Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft een uitwerking van de tweede Engelstalige video die Robert King onlangs heeft gepubliceerd. In deze vervolgvideo geeft hij zijn commentaar op de 2021 updatevideo nr. 7 van het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen waarin het Besturende Lichaam de vaccinaties feitelijk verplicht stelt. Voor een ieder die liever de video in het Nederlands zou willen lezen: bij dezen de uiteenzetting.

Met vriendelijke groeten,

Paul HettingaSinds de laatste update van het Besturende Lichaam op JW-Broadcast, heb ik gesproken met een aantal Jehovah’s Getuigen. Een aantal van hen zeiden tegen mij dat zij na het kijken van de bewuste video nou niet echt het gevoel hadden dat het Wachttorengenootschap de vaccinaties aan het afdwingen waren, noch dat zij de vaccinaties verplicht stelden voor alle Jehovah’s Getuigen.

Echter ben ik van mening dat het Wachttorengenootschap wel degelijk de vaccinaties hebben verplicht. Het klopt inderdaad dat het Besturende Lichaam niet letterlijk zwart-op-wit het bevel heeft gegeven aan alle Jehovah’s Getuigen om zich te laten vaccineren, hoewel ik dan wel nadrukkelijk erbij moet vermelden dat het Besturende Lichaam dit wel zwart-op-wit heeft bevolen aan alle volletijddienaren. Er is door het Besturende Lichaam namelijk door middel van een brief aangegeven aan de broeders en zusters die fulltime in dienst staan van het Wachttorengenootschap, dat zij hun persoonlijke vaccinatiestatus dienen te overleggen aan de ziekenhuiscommissie / gezondheids-afdeling van het Wachttorengenootschap.

In hun updatevideo op JW-Broadcast verwoordde het Besturende Lichaam het daarentegen net iets anders. Het Besturende Lichaam presenteerde zichzelf in die video namelijk als de getrouwe en beleidvolle slaaf en ook als ‘Jehovah’s kanaal’. Uiteraard weten alle Jehovah’s Getuigen dat er van hen wordt verwacht dat zij trouw alle leerstellingen, voorbeelden en instructies van deze getrouwe slaaf, oftewel het ‘kanaal’, dienen op te volgen. En uit die video is dus duidelijk gebleken welke weg ze zijn ingeslagen.

Ik zal nu nog een fragment afspelen uit deze bewuste video van het Besturende Lichaam en daarna zullen we daar dieper op ingaan. In het fragment zei broeder Lösch het volgende:

“Dat doet me denken aan het Bijbelse voorbeeld van Naäman. Via een boodschapper vertelde de profeet Eliza aan Naäman dat hij van zijn melaatsheid genezen zou worden als hij zich 7 keer zou onderdompelen in de Jordaan. Hoe reageerde Naäman daar op? Laten we dat samen lezen in 2 Koningen hoofdstuk 5 vers 11 en 12.

“Dat irriteerde Naä̱man zo dat hij besloot te vertrekken. Hij zei: ‘Ik had gedacht: “Hij zal naar buiten komen en hier gaan staan en de naam van Jehovah, zijn God, aanroepen en zijn hand heen en weer bewegen over de aangetaste huid om die te genezen.” Zijn de rivieren van Damaskus, de Aba̱na en de Pa̱rpar, niet beter dan al het water van Israël? Kan ik me niet daarin wassen om rein te worden?’ Hij draaide zich om en ging woedend weg.”  

Naäman had zijn eigen ideeën over hoe hij genezen kon worden. Hij had er een sterke mening over. Maar Jehovah dacht er héél anders over. Om genezen te worden moest Naäman zich vernederen en de leiding volgen van ‘Jehovah’s kanaal’. Naäman had er moeite mee. Maar zijn dienaren begrepen wat hij moest doen.[…] Begrijp je waar het om gaat? Net als Naäman hebben wij misschien ergens moeite mee, vooral als we een sterke eigen mening over iets hebben. Maar één ding is zeker! Als we de leiding volgen die van Jehovah’s kanaal komt, zullen we gezegend worden én nog belangrijker: Er zal onder ons eenheid zijn!”

Wellicht voelt u de behoefte om voor deze gelegenheid nog eens een aantal keer naar dit bewuste fragment te kijken om het allemaal tot u te laten inzinken. *zucht*

Iemand die lijdt aan melaatsheid

Ten eerste: Naäman had een zéér pijnlijke ziekte. Melaatsheid is namelijk een van de meest afschuwelijke ziektes die men zich maar zou kunnen voorstellen. Naarmate deze ziekte vordert, valt het vlees letterlijk van uw eigen lichaam af. Indien u zou lijden aan melaatsheid dan zou uw eigen neus op een bepaald moment ineens van uw gezicht af kunnen rotten. Daarnaast was melaatsheid destijds zo ontzettend besmettelijk dat melaatsen zelfs uit de gemeenschap werden verbannen naar zogeheten ‘lepra-kolonies’. Ze konden zich niet met andere mensen associëren. En deze Syrische soldaat die lepra had opgelopen was dus vanzelfsprekend wanhopig op zoek naar genezing. En inderdaad, het klopt dat hij zich moest vernederen omdat hij verwachtte dat Jehovah’s profeet een bepaald ceremonieel ritueel zou uitvoeren om hem te genezen, maar ondanks die verkeerde verwachting bleek dat hij uiteindelijk toch was genezen. Toch slaat deze vergelijking helemaal nergens op.

Weet u… Vroeger heb ik vele jaren gediend als theocratische schoolopziener. Destijds was het nog gebruikelijk dat we begeleiding en advies gaven aan de broeders die wilden leren hoe ze toespraken moesten geven voor de gemeente. Deze broeders werden bijvoorbeeld beoordeeld op hun manier van spreken. We voorzagen hen ook van verschillende aandachts- en verbeterpunten die ze in acht dienden te nemen voor hun toekomstige toespraken.             

Welnu, indien ik deze toespraak van broeder Lösch had moeten beoordelen dan had ik de beste man een ‘W’ (werk hieraan) gegeven. Sterker nog, ik had hem meerdere W’s gegeven. Waarom? Ten eerste: de illustratie werd onjuist toegepast. Ten tweede: Zijn toepassing van de Bijbel was ook incorrect. Waarom? Omdat hij dit voorbeeld uit de Bijbel toepast op ALLE Jehovah’s Getuigen. Jullie zijn volgens zijn toepassing namelijk ALLEMAAL precies zoals deze melaatse en jullie gaan daarnaast ook nog eens naar ‘Jehovah’s kanaal’. Merkte u ook op hoe broeder Lösch letterlijk naar Eliza verwees als ‘Jehovah’s kanaal’? Door dit zo toe te passen zegt broeder Losch feitelijk dat we allemaal naar ‘Jehovah’s kanaal’ dienen te gaan om te worden genezen!

In de praktijk blijkt echter dat Jehovah’s Getuigen helemaal niet naarstig op zoek zijn naar genezing. De meeste Jehovah’s Getuigen zijn namelijk kerngezond! En mochten ze dan toch ziek worden als gevolg van covid, dan hebben ze alsnog een kans van meer dan 99% om ervan te herstellen. Wist u trouwens dat wanneer u jonger bent dan 40 jaar, dat u een grotere kans heeft om te overlijden aan een mRNA-injectie dan aan het coronavirus zelf? Ik heb deze informatie niet van één of andere complot-website…Dit is namelijk de uitkomst van officieel gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek.

We zien nu dus dat Jehovah’s kanaal tegen u zegt dat u deze experimentele injectie tot u zou moeten nemen, afgezien van het feit dat u kerngezond bent, waarna u mogelijkerwijs weleens ziek zou kunnen worden als gevolg van deze injectie. Daarnaast zou u als gevolg van deze injectie zelfs mogelijk kunnen komen te overlijden!

krokodillenWe zouden dit dan ook beter als volgt kunnen illustreren: Wanneer Naäman naar Eliza zou gaan en Eliza zou tegen Naäman zeggen: Ik wil dat u naar deze waterplas gaat. Deze waterplas zit trouwens ook vol met krokodillen, piranha’s en giftige slangen. Vervolgens zegt Eliza dan: Ik wil dat u daar 7 keer in het water duikt. Daarna zegt Eliza: Mocht het nou zo zijn dat u daarna niet wordt gebeten en ook niet wordt opgegeten, dan zult u vervolgens worden genezen van uw melaatsheid….althans… Misschien zult u dan worden genezen van uw melaatsheid…

En dat is nu ook precies het geval ten aanzien van deze injecties. Op dit moment worden er een hoop mensen wereldwijd ziek die “volledig” waren gevaccineerd. Valt dit nou werkelijk te vergelijken met de 100% risicoloze genezing die Naäman ervaarde na het opvolgen van de instructies van Jehovah’s kanaal? 

Het Besturende Lichaam claimt dat ze de ‘getrouwe slaaf’ zijn. En ondanks het feit dat Jezus Christus op dit moment nog steeds niet is gekomen om de getrouwe slaaf te onderscheiden van de slechte slaaf… laten we ondanks dat, om wille van deze discussie dan toch maar aannemen dat ze inderdaad de ‘getrouwe en beleidvolle’ slaaf zijn. Jezus heeft een slaaf aangesteld, wat ik ook absoluut niet betwist omdat Jezus in Mattheus 24:45 namelijk zei: “Wie is echt de getrouwe en beleidvolle slaaf, die door zijn meester over zijn huisknechten is aangesteld om hun op het juiste moment hun voedsel te geven?”.

Nogmaals: Welke taak heeft deze slaaf dus van Christus gekregen? Hij heeft de taak gekregen om zijn huisgezin op het juiste moment hun voedsel te geven. Wat voor soort voedsel gaat het dan om? Inderdaad: Geestelijk voedsel. Dat is dan ook de taak van de slaaf. De slaaf is dus geen dokter of arts. Hij geeft dan ook geen medisch advies.

Het klopt inderdaad dat het Wachttorengenootschap geestelijk voedsel heeft verstrekt. Ze hebben fantastisch werk geleverd wanneer we het hebben over het publiceren van lectuur in zelfs meer dan 1000 verschillende talen.

Echter blijkt nu dus dat ze van ons vragen om de leiding te volgen van de slaaf…”Zeer gewaardeerde lieve broeders en zusters…wanneer jullie zien dat Jehovah het Besturende Lichaam leidt, dan dienen jullie hen te volgen!”

Hoe kunnen we dan zeker weten of Jehovah het Besturende Lichaam ook daadwerkelijk leidt omtrent deze vaccinatiekwestie? Hoe kunnen we hier dan zeker van zijn? Wat heeft ons namelijk op dit punt gebracht door te luisteren naar het Wachttorengenootschap? Wat heeft ervoor gezorgd dat ze überhaupt enige geloofwaardigheid bezitten? Hun geloofwaardigheid wordt hoofdzakelijk ontleend uit het feit dat ze actief gebruik hebben gemaakt van het aanhalen van teksten uit de Bijbel.

Persoonlijk steun ik het Wachttorengenootschap altijd wanneer zij Bijbelse waarheden verkondigen. Wanneer we bijvoorbeeld een blik werpen op de vele kerken uit de christenheid dan zien we allerlei belachelijke soorten doctrines zoals de drie-eenheid, de onsterfelijke ziel etc. etc. Wanneer we daarna vervolgens luisteren naar wat het Wachttorengenootschap allemaal zegt, dan denken de meeste mensen: “Wauw! Ze weten daadwerkelijk waar ze het over hebben!” We geloven hen namelijk toch niet zomaar op hun eigen blauwe ogen, of wel soms? Net als de Boreanen: We onderzoeken nauwkeurig de Schrift.

Wanneer we nu dus weer even terug gaan naar het idee dat Jehovah zelf het Besturende Lichaam zou leiden…en ook de stelling dat we getrouw zijn aan Jehovah zolang we de leiding van het Besturende Lichaam zouden volgen…  Ok, prima, zou u mij in dezen dan ook wat Schriftplaatsen willen aanreiken die deze stelling ook daadwerkelijk onderschrijven?

Wanneer we de toespraak van broeder Lösch moeten geloven dan hebben ze dat bij dezen ook gedaan en daar zult u het dan ook maar mee moeten doen…  het verslag over Naäman. Het is dan ook overbodig om te moeten vermelden dat het verslag van Naäman in deze context compleet verkeerd is toegepast. Ik hoop dan ook dat u nuchter genoeg bent om dit ook zelf te kunnen zien.

In de gehele Bijbel is er helemaal nergens iets terug te vinden waaruit zou blijken dat Jehovah u zou adviseren om een medicijn in te nemen die u mogelijkerwijs zou kunnen schaden, waarbij er ook maar een kleine kans zou zijn dat u eraan zou kunnen komen te overlijden. Nogmaals: op dit moment zijn er al meer dan 100.000 mensen geweest die een ernstige bijwerking hebben gemeld nadat zij dit vaccin toegediend hebben gekregen. Sommigen van hen hebben ineens last van allerlei hele vreemde ziektes waar ze voor de vaccinatie nog nooit last van hebben gehad. Pas dagen / weken of enkele maanden nadat ze hun injectie hebben gekregen kwamen deze ziektes ineens opduiken. Sommigen van hen zijn zelfs overleden binnen enkele uren nadat ze het vaccin hebben gekregen terwijl anderen pas enkele dagen later dood gingen als gevolg van bijvoorbeeld bloedklonters die ineens ontstonden na deze bizarre vorm van gentherapie.

Denkt u nou werkelijk dat dit iets zou zijn wat Jehovah zijn volk zou voorschrijven? En ja, toch beweert het Besturende Lichaam hier dat Jehovah hen in deze kwestie leidt. En vervolgens wordt u als Jehovah’s Getuige geprezen voor het volgen van de leiding van Jehovah’s zogenaamde ‘kanaal’.

Indien er iemand mocht komen te overlijden, en sommige Jehovah’s Getuigen zijn op dit moment overigens al overleden als gevolg van het vaccin, ondanks het feit dat zij al waren overleden vóórdat het Besturende Lichaam hun video-update op JW-Broadcast had uitgezonden en voordat ze de druk pas echt hadden opgevoerd, hoevelen van hen zullen er nu dan nog gaan sterven, nadat ze zich zijn gaan realiseren dat Jehovah’s kanaal hen deze kant op heeft geleid? Iedere Jehovah’s Getuige dient zich volgens hen vanaf nu namelijk te laten vaccineren.

Ik zal nu een bepaald gedeelte uit de Bijbel met jullie delen. Het gaat dan om het 59ste hoofdstuk uit het boek Jesaja. Vrijwel alles wat na het 40ste hoofdstuk van Jesaja werd geschreven heeft betrekking op datgene wat Jehovah tegen zijn volk zegt tijdens de grote verdrukking, tijdens de periode waarin Jehovah’s volk zal worden gestraft. Dezelfde periode waarin Christus als Jehovah’s vertegenwoordiger naar de aarde zal komen om Jehovah’s volk terug te kopen als gevolg van hun dwaasheid en opstandigheid.          

In het 59ste hoofdstuk van Jesaja lezen we daarom Jehovah’s berisping aan zijn eigen volk. We lezen vanaf vers 1 het volgende:

“Luister! De hand van Jehovah is niet te kort om te redden en zijn oor niet te ongevoelig om te horen.” (Jehovah is zich namelijk heel goed bewust van alles wat er gaande is, ondanks het feit dat Hij u geen antwoord geeft en ondanks het feit dat Hij u niet uit uw benarde situatie redt…Daar is namelijk een hele goede reden voor waarom Jehovah dat niet doet. Jehovah geeft zijn reden hiervoor ook aan ons. Wanneer we namelijk verder gaan naar vers 2 dan lezen we daar het volgende: Nee, door je eigen fouten is er afstand tussen jou en je God. Door jouw zonden heeft hij zijn gezicht voor je verborgen en hij weigert naar je te luisteren. Want je handpalmen zijn besmeurd met bloed”

(bloedschuld dus…moord zelfs…want het blindelings volgen van Jehovah’s zogenaamde kanaal zal er namelijk in resulteren dat mensen hun leven zullen verliezen.)

Nogmaals vanaf vers 2: “Want je handpalmen zijn besmeurd met bloed en je vingers met fouten. Je lippen spreken leugens en je tong mompelt onrecht. Niemand roept om rechtvaardigheid, niemand die naar de rechtbank gaat is eerlijk. Ze vertrouwen op dingen die niets voorstellen en spreken over wat geen waarde heeft.

Let goed op wat er nu staat geschreven: “Ze worden zwanger van moeilijkheden en baren wat slecht is. Ze broeden de eieren uit van een giftige slang en ze weven het web van een spin. Iedereen die van hun eieren eet gaat dood en uit het ei dat kapotgedrukt wordt komt een adder. Hun spinnenweb kunnen ze niet gebruiken als kleding en wat ze maken kunnen ze niet aantrekken. Hun daden zijn schadelijk, hun handen zijn vol gewelddaden. Hun voeten rennen naar het slechte, ze haasten zich om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn schadelijke gedachten, ze laten een spoor van verwoesting en ellende achter. De weg van vrede kennen ze niet, in hun voetsporen is geen recht te vinden. Ze verdraaien hun wegen, niemand die erop wandelt zal vrede vinden. Daarom is het recht ver van ons”

 (ons…Gods volk…christenen dus, tijdens een bepaald moment in de toekomst)

We lezen verder vanaf vers 9: We hopen op licht, maar kijk, er is duisternis, en op helder licht, maar we blijven in het donker wandelen. Als blinden tasten we naar de muur, we tasten rond als iemand die geen ogen heeft. Midden op de dag struikelen we als in de avondschemering. Onder de sterken zijn we als doden. We blijven allemaal grommen als beren en droevig koeren als duiven. We hopen op recht maar het is er niet, we hopen op redding maar die is ver van ons. Want we zijn vaak tegen u in opstand gekomen. Elk van onze zonden getuigt tegen ons. Want we beseffen hoe opstandig we zijn, we kennen onze fouten maar al te goed. We zijn in de fout gegaan en Jehovah ontrouw geworden. We hebben onze God de rug toegekeerd. We hadden het over onderdrukking en opstand. We bedachten leugens en mompelden leugenachtige woorden vanuit het hart. Het recht wordt teruggedrongen, rechtvaardigheid blijft op een afstand. Want de waarheid is gestruikeld op het plein en oprechtheid krijgt geen toegang. Waarheid is verdwenen en wie zich afkeert van het slechte wordt geplunderd. Jehovah zag het en was verontwaardigd, want er was geen recht. Hij zag dat er niemand was, hij was verbijsterd dat niemand tussenbeide kwam.

Wat is dan vervolgens de oplossing voor dit alles? Welnu, we lezen verder:

“Dus bracht zijn eigen arm redding, zijn eigen rechtvaardigheid steunde hem. Toen deed hij rechtvaardigheid aan als een pantser en zette hij de helm van redding op zijn hoofd. Hij kleedde zich met het gewaad van wraak en deed ijver aan als een mantel. Hij zal ze hun verdiende loon geven: woede aan zijn tegenstanders, vergelding aan zijn vijanden. En de eilanden zal hij het betaald zetten. Waar de zon ondergaat zal men ontzag hebben voor de naam van Jehovah en waar de zon opgaat voor zijn majesteit, want hij zal komen als een wilde rivier, die door Jehovah’s geest wordt voortgestuwd. ‘Naar Sion zal de Terugkoper komen, naar degenen van Jakob die zich afkeren van overtreding”

Jehovah heeft het hier dus over de Komst van Christus. De Terugkoper, die Jehovah’s volk zal terugkopen op een moment dat ze zich zullen bevinden in hun allerergste dieptepunt. Dus, vóórdat Jehovah ervoor zal zorgen dat zijn voornemens zullen worden vervuld en om ervoor te zorgen dat het Koninkrijk compleet kan worden gemaakt, door middel van het opnemen van de laatste geroepenen, zal Gods volk zich dus eerst in deze benarde situatie moeten bevinden. Een situatie waarin zij zullen kreunen en zullen struikelen in de duisternis…Terwijl ze zich tegelijkertijd afvragen wat er in hemelsnaam toch is gebeurd waardoor ze in die situatie terecht zijn gekomen. Jehovah’s volk dacht namelijk dat ze zich al bevonden in het geestelijke paradijs! Het licht werd toch alleen maar helderder en helderder voor Jehovah’s volk? En toen ineens klapte die hele bubbel in elkaar. “O jee! Wat is er toch ineens met ons gebeurd?”

Jehovah heeft de reden hiervoor toch uitvoerig uiteengezet in het 59ste hoofdstuk van Jesaja, nietwaar?

Jehovah’s ‘kanaal’ heeft dus iets voorgeschreven aan Jehovah’s volk wat ontzettend slecht is voor hun gezondheid. Weet u? In eerste instantie had het Besturende Lichaam het een tijdje geleden nog feitelijk bij het rechte eind, toen ze verklaarden dat de keuze om zich wel of niet te laten vaccineren een persoonlijke kwestie betreft. Als ze waren gebleven bij hun eerdere standpunt, hoe had dat dan kunnen leiden tot verdeeldheid?

Indien u zichzelf had laten vaccineren of indien broeder Jansen zichzelf had laten vaccineren en indien broeder Pietersen vervolgens zou besluiten om zichzelf niet in te enten, waarom zou broeder Pietersen dan ineens een gevaar zijn voor een ieder die zichzelf wél zou hebben laten vaccineren? Wat gaat uw persoonlijke medische vaccinatietoestand anderen überhaupt aan? Het gaat namelijk niemand wat aan of u wel of niet bent gevaccineerd. We zijn namelijk geen honden die een status-halsband om onze nek dienen te dragen waaruit zou blijken of we wel of geen hondsdolheid bij ons dragen! Ons eigen persoonlijke medische dossier gaat namelijk niemand wat aan!

Persoonlijk denk ik dat de overheid het vanaf een bepaald moment wel voor iedereen verplicht zal gaan stellen, simpelweg omdat het allemaal onderdeel uitmaakt van de agenda van deze tirannieke laatste 8ste koning die op een gegeven ogenblik zal opstaan op het wereldtoneel. Wanneer we echter kijken naar de leiding van het Wachttorengenootschap dan moeten we constateren dat ze hiermee hun boekje ver te buiten zijn gegaan. Ze hebben zichzelf ontpopt van Bijbelleraren naar een bestuursorgaan dat vaccinaties verplicht stelt aan mensen. Een medische therapie waaraan enorm grote risico’s zijn verbonden. En broeder Lösch van het Besturende Lichaam bagatelliseert dit dan vervolgens door het af te doen als iets waar mensen weleens “een sterke eigen mening over zouden kunnen hebben”. Werkelijk? Vindt u dat gek? Verbaast u zich nou werkelijk over het feit dat mensen hier weleens een sterke eigen mening over zouden kunnen hebben?

Mensen willen van nature geen vreemde injectie in hun lichaam laten spuiten wanneer ze niet weten wat voor problemen dit allemaal zou kunnen veroorzaken op de korte en op de lange termijn! Wist u dat er als gevolg van deze injecties nu ook al vrouwen zijn die nu niet meer zwanger kunnen worden en dus geen kinderen meer kunnen dragen?

Klinkt dit in uw oren als iets dat afkomstig is van Jehovah God? Iets dat zo slecht is voor uw gezondheid? Dit kan onmogelijk het geval zijn! God is namelijk de Gever van alle goede gaven. Hij zal u nooit iets geven wat u mogelijkerwijs zou kunnen schaden of zelfs doden….

Echter ziet het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen het helaas allemaal anders…

Zij verkondigen luidkeels:  “OM ONZE KOSTBARE EENHEID TE BEWAREN DIENEN JULLIE HET BESTURENDE LICHAAM TE VOLGEN!”

Ik heb jullie zojuist alleen maar een schets gegeven waar dit alles toe zou kunnen leiden. We zullen het gaan zien. De tijd zal het uitwijzen!

Bedankt voor het lezen.

Namens Robert King en Paul Hettinga.