Dagtekst woensdag 17 april 2024

Ik streef er altijd naar mijn geweten zuiver te houden tegenover God en de mensen. — Hand. 24:16.

Bij veel beslissingen over je gezondheid en medische zorg volg je terecht je door de Bijbel gevormde geweten (1 Tim. 3:9). Als je beslissingen neemt en er met anderen over praat, houd je dan aan het principe uit Filippenzen 4:5: ‘Laat je redelijkheid bij alle mensen bekend worden.’ Als je redelijk bent, maak je je niet te veel zorgen over je gezondheid. Toon liefde en respect voor je broeders en zusters, ook al nemen ze andere beslissingen dan jij (Rom. 14:10-12). Je kunt waardering tonen voor de Bron van het leven door gezond en veilig te leven en door Jehovah het beste te geven dat je in je hebt (Openb. 4:11). Voorlopig hebben we nog te maken met ziekten en rampen. Maar dit is niet het leven dat de Schepper voor ons bedoeld heeft. Binnenkort krijgen we van hem eeuwig leven zonder pijn en zonder de dood (Openb. 21:4). Maar nu al kunnen we blij zijn met het leven en met de mogelijkheid onze liefhebbende hemelse Vader te dienen! w23.02 25 ¶17-18

Het is inmiddels alweer vier jaar geleden dat de zogenaamde pandemie werd losgelaten op de wereld als een dekmantel om biljoenen extra dollars in het bestaande financiële systeem te pompen. Dit financiële systeem stond in 2019 op het kritieke punt om volledig in te storten. Vervolgens werden in 2021 de reeds ontwikkelde vaccins wereldwijd uitgerold. In de afgelopen 3 jaar is er ruim voldoende tijd verstreken om op ondubbelzinnige wijze te kunnen stellen dat deze zogenaamde vaccins die het Wachttorengenootschap van harte heeft onderschreven, noch veilig, noch effectief blijken te zijn. Deze c-19 injecties hebben niet alleen maar gefaald in het voorkomen van infecties, maar daarnaast hebben de injecties ook nog gefaald in het voorkomen van het besmetten van andere mensen. Naast degenen die last kregen van onmiddellijke bijwerkingen, waaronder overlijden, worden gezondheidscomplicaties zelfs nog jaren later nog steeds manifest, zoals bijvoorbeeld allerlei extreem snel groeiende vormen van kanker, beter bekend als turbokanker. Desondanks werden degenen die ervoor kozen om de injecties te vermijden, alsnog door hun omgeving gedemoniseerd alsof ze een gezondheidsrisico voor gevaccineerde personen vormden. Het publiek is toen zo grondig gehersenspoeld dat deze losgeslagen waanzin tegenwoordig nog steeds de overhand heeft.

Als gevolg van hun reactie op de gefabriceerde gezondheidscrisis heeft het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen een hoogtepunt bereikt met betrekking tot hun eigen hypocrisie en schaamteloosheid. En nu zien we dus dat deze mannen ons de les aan het lezen zijn over het hebben van een “zuiver geweten voor God en de mensen”? Waar halen ze het lef vandaan? Het is werkelijk niet te geloven! Wilt u het eens hebben over redelijkheid? Oké, prima. Welke mate van redelijkheid werd er eigenlijk getoond in hun maandelijkse pandemie video-updates op JW-Broadcast? De lockdowns waren een tentoonstelling van pure totalitaire tirannie zonder enige wetenschappelijke basis of zelfs maar gezond verstand. In de Amerikaanse staat Californië arresteerde de kustwacht bijvoorbeeld een man die het lef had om zomaar alleen te gaan surfen. Een andere persoon werd gearresteerd omdat hij het in zijn hoofd haalde om tijdens de lockdown zomaar alleen in het bos te gaan wandelen. De politie viel mensen aan die zonder mondkapje over straat liepen. Valt er dan een veiligere plek of een gezondere omgeving te bedenken dan wanneer iemand de geïoniseerde zeelucht inademt of wanneer iemand een wandeling maakt in een zuurstofrijk bos? Wat een volslagen waanzin en wat een regelrechte tirannieke gestoordheid! Hebben de leiders van de Jehovah’s Getuigen deze wrede waanzin trouwens aan de kaak gesteld? Nee, verre van dat. Ze gaven de Jehovah’s Getuigen zelfs de opdracht om zich erbij neer te leggen en om zich vooral te onderwerpen aan deze onmenselijke tirannieke waanzin.

Het valt dan ook niet te ontkennen. Het Wachttorengenootschap heeft zich geschaard aan de kant van de tirannen en ze hebben volledig met hen samengewerkt. Ze hebben er zelfs publiekelijk over opgeschept hoe snel ze wel niet de vele miljoenen Getuigen die onder hun controle staan hebben onderworpen aan hun zelfopgelegde lockdown door eigenhandig de deuren van alle Koninkrijkszalen vrijwillig te sluiten. Herinnert u zich Anthony Morris nog voordat hij als lid van het Besturende Lichaam werd ontslagen? Hij citeerde destijds een stuk uit Spreuken over de dwaas die de waarschuwing in de wind sloeg en die vervolgens een ramp ondergaat. Hij maakte handig gebruik van de Bijbel om daarmee te proberen de Jehovah’s Getuigen angst aan te jagen zodat ze zichzelf vooral thuis zouden opsluiten waardoor ze dag en nacht de muffe huislucht zouden inademen, terwijl hij aan de andere kant impliceerde dat het roekeloos en zelfs dwaas was om zomaar naar buiten te gaan in de frisse lucht en om zich zomaar in de zon te begeven. Ik vraag mezelf weleens af of er tijdens die lockdown-periode op het terrein van Warwick iemand was die het aandurfde om een wandeling te maken in het omringende bos of langs het naastgelegen meer. Ik weet zeker dat er binnen Warwick broeders of zusters zijn geweest die dit tijdens de lockdown hebben gedaan. Waarschijnlijk droegen ze allemaal plichtsgetrouw een mondkapje alleen maar voor de show. Ik vraag me ook af of er tegenwoordig onder hen zelfs maar een enkele ziel is die een vleugje schuldgevoel of schaamte voelt omdat hij destijds ook onderdeel heeft uitgemaakt van deze complete waanzin en al het idiote bedrog. Blijkbaar is dit niet het geval, zoals ook blijkt uit de tekst van de Wachttoren uit 2023, die erop was gericht om de Jehovah’s Getuigen tegenwoordig te laten geloven dat dit soort repressieve waanzin alleszins redelijk was. Zou een oprechte verontschuldiging dan niet de meest redelijke handelwijze zijn?

Het lijkt erop dat het Besturende Lichaam nu druk bezig is met het beperken van de schade (Damage Control). De verklaring in de bovenstaande dagtekst: “Toon liefde en respect voor je broeders en zusters, ook al nemen ze andere beslissingen dan jij”, betreft een overduidelijke poging om de eerdere veroordeling en vervolging van ongevaccineerden tegen te gaan. Deze vervolging, werd notabene veroorzaakt door de onbeschaamde steun van het Besturende Lichaam aan de Wereldgezondheidsorganisatie en haar dodelijke medicatie.

Maar nu al kunnen we blij zijn met het leven en met de mogelijkheid onze liefhebbende hemelse Vader te dienen!

Goed voor je dat je nog leeft. Geweldig! Bravo! Bedenk echter goed dat onze liefdevolle hemelse Vader elke mus kent die op de grond valt. U kunt er daarnaast ook heel erg zeker van zijn dat Hij ook iedere christen kent die is overleden als gevolg van het opvolgen van het medische mandaat van de alwetende slaaf in Warwick. Ook kent Hij de namen van iedereen die vol vertrouwen naar het ziekenhuis ging, ervan uitgaande dat ze de best mogelijke medische zorg zouden gaan krijgen, terwijl hen in werkelijkheid veilige en effectieve medicijnen werden ontzegd waarna ze uiteindelijk aan de hand van duivelse covid-ziekenhuisprotocollen zouden worden vermoord door middel van zeer krachtige medicatie (midazolam en remdesivir) en intubatie. Jehovah weet heel goed dat het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen hun steentje heeft bijgedragen aan het bevorderen van een wereldwijd bedrog, door te doen alsof er geen alternatieve medicijnen voor handen waren en door luidkeels te roepen dat de zogenaamde vaccins het enige middel waren uit deze zogenaamde pandemie, terwijl ze er tegelijkertijd niet in slaagden om medicijnen zoals ivermectine aan te bevelen of door zelfs maar te vermelden dat het goed was om vitamine D supplementen te nemen. Het Wachttorengenootschap heeft in het verre verleden in haar lectuur Ivermectine overigens zelfs geprezen als een effectief middel tegen rivierblindheid. (Ontwaakt, 8 oktober 1995) Tijdens de covid-periode heeft India bijvoorbeeld op grote schaal het middel Ivermectine verspreid onder haar eigen bevolking en vervolgens zagen we dat het aantal covid besmettingen significant waren gedaald. Waarom heeft het Besturende Lichaam, aangezien er overal eenvoudige en veilige remedies verkrijgbaar waren, deze dan niet met dezelfde ijver aanbevolen waarmee ze ook de door het Pentagon ontworpen mRNA-injecties de lucht in prezen? Wij weten het antwoord op die vraag wel. Datzelfde geldt ook absoluut voor Jehovah.

handen onder het bloedOverigens bestaat er bij Jehovah, net zoals in de menselijke wet, geen verjaringstermijn voor moord. De leiders van de Jehovah’s Getuigen hebben zichzelf bloedschuld op de hals gehaald tegenover God. Gelukkig bestaat er ook nog zoiets als een ‘dag van afrekening’. Deze dag komt dan ook steeds dichterbij. Het duurt niet lang meer. Kom, Heer Jezus!

Wee de opstandige, besmette, onderdrukkende stad!

Ze gehoorzaamt geen stem, aanvaardt geen correctie.

Ze vertrouwt niet op Jehovah, nadert niet tot haar God.

Haar vorsten zijn brullende leeuwen.

Haar rechters zijn wolven in de avond.

Tegen de morgen hebben ze geen bot overgelaten om op te knagen.

Haar profeten zijn onbeschaamde verraders.

Haar priesters ontwijden wat heilig is,

ze doen de wet geweld aan.

Jehovah is rechtvaardig in haar midden, hij doet geen onrecht.

Morgen na morgen maakt hij zijn oordelen bekend,

net zo zeker als de dag weer aanbreekt.

Maar de onrechtvaardige kent geen schaamte. (Zefanja 3:1-5)