Op dit moment lopen er ongeveer acht miljard menselijke zielen rond op deze planeet. Jehovah God kent ze allemaal. Hij kent ook degenen die geestelijk zijn ingesteld en die smachten naar de waarheid. Zij zijn hem het meest dierbaar. Jezus zei dat het Koninkrijk van God aan hun toebehoort.

Door de jaren heen heeft het Wachttorengenootschap veel ervaringen gedeeld waarbij huisbewoners om antwoorden hadden gebeden, waarna er ineens binnen een korte tijd Jehovah’s Getuigen voor hun deur stonden met een opengeslagen Bijbel. Ik weet het; Jaren geleden was ook ik zo’n waarheidszoeker die in contact werd gebracht met Jehovah’s Getuigen.

Er bestaat bij mij ook geen enkele twijfel over dat Christus het Wachttoren-Bijbelgenootschap heeft gebruikt om de voorzegde prediking van het goede nieuws van het Koninkrijk te volbrengen, nog vóór het besluit van het samenstel. Bovendien heeft God zijn dierbare schapen toevertrouwd aan bekwame mannen die zijn aangesteld om als herders te dienen. Van aangestelde herders wordt verwacht dat zij goede zorg dragen voor degenen die onder hun hoede staan. Jezus maakte ons duidelijk hoe kostbaar zijn schapen zijn toen hij een verhaal vertelde over de herder die zijn 99 schapen achterlaat om vervolgens naar dat ene verloren lam te gaan zoeken.

Enkele weken geleden ontving ik een e-mail van een zuster. Haar naam is Ruth Underwood. Ruth vertelde me hoe ze wat informatie had gedeeld met een andere zuster binnen haar gemeente. Het ging daarbij om “niet-goedgekeurde” informatie van het internet en het ging dan met name om informatie van mijn website en mijn YouTube-video’s.

Die andere zuster stelde plichtsgetrouw een ouderling op de hoogte uit diezelfde gemeente. Zij vertelde tegen die ouderling dat zuster Underwood ‘afvallig’ materiaal met haar had gedeeld. Al snel kwam zuster Underwood onder een vergrootglas te liggen en begonnen de ouderlingen de aanklacht te onderzoeken. Tijdens het gesprek met die andere zuster verklaarde zuster Underwood dat er een kwaadaardige kracht aanwezig was binnen het leiderschap van het Wachttorengenootschap. De twee ouderlingen verzekerden zuster Underwood echter dat Jehovah dit nooit en te nimmer zou laten gebeuren. Uiteraard werd er door die ouderlingen geen enkele bijbelse onderbouwing aangereikt ter ondersteuning van hun standpunt. Er wordt gewoon algemeen aangenomen – althans onder de Jehovah’s Getuigen – dat het Wachttorengenootschap onmogelijk iets slechts kan doen. Jehovah zal dit volgens de Jehovah’s Getuigen namelijk niet toestaan.

In de loop van het gesprek verklaarde Ruth dat ze niet geloofde dat Christus in het jaar 1914 naar de aarde zou zijn teruggekeerd. U kunt zich alleen maar de gedachten voorstellen die door de hoofden van deze twee ouderlingen gingen. Let wel, zuster Underwood – die een volwassen vrouw is en daarnaast ook nog moeder is van volwassen kinderen en dus geen nieuwe bekeerling is, heeft richting die ouderlingen niet verklaard dat zij geen geloof had in wat de Bijbel leert. Integendeel zelfs. Ze gelooft met heel haar hart dat Jehovah God is. Ze heeft vertrouwen in Jezus en in de kracht van zijn vergoten bloed. Ze gelooft daarnaast ook in de komst van het Koninkrijk van Christus en ze koestert daarnaast ook de hoop dat zij mag behoren tot de grote schare die het einde van Satans wereld zal overleven. Echter, nadat ze het bewijsmateriaal, dat ik aan het publiek heb gepresenteerd, zorgvuldig had overwogen gelooft ze niet langer meer dat Jezus in het jaar 1914 over de wereld begon te regeren. En zuster Underwood is daarin ook bij lange na niet de enige.

Een aantal dagen na dat onderzoeksgesprek belde een ouderling Ruth vervolgens op en verzocht haar om een nieuw gesprek, alleen dit keer met een rechterlijk comité. Ze weigerde hen vervolgens te ontmoeten. Zuster Underwood werd daarna dus bij verstek uitgesloten. Een ouderling belde haar eenvoudigweg op en vertelde haar dat ze geen onderdeel meer uitmaakte van de gemeente. Die ouderling verzuimde daarbij om aan te geven wat dan precies de Bijbelse gronden waren voor haar uitsluiting. Afvalligheid misschien? Misschien kan de dienstafdeling dat voor ons ophelderen. In ieder geval betekent dit dat het in twijfel trekken of betwijfelen van de misleidende interpretatie van de mysterieuze 1914-chronologie door de organisatie, die inmiddels al tientallen herzieningen en aanpassingen heeft ondergaan, gelijk wordt gesteld aan de rug toekeren aan Jehovah God zelf.

De daadwerkelijke kwestie waar het hier echter om gaat betreft niet de 1914-doctrine. De onuitgesproken reden waarom Ruth Underwood op staande voet werd uitgesloten, is omdat zij twijfels uitte over de onfeilbaarheid van het Besturende Lichaam. Uiteraard beweert het Besturende Lichaam dat ze niet onfeilbaar zijn. Dat zou ook heel absurd zijn. Wanneer een van Jehovah’s Getuigen echter de waarheidsgetrouwheid van een bepaalde interpretatie of de rechtvaardigheid van een bepaald organisatorisch beleid in twijfel trekt, dan zijn daar ook repercussies aan verbonden omdat er in alle opzichten vanzelfsprekend wordt aangenomen dat de zogenaamde getrouwe slaaf onfeilbaar is. Het Wachttorengenootschap kan zich onmogelijk vergissen en al helemaal niet over zoiets belangrijks als de 1914-doctrine. Het Wachttorengenootschap kan het onmogelijk bij het verkeerde eind hebben wanneer het gaat om zulke belangrijke kwesties. Zet vraagtekens bij de getrouwe en beleidvolle slaaf, uit openlijk uw twijfels over de slaaf en wees erop voorbereid dat u zult worden gestraft door degenen die door de slaaf zijn aangesteld.

Wat is er eigenlijk gebeurd met het aloude gebruik om een twijfelaar uit het vuur van zijn onzekerheid te bevrijden? Is dat dan niet wat ouderlingen juist horen te doen? In het geval van Ruth hielden de ouderlingen zich daar helemaal niet mee bezig. Het verwerpen van de 1914-doctrine is in hun ogen hetzelfde als twijfelen aan het bestaan van Jehovah God zelf. Er is wat dat betreft ook geen enkele ruimte om hier met hen over te discussiëren. Het Wachttorengenootschap heeft zijn beleid bekend gemaakt: Eenheid komt te allen tijde boven waarheid. Alle Jehovah’s Getuigen dienen namelijk verenigd te zijn in hun geloofsovertuigingen, ook al is wat zij geloven gedeeltelijk gebaseerd op een regelrechte leugen. Er is geen enkele ruimte voor een aantal individuen die uit de pas lopen en die geloven in een waarheid die niet officieel door het Wachttorengenootschap is goedgekeurd. Zulke mensen zijn binnen de organisatie simpelweg niet toegestaan.

Ik waardeer het feit dat het Besturende Lichaam de 1914-doctrine niet zelf heeft verzonnen. Zij hebben die doctrine namelijk slechts geërfd. De onzichtbare parousia (Tweede Komst van Christus), het dogma dat het Koninkrijk al zou zijn gekomen, waren vanaf dag één al als een fundamentele leer verankerd binnen de Wachttoren-organisatie. Het Besturende Lichaam is ook vastbesloten om dit ijverig in stand te willen houden. Wat een smerig klusje moet dat zijn. Natuurlijk kunnen ze al deze zaken nooit met succes verdedigen in een open debat. De 1914-doctrine kan alleen voor waarheid doorgaan binnen het gesloten systeem dat ijverig wordt bewaakt door ouderlingen die zich elke dag weer actief inzetten om een ieder uit te sluiten die geen onvoorwaardelijk geloof stelt in datgene wat de apostel met zijn vooruitziende blik omschreef als “een slim bedacht verzinsel”.

Helaas is Ruth Underwood bij lange na niet de enige die onder de maalstenen van de theocratische moloch is gegooid. Er zijn er velen geweest. Sterker nog: er zijn wellicht nog meer Jehovah’s Getuigen die zich niet openlijk durven uit te spreken over deze zaken en die ervoor kiezen om zich vervolgens stilletjes terug te trekken uit de organisatie. Deze mensen willen daarna dikwijls helemaal niets meer met de Wachttoren-organisatie te maken hebben. Toch blijkt in de praktijk dat de organisatie zich helemaal geen zorgen lijkt te maken over hun grieven.

Het aantal gewonde, verdwaalde en verstrooide schapen neemt hals over kop toe. En dat doet weer denken aan wat er in hoofdstuk 34 van Ezechiël staat geschreven: Wee de herders van Israël, die voor zichzelf zorgen! Moeten de herders niet voor de kudde zorgen? Jullie eten het vet, kleden je met de wol en slachten het vetste dier, maar jullie verzorgen de kudde niet. Het zwakke schaap sterken jullie niet, het zieke genezen jullie niet en het gewonde verbinden jullie niet. Het verdwaalde schaap brengen jullie niet terug en het verloren schaap zoeken jullie niet. Jullie behandelen ze hard en wreed. Ze raakten verstrooid omdat er geen herder was. Ze raakten verstrooid en werden voedsel voor de wilde dieren van het veld. Mijn schapen dwaalden rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Mijn schapen waren verstrooid over de hele aarde en niemand keek naar ze om of ging naar ze op zoek. (Ezechiël 34:2-6)

Enkele jaren geleden deed het Wachttorengenootschap de uiterst bizarre bewering dat de nalatige herders de “politieke herders” uit de heidense christenheid zouden symboliseren. De vraag waarom Jehovah dan van deze tirannieke wereldse herders verwacht dat zij zijn schapen zouden voeden en verzorgen, werd door het Wachttorengenootschap echter nooit uitgelegd. Hoe valt pure nonsens überhaupt uit te leggen? Wat zou dan überhaupt het voordeel zijn wanneer een zogenaamde „politieke herder” een van Jehovah’s verloren schapen zou gaan zoeken en vinden? In het recentere commentaar uit de “Zuivere Aanbidding-publicatie” van het Wachttorengenootschap worden de voor zichzelf zorgende ‘politieke herders’ helemaal niet eens genoemd. Er wordt alleen in geschreven dat de profetie in het jaar 1914 in vervulling ging toen Jehovah „David” als koning zou hebben geïnstalleerd en ook dat er op dit moment heel erg goed voor de schapen van Jehovah wordt gezorgd. Tot zover de aanklacht tegen de herders die alleen zichzelf voeden.

Realistisch gezien kunnen we niet verwachten dat degenen die vertoeven in hun granieten kasteel aan het bosrijke meer in Warwick en die de levens beheersen van miljoenen mensen, zichzelf ooit zouden erkennen als tirannieke herders. Maar Ruth had wel degelijk gelijk. Er bestaat een kwaadaardige invloed binnen de leiding van het Wachttorengenootschap. Hoe zouden we het dan anders kunnen omschrijven dan kwaadaardig, wanneer we weten dat Bethel op meedogenloze wijze vele duizenden gemeenteleden uit hun eigen Koninkrijkszalen zet — plaatsen van aanbidding die deze broeders en zusters notabene zelf hebben gebouwd en gefinancierd en die ze aan Jehovah zelf hebben opgedragen? En waarom is dit gedaan? Simpel. Voor pure financiële winst. Het ongemak dat dit heeft veroorzaakt voor de tienduizenden christenen die uit hun eigen zalen zijn verdreven, interesseert de mannen die Watchtower Incorporated runnen helemaal niets. In hun ogen is het de bedoeling dat de schapen slechts bedoeld zijn om te worden geschoren en te worden geslacht. Jehovah heeft dit ook van tevoren duidelijk voorspeld: “Jullie eten het vet, kleden je met de wol en slachten het vetste dier, maar jullie verzorgen de kudde niet.” (Ezechiël 34:3)

Ik snap ook niet hoe Jehovah’s Getuigen op het idee zijn gekomen dat Jehovah het nooit en te nimmer zou toestaan dat kwaadaardige en goddeloze mannen zijn organisatie zouden leiden. Die mening heb ik ook vaak om me heen gehoord. Tegelijkertijd is het een feit dat God het heeft toegestaan dat iedere organisatie die hij ooit heeft gebruikt, op een bepaald moment door slechte goddeloze mannen werd gedomineerd. Waarom zou dit dan niet het geval zijn met het Wachttorengenootschap? Is het Wachttorengenootschap soms uniek ofzo? De harde realiteit laat ons zien dat ze hierin niet anders of beter zijn dan Gods volk uit de oudheid.

Destijds was Judas ook persoonlijk aanwezig in het gezelschap van de zoon van God op het moment dat Jezus met zijn apostelen aan de Paschatafel aanlag. Later die avond verwees Christus in gebed naar zijn slinkse verrader als ‘de zoon van de vernietiging’. Jaren later voorspelde een geïnspireerde profeet dat de mens van wetteloosheid de aangewezen persoon zou zijn voor een zogenoemd ‘werk van Satan’ die zou worden ondersteund door middel van allerlei krachtige, bedrieglijke werken en leugenachtige tekenen en elk soort onrechtvaardig bedrog. God zou toelaten dat dit bedrog zou uitgaan richting degenen die de waarheid kennen, om zo hun liefde voor de waarheid te beproeven zodra de tijd daar is.

Volgens de christelijke profeet zouden schriftelijke en mondelinge geïnspireerde verklaringen met apostolische autoriteit worden verstrekt waarin ten onrechte wordt beweerd en aangekondigd dat de parousia al zou zijn begonnen en dat de dag van de Heer al zou zijn aangebroken. Er bestaat ook geen enkele twijfel over dat dit ook precies de boodschap is geweest die het Wachttorengenootschap al sinds haar oprichting luidkeels heeft verkondigd.

De apostel Paulus waarschuwde dat deze mens van wetteloosheid, die hij ook wel ‘de zoon van de vernietiging’ noemde, in de geestelijke tempel van God zou gaan zitten en dat hij zichzelf zou verheffen boven elke zogenaamde god en boven elk voorwerp van aanbidding. Heeft het Besturende Lichaam zichzelf dan niet boven de geestelijkheid verheven? Noemen zij de religie waarover zij de leiding hebben dan niet ‘de zuivere aanbidding’? Staat dat dan niet gelijk aan het verheffen van de meesters van de “zuivere aanbidding” boven elke vorm van aanbidding?

Paulus voorspelde ook nog dat deze profetische mens van wetteloosheid een afvalligheid, oftewel een geloofsafval zou aanwakkeren. Deze rebellie tegen God zou een onmiddellijke opmaat zijn richting de komst van Christus, waarvan de manifestatie de aanwezigheid van deze mens van wetteloosheid zou openbaren. Het is lachwekkend dat het Wachttorengenootschap beweert dat de geestelijkheid van de heidense christenheid een samengestelde mens van wetteloosheid zou zijn, maar dat zij tegelijkertijd niet daadwerkelijk in de tempel van God zouden zitten, ook wel bekend als de gemeente van Christus. Nee, volgens het Wachttorengenootschap beweren de geestelijken uit de christenheid slechts dat zij te midden van de ware zonen van God zitten. Ik veronderstel dat het de schuld is van dit soort flauwekul dat Jehovah’s Getuigen zijn misleid om te geloven dat God het nooit en te nimmer zou toestaan dat goddeloze mannen in staat zouden zijn om de organisatie te infiltreren en te ondermijnen zodat ze tot afvalligheid worden gebracht. Echter, wanneer de geestelijkheid van de heidense christenheid volgens het Wachttorengenootschap de profetische mens van wetteloosheid zou zijn en wanneer de afvalligheid waarover Paulus verklaarde dat die éérst moest plaatsvinden al 1700 jaar geleden zou hebben plaatsgevonden, waarom zou dan überhaupt de manifestatie van de aanwezigheid van Christus nodig zijn om de aanwezigheid van de mens van wetteloosheid te openbaren?

Toen de zogenaamde pandemie in 2020 uitbrak en de wereld in lockdown was gegaan, zou dat aanvankelijk slechts voor een paar weken zijn. Vervolgens ging er een jaar voorbij en daarna werden ook nog de vaccins uitgerold. Door middel van maandelijkse video-updates maakte het Besturende Lichaam ijverig reclame voor het vaccinatieprogramma van de Verenigde Naties, oftewel het wilde beest. Eén lid van het Besturende Lichaam hekelde de Jehovah’s Getuigen zelfs omdat ze zich dwaas en roekeloos zouden gedragen indien ze het zouden wagen om tijdens de lockdown zomaar hun huis uit te gaan om van de frisse lucht en van de zon te genieten. Een ander lid van het Besturende Lichaam bedreigde ouderlingen zelfs met een gerechtelijk comité omdat ze het hadden gewaagd om een “sterke mening” te uiten over de spuitjes en omdat ze hun naaste broeders en zusters durfden te waarschuwen voor de gevaarlijke injecties en hen adviseerden om zich niet te laten inspuiten met deze experimentele vaccins. Het Besturende Lichaam hekelde Jehovah’s schapen omdat ze naar complottheorieën op internet zouden hebben geluisterd en omdat ze daardoor in de veronderstelling waren dat ze het beter wisten dan de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties. Een ander lid van het Besturende Lichaam wees tijdens een van die update video’s naar de hemel en beweerde dat Jehovah het het beste weet. Ja, Jehovah heeft in al zijn gulle liefde voor een vaccin gezorgd en deze gepresenteerd als een goddelijke voorziening die achteraf noch veilig noch effectief is gebleken. Niet alleen voorkomt het geen infectie of besmetting, het heeft daarnaast ook nog massa’s mensen gedood en tot op de dag van vandaag zijn die spuitjes nog steeds verantwoordelijk voor vele doden en gewonden.

Wat op dit moment nog onbekend is, is hoeveel van Jehovah’s schapen er precies zijn gestorven als direct gevolg van het opvolgen van het medische advies van de slaaf in Warwick. Broeder Splane had gelijk: Jehovah weet het inderdaad het beste. Hoe velen er nog ziek zullen gaan worden door de bijwerkingen van de experimentele gentherapie is op dit moment nog niet te zeggen. Mijn vraag is: hoeveel geld heeft het Wachttorengenootschap eigenlijk ontvangen voor het verkopen van Jehovah’s schapen aan de slachtbank? Waren het misschien 30 zilverstukken? Bij de zilverprijs van 2021 zou dat neerkomen op ongeveer $500 per kop van de populatie. Of, zoals het in de profetie wordt verwoord: Dit zegt Jehovah, mijn God: “Hoed de schapen die voor de slacht bestemd zijn. Hun kopers slachten hen maar worden niet schuldig bevonden. Hun verkopers zeggen: ‘Mag Jehovah worden geprezen, want ik zal rijk worden.’ En hun herders hebben geen medelijden met hen.” (Zacharia 11:4,5)

Niemand op Bethel zal zich zorgen maken over het verlies van enkele duizenden schapen. Er zijn er nog altijd genoeg. Degenen die afdwalen of die worden afgeslacht, zullen meteen weer worden vervangen. Zo is het tenminste altijd geweest. Maar helaas voor hen zal dat niet voor altijd zo blijven. Volgens dezelfde profetie in het 34ste hoofdstuk van Ezechiël zullen ze namelijk de gehele kudde gaan verliezen. Inderdaad: Wee de herders! Want dit zegt de Soevereine Heer Jehovah: ‘Luister! Ik zal zelf naar mijn schapen zoeken en voor ze zorgen. Ik zal mijn schapen verzorgen als een herder die zijn verdwaalde schapen vindt en voor ze zorgt. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verstrooid zijn op de dag van wolken en diepe duisternis. (Ezechiël 34:11-12)

Maar wat is dan precies deze “dag van wolken en diepe duisternis”? We kunnen er zeker van zijn dat Jehovah het hier niet heeft over het weer. Zoals ik aan het Besturende Lichaam heb uitgelegd in het boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden”, dat ik in 2005 aan hen allen heb geschonken, worden we geconfronteerd met de ineenstorting van de Anglo-Amerikaanse dyade – feitelijk betreft dit de ineenstorting van het wereldwijde samenstel der dingen. Joël gebruikt dezelfde symboliek van wolken en diepe duisternis en zegt: Blaas op de hoorn in Sion! Hef een strijdkreet aan op mijn heilige berg. Laten alle bewoners van het land beven, want de dag van Jehovah komt! Hij is dichtbij! Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en diepe duisternis. Het is als het licht van de dageraad dat zich uitspreidt over de bergen. Er is een talrijk en machtig volk. Zo’n volk is er nooit eerder geweest en zal er ook nooit meer zijn tot in de verste generaties.” (Joël 2:1,2)

Een paar jaar geleden herzagen de profeten van Bethel hun kijk op de profetie van Joël. Nu de sprinkhanen uit Joël niet langer meer de Jehovah’s Getuigen zouden vertegenwoordigen, heeft het Wachttorengenootschap de betekenis van de profetie van Joël gedegradeerd tot het verre verleden. De binnendringende sprinkhanenzwermen zouden volgens het Wachttorengenootschap geen enkele relevantie meer hebben voor onze huidige tijd. Dat betekent dus dat het vrijwel onfeilbare Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen hiermee heeft ontkend dat de dag van Jehovah eraan komt. Dit is pas een daad van afvalligheid.

Het 30ste hoofdstuk van Ezechiël gebruikt ook de term wolken om een periode van angst en verwarring te symboliseren. Dit zegt de Soevereine Heer Jehovah: ‘Jammer luid: “Ach, de dag komt!” Want de dag is dichtbij, ja, een dag van Jehovah is dichtbij. Het wordt een dag van wolken, een vastgestelde tijd voor de volken. Een zwaard zal over Egypte komen, en in Ethiopië zal paniek heersen als er in Egypte doden vallen. Zijn rijkdom wordt meegenomen en zijn fundamenten worden gesloopt. (Ezechiël 30:2-4)

Wat de val van “Egypte” betreft: de torenhoge ceder uit de profetie vertegenwoordigt de grootste natie op aarde ten tijde van de terugkomst van Christus. De plotselinge ondergang van deze grootste natie op aarde symboliseert de ineenstorting van de Verenigde Staten van Amerika. Wat een somberheid zal dat over de wereld werpen! De rijkdom van Amerika zal dan in beslag worden genomen omdat de staatsschuld de slavernij vertegenwoordigt die aan de gehele natie zal worden opgelegd zodra de schuldeisers van de centrale bank hun openstaande deel komen opeisen.

Wie is er in staat om te ontkennen dat de duistere wolken van de oorlog zich dik aan de horizon aan het samenpakken zijn? Jehovah’s dag is nabij! En deze dag lijkst alsmaar sneller op ons af te komen! Wat zal het verheven Besturende Lichaam op dat moment tegen de kudde gaan zeggen zodra de raketten worden gelanceerd, zodra natiën en koninkrijken zich in een enorme oorlog tegen elkaar zullen keren, zodra de schappen van de supermarkten leeg zullen zijn, zodra de volgende pandemie op de wereld zal worden losgelaten, zodra de vrede van de aarde wordt weggenomen en de dood en het graf de ruiters van de Apocalyps nauw zullen volgen? Zal iedereen op dat moment dan worden uitgesloten wanneer duidelijk wordt dat Christus niet in het jaar 1914 begon te regeren? Zullen we op dat moment allemaal een ‘Ruth Underwood’ gaan worden?