Nu we het einde van het bedieningsjaar 2020 (september) naderen, zijn er totaal geen aanwijzingen die erop wijzen dat Jehovah’s Getuigen hun openbare bediening binnenkort zullen hervatten. De velddienst ligt nu al bijna een half jaar helemaal stil. Daarnaast lijkt het er ook niet op dat er enige aanstalten wordt gemaakt om nu weer eindelijk de duizenden gesloten koninkrijkszalen over de hele wereld te heropenen.

Dit is vooral vreemd gezien het feit dat de meeste kerken in de Verenigde Staten hun deuren weer aan het openen zijn al dan niet volgens de aanbevolen Amerikaanse veiligheidsrichtlijnen. Gezien de buitengewone nadruk die het Wachttorengenootschap in de loop der jaren heeft gelegd op het belang van het bijwonen van de vergaderingen, is het extra verbazingwekkend dat Bethel het doet lijken alsof ze tevreden zijn met de huidige situatie waarbij ZOOM wordt gezien als een vervanging van het Bijbelse gebod dat in Hebreeën 10:25 staat opgetekend. Er staat: Sla onze bijeenkomsten niet over, zoals de gewoonte van sommigen is, maar moedig elkaar aan, en dat des te meer naarmate je de dag dichterbij ziet komen.

Nog verbazingwekkender is het feit dat het wereldwijde verkondigingswerk, wat het bestaansrecht vormt van de Watchtower Bible and Tract Society, volledig is stilgelegd, ondanks het feit dat dit ook absoluut niet door de overheid werd verplicht. Bedenk eens het volgende: Vladimir Poetin heeft de Wachttoren-organisatie in de hele Russische federatie geliquideerd. Hij sloot iedere koninkrijkszaal en verbood daarnaast ook het predikingswerk wat een grote impact had op circa 200.000 Jehovah’s Getuigen en geïnteresseerde personen. En nu, op dit moment, heeft het Besturende Lichaam vrijwel exact hetzelfde gedaan, waarbij het besluit van het Besturend Lichaam heeft geresulteerd in een grote impact op 8 miljoen Jehovah’s Getuigen en daarnaast wereldwijd ook nog vele miljoenen anderen.

Het opschorten van de van-huis-tot-huisbediening is daarnaast ook nog eens extra tragisch gezien het feit dat op dit moment miljoenen mensen die normaal gesproken op hun werk of op school zouden zijn, op dit moment thuis zitten. En vele mensen hebben daarnaast op dit moment ook dringend hulp nodig. Als gevolg van het feit dat velen na de lockdown nu werkloos thuis zitten is het alcohol- en drugsgebruik enorm toegenomen. Er heerst onder de bevolking ook een grote bezorgdheid over de toekomst wat zich o.a. vertaalt in het toegenomen aantal zelfmoorden. Het zou daarom ook zeer waarschijnlijk zijn dat sommigen van hen op dit moment ook zeer ontvankelijk zouden zijn voor een bezoek van een van Jehovah’s Getuigen.

Echter heeft het Besturende Lichaam ondanks dit alles toch officieel verklaard dat samenkomen en deelnemen aan de openbare bediening te riskant is. In de JW-Broadcast-uitzending getiteld “Besturende Lichaam Update 2020 nr.4” erkende Anthony Morris dat, hoewel de lockdown-beperkingen door de autoriteiten worden opgeheven, hij daarnaast ook suggereerde dat het voor Jehovah’s Getuigen dom en roekeloos zou zijn om zichzelf in gevaar te brengen door deel te nemen aan de openbare bediening of door samen te komen in de koninkrijkszaal.

Wat zijn nou precies die risico’s in termen van cijfers? Volgens deze website waren er wereldwijd slechts 19 COVID-gerelateerde sterfgevallen per 1 miljoen inwoners. In de Verenigde Staten was deze verhouding ietsje groter: ongeveer 0,5% van de bevolking is daar overleden aan COVID. Ter vergelijking: jaarlijks komt ongeveer 0,1% van de bevolking om het leven als gevolg van auto-ongelukken. Toch lopen er ondanks dat feit miljoenen mensen op straat en nemen miljoenen mensen dit risico wanneer ze routinematig de snelwegen op rijden. Toch komt het vermijden van al het verkeer niet eens op in de hoofden van de mensen.

Ook lopen niet alle mensen hetzelfde risico wanneer ze aan COVID worden blootgesteld. In tegenstelling tot de veel dodelijkere Spaanse Griep die ook jonge volwassenen in de bloei van hun leven genadeloos trof, worden door COVID meestal alleen ouderen en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen getroffen. Obesitas wordt ook als co morbiditeit beschouwd. Jongeren zijn over het algemeen nauwelijks vatbaar voor het virus en mochten ze toch besmet raken dan herstellen ze doorgaans weer snel.

Waarom wordt het dan aan alle Jehovah’s Getuigen verboden om te vergaderen en om deel te nemen aan de openbare bediening? Waarom wordt er niet voor gekozen om degenen die het meeste risico lopen te beschermen en degenen die het minste risico lopen gewoon door te laten gaan? Welk risico hebben we het over wanneer jonge en gezonde pioniers het lectuur-karretje meenemen terwijl ze mondkapjes en misschien zelfs wel chirurgische handschoenen dragen? Wat stelt het risico nou voor wanneer jonge en gezonde mensen bij iemand aan de deur aanbellen? Pakket- en voedselbezorgdiensten floreren tijdens de lockdown – kennelijk ook met minimale risico’s tijdens hun interactie met huisbewoners.

Trouwens, sinds wanneer moeten we eigenlijk het nemen van een risico om God te dienen te beschouwen als iets doms of als iets roekeloos? Het Wachttorengenootschap heeft in het verleden vele malen christenen geprezen die hun leven hebben geriskeerd tijdens hun bediening van God. Een artikel uit een Wachttoren uit 2003 wees bijvoorbeeld op de moedige Hebreeuwse vroedvrouwen die de orde van de farao tartten als een groot voorbeeld voor christelijke vrouwen in onze huidige tijd: In paragraaf 5 van dit Wachttoren-artikel lezen we bijvoorbeeld het volgende:

Zijn er in deze tijd vrouwen als Sifra en Pua? Ja zeker! Elk jaar prediken duizenden van die vrouwen onbevreesd de levensreddende boodschap van de bijbel in landen waar „het bevel van de koning” het verbiedt, zodat ze hun vrijheid of zelfs hun leven riskeren (Hebreeën 11:23; Handelingen 5:28, 29). Gedreven door liefde voor God en hun naasten laten deze dappere vrouwen zich er door niemand van weerhouden het goede nieuws van Gods koninkrijk met anderen te delen. Als gevolg daarvan hebben veel christelijke vrouwen met tegenstand en vervolging te kampen (Markus 12:30, 31; 13:9-13). Net als in het geval van Sifra en Pua is Jehovah zich volledig bewust van de daden van deze voortreffelijke, moedige vrouwen, en hij zal zijn liefde voor hen tonen door hun namen in zijn „boek des levens” te bewaren, mits ze getrouw tot het einde volharden.

Jehovah’s Getuigen zijn altijd door de naastenliefde ertoe aangezet alles in het werk te stellen om zoveel mogelijk mensen te bereiken met de levensreddende boodschap van de Bijbel. Daarnaast hebben vele Jehovah’s Getuigen ook nog hun leven op het spel gezet door te prediken in gebieden die door misdaad werden geteisterd en gebieden die door oorlog werden verscheurd evenals in landen waar het predikingswerk bij wet verboden is. Maar volgens Anthony Morris van het Besturend Lichaam is naastenliefde nu ineens de reden waarom Jehovah’s Getuigen thuis dienen te blijven. Nu wordt het niet prediken van de levensreddende boodschap beschouwd als iets levensreddend. Wat een verbluffende ommekeer!

Anthony Morris prijst Jehovah’s Getuigen voor hun gehoorzaamheid aan de dictaten van het Besturende Lichaam. Maar hoe zit het dan met hun gehoorzaamheid aan Christus? Dit is wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zei zodat we de zaken weer in het juiste perspectief kunnen zien: Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest ter wille van mij, zal het vinden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zijn leven verliest? Of wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? (Mattheüs 16: 25-26)

Ook Jezus nam risico’s tijdens zijn bediening. Jezus wist bijvoorbeeld dat de Farizeeën fanatiek waren wat betreft de naleving van de sabbat en ze lieten niet na om allerlei onredelijke wetten te bedenken om hun fanatisme te uiten. Niettemin leek Jezus er geen punt van te maken om op de sabbat demonen te verdrijven en om mensen te genezen. Het feit dat Jezus dit deed dreef de Joden tot moorddadige woede.

Paulus heeft zichzelf beslist verstoten en heeft zijn martelpaal gedragen door Christus in alles te volgen. In zijn tweede brief aan de Korinthiërs somde de apostel alle gevaren op waarmee hij tijdens de uitvoering van zijn bediening werd geconfronteerd. Het zou absoluut ondenkbaar zijn dat hij zou terugdeinzen voor de risico’s die hij tijdens zijn reizende bediening tegenkwam. Paulus spoorde Timotheüs (en in het verlengde daarvan iedere andere christen) aan om te blijven prediken. Paulus zei: Predik het woord. Doe het zonder uitstel, in gunstige tijd en in moeilijke tijd (2Tim 4:2) Kunnen Jehovah’s Getuigen oprecht met droge ogen beweren dat ze het woord in alle ernst prediken in deze moeilijke tijden?

HET RIJK STELT ZICH OP TEGEN DE AMERIKAANSE PRESIDENT

Zoals Jehovah’s Getuigen heel goed weten heeft het Besturende Lichaam onlangs hun begrip van de profetie van Daniël betreffende de identiteit van de koning van het noorden aangepast. Volgens het Besturend Lichaam is Rusland op dit moment de koning van het noorden. Maar niet alleen dat. Het Wachttorengenootschap heeft hiermee feitelijk de meeste activiteiten die verband houden met de koning van het noorden ontbonden. Het lijkt misschien ongelooflijk, maar volgens de nieuwe aangepaste opvatting bestond er vanaf de vierde eeuw tot aan de tijd van Charles Taze Russell dus geen koning van het noorden of het zuiden. Heel bizar. Hoe het ook zij, wat heeft de koning van het noorden nu eigenlijk te maken met de aanhoudende wereldwijde pandemie? Wellicht behoorlijk veel.

In werkelijkheid speelt het Britse Rijk momenteel de rol van de koning van het noorden. Dit feit werd in het jaar 2005 aan het Besturende Lichaam gepresenteerd in de eerste uitgave van het boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden”. De imperiale macht van Londen komt grotendeels tot uiting door haar controle over het wereldwijde financiële en monetaire systeem, dat daarnaast kan functioneren doormiddel van het aanhangende politieke systeem. Wat betreft de modus operandi van het Britse Rijk: De Britten hebben beide wereldoorlogen georkestreerd en Londen is daarnaast ook de drijvende kracht achter het terrorisme. Terroristen vormen het moderne huurlingenleger van het Britse Rijk. (Zie de ongeautoriseerde autobiografie van George Bush)

Omdat China zijn toegewezen rol als “de werkplaats van de wereld” in het globalistische meesterplan ontgroeide en China in plaats daarvan honderden miljoenen Chinezen uit de armoede tilde en zich vervolgens begon te ontwikkelen tot een grote natie, die het Westen heeft weten te overtreffen ten aanzien van technologie en doormiddel van zijn ‘Belt and Road’ programma om daarmee derdewereldlanden uit hun onderdrukte toestand te bevrijden die hen werd opgelegd door twee eeuwen aan Europees kolonialisme en IMF-bezuinigingen, heeft het Britse Rijk een niet-verklaarde oorlog geïnitieerd tegen zowel Rusland als China.

Het is een algemeen bekend feit dat talloze landen over de capaciteiten beschikken om verschillende dodelijke biologische wapens te vervaardigen. Hoewel het op dit moment nog niet kan worden bewezen, is het absoluut niet ondenkbaar dat het Anglo-beest het coronavirus heeft gecreëerd en in China heeft losgelaten om een wig te drijven in de veelbelovende alliantie tussen president Trump en president Xi. Dit is zeker niet ondenkbaar gezien het grote kwaad dat in het verleden door het Britse rijk door de eeuwen heen is gepleegd, met inbegrip van de totaal onnodige nucleaire vernietiging van Hiroshima en Nagasaki, als een stap in de richting van de open samenzwering van H.G. Wells om een wereldregering te stichten.  

Hoewel de mainstream media dit idee belachelijk maakt, ondanks het feit dat deze zelfde mainstream media keer op keer wordt ontmaskerd als een doorgeefluik van propaganda door de Anglo-Amerikaanse inlichtingendiensten en als een instrument van specialisten in psychologische oorlogsvoering, vermoedde president Trump aanvankelijk dat de zogenaamde deep-state verantwoordelijk was voor de creatie en voor het loslaten van het coronavirus.

Vanuit de context bekeken is het allemaal volkomen logisch. De door de Britten georkestreerde staatsgreep (Russia-Gate Coup) tegen Donald Trump is mislukt. Trump werd op alle punten vrijgesproken van de beschuldiging dat hij een Russische spion zou zijn. Het complot rondom deze beschuldiging is totaal mislukt. Trump ontmantelde de valstrik van de globalisten. Ook maakte hij een einde aan de eindeloze oorlogen die deel uitmaakten van het Britse plan om Azië en Afrika te destabiliseren. Trump sloopte ook de extremistische terreurnetwerken die zijn voorganger gebruikte om de legitieme regering van Syrië omver te werpen. Trump reikte zijn hand uit naar Rusland en China ter bevordering van de diverse samenwerkingsrelaties. Hij maakte een einde aan talloze politieke handelsovereenkomsten die waren opgericht om de Verenigde Staten ondermijnen. Het Britse Rijk werd door dit alles wanhopig. Trump moest worden gestopt. Aan het begin van de cruciale verkiezingsperiode van 2020 was het Amerika van Trump op economisch vlak een grote vlucht aan het nemen. De werkloosheid stond op een historisch laag peil. En toen was daar ineens vanuit het niets de pandemie die uit het epicentrum in Wuhan, China explodeerde. Kort daarop werden ook ineens de door het Britse Rijk gesponsorde anarchisten die gefinancierd worden door de miljardair George Soros, in bepaalde Amerikaanse steden losgelaten om zoveel mogelijk chaos te creëren.

Het valt echter nog te bezien of dit een einde zal maken aan de poging om Amerika weer groots te maken (Make America great again), maar gezien de meedogenloze aanvallen op de huidige Amerikaanse president tijdens de afgelopen vier jaar – bezaaid met Britse vingerafdrukken – is de timing van de pandemie zeer zeker verdacht te noemen en daarnaast komt deze covid pandemie de politieke vijanden van Trump bijzonder goed uit zodat ze dit kunnen gebruiken in de aanloop naar de verkiezingen waarbij ze Trump de schuld willen geven van alle gevolgen door de lockdown. Zoals het er nu voorstaat zou het zelfs zo kunnen zijn dat de presidentsverkiezingen misschien niet eens zullen doorgaan. Ook kan door de covid maatregelen de uitkomst worden betwist of worden vernietigd doordat democratische staten de mogelijkheid willen geven aan Amerikanen om hun politieke stem te geven door middel van briefpost, wat natuurlijk zeer fraudegevoelig is. Wat de uitkomst ook moge wezen: chaos is hoe dan ook verzekerd.

DE KONING VAN HET NOORDEN ZAL HEN TOT AFVAL BRENGEN

Tegen deze achtergrond beschouwen we nu dus de door het Wachttorengenootschap bevolen stillegging van het predikingswerk evenals het feit dat de organisatie heeft bevolen om het Bijbelse gebod om discipelen te maken niet na te leven.

De Britse vrijmetselarij dient als een van de armen van het Britse rijk dat is ingezet om allerlei instellingen te infiltreren en te ondermijnen. Al vanaf het begin heeft het Wachttorengenootschap het bewijs geleverd dat ze is geïnfiltreerd door deze vrijmetselaars. (Zie artikel: De Grootmeester onder Jehovah’s Getuigen) Gezien het feit dat de door Christus bevolen prediking en het maken van discipelen effectief is stilgelegd, waarbij de stillegging door het Besturend Lichaam zelfs op perverse wijze wordt voorgesteld als een levensreddende daad en een demonstratie van christelijke liefde, lijkt het erop dat dat de profetie in vervulling aan het gaan is: Degenen die zich misdragen tegen het verbond, zal hij (de koning van het noorden) door sluwe woorden tot afval brengen.Daniël 11:32

Het verbond dat Jehovah door bemiddeling van Jezus Christus met “Israël” sloot, vereist van alle christenen dat zij het goede nieuws prediken. De apostel Paulus zei in Romeinen 10:9 dat we met onze mond een openbare verklaring afleggen die tot redding leidt. Met andere woorden, prediken is een levensreddend werk – Het gaat hier notabene ook om onze eigen levens! Geen prediking – geen redding. Inderdaad! Wat een sluwe woorden…dat het te riskant zou zijn om Gods woord te verkondigen in een met virussen besmette wereld. Het is gewoonweg te gevaarlijk om op een straathoek te staan en voorbijgangers datgene te bieden wat vroeger bekend stond als levensreddende informatie. Wat zijn het toch een sluwe sprekers die Jehovah’s Getuigen willen laten geloven dat het niet prediken van Gods woord levens redt en dat dit ook nog eens een opperste daad van liefde zou zijn! Als we goed ons best doen dan zouden we in deze zin zelfs nog de zachte echo kunnen horen van het sluwe oude reptiel die ook in Genesis op dezelfde wijze probeerde om de boel te saboteren…: “Heeft God echt gezegd dat jullie erop uit moeten gaan om te prediken?

ZAL EEN MENS GOD BEROVEN?

Er wordt gezegd dat Adam en Eva fruitdieven waren. Ze namen iets dat aan God toebehoorde. Ze deden dat omdat ze naar Satan hadden geluisterd. Omgekeerd is het net zo erg om God iets te onthouden wat je aan Hem verschuldigd bent. God beschouwt dat ook als diefstal.

Het derde hoofdstuk van Maleachi presenteert de komst van de boodschapper van het verbond. Deze boodschapper is natuurlijk Jezus Christus. De komst van Jezus Christus staat ook bekend als de “Tweede Komst”. Hij komt om degenen te oordelen die vallen onder de voorwaarden van het nieuwe verbond. Zoals Maleachi 3: 5 zegt: Ik zal naar jullie toe komen om te oordelen…”

Interessant is om te vermelden dat toen Christus als de Messias naar de Joodse tempel kwam, hij de profetie van Jeremia aanhaalde waarmee hij de Joden veroordeelde omdat ze het huis van zijn Vader in een rovershol hadden veranderd.

De profetie gaat verder met de uitbeelding van een gesprek tussen God en zijn weerspannige volk. God zegt hier: Want ik ben Jehovah en ik verander niet. Jullie zijn zonen van Jakob. Daarom zijn jullie nog niet aan je eind gekomen. Sinds de dagen van jullie voorouders zijn jullie afgeweken van mijn voorschriften en hebben jullie je er niet aan gehouden. Kom terug bij mij, dan zal ik bij jullie terugkomen’… ” (Mal 3:6-7)

Zoals we goed zouden moeten weten, vormen de zonen van Jakob geen verwijzing naar de Joodse afstammelingen van Abraham, Isaac en Jakob, wiens naam werd veranderd in Israël. De gezalfde apostel legde uit dat de echte nakomelingen van Abraham degenen zijn die geroepen zijn om in eendracht met Christus te zijn. Volgens de bovenstaande woorden blijkt dat het niet om enkele personen gaat die zich hebben afgekeerd van Jehovah’s voorschriften. Het betreft de hele organisatie. Daarom wordt die “natie” ook gesmeekt om terug te keren naar God.

Het gesprek gaat nu over op “Jakob”, die zegt: Hoe moeten we dan terugkomen? Waarop Jehovah antwoordt: Mag een mens God beroven? Toch beroven jullie mij.

Jakob antwoordt vervolgens terug: Hoe hebben we u dan beroofd?

Jehovah legt uit: “Door de tienden en de bijdragen niet te geven. Jullie zijn beslist vervloekt, want jullie beroven mij — ja, het hele volk doet dat. Breng de volledige tiende in de voorraadruimte, zodat er voedsel in mijn huis zal zijn. Stel me hierin alsjeblieft op de proef’, zegt Jehovah van de legermachten, ‘en zie of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en een zegen over jullie uitgiet tot er nergens meer gebrek aan is.’ Ik zal voor jullie de verslinder terechtwijzen, zodat hij de opbrengst van het land niet kan verwoesten. De wijnstok op jullie veld zal niet zonder vrucht blijven’, zegt Jehovah van de legermachten.” (Mal 3:8-11)

Noch Jezus noch zijn apostelen stelden enige vorm van tienden in zoals vereist was onder de Mozaïsche wet. Nogmaals, de apostel Paulus legde uit dat de belangrijkste offers die van christenen worden verwacht, de vruchten van de lippen betreffen. Jehovah’s Getuigen weten maar al te goed dat dit zo is. God vereist dat zijn volk zich opstelt als de lichtgevers van deze wereld. Dat is ook onze plicht. En net nu de hele wereld wordt gehuld in angst en onheil, waar zijn nu deze verlichters? Zijn ze aan het schuilen in hun huizen?

De profetie van Daniël spreekt over het “bestendige kenmerk” – of zoals sommige vertalingen het omschrijven: “het voortdurende offer” dat zal worden verwijderd door een meedogenloos uitziende koning, die overeenkomt met de koning van het noorden. Het achtste hoofdstuk van Daniël geeft aan dat God zal toestaan dat het voortdurende offer zal worden weggenomen vanwege zondige overtredingen. Overtredingen van wie dan? In ieder geval niet door de meedogenloze koning. Het is vrij duidelijk dat hij die probeert om zich tegen de Vorst der vorsten te verheffen, een overduidelijke vijand van God is. Nee, de zondige overtreding is afkomstig van degenen die dienaren zijn binnen het heiligdom dat zal worden omvergehaald.

De profetie van Joël gaat veel dieper in op hoe “de noorderling” de wereldwijde oogst vernietigt. Het meest opvallend is dat Jehovah in het hierboven geciteerde vers uit Maleachi zei dat hij de verslinder zou bestraffen, waarover de voetnoot zegt dat de verslinder een verwijzing is naar een insectenplaag.

Door de profetieën aan elkaar te koppelen, zien we dat God zal toestaan dat het beest zijn organisatie verslindt vanwege hun zondige overtreding omdat ze zijn voorschriften niet hebben nageleefd – omdat degenen die goddeloos hebben gehandeld tegen het verbond werden misleid tot afvalligheid en datgene van God hebben beroofd wat Hem toebehoort. Zelfs al zou het predikingswerk en het samenkomen om te vergaderen wereldwijd verboden worden, wat binnenkort ongetwijfeld het geval zal zijn, dan nog verwacht God nog steeds van zijn volk dat ze Hem de lof geven die Hem toebehoort. Wanneer we dit namelijk niet zouden doen, maken we onszelf medeplichtig als partners van rovers.