Dagtekst donderdag 31 maart 2022

Behandel oude vrouwen als je moeder, jonge vrouwen als je zussen. — 1 Tim. 5:1, 2.

Jezus had respect voor vrouwen. Hij was niet als de farizeeën, die op vrouwen neerkeken. Zij wilden niet in het openbaar met ze praten en zouden al helemaal niet met ze over Gods Woord spreken. Maar Jezus betrok vrouwen bij de diepe geestelijke gesprekken die hij met zijn andere discipelen had (Luk. 10:38, 39, 42). Hij liet vrouwen ook meegaan op zijn predikingstochten (Luk. 8:1-3). En hij gaf ze het voorrecht de apostelen te vertellen dat hij uit de dood was opgewekt (Joh. 20:16-18). Paulus liet zien dat hij vrouwen respecteerde en gaf Timotheüs de raad dat ook te doen. Hij erkende dat het Timotheüs’ moeder en grootmoeder waren die hem uit ‘de heilige geschriften’ hadden onderwezen (2 Tim. 1:5; 3:14, 15). In zijn brief aan de Romeinen deed Paulus de groeten aan verschillende zusters die hij bij naam noemde. Hij had oog voor het werk dat zusters deden, maar uitte ook zijn waardering ervoor (Rom. 16:1-4, 6, 12; Fil. 4:3). w21.02 15 ¶5-6

Christus was een revolutionair. Jezus volgde niet de oude gebruiken waarbij vrouwen als inferieure wezens werden behandeld. Jezus sprak ooit met een Samaritaanse vrouw die water uit een put haalde. Jezus schond niet alleen het joodse gebruik om niet met een Samaritaan te spreken, maar hij sprak ook nog eens in het openbaar met een vrouw, wat zelfs zijn discipelen verbaasde. Daar bleef het niet bij. Jezus openbaarde als klap op de vuurpijl ook nog eens aan deze overspelige Samaritaanse vrouw dat hij de Messias was. Jezus openbaarde zijn identiteit namelijk nooit rechtstreeks aan anderen.

Voor zover Jezus vrouwen het voorrecht had gegeven om aan de apostelen aan te kondigen dat hij uit de dood was opgewekt, lijkt het erop dat dit bedoeld was als een berisping. De apostelen hadden Jezus kort daarvoor namelijk allemaal in de steek gelaten. De apostel Petrus ontkende zelfs tot driemaal toe dat hij Christus ooit had gekend. In de Joodse samenleving woog de getuigenis van een vrouw niet even zwaar als het woord van een man. Jezus maakte er dus een punt van om zichzelf eerst aan vrouwen te openbaren die hij had opgedragen om de boodschap vervolgens weer door te geven aan zijn apostelen.

Ik verwacht dat de openbaring van Christus enigszins vergelijkbaar zal zijn. Jezus heeft immers meer dan eens gezegd dat de eersten de laatsten zouden zijn en de laatsten de eersten.

Het is dan ook interessant om op te merken dat hoewel Jezus zijn apostelen regelrecht vertelde dat hij zou worden overgeleverd en ter dood zou worden gebracht en dat hij vervolgens ook weer uit de dood zou worden opgewekt, dat zijn apostelen deze boodschap simpelweg niet konden bevatten. Dit is vergelijkbaar met het huidige moment. Wanneer u tegenwoordig namelijk met een ouderling of zelfs met een gezalfde persoon zou spreken, waarvan mag worden verwacht dat zij beschikken over de meeste kennis ten aanzien van de toekomstige zichtbare manifestatie van Christus, dan zult u er al heel snel achterkomen dat zij geen enkel idee hebben waar u het eigenlijk over heeft.

Ik verwacht dan ook dat Christus zichzelf eerst zal gaan openbaren aan de meest recente gezalfden, waarvan er meer dan enkelen een vrouw zullen zijn. De oudste gezalfden zullen dan achteraan moeten aansluiten. “ZO ZULLEN DE LAATSTEN DE EERSTEN ZIJN EN DE EERSTEN DE LAATSTEN”