Wie is echt de getrouwe en beleidvolle slaaf, die door zijn meester over zijn huisknechten is aangesteld om hun op het juiste moment hun voedsel te geven? Gelukkig is die slaaf als hij daarmee bezig is wanneer zijn meester komt! (Mattheüs 24:45-46)

Het Wachttoren Bijbelgenootschap heeft absoluut geweldig werk verricht door Bijbels in meer dan 100 talen evenals Bijbelse lectuur in meer dan 1000 talen te publiceren. Behalve dat hebben ze ook nog miljoenen christenen opgeleid en geestelijk gesterkt om gebruik te maken van de geboden hulpmiddelen. Jehovah’s Getuigen hebben een buitengewoon werk verricht door het comfort van hun eigen woning te verlaten en op zoek te gaan naar personen met een luisterend oor, en die open stonden voor de Bijbelse boodschap waardoor er onder hen vele nieuwe discipelen gemaakt konden worden, precies zoals Jezus ons ook heeft opgedragen. Sommige Getuigen van Jehovah hebben zelfs hun eigen thuisland verlaten om naar verre landen af te reizen om zich daar vervolgens aan te passen aan een nieuwe cultuur waarbij ze een vreemde taal hebben moeten leren om daar het goede nieuws te kunnen prediken. Vaak werden zij ook nog geconfronteerd met allerlei ongemakken en problemen maar dit heeft hen er niet van weerhouden om hun geestelijke opdracht te vervullen.

Jazeker, er was ook absoluut sprake van diverse struikelblokken. Jezus had immers voorspeld dat die er zouden zijn. Jezus erkende het bestaan van verderfelijke invloeden binnen de symbolische gemeenten waar hij toezicht op houdt. In Openbaring verklaarde Jezus bijvoorbeeld dat hij een groot probleem heeft met degenen die de leringen van Bileam en Izebel zouden aanhangen. Daarnaast uitte hij ook nog zijn haat jegens de daden vanuit de sekte van Nicolaüs. Toch staat Jezus toe dat deze fermenterende invloeden tot aan de dag des Heren voortduren.

Zelfs wanneer we rekening houden met het feit dat het Wachttorengenootschap ook de bron is van de profetische bedrieglijke invloed die uitgaat van de mens van wetteloosheid, valt er aan de andere kant niet te ontkennen dat er ook een slaaf is die op het juiste moment voor voedsel heeft gezorgd – geestelijk voedsel dat het geloof van miljoenen heeft versterkt.

Wat betreft de bedrieglijke invloed; ik heb in de loop der jaren behoorlijk wat over dit onderwerp geschreven en ik zal hier op dit moment ook niet verder over uitweiden; behalve over het feit dat het Wachttorengenootschap al vanaf het begin van haar bestaan altijd luidkeels heeft verkondigd dat de parousia (Tweede Komst van Christus) al is begonnen en dat de dag van Jehovah al zou zijn aangebroken, wat niets minder is dan het werk van Satan, ondersteund door allerlei krachtige werken, leugenachtige tekenen, wonderen en onrechtvaardig bedrog.

De kerndoctrine van de organisatie is dat het Koninkrijk al zou zijn opgericht en dat Christus al sinds het jaar 1914 aan de macht zou zijn. Aangezien de jaren ondertussen decennia zijn geworden en de decennia onderhand al meer dan een eeuw voortduurt, valt het daarom ook te verwachten dat sommige van die slaven die zijn aangesteld door de meester om in voedsel te voorzien voor de huisknechten, het gevoel zouden kunnen hebben dat hun meester vertraging heeft opgelopen. Jezus gaf dit ook te kennen toen hij zei: Maar stel dat de slaaf slecht is en bij zichzelf zegt: “Mijn meester komt voorlopig niet”, en hij begint zijn medeslaven te slaan en gaat met dronkaards eten en drinken. Dan komt de meester van die slaaf op een dag waarop hij het niet verwacht en op een uur dat hij niet weet, en hij zal hem heel zwaar straffen en hem hetzelfde lot laten ondergaan als de huichelaars. Daar zal hij jammeren en knarsetanden. (Mattheüs 24:48-51)

De slaaf geeft niet per sé uiting aan zijn twijfels over het mogelijke oponthoud van de afwezige meester. Zoals Jezus in zijn illustratie opmerkte, zegt de slechte slaaf bij zichzelf: “Mijn meester komt voorlopig niet”.

Toch verraadt zijn innerlijke hart hem. Als gevolg van zijn gebrek aan waakzaamheid verliest de slechte slaaf zijn geestelijkheid en gaat hij met dronkaards eten en drinken en begint hij daarnaast ook nog zijn medeslaven te slaan. De bevestigde dronkaards betreffen namelijk de mannen van de wereld – de heersers en de religieuze leiders.

Toen de Covid-pandemie werd losgelaten op de wereld, voerde het Rijk een vorm van psychologische oorlogvoering in die bedoeld was om angst in te boezemen en om daarmee de bevolking ertoe aan te zetten om de mRNA-injecties te nemen. Het Wachttorengenootschap reageerde door onmiddellijk elke Koninkrijkszaal de opdracht te geven om hun deuren te sluiten en om daarnaast ook nog de openbare bediening stil te leggen. Zelfs nu blijkt dat de meeste kerken en bedrijven gewoon geopend zijn, blijven alle Jehovah’s Getuigen daarentegen wereldwijd in hun lockdown zitten.

Gedurende langer dan een jaar verzekerde het Besturende Lichaam alle Jehovah’s Getuigen ervan dat het nemen van het controversiële vaccin een persoonlijke beslissing zou zijn. Ze staan er nog steeds op dat dit op het moment nog steeds het geval zou zijn. Echter is nu dus gebleken dat het Wachttorengenootschap, in tegenstelling tot hun openbare verklaringen, op dit moment dus begonnen is met het dwingen van Bethelieten en volletijddienaren om zich te laten vaccineren. In reactie op opmerkingen van de burgemeester van New York City heeft de PR-afdeling van het Wachttorengenootschap de volgende verklaring afgegeven:

“We view vaccination as a personal decision for each Christian to make. Thus far 4,902 (99 percent) of the 4,926 at the offices of Jehovah’s Witnesses in New York State are fully vaccinated.”

Vertaald naar het Nederlands: “We beschouwen vaccinatie als een persoonlijke beslissing die elke christen moet nemen. Tot dusver zijn 4.902 personen (99 procent) van de totaal 4.926 personen die werkzaam zijn op de kantoren van Jehovah’s Getuigen in de staat New York volledig gevaccineerd.”

Indien het een persoonlijke beslissing zou zijn, waarom houdt het Wachttorengenootschap dan een register bij van wie er wel en wie er niet zijn gevaccineerd? Waarom zou hen dit überhaupt ook maar iets aangaan? Bovendien, indien de vaccins iemand daadwerkelijk zouden beschermen tegen het virus, waarom zou het dan überhaupt iets uitmaken wanneer iemand niet wordt gevaccineerd?

En wanneer het strikt om een persoonlijke beslissing zou gaan, waarom ligt dan het percentage gevaccineerde Bethelieten veel hoger dan de vaccinatiegraad onder de gemiddelde bevolking, dat iets boven de 50% zit? Zijn Bethelieten dan gewoon slimmer of zou het zo kunnen zijn dat ze worden gedwongen om zichzelf te laten vaccineren?

De dwaasheid van het vaccinatiemandaat van het Wachttorengenootschap is dat degenen die op dit moment worden beschouwd als “volledig gevaccineerd”, deze status blijkbaar niet zullen behouden. Dat komt omdat men de volledig gevaccineerde status alleen zou kunnen behouden als men ook alle aanbevolen toekomstige booster-prikken neemt. Het Wachttorengenootschap heeft door dit te doen de gehele Bethelfamilie een leven lang onderworpen aan tweejaarlijkse injecties om hen te immuniseren tegen een virus waarbij de kans op overleven meer dan 99% is en daarnaast ook nog effectief kan worden behandeld zonder allerlei periodieke mRNA-injecties.

Maar zelfs indien de injecties slechts beperkte en tijdelijke immuniteit zouden bieden, dan nog valt er te begrijpen waarom Bethelieten zich zouden kunnen onderwerpen aan deze vaccinaties, aangezien ze in een hechte community samenleven en dagelijks in nauw contact staan met vele anderen. Echter gaat dit balletje niet op voor de vele miljoenen Jehovah’s Getuigen aan wie het strikt werd verboden om enig persoonlijk contact met elkaar te hebben binnen de gemeenten of in de velddienst. Waarom zou een jonge en kerngezonde Jehovah’s Getuige zich überhaupt zorgen hoeven te maken over Covid, gezien het feit dat het Wachttorengenootschap hen heeft bevolen om zich totaal te isoleren waarbij ze hen feitelijk een lockdown hebben opgelegd?

Voor zover mij bekend, heeft het Wachttorengenootschap nooit geadviseerd of verplicht gesteld dat de wereldwijde broederschap de injecties zou moeten nemen. Feitelijk is het zo dat het Wachttorengenootschap, afgezien van hun video-updates op JW-Broadcast, met geen woord iets heeft gepubliceerd over de voor- en nadelen van de vaccinaties. Daarom was het ook zo verbijsterend en onverklaarbaar dat een lid van het Besturende Lichaam in hun #7 Update op JW-Broadcast de Jehovah’s Getuigen op strenge toon de les begon te lezen omdat ze een uitgesproken mening hadden over de injecties. Broeder Lösch beschuldigde zijn medeslaven er zelfs van dat ze zelfzuchtige liefhebbers van zichzelf zouden zijn en dat ze daarnaast ook koppig zouden zijn en voor geen enkele overeenkomst open zouden staan. Hoe schokkend dat ook mocht zijn geweest, op dit moment worden ouderlingen zelfs wereldwijd bedreigd door middel van juridische stappen en mogelijk zelfs met uitsluiting wegens het veroorzaken van verdeeldheid. Maar hoe is het dan mogelijk dat het hebben van een uitgesproken mening over persoonlijke medische kwesties zou kunnen leiden tot verdeeldheid onder medechristenen?

Aangezien de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties wordt gefinancierd door de Bill Gates Foundation en daarnaast ook nog wordt gesteund door de miljardairclub die zich openlijk inzet voor bevolkingsreductie, die eveneens de pandemische respons leiden en daarnaast ook nog algehele vaccinatie promoten, is het Wachttorengenootschap daarom geenszins neutraal gebleken in deze kwestie. In tegendeel zelfs. Het Wachttorengenootschap heeft zichzelf mondig opgesteld als een pleitbezorger van het programma dat wordt aangevoerd door deze globalisten. Het Wachttorengenootschap heeft zelfs publiekelijk opgeschept over het leveren van vaccins aan bijkantoren in de derde wereld die niet in staat bleken te zijn om lokaal aan vaccins te kunnen komen.

Hun goedkeuring ten aanzien van een minder dan effectief en tevens potentieel gevaarlijk medicijn dat wordt gepromoot door een instantie die het Wachttorengenootschap heeft bestempeld als het wilde beest van Satan, en dat nationaal wordt afgedwongen door de meest extreme vorm van tirannie sinds de periode dat de nazi’s Europa terroriseerden, begint het nu dus ook heel erg duidelijk te worden dat de slechte en kwaadaardige slaaf eet en drinkt met de bevestigde dronkaards.

Het is alsof deze slechte slaaf zich in een bezopen gemoedstoestand bevindt, waarbij deze slechte slaaf nu dus ook al begonnen is met het bedreigen van de ouderlingen. Hij bedreigt hen met de zwaarste straf die maar kan worden opgelegd, enkel en alleen maar voor het hebben van een uitgesproken persoonlijke mening over een medische behandeling die honderden miljoenen mensen ter wereld weigeren te nemen. Door deze verbijsterende aanval van het Besturende Lichaam tegen de ouderlingen begint nu pijnlijk duidelijk te worden dat de slechte slaaf is begonnen met het slaan van zijn medeslaven.