort bouwwerk. Het gaat om iets dat waardevoller is dan letterlijke gebouwen. Het gaat om het opbouwen van de mensen die naar die plaatsen van aanbidding komen. Paulus had dit soort figuurlijke bouwprogramma’s in gedachten toen hij schreef wat in de tekst voor vandaag staat. Paulus is een uitstekend voorbeeld van iemand die wist hoe je geloofsgenoten moet opbouwen. Hij had medegevoel. Je kunt hem navolgen en je broeders en zusters opbouwen (1 Kor. 11:1). w22.08 20 ¶1-2

Is uw gemeente onlangs ook opgeheven? Bent u recentelijk ook uit uw plaatselijke Koninkrijkszaal gezet die u en uw naaste de broeders en zusters notabene zelf hebben gebouwd en gefinancierd? Waarschijnlijk hebt u op dat moment een scala aan emoties ervaren, van woede en verdriet tot langdurige ontmoediging. Ongetwijfeld hebben velen tranen gehuild omdat hun goedgebouwde en goedonderhouden Koninkrijkszalen als regulier onroerend werden verkocht op de florerende vastgoedmarkt, terwijl deze voormalige Koninkrijkszalen een nieuwe bestemming hebben gekregen zoals avondsupermarkten waar sterke drank, tabak en loterij-tickets worden verkocht, tot yoga-studio’s en coffeeshops. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij voormalige Koninkrijkszalen zijn omgebouwd tot kerken en tempels waar afgoderij in wordt bedreven. Ook staan sommige Koninkrijkszalen na jaren in de verkoop te hebben staan nog steeds leeg, terwijl de makelaars die handelen in deze Koninkrijkszalen smachtend aan het wachten zijn op potentiele kopers. Als u ook één van die personen bent die uit uw plaatselijke gebedshuis is gezet, biedt het waarschijnlijk weinig troost om te weten dat u bij lange na niet de enige bent. Het Wachttorengenootschap heeft wereldwijd tienduizenden Jehovah’s Getuigen uit ongeveer duizend Koninkrijkszalen gezet. En daar blijft het helaas niet bij, want de massale verkoop van Koninkrijkszalen gaat tot op de dag van vandaag nog steeds gewoon door.

Het Wachttorengenootschap heeft overigens nooit publiekelijk tekst en uitleg gegeven over de reden waarom ze zoveel ware christenen uit hun faciliteiten hebben verdreven. Faciliteiten die notabene waren opgedragen en toegewijd ten behoeve van de ‘zuivere aanbidding’ en aanverwante zaken. Het is waar dat ze een tijd geleden in een of andere uitgave van het tijdschrift de Wachttoren hadden verklaard dat de verkoop van Koninkrijkszalen bedoeld was om beter en efficiënter gebruik te maken van de beschikbare gebouwen. Echter slaat dat in werkelijkheid helemaal nergens op. Wordt er van de Jehovah’s Getuigen dan niet verwacht dat ze dienen te bouwen aan de toekomst? En heeft het Besturende Lichaam daarnaast ook niet recentelijk nog nieuw licht laten schijnen door openlijk te speculeren dat er wellicht vele ongelovigen in de waarheid zullen komen, zelfs nádat God Babylon de Grote heeft vernietigd? En is het daarnaast ook niet zo dat iemand het idee heeft geopperd dat de profetische ‘binnenkamers’ waarbinnen de Jehovah’s Getuigen de verdrukking zullen moeten uitzitten, de plaatselijke Koninkrijkszalen zouden zijn? Hoe kunnen we dan spreken over het ‘beter benutten’ van een Koninkrijkszaal terwijl we deze gebouwen van de hand doen alsof het niets voorstelt? Hoe kunnen we deze Koninkrijkszalen dan beter benutten wanneer deze worden verkocht om deze zalen te laten ombouwen tot bijvoorbeeld een hindoetempel, een moskee of een chiropractorpraktijk of een avondwinkel?

Laten we de koe, of in dit geval het gouden kalf maar bij de horens vatten en het probleem bij de kern benoemen: de vorsten van Bethel hoeven hun daden niet aan u te verklaren. Het is waar dat u wordt beschouwd als een zeer geliefd schaap. Toch blijft het zo dat op een boerderij sommige schapen slechts worden geschoren terwijl andere schapen worden geslacht. Prijs uzelf maar gewoon gelukkig dat u niet tot die laatste categorie behoort. Dus wanneer de herders u bevelen om uw spullen in te pakken en om uw aanbiddingsplaats te verlaten, dan hoort u zich gewoon aan uw meesters te onderwerpen. Bovendien had u van tevoren kunnen weten dat toen u zelf uw Koninkrijkszaal bouwde en financierde, dat het Wachttorengenootschap de eigenaar ervan zou worden. Het feit dat u er toen van uitging dat ze uw Koninkrijkszaal op een later moment nooit met winst onder uw neus vandaan zouden gaan verkopen, dat valt alleen uzelf te verwijten. Blijkbaar realiseert u zich niet hoe de dingen in de wereld werken. De vastgoedmarkt is de afgelopen jaren Big Business geworden en de financiële adviseurs van Wall Street weten als geen ander hoe ze de winst kunnen maximaliseren en de beschikbare vastgoedruimte optimaal kunnen benutten, en de Wachttoren-organisatie heeft hen ook heel veel geld betaald voor hun wijze professionele advies. Deze snelle jongens van Wall Street beschikken tenslotte over MBA-diploma’s (Master of Business Administration) van het gerenommeerde Harvard.

Dus, wanneer u zichzelf loyaal wilt betonen aan de getrouwe en beleidvolle slaaf, dan kunt u zichzelf hier maar beter zo snel mogelijk overheen zetten. Jehovah’s bliksemsnelle organisatorische strijdwagen is namelijk in volle beweging en u kunt maar beter uw best doen om deze bij te houden, anders zou u zomaar het risico kunnen lopen dat u wordt verpletterd onder het kolossale apparaat van de Wachttoren corporatie.

Maar wat nou indien u net een nieuwe bijbelstudie heeft opgericht met iemand die net is begonnen met het bezoeken van de vergaderingen? Wat nou indien die persoon niet in staat is om twintig of dertig kilometer extra te reizen naar de eerstvolgende dichtstbijzijnde Koninkrijkszaal welke aan u is toegewezen? Dat is dan jammer en niet het probleem van Bethel. U zult zelf maar moeten uitzoeken hoe u een betere dienaar kunt zijn.

Hoewel het een feit is dat de anonieme en gezichtsloze Raad van Bestuur inclusief hun frontmannen van hun Besturende Lichaam nooit en te nimmer verantwoording zullen gaan afleggen aan welke Jehovah’s Getuige of gezalfde dan ook, zullen zij daarentegen wél verantwoording moeten gaan afleggen aan Christus. Verbazingwekkend genoeg voorzag Jehovah al vele honderden jaren geleden de misdaden die de Wachttoren Corporatie heeft begaan. Door middel van Jesaja heeft Jehovah zijn beschuldigingen richting hen uiteengezet: Je leiders zijn opstandig, ze zijn handlangers van dieven. Allemaal houden ze van steekpenningen, ze zijn uit op geschenken. Vaderloze kinderen doen ze geen rechten de zaak van de weduwe bereikt hen niet. (Jesaja 1:23)

Ongetwijfeld kunnen de vele duizenden ouderlingen en broeders en zusters, en ja, daartoe behoren ook de vaderloze jongens en weduwen, die door de Wachttoren Corporatie zijn onteigend, nauwelijks hun verbolgenheid volledig onderdrukken. Maar troost uzelf met de wetenschap dat u lang niet het enige slachtoffer bent van de grootschalige diefstal op Bethel. Omdat elke afzonderlijke Koninkrijkszaal officieel aan Jehovah God is opgedragen, hebben de theocratische vorsten in werkelijkheid dus datgene gestolen wat aan Jehovah toebehoort. Ook Adam en Eva stalen ooit iets dat aan God toebehoorde. Achan nam ook iets mee dat aan Jehovah toebehoorde en ook Judas was een dief doordat hij stal van Jezus. In al deze voorbeelden betaalden de dieven uiteindelijk met hun leven voor hun diefstal. En kijk nu toch eens in wat voor situatie we wederom zijn aanbeland!