Dagtekst zondag 1 oktober

Gelukkig is degene die geen aanstoot aan mij neemt. — Matth. 11:6.

Gods Woord is de basis voor ons onderwijs en onze overtuigingen. Toch is onze vorm van aanbidding voor velen een struikelblok omdat ze het te simpel vinden. En wat ze bij ons horen sluit niet aan bij wat ze willen horen. Hoe voorkom je dat je struikelt? Paulus zei tegen christenen in Rome: ‘Geloof volgt op wat wordt gehoord. En wat wordt gehoord, is via het woord over Christus’ (Rom. 10:17). Je kunt dus geloof opbouwen door een studie te maken van de Bijbel, niet door deel te nemen aan on-Bijbelse ceremonies, hoe indrukwekkend ze ook zijn. Je moet een sterk geloof ontwikkelen op basis van nauwkeurige kennis, want ‘zonder geloof is het onmogelijk God blij te maken’ (Hebr. 11:1, 6). Je hebt dus geen spectaculair teken uit de hemel nodig om ervan overtuigd te zijn dat je de waarheid hebt gevonden. Een grondige studie van de geloofversterkende leringen in de Bijbel is genoeg om je te overtuigen en alle twijfels weg te nemen. w21.05 5 ¶11-12

Sinds haar oprichting in 1879 heeft het Wachttorengenootschap altijd vooruitgewezen naar het jaar 1914 als zijnde een jaar dat werd gemarkeerd door de bijbelse chronologie. Miljoenen mensen kregen deze boodschap ook te horen. Toen in de zomer van 1914 de Grote Oorlog uitbrak, leek het net alsof de voorspelling van C.T. Russell was uitgekomen. Alleen bleef deze oorlog maar voortslepen in plaats van dat de dagen van deze oorlog werden “verkort” als gevolg van het uitbreken van Armageddon. Tijdens deze oorlog stierf Russell onverwachts. De toenmalige leiders van het Wachttorengenootschap werden door de regering gearresteerd en naar de gevangenis gestuurd. Vervolgens kwam de Eerste Wereldoorlog tot een einde en ging de dagelijkse gang van zaken in de wereld gewoon weer verder net als voorheen. Er vond ook geen opname plaats en al helemaal geen Armageddon. Als gevolg van deze flop werden vele gelovigen tot struikelen gebracht. Toen Rutherford eenmaal werd vrijgelaten uit de gevangenis van Atlanta en het verkondigingswerk reorganiseerde, bleef er nog maar een fractie over van de oorspronkelijke Bijbelonderzoekers.

vertaling: Zijn we er al? – Armageddon is vlakbij, om de hoek

Mensen worden niet tot struikelen gebracht door de zaken die in de Heilige Schrift staan opgetekend. Nee, ze worden tot struikelen gebracht door de uitleg die de ‘leraren’ aan hen geven over wat de Bijbel precies leert. Ook worden velen tot struikelen gebracht door diegenen die worden beschouwd als de zogenaamde aardse woordvoerders van God en dan met name door wat ze beweren over wat er zal gaan gebeuren in de nabije toekomst. En als die gekweekte verwachtingen niet worden waargemaakt, dan heeft dit een enorme teleurstelling tot gevolg, waardoor sommigen onvermijdelijk tot struikelen worden gebracht. Overigens duurde het tot ongeveer 1930 voordat het Wachttorengenootschap kwam met een herziening van hun eerdere leer, en voerde een aanpassing door waardoor het begin van de onzichtbare parousia (Tweede Komst van Christus) werd verplaatst van het jaar 1874 naar 1914.

Vele Jehovah’s Getuigen evenals geïnteresseerde personen kwamen tot struikelen vanwege het feit dat het Wachttorengenootschap een zekere anticipatie opbouwde in de aanloop naar het jaar 1975. Opnieuw werd het voor iedereen duidelijk dat in dat jaar Armageddon op zich liet wachten. Merkt u hier trouwens ook een patroon op?

Toenmalige slogan van het WTG: ‘Stay alive till `75’ (blijf in leven tot 1975)

Het fiasco van 1975 is onderhand alweer bijna vijftig jaar geleden, echter is er helemaal niets veranderd. Sindsdien zijn er nog veel meer mensen tot struikelen gebracht door zaken als de bizarre herdefinitie door het Wachttorengenootschap van ‘de generatie die niet voorbij zal gaan’. En meer recentelijk ook nog door het onverklaarbare vaccinatiemandaat van het Wachttorengenootschap.

Tegenwoordig heeft het Wachttorengenootschap miljoenen Jehovah’s Getuigen ertoe gebracht te geloven dat vrijwel alle eindtijdprofetieën al zouden zijn vervuld en dat het enige dat nog op de profetische agenda overblijft, het uitbreken van de grote verdrukking is dat wordt gekenmerkt door de Verenigde Naties die alle valse religie vernietigt. Het wereldtoneel is beslist gereed gemaakt zodat velen tot struikelen zullen worden gebracht, net zoals Jezus ook van tevoren had voorzegd: Dan zullen mensen jullie uitleveren, onderdrukken en doden, en jullie zullen vanwege mijn naam door alle volken worden gehaat. Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen veel valse profeten verschijnen en zij zullen velen misleiden. En omdat de mensen steeds wettelozer zullen worden, zal de liefde van de meesten bekoelen. Maar wie volhardt tot het einde zal worden gered. (Mattheüs 24:9-13)

Het is onderhand overduidelijk geworden dat de natiën der aarde zich op dit moment voorbereiden op een enorme oorlog, een oorlog die het potentieel heeft om de reikwijdte en omvang van alle voorgaande (wereld)oorlogen ver te overstijgen, op het moment dat een mondiale economische ineenstorting zal plaatsvinden die onvermijdelijk is zodra de raketten zullen worden gelanceerd, en zo niet eerder. Denk hierbij ook nog aan de grote voedseltekorten die Jezus had voorspeld. Tegelijkertijd is het Besturende Lichaam van mening dat het onmogelijk kan zijn dat het besluit van het samenstel nu pas op het punt staat om te beginnen, in plaats van in 1914. Dat zou dan ook betekenen dat hun 1914-doctrine compleet verkeerd is en dat ze al vele decennia één grote hoax hebben gepromoot. Ondanks dat alles, blijft het Besturende Lichaam hopen dat ze geluk zullen hebben. Ze bidden dat Jehovah hen op het laatste moment zal gaan redden door net op tijd de verdrukking te laten beginnen zodat het lijkt alsof de valse voorspellingen van het Besturende Lichaam alsnog uitkomen. Maar helaas voor het Besturende Lichaam zal de realiteit de overhand krijgen en hen met hun neus op de harde feiten drukken. En helaas zullen er de komende dagen ook nog heel veel meer mensen tot struikelen worden gebracht.