Dagtekst donderdag 9 mei 2024

We struikelen allemaal heel vaak. — Jak. 3:2.

Op een gegeven moment lieten twee apostelen, Jakobus en Johannes, hun moeder aan Jezus vragen ze een belangrijke positie in het Koninkrijk te geven (Matth. 20:20, 21). Zo lieten Jakobus en Johannes zien dat ze trots en ambitieus waren (Spr. 16:18). Jakobus en Johannes waren niet de enigen die bij die gelegenheid slechte trekjes vertoonden. Het verslag zegt: ‘Toen de tien anderen dat hoorden, werden ze verontwaardigd op de twee broers’ (Matth. 20:24). Je kunt je voorstellen dat er een fikse ruzie was tussen Jakobus, Johannes en de andere apostelen. Hoe ging Jezus met de situatie om? Hij werd niet boos. Hij zei niet dat hij op zoek zou gaan naar betere apostelen, mannen die nederiger waren en altijd liefdevol met elkaar zouden omgaan. In plaats daarvan redeneerde hij geduldig met ze, want hij wist dat ze het juiste wilden doen (Matth. 20:25-28). Hij bleef ze op een vriendelijke manier helpen. w23.03 28-29 ¶10-13

Jezus redeneerde op uiterst geduldige wijze met zijn trotse apostelen. Hij berispte hen op strenge toon en ook stond Jezus hen toe om te struikelen. Neem nu bijvoorbeeld eens het geval van Petrus, die pochte over dat hij bereid zou zijn om voor Jezus te sterven, terwijl hij direct daarna te horen kreeg dat hij Jezus maar liefst drie maal zou verloochenen nog vóórdat er überhaupt een haan zou kraaien. Na zijn opstanding verscheen Jezus niet onmiddellijk aan zijn apostelen. In plaats daarvan verscheen hij als eerste aan Maria en hij zei tegen haar dat ze zijn apostelen moest informeren dat hij hen in Galilea zou gaan ontmoeten. Dat was dan ook een berisping. Daarna verscheen Jezus aan enkele discipelen die op de weg liepen. Jezus begon aan hen profetie uit te leggen en hij berispte hen omdat ze zo onverstandig en traag van begrip waren door niet te geloven wat de profeten allemaal hadden gezegd en geschreven. Uiteindelijk werden de apostelen en discipelen, ter afronding van hun opleiding, ook nog eens onderworpen aan hevige vervolging door de Joden. Jakobus, wiens moeder tussenbeide kwam om hem en zijn broer een prominente plaats in het Koninkrijk te bezorgen, werd door de Joden koelbloedig vermoord. De apostel Petrus werd gearresteerd. Deze keiharde ervaringen hebben er toen ongetwijfeld voor gezorgd dat de apostelen uiteindelijk pas echt tot nederigheid werden gedwongen.

Petrus struikelde echter opnieuw en hij had daarnaast behalve zichzelf ook nog vele anderen kunnen laten struikelen. Die gelegenheid vond plaats toen hij zich bewust distantieerde van de omgang met  heidense (niet joodse) broeders toen de vooraanstaande joodse mannen arriveerden. Paulus voelde zich hierdoor zelfs genoodzaakt om zijn huichelarij publiekelijk aan de kaak stellen om zodoende de christelijke eenheid te kunnen bewaren.

Het Besturende Lichaam heeft in de loop der jaren miljoenen mensen, zowel christenen van de oude garde als nieuwe geïnteresseerden, tot struikelen gebracht. Recentelijk nog Besturende Lichaam update 10heeft hun onverstandige pleidooi voor het COVID-19-vaccin erin geresulteerd dat flink wat mensen tot struikelen werden gebracht, om nog maar te zwijgen over alle sterfgevallen en gruwelijke bijwerkingen die door de experimentele injecties werden en nog steeds worden veroorzaakt. Maar wie heeft het Besturende Lichaam eigenlijk de autoriteit gegeven om vaccinaties tot een vereiste te maken voor christenen? Het zou absoluut verbazingwekkend zijn indien God hierbij betrokken zou zijn, zoals David Splane van het Besturende Lichaam wél suggereerde toen hij in de Besturend Lichaam update video het volgende advies gaf richting de Jehovah’s Getuigen: “Vraag niet wat het Besturende Lichaam weet over medicatie, maar vraag uzelf liever af: “Wat weet Jehovah?” – terwijl hij voor de draaiende camera richting de hemel wees.

Jehovah wist sowieso dat deze zogenaamde vaccins onveilig en ineffectief waren, zoals de tijd inmiddels ook heeft uitgewezen. Echter zagen we ook dat David Splane toen voor de camera op ongelovige wijze de volgende vraag opwierp: “Zou Jehovah toestaan dat het Besturende Lichaam en hun helpers, en Bethelieten en kringopzieners een potentieel schadelijk vaccin tot zich zouden nemen?” Het antwoord op die vraag luidt natuurlijk volmondig: JA.

Ik zou u bij dezen graag een vraag willen stellen: Is er überhaupt iemand geweest die binnen Watchtower Incorporated werkzaam is en die daadwerkelijk Jehovah God heeft geraadpleegd en Hem daadwerkelijk om leiding heeft gesmeekt? Het lijkt er in ieder geval niet op. Het lijkt erop dat het Wachttorengenootschap enkel en alleen maar de instructies van de WHO en de CDC/RIVM heeft opgevolgd. Al deze overheidsinstellingen zijn stuk voor stuk zwaar gecompromitteerd door de vele miljarden die afkomstig zijn van Big Pharma en van organisaties zoals de Bill & Melinda Gates Foundation. U kent het wel:  Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Zou het Besturende Lichaam, aangezien de waarheid nu aan het licht komt, niet een soort van excuses samen met de bijbehorende condoleances moeten uitspreken richting de vele families die dierbaren hebben verloren doordat ze geloof stelden in de leugen dat Jehovah voor de vaccins zou hebben gezorgd? Uiteraard weten we ook dat geen enkele woordvoerder van het Wachttorengenootschap zich ooit ergens voor zou verontschuldigen. Dat hebben ze in het verleden immers ook nog nooit gedaan. De achterliggende reden hiervoor is dat goden zichzelf niet hoeven te verontschuldigen door te zeggen dat het hen spijt. En dat is ook precies wat het Besturende Lichaam is geworden. De apostel Paulus legde dit ook uit in zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen, waarin hij verwees naar de profetische ‘mens der wetteloosheid’: Hij verzet zich en verheft zich boven elke zogenaamde god of elk voorwerp van aanbidding, waardoor hij in de tempel van God gaat zitten en zich in het openbaar als een god presenteert. (2 Thessalonicenzen 2:4)

Heeft het Wachttorengenootschap de ‘getrouwe en beleidvolle slaaf’ dan niet ver verheven boven de geestelijkheid? Hebben ze zichzelf dan niet ver verheven boven alle heidense vormen van aanbidding en boven al hun machteloze goden? Jehovah’s Getuigen zijn zich er in ieder geval van bewust dat “de tempel van God” waarover Paulus schreef, geen gebouw betreft dat bestaat uit bakstenen en mortel. Het betreft namelijk een geestelijke organisatie. En deze Judasachtige, “zoon van de vernietiging”, is dan ook op de meest prominente plaats binnen die organisatie gaan zitten. Alle Jehovah’s Getuigen dienen dan ook heel goed in hun oren te knopen dat het Besturende Lichaam onmogelijk iets verkeerds kan doen. Het zijn immers goden.

Als u van mening bent dat dit allemaal onzin is, dien dan eens simpelweg een aanklacht tegen hen in en let vervolgens op wat er dan gebeurt. U heeft de keuze uit vele onderwerpen. Hun recente pleidooi voor de dodelijke vaccins is er slechts één van. Het maakt echter niet uit wat de precieze beschuldiging of aanklacht is. Ouderlingen houden zich helemaal niet eens bezig met de daadwerkelijke feiten. Er wordt überhaupt geen rekening gehouden met de waarheid. Het enige waar een rechterlijk comité zich mee bezig zal houden is het feit dat één van Jehovah’s Getuigen zich zomaar openlijk tegen Jehovah’s organisatie heeft uitgesproken. Daarmee is ook alles gezegd. Niemand mag zomaar Jehovah’s zichtbare organisatie tegenspreken. En waarom is dat? Dat komt omdat er van Jehovah’s Getuigen wordt verwacht dat ze een onwankelbaar vertrouwen moeten hebben in de groep mannen die Jehovah’s organisatie leiden. Jehovah Zelf wordt hier niet eens bij in beschouwing genomen. Jehovah’s organisatie staat namelijk op de eerste plaats, en van ons wordt verwacht dat wij daar blindelings vertrouwen in hebben.

Jehovah heeft in het verleden ook zichtbare organisaties gehad. Wat denkt u dat het toenmalige Israël was? Het was Jehovah’s organisatie. Hij organiseerde het aan de hand van de 12 stammen. Via zijn profeten beschuldigde Jehovah de leiders van zijn organisatie echter van ontrouw. De corrupte leiders van Jehovah’s organisatie verzetten zich destijds tegen Jehovah’s profeten door hen keihard te vervolgen en zelfs te doden.

Waarom zou Jehovah’s huidige organisatie tegenwoordig niet meer in staat zijn om tegen God te kunnen rebelleren? Het feit is dat dat niet zo is. In werkelijkheid voorspelde Paulus dat de mens der wetteloosheid uiteindelijk een afvalligheid zou bewerkstelligen, die onmiddellijk vooraf zou gaan aan de komst en manifestatie van Jezus Christus. Vergeet hierbij niet dat alleen ware aanbidders op een later moment afvalligen kunnen worden. Dat is ook wat afvalligheid betekent: het afvallen/verlaten van God. Of het nu individuele personen zijn of dat het een organisatie betreft: om af te kunnen vallen moeten ze wel op een eerder moment in harmonie met God en Christus zijn geweest.

In verband met deze ‘mens der wetteloosheid’, die als een god binnen in de gemeente van Christus zit, openbaarde Paulus dat God toestemming gaf voor datgene wat de apostel ‘een werk van Satan‘ noemde. De Duivel is vele malen sluwer en slimmer dan Jehovah’s Getuigen zich ooit zouden kunnen voorstellen. Absoluut, Satan is ook de god van deze wereld. Dat is helemaal waar. Maar hij vermomt zichzelf daarnaast ook nog als een ‘engel des lichts’. En de Wachttoren-organisatie is daarnaast ook een bron geweest van licht en waarheid, althans tot op zekere hoogte dan. Dat is ook de reden waarom de Duivel erop gebrand was om de ‘getrouwe en beleidvolle slaaf’ te laten verheffen tot de status van goden. Bedenk goed dat Satan dit ook probeerde te doen met Paulus en Barnabas. Paulus genas destijds een zieke man, en de menigte onthaalde hen vervolgens alsof ze goden waren die naar de aarde waren afgedaald. Het grote verschil tussen Paulus en het hedendaagse Besturende Lichaam zit hem in het feit dat de apostel Paulus daar destijds helemaal niet van gediend was en daar niets van wilde weten. Paulus berispte daarop de aanwezige menigte ook onmiddellijk met strenge toon. Heeft het Besturende Lichaam de Jehovah’s Getuigen ooit gewaarschuwd dat ze te veel belang hechten aan Jehovah’s organisatie en aan de “getrouwe en beleidvolle slaaf”? U kunt het antwoord op deze vraag hoogstwaarschijnlijk zelf wel geven, nietwaar?

Omdat Satan het Wachttorengenootschap heeft verheven tot dit onfeilbare baken van licht en waarheid, en omdat Satan het Wachttorengenootschap heeft verheven tot het exclusieve aardse kanaal van goddelijke waarheid, is God daardoor ook genoodzaakt om de voorstanders van deze theocratische afgoderij tot op de grond toe te vernederen. Maar hoe zal dit dan tot stand komen? Dit zal gaan gebeuren zodra alle dingen die in de profetie zijn voorzegd, werkelijkheid zullen worden. Zoals welke dingen dan? Alle dingen waarover de profetenklasse van het Wachttorengenootschap beweert dat ze al in het jaar 1914 en daarna zouden zijn vervuld. Kortom, alles.

Omdat het Jehovah’s organisatie betreft, is het ook Jehovah’s verantwoordelijkheid om deze te bestraffen. Daarom staat er ook geschreven: Maar laat niemand tegenspreken of terechtwijzen, want je volk is als degenen die een priester tegenspreken. Op klaarlichte dag zul je daarom struikelen en met jou zal de profeet struikelen, alsof het nacht was. En ik zal je moeder het zwijgen opleggen. (Hosea 4:4-5)

Noemen Jehovah’s Getuigen de Wachttoren-organisatie dan niet de “moeder“? Het is aan u de taak om de puntjes met elkaar te verbinden. Maar hoe zullen ze dan gaan struikelen? Dit zal gaan gebeuren zodra de profetische zegels van de Apocalyps zullen worden ontzegeld, wat zal gaan resulteren in oorlog, hongersnood en pestilenties. De profeten van de organisatie zullen dan tot struikelen komen omdat ze op dat moment geen enkele geloofwaardigheid en vooruitziende blik zullen blijken te bezitten. Degenen die al hun vertrouwen in het Besturende Lichaam hebben gesteld, zullen zich op dat moment gaan realiseren dat zij geen geloof bezitten. Het zal dan precies zo zijn als Jezus voorspelde: velen zullen dan tot struikelen komen.

Momenteel word ik nog beschouwd als een afvallige. Echter verwacht ik wel dat die perceptie compleet zal gaan veranderen zodra de raketten zullen worden gelanceerd en het hele huidige samenstel op gewelddadige wijze ineen zal storten.