Dagtekst maandag 6 mei 2024

Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. — 1 Tim. 1:15.

Gelukkig is het niet aan ons om te bepalen of Jehovah een zondaar vergeeft. Maar er is iets anders dat je wel persoonlijk moet bepalen. Stel bijvoorbeeld dat iemand een zonde tegen jou begaat, misschien zelfs een ernstige zonde. Wat doe je als hij zijn excuses aanbiedt en je vraagt hem te vergeven? Of als hij dat niet doet? Hoe dan ook sta je voor de keuze hem te vergeven. In welke zin? In de zin dat je wrokgevoelens loslaat en niet boos op hem blijft. In de praktijk kost dat vaak tijd en moeite, vooral als je diep gekwetst bent. In De Wachttoren van 15 september 1994 staat: ‘Als u een zondaar vergeeft, betekent dit niet dat u de zonde vergoelijkt. Voor een christen betekent vergevensgezindheid dat hij de zaak vol vertrouwen in Jehovah’s hand laat. Hij is de rechtvaardige Rechter van het hele universum, en hij zal op de juiste tijd gerechtigheid ten uitvoer brengen.’ w22.06 9 ¶6-7

Tot op de dag van vandaag ben ik me er niet van bewust dat het Wachttorengenootschap ooit ergens zijn excuses voor heeft aangeboden. Dat is dan ook een ongelooflijke prestatie. Maar betekent dit dan ook automatisch dat de leiders van de Jehovah’s Getuigen tijdens ons leven nog nooit enige reden hebben gehad om ergens hun excuses voor aan te bieden? Nauwelijks. Dit betekent dat ze simpelweg te arrogant zijn. Het bewijst dat ze volledig toegewijd zijn aan het in stand houden van het zogenaamde “goede” imago van de Wachttoren-organisatie, waardoor ze zelf geen noodzaak zien om zichzelf bezig te houden met de levens die ze ruïneren en de menigte mensen die ze tot struikelen brengen.

Zelfs de katholieke paus bood onlangs nog zijn verontschuldigingen aan richting de getroffen families en slachtoffers van pedofiele priesters. Dit kan helaas niet worden gezegd over het Besturende Lichaam. Ondanks het feit dat er volgens conservatieve schattingen enkele tienduizenden kinderen binnen de Wachttoren-organisatie seksueel zijn misbruikt, aanvaardt het Wachttorengenootschap geen enkele verantwoordelijkheid. De advocaten van het Wachttorengenootschap beweren zelfs in het openbaar dat de ouderlingen geen fiduciaire verantwoordelijkheid hebben om kinderen te beschermen tegen de misdaden van seksuele roofdieren binnen de gemeenten die onder hun toezicht staan. Denk daar nog eens een keer goed over na. Ouderlingen beheersen de levens van de Jehovah’s Getuigen in hun gemeenten, en toch zouden die ouderlingen, volgens de advocaten van het Wachttorengenootschap, geen verantwoordelijkheid dragen wanneer pedofielen binnen diezelfde gemeenten als seksuele roofdieren aan het loeren zijn op de kwetsbare kinderen van Jehovah’s Getuige-ouders. Het Wachttorengenootschap behoudt zich zelfs het recht toe om mannen waarvan bekend is dat ze pedofiel zijn, aan te mogen stellen als opzieners binnen hun gemeenten, zolang hun walgelijke misdaden maar niet algemeen bekend zijn binnen de gemeenschap. En wanneer het gaat om het verlenen van samenwerking met wetshandhavings- en kinderbeschermingsinstanties, vergeet het dan maar. Het Wachttorengenootschap heeft in de praktijk aangetoond dat ze er niet voor terugdeinzen om de kant te kiezen van het seksuele roofdier door pedofielen te beschermen tegen een mogelijke rechtsvervolging door de superieure autoriteiten.

En dan is er natuurlijk ook nog hun pleidooi voor de Covid-vaccins. David Splane van het Besturende Lichaam vertelde Jehovah’s Getuigen dat “Jehovah het het beste weet”. Hij suggereerde dat Jehovah voor de vaccins zou hebben gezorgd als een soort goddelijke voorziening voor zijn eigen volk. Volgens de woorden van Splane zou Jehovah dit hebben gedaan, zodat wij als Jehovah’s Getuigen ‘in het land der levenden’ konden blijven wonen. Echter is gebleken dat voor sommigen die met deze zogenaamde vaccins zijn ingespoten, deze “goddelijke voorziening” juist het tegenovergestelde effect heeft gehad. Volgens sommige schattingen bedraagt het aantal doden als gevolg van de experimentele covid-injecties wereldwijd 20 miljoen mensen. En daarmee is de kous nog niet af. Het dodental loopt tot op de dag van vandaag nog steeds verder op. De bijwerkingen van deze giftige vaccins zullen nog jaren blijven aanhouden. Maar verwacht niet dat het Besturende Lichaam ooit zal toegeven dat ze ernaast zaten. Dat zullen ze nooit doen. Zij zullen namelijk elke reguliere verkondiger of ouderling genadeloos straffen indien die persoon het waagt om hen op hun huichelarij aan te spreken.

Gedurende vele jaren lang is gebleken dat wanneer het Wachttorengenootschap berichten ontving over kindermisbruik, dat hun standaardantwoord richting de slachtoffers en hun pleitbezorgers was: ‘wacht geduldig op Jehovah’, met andere woorden: zoals ze in de bovenstaande dagtekst ook zeggen: “Laat vol vertrouwen de zaak in Jehovah’s hand”, omdat er helemaal niets is wat we zouden kunnen doen om de zaken recht te zetten. Welnu, dat is dus ook precies wat we hier aan het doen zijn. Wij wachten tot Jehovah de leiders van zijn organisatie ter verantwoording roept. Het is tenslotte het eerste wat op de agenda staat, zodra de Mensenzoon als een dief in de nacht arriveert om te beginnen met het oordelen van zijn huis. Dat zal wellicht ook het eerstvolgende moment zijn waarop we een gekwelde verontschuldiging en een pleidooi voor genade te horen zullen gaan krijgen. Voor sommigen zal dit er ook in gaan resulteren dat ze dan zullen beginnen te jammeren en te knarsetanden.