Dagtekst dinsdag 30 april 2024

Hij zal op een bijzondere manier verwoesting aanrichten. — Dan. 8:24.

Openbaring 13 laat zien dat de zevende kop, de Engels-Amerikaanse wereldmacht, optreedt als een wild beest dat ‘net als een lam twee hoorns had’ en dat ‘ging spreken als een draak’. Dit beest ‘doet grote tekenen en laat zelfs vuur uit de hemel naar de aarde komen voor de ogen van de mensen’ (Openb. 13:11-15). In Openbaring 16 en 19 wordt dit wilde beest ‘de valse profeet’ genoemd (Openb. 16:13; 19:20). Daniël vermeldt in dezelfde trant dat de Engels-Amerikaanse wereldmacht ‘een afschuwelijke verwoesting’ zou aanrichten (Dan. 8:19, 23, 24, vtn.). Dat is precies wat er gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. De twee atoombommen die toen een beslissende rol speelden in de Pacific waren het resultaat van een gezamenlijke inspanning van Britse en Amerikaanse wetenschappers. De Engels-Amerikaanse wereldmacht liet in feite ‘vuur uit de hemel naar de aarde komen’. w22.05 10 ¶9

Ondanks het risico dat ik onnodig in herhaling blijf treden wil ik hierbij nogmaals benadrukken dat als vuistregel kan worden aangehouden dat vrijwel alles wat het Wachttorengenootschap op het gebied van doctrine onderwijst waar is, en dat alles wat ze onderwijzen op het gebied van profetie onwaar is. Ironisch genoeg blijkt het juist het Wachttorengenootschap te zijn die de profetie vervult door zelf in de rol van de valse profeet te kruipen. Linksom of rechtsom wordt door het Wachttorengenootschap alles verbonden aan het jaar 1914 en het voorzegde ‘werk van Satan’, waarbij het Wachttorengenootschap op slinkse wijze profetische vervullingen verplaatst naar het verleden waardoor deze profetische gebeurtenissen irrelevant worden gemaakt. Laten we met het bovenstaande in gedachten de dagtekst van het Wachttorengenootschap eens ontleden.

Het is inderdaad niet terecht om te stellen dat alles wat het Wachttorengenootschap over profetie leert vals is. Het identificeren van de zevende kop van het beest en het tweehoornige beest uit de aarde als zijnde de Anglo-Amerikaanse dyade betreft dan ook daadwerkelijk een stukje waardevol inzicht. De valsheid ontstaat echter pas wanneer de profetische dodelijke klap tegen de kop van het beest en de opkomst van het tweehoornige beest uit de aarde die zal spreken als een draak worden verbonden aan het jaar 1914. Zoals algemeen bekend zou moeten zijn, kwamen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten beiden als overwinnaars uit de Eerste Wereldoorlog. En voor degenen die niet helemaal op de hoogte zijn van de geschiedschrijving: de Verenigde Staten werd pas in het jaar 1917 daadwerkelijk in de Eerste Wereldoorlog betrokken waardoor het tij razendsnel keerde. Er was in de Verenigde Staten in die periode geen sprake van enige noemenswaardige instabiliteit van de regering en ook was er in Amerika toen geen sprake van burgerlijke onrust; Kortom, er is in werkelijkheid geen enkele basis om aan te nemen dat de kop van het beest in die periode een dodelijke klap zou hebben ontvangen waarna het vervolgens weer op wonderbaarlijke wijze tot leven zou zijn gewekt.

Hoewel Satan wel degelijk de heerser van deze wereld is, is het bovendien ook zo dat het beest dat als een draak begint te spreken iets heel buitengewoons voorstelt. Ik stel dat het een extreme vorm van tirannie betreft die de wereld nog nooit eerder heeft meegemaakt. Tot aan de recente tijd hebben de Verenigde Staten altijd gediend als een baken van hoop en vrijheid in deze wereld. Dit ligt ook in lijn met de lam-achtige symboliek uit de profetie. Op het feit na dat Rutherford en zijn metgezellen tijdens de Eerste Wereldoorlog gedurende een korte tijd gevangen werden gezet, wat een aanfluiting was van het rechtssysteem die overigens razendsnel ongedaan werd gemaakt, heeft de federale regering van de Verenigde Staten sindsdien altijd de vrijheden en rechten van de Jehovah’s Getuigen beschermd. Merk vervolgens eens de vingervlugge manier op waarop het Wachttorengenootschap de Bijbel interpreteert.

Daniël vermeldt in dezelfde trant dat de Engels-Amerikaanse wereldmacht ‘een afschuwelijke verwoesting’ zou aanrichten

Daniël maakt geen melding van de Anglo-Amerikaanse wereldmacht. Daniël voorzag dat er een meedogenloos uitziende koning zou voortkomen uit de Grieks-Romeinse lijn van koninkrijken/imperiums. Het is de interpretatie van het Wachttorengenootschap waarbij wordt gesteld dat de laatste koning uit de Bijbelprofetie het Anglo-Amerikaanse duo zou vertegenwoordigen. Volgens het Wachttorengenootschap zou Amerika namelijk op een bijzondere wijze verwoesting hebben veroorzaakt toen het twee atoombommen tot ontploffing bracht boven de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki.

De ontwikkeling en de inzet van atoomwapens waren inderdaad buitengewoon, en Hiroshima en Nagasaki leden onder een verschrikkelijke verwoesting. Er bestaat verder ook geen reden om daaraan te twijfelen. Japan herstelde zich daarna echter weer snel en Hiroshima is tegenwoordig een welvarende moderne stad. Sta hier trouwens wel eventjes stil bij wat de profetie feitelijk zegt: “Zijn macht zal groot worden, maar niet door zijn eigen macht. Hij zal op een bijzondere manier verwoesting aanrichten, en hij zal slagen in alles wat hij onderneemt. Hij zal machtigen ten val brengen, ook het volk dat uit de heiligen bestaat.(Daniël 8:24)

Het mag dan ook geen verrassing zijn dat het Wachttorengenootschap verder geen verklaring biedt voor de manier waarop de macht van de Verenigde Staten dan groot zou zijn geworden, maar niet door zijn eigen macht. Het lijkt er ook op dat het ‘aanrichten van verwoesting op een bijzondere manier’ betrekking heeft op meer dan alleen maar twee steden. Daniël voorzei dat de meedogenloos uitziende koning de machtigen ten val zou brengen. Wie zouden deze machtigen dan eigenlijk kunnen vertegenwoordigen? Het kan toch beslist niet zo zijn dat Gods woord hier van toepassing zou zijn geweest op de 120.000 zielen die destijds werden verbrand door middel van de twee vuurballen die werden gegenereerd door beide atoombommen die beter bekend staan als Fat Man en Little Boy. Er is helemaal niets bijzonders aan het vermoorden van hulpeloze, ongewapende vrouwen en kinderen die toen in Hiroshima en Nagasaki in hun huizen zaten te schuilen. Waren die ongelukkige Japanners dan daadwerkelijk de ‘machtigen’ waar de profetie naar verwijst? Indien de profeten van Bethel beweren dat Duitsland en Japan de profetische ‘machtigen’ zouden zijn geweest die ten val zouden zijn gebracht, dan kan ik daar alleen maar op antwoorden: “en dus? Wat dan nog?”

De Verenigde Staten hebben Duitsland en Japan geholpen om zich weer snel te herstellen en te herbouwen na de aangerichte verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. Dankzij de hulp van de Verenigde Staten zijn Japan en Duitsland, de voormalige vijanden van Amerika, tegenwoordig weer economische grootmachten en tevens zijn ze ook nog lid van de G7.

Maar hoe bracht het Anglo-Amerikaanse duo dan de heiligen ten val? Het Wachttorengenootschap beweert dat dit tijdens de Tweede Wereldoorlog zou zijn gebeurd omdat Jehovah’s Getuigen de status van gewetensbezwaarden werd ontzegd. En hoe werd dan de heilige plaats weer in de juiste staat hersteld? Dit is wat er staat geschreven in het boek “Schenk aandacht aan Daniëls profetie”:

26 Indien de „heilige plaats” „gebracht” of hersteld wordt tot wat ze zou moeten zijn, moeten de 2300 dagen een aanvang hebben genomen toen ze zich voordien vanuit Gods standpunt in de „juiste toestand” bevond. Op zijn vroegst was dit op 1 juni 1938, toen The Watchtower deel 1 publiceerde van het artikel „Organisatie”. Deel 2 verscheen in de uitgave van 15 juni 1938. Als wij 2300 dagen (6 jaar, 4 maanden en 20 dagen op de Hebreeuwse kalender) verder tellen vanaf 1 of 15 juni 1938, dan brengt dat ons op 8 of 22 oktober 1944. Op de eerste dag van een speciale vergadering die op 30 september en 1 oktober 1944 in Pittsburgh (Pennsylvania, VS) gehouden werd, sprak de president van de Watch Tower Society over het onderwerp „De theocratische opstelling in deze tijd”. Op de jaarvergadering op 2 oktober werden de statuten van het Genootschap bij amendement gewijzigd om ze zo dicht mogelijk bij een theocratische regeling te brengen als de wet toeliet. Toen de duidelijker begrepen bijbelse vereisten gepubliceerd werden, werden de gemeenten van Jehovah’s Getuigen al gauw in vollediger mate theocratisch georganiseerd.

Weldenkende Jehovah’s Getuigen zouden zichzelf eens serieus moeten afvragen waarom een Alwetende God zijn grenzeloze vooruitziende blik zou inzetten om irrelevante trivia te voorspellen, zoals bijvoorbeeld de onbeduidende aanpassingen die zijn doorgevoerd in een obscuur juridisch document / handvest van het Wachttorengenootschap. Is het dan niet juist zo dat de interpretatie van het Wachttorengenootschap, hoe inventief die ook mag zijn, doordrenkt is met valsheden?

Als Jehovah’s Getuigen op zijn minst één ding zouden kunnen bevatten, dan is dat wel het feit dat er tijdens de periode van het besluit slechts één koning zal zijn die zich tegen Christus verzet. Schildert de tweede Psalm dan niet een situatie af waarin alle natiën der aarde zich als één blok tegen Jehovah en zijn gezalfde zullen keren? In tegenstelling tot de interpretatie van het Wachttorengenootschap bestaat er helemaal geen koning van het zuiden op het moment dat Michael opstaat. In de profetie wordt er in die periode namelijk enkel melding gemaakt over de koning van het noorden. En aangezien dat waar is, moet de meedogenloos uitziende koning dus dezelfde entiteit zijn als de laatste manifestatie van de koning van het noorden. Er kunnen immers niet twee verschillende koningen zijn die in de tijd van het einde met succes de verovering van de hele wereld kunnen bewerkstelligen.

Ik wou dat ik de Jehovah’s Getuigen uit hun geestelijke roes kon halen en ik wou dat ik het Besturende Lichaam uit zijn slaap kon laten ontwaken. Maar helaas… de demonische hypnose is simpelweg te krachtig. Er zal een nucleaire explosie voor nodig zijn om hen daadwerkelijk wakker te kunnen schudden. En dat is ook precies wat eraan zit te komen – dat, en ook nog een mondiale economische ineenstorting en een mate van tirannie die George Orwell vooruitziend heeft omschreven als een laars van een militair die op het gezicht drukt van een mens.