Vraag van een lezer:

“Robert, je hebt eerder over het merkteken van het beest gesproken. Je gaf aan dat het merkteken iets symbolisch is. Het is duidelijk dat de achtste koning op dit moment nog niet is opgestaan, echter is het wel zo dat de situatie in de wereld inmiddels is veranderd sinds het moment dat je het desbetreffende artikel had geschreven. Daarnaast lees ik ook veel berichten van andere mensen over QR-codes op het voorhoofd. In welk licht dienen we dit te zien? Daarnaast vraag ik mij ook af of Jehovah ons zal vertellen over het merkteken of zullen we hier zelf achter moeten komen? En wat nou indien we het vaccin al toegediend hadden gekregen, nog vóórdat dit allemaal bekend werd? De vaccinatiepaspoorten waren voor mij de wake-up-call. Wanneer ik echter spreek vanuit mijn persoonlijke situatie dan moet ik toegeven dat ik mezelf destijds om gezondheidsredenen heb laten vaccineren nog vóórdat ik van dit alles op de hoogte was. Sinds ik wakker ben en nu dat ik grondig onderzoek heb gedaan, realiseer ik me op dit moment dat we beter af waren geweest zonder gevaccineerd te zijn.”

Het meest recente artikel dat ik over dit onderwerp heb geschreven werd in februari 2021 op het internet gezet. De titel van het artikel luidde: “Is de covid vaccinatie het 666 merkteken van het beest?” En, zoals je zelf ook al opmerkte was dit artikel vooral gefocust op de context van het 13de hoofdstuk van Openbaring met betrekking tot de schijnbaar dodelijke wond die wordt toegebracht aan één van de koppen van het zevenkoppige beest. Terwijl het Wachttorengenootschap de dood en het wonderbaarlijke herstel van het beest evenals het 666-merkteken heeft uitgelegd op een manier waarop de betekenis van het merkteken is gedegradeerd tot een waardeloos en betekenisloos iets, kan men, wanneer men hierover helder redeneert duidelijk concluderen dat deze profetie op dit moment nog steeds niet is vervuld. Wanneer we namelijk weten dat dit ook daadwerkelijk het geval is, dan betekent dit ook automatisch dat er op dit moment dus ook nog niemand is gemarkeerd met dit symbolische 666-merkteken.

Maar je hebt inderdaad gelijk. De afgelopen maanden is er ontzettend veel veranderd. In eerste instantie leek het erop dat het einde van de pandemie in zicht begon te komen, maar nu blijkt echter dat er sprake is van een maniakale drang naar algehele vaccinatie waarbij er ook nog eens gebruik wordt gemaakt van allerlei bizarre maatregelen en sancties tegen degenen die weigeren zich te laten vaccineren. Dus het aspect waarbij er ook daadwerkelijk dwang wordt uitgeoefend op mensen, is onmiskenbaar aanwezig, net zoals er in Openbaring 13:16 staat opgetekend. Het is ook bijna niet te geloven dat de president van de Verenigde Staten gisteren tijdens een openbare speech verklaarde dat de 80 miljoen nog niet-gevaccineerde burgers maar beter zo snel mogelijk zouden moeten beginnen met zich te laten vaccineren….of anders zwaait er wat!

De vaccinatieverplichting is met name zorgwekkend vanwege de aard van de gebruikte vaccins. Om te beginnen bieden de injecties geen volledige immuniteit. De meeste sterfgevallen als gevolg van Covid betreffen juist diegenen die reeds waren gevaccineerd. Sterker nog: feitelijk blijkt nu dus ook dat de landen met de hoogste vaccinatiegraad nu juist ook de landen zijn waar op dit moment de meeste mensen worden geïnfecteerd met de zogenaamde Delta-variant. Eén van die landen is Israël. Het blijkt nu ook dat er niet zoiets bestaat als ‘volledige immuniteit’. Op dit moment beginnen steeds meer gevaccineerde personen zich bewust te worden van de realiteit dat ze regelmatig booster-injecties moeten gaan halen om ervoor te zorgen dat ze hun status als “volledig gevaccineerde” mogen behouden. Maar wanneer gevaccineerde personen kwetsbaar zouden zijn voor Covid, wat is dan überhaupt het nut van deze immunisatiecampagne? Vanuit gezondheidsoogpunt slaat het feitelijk helemaal nergens op. Er moet daarom ook wel iets anders aan de hand zijn.

Naast het feit dat er wereldwijd ten minste 30.000 doden zijn gevallen als gevolg van de eerste injecties (een cijfer dat ongetwijfeld ook zeer laag uitvalt omdat de mRNA-cocktails bloedproppen veroorzaken die leiden tot hartaanvallen, beroertes en orgaanfalen, welke vervolgens niet worden toegeschreven aan de injecties), dienen we onszelf daarnaast ook serieus af te vragen wat de gevolgen zullen gaan zijn wanneer men ook nog eens om de 6 maanden een nieuwe booster-prik moet nemen. Dit kan dan ook onmogelijk gezond zijn voor het menselijk lichaam. Het is dan ook meer dan waarschijnlijk dat er miljoenen mensen zullen komen te sterven als gevolg van deze tweejaarlijkse boosterinjecties, ervan uitgaande dat dit ook op grote schaal wordt uitgerold. Wanneer het op een gegeven moment duidelijk begint te worden voor het grote publiek dat het dodental te wijten is aan deze injecties dan zullen mensen vanaf dat moment uiteraard gaan weigeren om nog langer de boosters te nemen.

Het meest verontrustende aspect van dit overhaaste vaccinatieprogramma is dat de injecties vermoedelijk grafeenoxide bevatten. Wat is grafeen precies? Grafeen is een materiaal dat wordt gebruikt in microchips. Deze nieuwe technologie is veel geavanceerder dan siliciumchips. Nanografeen kan worden gebruikt om hersenverbindingen te creëren die gunstig kunnen zijn voor Parkinson-patiënten en ook bij andere hersenaandoeningen. Maar waarom zit dit materiaal dan ook in de vaccins die worden ingespoten bij gezonde mensen? Op Natural News vinden we een interessant artikel over neuro-elektronica.

Het is dan ook niet verrassend dat de zogenaamde fact-checkers het verhaal van het grafeenvaccin hebben ontkracht. We zien ook dat vrijwel alle kritische geluiden omtrent Covid worden afgeschilderd als leugens. Er bestaan wel degelijk veilige en effectieve behandelingen voor Covid. De factcheckers beweren echter van niet. De afgelopen week nog publiceerden de media een compleet verzonnen verhaal om het middel ivermectine in diskrediet te brengen. Natuurlijke immuniteit is veel effectiever dan injecties. Er blijkt dat wetenschap er helemaal niet toe doet. U dient zich namelijk gewoon te laten injecteren. De social-media reuzen laten geen enkele vermelding toe van alternatieve behandelingen en ook censureren ze alle berichten die wijzen op de gevaren van mRNA. Het is overduidelijk dat er een andere agenda speelt, en deze duistere agenda heeft helemaal niets te maken met het beschermen van onze gezondheid.

Het lijdt geen twijfel dat Covid in een laboratorium is gecreëerd en dat het meer dan waarschijnlijk opzettelijk is losgelaten. De daaropvolgende pandemie werd vanuit alle kanten sterk overdreven teneinde paniek te zaaien onder de wereldbevolking met als doel om het mRNA-vaccin aan diezelfde wereldbevolking op te leggen. Maar waarom dan?

Om terug te komen op het merkteken van het beest: de vaccins, hoe ineffectief, gevaarlijk en ongezond ze ook mogen zijn, het nemen van de injecties resulteert er niet in dat iemands aanbidding wordt gecompromitteerd. Vergeet niet dat we in de Bijbel lezen dat het merkteken wordt gegeven aan degenen die het beeld aanbidden van het beest dat is hersteld van zijn dodelijke kopwond. Veruit de meeste mensen hebben de injecties welwillend tot zich genomen in de verwachting dat ze zichzelf daarmee zouden kunnen beschermen tegen Covid. Zelfs al mocht het zo zijn dat er sprake is van een verborgen agenda, dan nog betekent het nemen van de prik niet dat dit ook meteen gelijk staat aan een daad van aanbidding richting een regering.

Laten we nu het 13de hoofdstuk van Openbaring eens nader beschouwen, en dan met name de verzen 11 tot 15: Toen zag ik een ander wild beest uit de aarde opkomen. Het had net als een lam twee hoorns, maar het ging spreken als een draak. Het oefent alle autoriteit van het eerste wilde beest voor zijn ogen uit. En het zorgt ervoor dat de aarde en de bewoners ervan het eerste wilde beest aanbidden, dat van zijn dodelijke wond was genezen. Het doet grote tekenen en laat zelfs vuur uit de hemel naar de aarde komen voor de ogen van de mensen. Het misleidt de bewoners van de aarde met de tekenen die het mocht doen voor de ogen van het wilde beest, terwijl het tegen de bewoners van de aarde zegt dat ze een beeld moeten maken voor het wilde beest dat door het zwaard gewond was maar weer was opgeleefd. Het werd hem toegestaan adem te geven aan het beeld van het wilde beest, zodat het beeld van het wilde beest niet alleen zou spreken maar er ook voor zou zorgen dat iedereen gedood wordt die weigert het beeld van het wilde beest te aanbidden.

draak beestDe draak vertegenwoordigt de duivel. Dus het tweehoornige beest dat uit de aarde zal opkomen, als uit het graf, zal dienen als kanaal van Satan. Welke tekenen zal het herrezen beest uitvoeren? Niemand weet dit. Vuur uit de hemel dat naar de aarde komt klinkt in de oren als een nucleaire oorlog. Echter zou dit ook iets anders kunnen zijn.

Ik vermoed dat de grafeen-neuro-elektronica in de toekomst zal worden geactiveerd wanneer het beest met de stem van de duivel zal beginnen te spreken. Misschien zullen de supergeleiders worden aangestuurd door onze eigen communicatieapparatuur of wellicht door een soort supercomputer die vanaf een satelliet opereert. Er wordt gewerkt aan verschillende soorten technologieën die op dit moment nog geheim zijn voor de gewone burger. Met welk doel? Het feit dat dergelijke technologie bestaat, kan onmogelijk toeval zijn. Het grafeen kan een rol gaan spelen wanneer het Frankenstein-achtige beeld tot leven komt en begint te spreken. De grafeen-supergeleiders zouden kunnen dienen als volgapparatuur of zelfs als receptoren voor berichten van het beest. Ik weet het. Dit klinkt allemaal als waanzin in de oren. Maar wie zou er dan kunnen ontkennen dat de wereld zich op dit moment al in een waanzinnige en doorgedraaide toestand bevindt?

Zoals ik al een aantal keer eerder heb opgemerkt, begon de Federal Reserve Bank precies twee jaar geleden met wat een ‘overnight repo-operatie’ wordt genoemd. In het begin ging het ‘slechts’ om enkele miljarden dollars. Dit bedrag groeide gestaag. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat deze repo-operatie maar een maand zou gaan duren. Dit bleek echter niet het geval. Tegen het einde van 2019 pompte de FED (Federal Reserve Bank) honderden miljarden dollars per dag in het banksysteem. Er bestaat geen twijfel over dat er op een gegeven moment één of meerdere grote banken waren omgevallen en failliet gingen. Precies op het juiste moment brak vervolgens de pandemie uit en werd er een tsunami van geld gecreëerd. De geldpersen draaiden overuren. De ineenstorting van het wereldwijde financiële systeem werd tijdelijk afgewend. Het uitstellen van de ineenstorting heeft een zeldzame gelegenheid gecreëerd waarbij iedereen kan worden gedwongen om zich te laten vaccineren. Maar wat daarna?

De lockdowns hebben al veel kleine bedrijven om zeep geholpen. Ook hebben de lockdowns gezorgd voor verstoringen in de toeleveringsketen. Landen over de hele wereld zijn insolvent geworden vanwege deze nep-noodsituatie. Ze kunnen hun schulden niet meer aflossen. Ze worden kunstmatig in leven gehouden en liggen aan het infuus bij het IMF (Internationaal Monetair Fonds) en aanverwante instellingen. Op een gegeven moment zullen diegenen die de macht hebben besluiten om de stekker uit het systeem te trekken om deze vervolgens ineen te laten storten zodat de landen die gebukt gaan onder een enorme schuldenlast, onder curatele zullen worden gesteld. Amerika is het land met verreweg de meeste schulden. Dit zal ook het einde betekenen van het natiestaatsysteem. Het zal ook het einde betekenen van vrijheid zoals we dat tot voorkort altijd kenden. Alle dingen die mensen als vanzelfsprekend beschouwden zullen louter geschiedenis worden.

Zelfs op dit moment worden we al klaargestoomd en geconditioneerd voor een steeds grotere mate van tirannie. In de wereld van na de ineenstorting, waarbij de gehele beschaving in puin ligt, zullen de mensen als gevolg van deze chaos iedere mogelijke regeringsvorm met open armen accepteren – ongeacht hoe tiranniek deze regering ook mag zijn. De eufemistische “grote reset” (Great Reset) zal een dictatuur van bankiers worden wat zich hoogstwaarschijnlijk zal vertalen in een communistische wereldregering die zal worden opgelegd. De doodsbange mensenmassa’s zullen voldoen aan elke eis die hen zal worden opgelegd om zodoende maar in leven te kunnen blijven. Dat zal dan ook het moment zijn waarop Satan onze aanbidding zal gaan eisen. Misschien zullen de grafeenverbindingen in de hersenen van miljarden mensen op dat moment worden gebruikt om degenen te executeren die weigeren te buigen voor het beest.

Het is vermeldenswaardig om op te merken dat Jezus werd verraden door de zogenoemde ‘zoon van vernietiging’, net zoals ook Jehovah’s Getuigen zich hebben laten overleveren aan de moderne zoon van vernietiging, die beter bekend staat als de profetische ‘mens van wetteloosheid’. Wellicht is dat de reden waarom het Wachttorengenootschap op onverklaarbare wijze de Jehovah’s Getuigen heeft bevolen om zich vooral te laten injecteren. Misschien heeft God het aan Satan toegestaan om een zogenaamde “kill-switch” te laten implanteren in de hersenen van Zijn heiligen – ervan uitgaande dat de meesten van hen het Besturende Lichaam zullen gehoorzamen en niet langer liefhebbers van zichzelf zullen zijn en ook niet meer open zullen staan voor enige overeenkomst. De dood zal immers onvermijdelijk blijken te zijn voor de uitverkorenen. De opening van het vijfde zegel spreekt over de heiligen die op het punt staan om te worden gedood. Daarom zei Jezus ook het volgende: Tegen jullie, mijn vrienden, zeg ik: wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal jullie vertellen voor wie je bang moet zijn: voor degene die de autoriteit heeft om mensen niet alleen te doden maar ook in Gehenna te gooien. Ja, ik zeg jullie: voor hem moet je bang zijn.  (Lukas 12:4-5)

Het mooie van dit alles is dat Jehovah zo ontzettend machtig is. We zeggen wel dat God een toevlucht is, echter beseffen we hiervan niet de waarde…nog niet althans. De geheime plaats van de Allerhoogste zal dan ook een rol beginnen te spelen. De dood zal de redding door Jehovah alleen nog maar grootser maken.

We zijn enorm gezegend dat we de waarheid kennen over de allesbepalende strijdvraag tussen Satan en Jehovah. We naderen met grote snelheid het hoogtepunt van dit alles. In al Zijn eerlijkheid zal God het aan de Duivel toestaan om het meest meedogenloze en tirannieke regime ooit op wereldschaal op te leggen om daarmee “dwang uit te oefenen op alle mensen – de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven — om een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd te aanvaarden, zodat iemand alleen kan kopen of verkopen als hij het merkteken heeft: de naam van het wilde beest of het getal van zijn naam. (Openbaring 13:16-17)

De Duivel schepte op dat niemand werkelijk trouw aan God zou blijven indien ze met de dood zouden worden bedreigd. Daarom zal God het ook aan Satan toestaan om de doodstraf op te leggen aan elke persoon die weigert hem te aanbidden. God stond de duivel immers ook toe om Jezus te martelen en te doden. Hij zal het beest toestaan om de overgebleven zonen van het Koninkrijk in de nabije toekomst te laten executeren, omdat het namelijk Zijn grootse voornemen zal vervullen. De dood van de heiligen zal hun onmiddellijke transformatie in onsterfelijke geesten teweegbrengen. De eerste opstanding zal daarmee dan ook voltooid zijn. Dan zullen Christus en zijn Koninkrijk bestaande uit 144.000 van zijn broeders de Duivel verpletteren.En Jehovah, mijn God, zal komen samen met alle heiligen. (Zacharia 14:5)