Dagtekst donderdag 28 december 2023

Er is geen woord op mijn tong, Jehovah, of u weet het al heel goed. — Ps. 139:4.

Je kunt je band met Jehovah niet alleen versterken door te bidden, maar ook door Gods Woord te bestuderen en vergaderingen te bezoeken. Wat kun je doen om je studieperiodes en je tijd op de vergaderingen zo goed mogelijk te gebruiken? Je kunt je afvragen of er iets is dat je vaak uit je concentratie haalt. Denk bijvoorbeeld maar aan de appjes, e-mails en berichten die je krijgt op je telefoon of tablet. Als je merkt dat tijdens een studieperiode of op een vergadering je gedachten afdwalen, vraag Jehovah dan of hij je helpt gefocust te zijn. Het is misschien niet makkelijk je zorgen opzij te zetten en je op geestelijke dingen te focussen. Maar het is essentieel dat je dat doet. Bid om de vrede die niet alleen je hart beschermt maar ook ‘je verstand’ (Fil. 4:6, 7). w22.01 29-30 ¶12-14

Het is verbazingwekkend. Jehovah weet alles. Het is nog verbazingwekkender dat Hij zelfs bereid is om zichzelf hier beneden met ons te delen en dat Hij bereid is om ons daadwerkelijk te helpen. Ze zeggen weleens dat het menselijk brein het meest complexe ding in het universum is. Dat is ook logisch aangezien Jehovah degene is die het menselijke verstand heeft ontworpen zodat wij het weer kunnen gebruiken om de diepten van Gods ondoorgrondelijke verstand te kunnen overpeinzen.

Satan bezit daarnaast ook een briljant verstand. Ezechiël beschrijft hem als “vol van wijsheid”. Maar hij werd hoogmoedig. De Duivel is bezig met het voeren van een oorlog tegen ons verstand. Er zijn talloze leugens die mensen bereid zijn te geloven. Openbaring openbaart immers dat Satan de hele bewoonde aarde misleidt.

Echter is het allemaal nog veel erger dan alleen maar leugens en bedrog. De demonen zijn er daarnaast ook op uit om ons verstand en onze geest te vernietigen, of op zijn minst ons vermogen te verlammen om helder na te kunnen denken, of ons vermogen om effectief te kunnen redeneren en om ons simpelweg gelukkig te voelen. Om dit te kunnen bereiken maken demonen in hun aanval op onze hersenen gebruik van het voorschotelen van voedsel dat zéér weinig voedingsstoffen bevat, evenals kunstmatig voedsel dat helemaal geen enkele voedingswaarde heeft en doordrenkt is met allerlei e-nummers en giftige chemicaliën. De menselijke hersenen zijn hier erg gevoelig voor en kunnen niet goed functioneren als ze worden overladen zijn met allerlei gifstoffen en zware metalen. De plaag van psychische aandoeningen, depressies, angststoornissen, de ziekte van Alzheimer, Parkinson en een groeiende lijst van neurologische aandoeningen vormen hét bewijs van de effectiviteit van deze demonische aanval op onze fysieke hersenen.

Vervolgens worden we ook nog blootgesteld aan een overdaad aan informatie die is ontworpen om ons niet alleen maar af te leiden, maar ook om onze geest te vervuilen met allerlei nutteloze en onbenullige zaken. De televisie uitschakelen is dan ook een goed begin om onszelf hiertegen te verdedigen.

We hebben nu meer dan ooit hulp vanuit de hemel nodig om onze mentale krachten te beschermen. Maak je nergens zorgen over, maar maak bij alles je verzoeken aan God bekend door te bidden, te smeken en te danken. Dan zal de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, je hart en je verstand beschermen door Christus Jezus. (Filippenzen 4:6,7)