Dagtekst dinsdag 12 december 2023

Niet dat we uit onszelf zo bekwaam zijn. We zijn bekwaam dankzij God. — 2 Kor. 3:5.

Misschien denk je dat je meer kennis of meer skills als leraar nodig hebt om met iemand te kunnen studeren. Er zijn minstens drie redenen om meer vertrouwen te hebben. Ten eerste vindt Jehovah dat je bekwaam genoeg bent. Ten tweede ben je gemachtigd door Jezus, die ‘alle autoriteit in de hemel en op aarde’ heeft (Matth. 28:18). En ten derde kun je rekenen op de hulp van anderen. Je hemelse Vader kan je bijvoorbeeld helpen, net zoals hij Jezus had geleerd wat hij moest zeggen (Joh. 8:28; 12:49). Daarnaast kun je je groepsopziener, een bekwame pionier of een ervaren verkondiger om hulp vragen bij het beginnen en leiden van een studie. Als je met een van hen meegaat naar een Bijbelstudie, kun je meer vertrouwen krijgen. w21.07 6 ¶12

De Wachttoren-organisatie heeft een buitengewoon werk verricht. Het onderwijzen, opleiden, leidinggeven en motiveren van wereldwijd miljoenen christenen om predikers en onderwijzers te zijn van een boodschap die niet goed door de wereld wordt ontvangen, betreft dan ook zeker een hele flinke opgave. Er mag geen twijfel over bestaan dat Christus gedurende al die tijd in het middelpunt van dit grootse werk heeft gestaan. Jezus voorzei tenslotte dat het goede nieuws over de gehele aarde gepredikt zal worden en dat daarna het einde zal komen. Het is waar dat sommige landen barrières hebben opgeworpen die het voor Jehovah’s Getuigen vrijwel onmogelijk maken om in het openbaar te prediken, maar dat doet niets af aan de woorden van Jezus.

In de eerste eeuw vertelde Jezus tegen zijn discipelen dat zij getuigen voor hem zouden zijn in Jeruzalem en tot in de meest verafgelegen uithoeken van de aarde; toch bestaat er geen bewijs dat die oorspronkelijke discipelen ook echt letterlijk naar de meest verafgelegen delen van de aarde waren afgereisd. In het boek Handelingen wordt in het historische verslag zelfs gesteld dat de heilige geest zendelingen ervan weerhield om de regio ‘Asia’ binnen te gaan. Natuurlijk was de regio Asia toen niet hetzelfde als het uitgestrekte continent dat tegenwoordig bekendstaat als Azië; maar het punt waar het hier om gaat is dat Jezus christenen ervan weerhield om bepaalde gebieden binnen te gaan. Ons wordt verder niet verteld wat daarvan precies de achterliggende reden was. Ongetwijfeld had Jezus daar hele goede redenen voor. Wellicht geldt dit ook nog voor de situatie van vandaag de dag.

Veel landen in Zuid- en West-Azië zijn diep verweven met de islamitische en hindoeïstische religies en staan niet open voor een op de Bijbel gebaseerde boodschap. Dat betreft in ieder geval één factor. Interessant genoeg maken deze zelfde landen ook deel uit van wat tegenwoordig het Globale Zuiden wordt genoemd, dat politiek en economisch georiënteerd is op het communistische China en deelneemt aan China’s enorme fenomeen van de Belt and Road-infrastructuur. Deze heroriëntatie wint aan kracht en is de onderliggende reden dat Londen op verschillende locaties oorlogen ontketent, met de bedoeling om brandhaarden te veroorzaken. Het is daarom ook zeer waarschijnlijk dat veel van deze natiën zullen worden vernietigd zodra de ruiters van de Apocalyps daadwerkelijk op de aarde worden losgelaten. Staat er in Openbaring dan niet opgetekend dat een kwart van de mensheid zal worden gedood door de ruiters die oorlog, hongersnood en de dood symboliseren?

Voor wat betreft het voldoende bekwaam zijn, is er ook nog sprake van een voorbehoud. Jehovah heeft namelijk niet toegestaan dat de profeten van Bethel de profetie konden begrijpen. Wat ze ook proberen, ze zijn hier simpelweg niet toe in staat. Ze zijn onbekwaam. God legt het op de volgende manier uit: Want Jehovah heeft een geest van diepe slaap over jullie uitgestort. Hij heeft jullie ogen, de profeten, gesloten en hij heeft jullie hoofden, de visionairs, bedekt. (Jesaja 29:10)

De komst van de Mensenzoon zal echter alles gaan veranderen. Het zal ervoor zorgen dat de witgekalkte muur van het Wachttorengenootschap met de grond gelijk zal worden gemaakt. Tijdens de eindfase zullen de uitverkorenen zo helder gaan schijnen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader en ze zullen vanaf dat moment volledig bekwaam worden om namens Christus te mogen spreken en getuigenis over Hem af te leggen tot in de meest verafgelegen uithoeken der aarde – ten overstaan van bestuurders en koningen.