Ingezonden vraag van een lezer:  Denkt u dat de vaccinatieprik tegen Covid-19 iets te maken heeft met het ontvangen van het merkteken van het beest? Er wordt in de media al gesproken over een toekomstig vaccinatiepaspoort, welke moet gaan dienen als bewijs dat iemand het vaccin heeft ontvangen. Er wordt gewerkt aan plannen waarbij iemand zonder dit zogenaamde vaccinatiepaspoort niet zou mogen reizen, geen sportevenementen mag bezoeken of geen horecagelegenheden in mag, enz. Wanneer iemand dan niet beschikt over een dergelijk vaccinatiepaspoort dan zou dit dus kunnen betekenen dat iemand wordt uitgesloten van openbare plaatsen zoals bijvoorbeeld winkels e.d. Ik ben ervan overtuigd dat u begrijpt waar dit naartoe gaat. Ik zou graag willen weten hoe u hier tegenaan kijkt. Met vriendelijke groeten, een anonieme lezer.

Wanneer we het onderwerp aansnijden omtrent het merkteken van het beest, dan is het verstandig om de context ervan te beschouwen, namelijk het hele 13de hoofdstuk van Openbaring. We doen er tevens goed aan om rekening te houden met de bron van deze sensationele beweringen die op de sociale media worden verspreid, waarin wordt beweerd dat de Covid-vaccinatie ervoor zou zorgen dat gevaccineerde mensen een of andere microchip of iets dergelijks zouden krijgen toegediend.

Laten we eerst de context eens nader beschouwen: Ik zag dat een van zijn koppen dodelijk gewond leek te zijn geweest, maar zijn dodelijke wond was genezen. De hele aarde volgde het wilde beest met bewondering. Ze aanbaden de draak omdat hij aan het wilde beest autoriteit had gegeven. Ook aanbaden ze het wilde beest met de woorden: ‘Wie is als het wilde beest? Wie kan het tegen hem opnemen?’ Hij kreeg een mond die grote dingen en godslasteringen sprak en hij kreeg autoriteit om 42 maanden lang te handelen. (Openbaring 13:3-5)

Nu volgt een vraag waar Jehovah’s Getuigen eens serieus over zouden moeten nadenken: Heeft de kop van het zevenkoppige wilde beest op dit moment al een dodelijke wond ontvangen, en is deze dodelijke wond op dit moment ook al genezen? Het Wachttorengenootschap beweert van wel. Jehovah’s Getuigen hebben geleerd dat de kop van het beest werd gedood als gevolg van de Grote Oorlog die in het jaar 1914 begon. Er zijn door de decennia heen vele boekdelen gepubliceerd door het Wachttorengenootschap waarin Openbaring en Daniël worden uitgelegd op een wijze waarbij al deze profetieën op dit moment zijn gedegradeerd tot een loutere nietige voetnoot uit de geschiedenis. Wanneer u van mening bent dat dit niet zou kloppen dan wil ik u vriendelijk verzoeken om eens aan een Jehovah’s Getuige te vragen of ze u uitleg zouden willen geven over de 42 maanden waarin het aan het beest zal worden toegestaan om te mogen handelen.

Niemand lijkt de absurditeit en de godslasterlijke interpretatie van het Wachttorengenootschap te kunnen begrijpen. Het is simpelweg belachelijk om te veronderstellen dat de zegevierende Anglo-Amerikaanse bondgenoten na de Oorlog ineen zouden zijn gestort. De profetische doodsklap tegen de kop van het beest rijmt totaal niet met de interpretatie van het Wachttorengenootschap. Om te beginnen mengden de Verenigde Staten zich pas heel laat in de Eerste Wereldoorlog. Ze kwamen pas in het jaar 1917 ten tonele. Heel kort nadat de Verenigde Staten begonnen mee te doen was de Eerste Wereldoorlog alweer afgelopen. Kent u dan iemand die beschikt over enige vorm van gedocumenteerd bewijs waaruit blijkt dat de Anglo-Amerikaanse regeringen gedurende een kort moment zijn opgehouden met functioneren?

Bovendien is het daarnaast ook nog eens godslasterlijk om te suggereren dat God er de afgelopen paar generaties voor zou hebben gezorgd dat vele ongelukkige zielen, geheel willekeurig zouden zijn veroordeeld tot de eeuwige dood omdat ze wellicht op een bepaald moment in de veronderstelling waren dat de inmiddels opgeheven Volkenbond een bewonderenswaardige organisatie was. Bovendien betreft het uur des oordeels ook nog eens een relatief korte tijdsperiode die samenvalt met het uur waarin het de achtste koning zal worden toegestaan om te mogen regeren. Het is daarom ook absoluut onredelijk om te veronderstellen dat een eeuw zogenaamd een korte tijdsperiode zou zijn geweest, welke valt te vergelijken met een enkel profetisch uur.

Om de gekunstelde interpretatie van het Wachttorengenootschap verder aan te tonen, spreekt Openbaring 8: 1-2 over een stilte in de hemel gedurende een half uur waarin de gebeden van de heiligen als wierook zullen opstijgen. Het Wachttorengenootschap beweert op stoutmoedige wijze dat dit zich in de periode van 1918-1919 zou hebben afgespeeld. Wanneer dit waar zou zijn geweest, dan zou dat dus betekenen dat een half uur overeenkomt met een periode van 12 tot 18 maanden, terwijl een heel symbolisch uur volgens hen tegelijkertijd dus langer dan een eeuw zou duren! Zien we hier dan een tentoonstelling van ongerijmde inconsistentie?

Om de context nog verder te benadrukken, gaat Openbaring verder met te zeggen: Hij opende zijn mond met lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn woonplaats, degenen die in de hemel wonen. Het werd hem toegestaan om oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. Hij kreeg autoriteit over alle stammen en volken en talen en landen. En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden. Vanaf de grondlegging van de wereld is niet één van hun namen opgeschreven in de boekrol van het leven van het Lam dat geslacht is. (Openbaring 13:6-8)

Hoe machtig het Anglo-Amerikaanse Rijk ook is…Zou men dan werkelijk oprecht kunnen beweren dat het autoriteit heeft over elke stam, elke taal en elke natie? Regeert het Anglo-Amerikaanse Rijk op dit moment bijvoorbeeld over China? Of over Rusland? Het antwoord hierop luidt overduidelijk: Nee! Het is een vaststaand feit dat geen van de dingen die in Openbaring worden voorgesteld, op dit moment al tot stand zouden zijn gekomen. De ‘dodelijke wond’ betreft iets dat nog niet heeft plaatsgevonden – althans, nu nog niet.

Wanneer we ons beseffen dat dit een feit is, dan moeten we ook de conclusie trekken dat de genezen kop van het beest dus ook nog geen leven heeft geblazen in het beeld, zodat het niet alleen zou spreken maar er ook voor zou zorgen dat iedereen gedood wordt die weigert het beeld van het wilde beest te aanbidden.

Aanbidding is hier de belangrijkste kwestie waar het om draait. Laat u daarom ook niet misleiden door het geblaat van de evangelicalen of evangelicals. De duivel is voornemens om de zonen van God tot struikelen te laten brengen, door hen te dwingen om Jehovah te verloochenen. Dat is ook de reden waarom Jezus er bij ons op aandrong om niet bang te zijn voor degenen die alleen het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel. Staat het accepteren van een vaccin dat bedoeld is ter bescherming tegen een virus dat een wereldwijde pandemie heeft veroorzaakt, gelijk aan het aanbidden van de staat? Hoezo dan? Zelfs wanneer het zo zou zijn dat er reisbeperkingen worden opgelegd aan mensen die geen vaccinatiebewijs hebben, wat dan nog?

Mensen zouden er goed aan doen om hier eens dieper over na te denken en zich af te vragen hoe enkel en alleen het nemen van een vaccin zou kunnen worden beschouwd als een daad van déloyaliteit aan God. Hoe griezelig Bill Gates ook mag zijn…verplichte vaccinaties bestaan al heel lang. Er zijn heel wat ziektes waar miljoenen mensen door de eeuwen heen aan hebben geleden en die vrijwel zijn uitgeroeid alg gevolg van de toediening van diverse vaccins. Hoewel het volkomen begrijpelijk is dat sommigen de “prik” om gezondheidsredenen zouden kunnen weigeren, is de suggestie, dat enkel het nemen van een vaccin op zich, welke ons zou kunnen veroordelen tot de eeuwige dood, net zo belachelijk als de bewering van het Wachttorengenootschap dat mensen al vanaf het jaar 1922 het verdoemende 666-merkteken zouden hebben ontvangen.

Het probleem waar evangelicals tegenaan lopen, is dat ze werkelijk geen flauw idee hebben wat loyaliteit aan God nu werkelijk inhoudt. Om dit punt verder te illustreren: Is er ooit een oorlog geweest waar evangelicals die met nationalistische vlaggen liepen te zwaaien, niet aan hebben deelgenomen? Wanneer we weten dat de grote menigten mensen, die ook beweren dat Jezus God zelf is, niet eens bereid zijn om stelling te nemen voor Christus ten aanzien van de meest fundamentele kwestie omtrent loyaliteit aan de christelijke basisbeginselen, zoals het voorkomen dat ze betrokken raken bij het afslachten van hun naaste medemensen, dienen we deze mensen dan nu ineens te beschouwen als autoriteiten op geestelijk gebied die in staat zouden zijn om te kunnen onderscheiden wat gedurende het kritieke uur des oordeels zal leiden tot Gods goedkeuring?

Dat gezegd hebbende, is het natuurlijk ook duidelijk dat de Covid-pandemie maximaal wordt benut als een kans om een grootschalige social engineering-operatie op gang te brengen, waarvan het schijnbaar de bedoeling is om de samenleving alvast te conditioneren voor een situatie waarbij de overheid steeds meer en meer controle zal gaan uitoefenen en waarbij ze toewerken naar absolute onderwerping van de bevolking. U hoeft voor een praktisch voorbeeld niet eens verder te kijken dan het Wachttorengenootschap zelf, om te kunnen constateren dat de Covid-crisisbeheersing in de praktijk uitermate effectief blijkt te zijn. Het was nog maar een jaar geleden dat het Wachttorengenootschap de openbare bediening de hemel in prees als een essentieel en uiterst belangrijk levensreddend werk dat Christus zijn discipelen opdroeg om te volbrengen. Echter zijn Jehovah’s Getuigen er op dit moment blijkbaar van overtuigd dat ze levens redden door thuis te blijven zitten en door vooral maar niet de straat op te gaan. Dat is me nogal een ommezwaai.

Daarnaast is het ook duidelijk dat de WHO (World Health Organization), een tak is van de Verenigde Naties, en dat deze WHO wordt gepromoot als de essentiële oplossing voor individuele nationale regeringen. Dat aspect ligt absoluut in lijn met de intentie van de globalisten om het soevereine natiestaten-systeem volledig af te schaffen.

Wanneer we dit alles in overweging nemen: wat houdt dan precies het toedienen van het merkteken van het beest in? Het is op dit moment simpelweg niet mogelijk om hier een sluitend antwoord op te kunnen geven. Echter, gezien de huidige stand van zaken in de wereld en de dreigende ineenstorting van het zogenaamde Trans-Atlantische financiële systeem, rekening houdend met de openlijk verklaarde intenties van diverse zeer invloedrijke globalisten, om “beter terug te bouwen” (Build Back Better) na de grote ineenstorting waarop ze momenteel aan het aansturen zijn, zal dit hoogstwaarschijnlijk ook betekenen dat er in de toekomst een cryptovaluta zal worden ingevoerd die onder de volledige controle zal komen te staan van een enkele grote centrale “bank”. De Covid-pandemie heeft eraan bijgedragen dat mensen worden geleid richting de acceptatie van een nieuw economisch systeem zonder contant geld. Het is vanaf dit punt ook geen grote stap meer om de bevolking ervan te overtuigen dat papiergeld iets smerigs is. Biljetten en munten die zijn vervuild met allerlei micro-organismen en cocaïneresten, en wie weet wat nog meer! Digitaal geld is natuurlijk veel schoner. (En uiteraard ook 100% traceerbaar!)

Gezien het feit dat er momenteel een voortdurende campagne wordt gevoerd om het populisme de kop in te drukken waarbij zelfs alleen al het spreken over elke mogelijke vorm van globalistische samenzwering al wordt gecriminaliseerd, is er niet veel fantasie meer voor nodig om in te kunnen zien waar dit alles toe zal leiden. De woorden in het Boek van de Waarheid luiden als volgt: Het oefent dwang uit op alle mensen — de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven — om een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd te aanvaarden, zodat iemand alleen kan kopen of verkopen als hij het merkteken heeft: de naam van het wilde beest of het getal van zijn naam. Hier komt het aan op wijsheid: laat wie inzicht heeft, het getal berekenen van het wilde beest, want het is het getal van een mens. Zijn getal is 666. (Openbaring 13:16-18)

Vergeet niet dat de beschreven “dwang” voorbestemd is om plaats te vinden na de wereldschokkende ineenstorting van het hele systeem. Gedurende de kortdurende afwezigheid van de regerende machten zullen de mensen absoluut doodsbang zijn. Jezus zei immers in Lukas 21:26 dat de mensen zullen bezwijken van angst. In die setting zullen mensen zelfs de meest tirannieke regering met open armen ontvangen in plaats van verder te willen gaan zonder een regering. Echter zal blijken dat er op dat moment wel degelijk sprake zal zijn van een alternatieve regering.

In de wereld van na de ineenstorting zal het herstel van de kop van het beest door de mensheid met open armen worden ontvangen, ook al zal het beest op dat moment volop aan het strijden zijn voor de heerschappij met de Koning der koningen en Heer der heren. In die setting zou een enkele cryptovaluta die wordt beheerd door een instantie die openlijk vijandig blijkt te zijn jegens Jehovah en Jezus, zeker kunnen betekenen dat iedereen zal worden gedwongen om een soort van eed af te leggen waarmee ze hun loyaliteit betonen en waarmee ze hun geloof in de zogenaamde “samenzwering” zullen verwerpen dat Christus in zijn Koninkrijk zou zijn gekomen. Onder die omstandigheden zouden degenen die zich loyaal betonen aan de hemel heel gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd en zouden deze personen ook heel effectief buitengesloten kunnen worden uit het systeem, zodat het beest van Satan tegen hen kan gaan strijden om hen vervolgens te overwinnen en om hen uiteindelijk ook te doden.