Dagtekst donderdag 17 augustus

Iedereen zal zijn eigen beloning krijgen naar zijn eigen werk. — 1 Kor. 3:8.

Ook in het verleden kregen getuigen van Jehovah te maken met mensen die niet wilden luisteren. Noach bijvoorbeeld heeft waarschijnlijk tientallen jaren als ‘prediker van rechtvaardigheid’ gediend (2 Petr. 2:5). Ongetwijfeld hoopte hij dat mensen goed zouden reageren op wat hij predikte, maar Jehovah zei niet dat dat zou gebeuren. Toen hij Noach opdracht gaf de ark te bouwen, zei hij: ‘Je moet de ark in gaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen’ (Gen. 6:18). Afgaande op de afmetingen en capaciteit van de ark die hij moest bouwen, zal Noach misschien wel beseft hebben dat er niet veel mensen zouden luisteren (Gen. 6:15). Uiteindelijk bleek dat in die gewelddadige wereld niet één persoon goed reageerde (Gen. 7:7). Vond Jehovah dat Noach had gefaald? Absoluut niet. In zijn ogen was Noach een succesvolle prediker omdat hij trouw deed wat van hem was gevraagd (Gen. 6:22). w21.10 26 ¶10-11

De apostel ging dieper in op zijn illustratie over het ontvangen van een beloning als gezalfde tempelbouwers. Echter wel onder een voorbehoud. Verderop verklaarde Paulus: Of iemand nu op het fundament bouwt met goud, zilver of edelstenen, of met hout, hooi of stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is, want de dag zal het aan het licht brengen. Het zal onthuld worden door vuur, en het vuur zelf zal aantonen wat voor werk ieder heeft geleverd. Als iemands bouwwerk standhoudt, zal hij een beloning krijgen. Als iemands werk verbrandt, zal hij verlies lijden. Hijzelf zal worden gered, maar dan wel als door vuur heen.” (1 Korinthiërs 3:12-15)

Beloond worden aan de hand van iemands werk hangt ervan af of zijn werk blijft bestaan na de dag van het vuur. Degenen die met goud en edelstenen hebben gebouwd, mogen ervan uitgaan dat hun werk zal standhouden. Aan de andere kant zal het bouwen door middel van hout, hooi en stro waarschijnlijk geen goed idee zijn. Maar wat zou er dan precies kunnen worden bedoeld met hooi en stro, als zijnde materialen die gemakkelijk door vuur worden verteerd?

De onverwachte komst van Christus als een dief in de nacht zal het begin inluiden van deze dag van het vuur. Het is eigenlijk overbodig om nog te moeten vermelden dat degenen die het meest ijverig zijn geweest ten aanzien van het bouwen van het Wachttoren Bijbel- en Traktaatgenootschap als zijnde het zogenaamde paleis van het koninkrijk, welke tevens gebaseerd is op de misleidende (1914) chronologie die als een profetische lappendeken aan elkaar is geweven en als onaantastbare waarheid is verankerd, dat diegenen in werkelijkheid hebben gebouwd met hooi, stro, hout en papier. De dag van het vuur zal al hun werken gaan vernietigen. Let op, Paulus zei “Als iemands werk verbrandt[…]” met betrekking tot degenen van wie het werk zal worden verbrand; wat betekent dat als ze zouden worden gered, dat dit dan wel zou zijn als door vuur heen.

Het is interessant dat Paulus naar zichzelf verwees als de meesterbouwer die het fundament van de Korinthische gemeente had gelegd door Christus aan hen te introduceren. Tegelijkertijd beschouwen ook (vrij)metselaars zichzelf als meesterbouwers die niet alleen hoofdkwartieren bouwen met zeer prijzig en exclusief geïmporteerd graniet uit China, maar ze beschouwen zichzelf daarnaast ook nog als de bouwers van een nieuwe wereld. Inderdaad ja…hout, hooi en stro zijn absoluut goedkoper dan goud en edelstenen. Uw hand zal al uw vijanden vinden, uw rechterhand zal hen vinden die u haten. Wanneer u verschijnt, zult u hen maken als een vuuroven. Jehovah zal hen in zijn woede verslinden, vuur zal hen verteren. (Psalmen 21:8-9)

We zouden het gewauwel dat zojuist op JW.org is gepubliceerd dan ook moeten beschouwen als een praktijkvoorbeeld van hooi en stro. Het clickbait-artikel maakt dan ook handig gebruik van de vurige tragedie in Hawaï en oppert de vraag :”Ziet God wat u te verduren hebt?” Hun antwoord op deze vraag is op zijn minst verbazingwekkend te noemen. Het Wachttorengenootschap haalt in het betreffende artikel een vers uit Genesis aan waarin God te kennen gaf dat Hij er spijt van had dat Hij de mensheid überhaupt had geschapen. Het volgende vers verklaart: Daarom zei Jehovah: ‘Ik zal de mensen die ik heb geschapen van de aarde wegvagen, mensen en ook vee, kruipende dieren en vliegende dieren, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. (Genesis 6:7)

Betreft de informatie dat God een complete wereld heeft weggevaagd dan daadwerkelijk een antwoord op de vraag “Ziet God wat u te verduren hebt?” oftewel, hoe God over uw persoonlijke lijden denkt? Zou iemand die zojuist een persoonlijke tragedie heeft meegemaakt dan troost kunnen putten uit het feit dat Jehovah een complete beschaving uit de oudheid heeft vernietigd? Zou deze persoon dan eveneens troost kunnen putten uit het gegeven dat God ook de huidige beschaving met de grond gelijk zal maken? Eerlijk gezegd vraag ik me echt af of het leiderschap van het Wachttorengenootschap zelf misschien niet het slachtoffer is geworden van hun eigen versimpelde infantiele onderwijsmethoden, of dat ze daadwerkelijk zo arrogant zijn door als vanzelfsprekend aan te nemen dat de leerlingen alle drek wel zullen doorslikken die de Meesters hen op het juiste moment opdienen als geestelijk voedsel?