Opmerking van de Nederlandse vertaler: De gehele video die u onderaan deze pagina kunt bekijken zal door mij in het Nederlands worden vertaald en zal vervolgens in een apart artikel worden gepost op deze website. Dit werk zal wel enige tijd in beslag nemen omdat de video ca. 40 minuten duurt.

Met vriendelijke groeten,

Paul Hettinga


Het begint steeds duidelijker te worden dat er een tweede holocaust is begonnen. De eerste Holocaust, die ongeveer een jaar eerder plaatsvond dan de Tweede Wereldoorlog, zou in 1938 zijn begonnen toen de nazi’s een publieke opstand ontketenden die gericht was tegen de Joden. Uiteindelijk resulteerde dit in de uitroeiing van meer dan zes miljoen Joden.

Er kwam toen veel bij kijken. Massa’s mensen moesten worden opgespoord. Zij moesten bijeengedreven worden om vervolgens te worden getransporteerd in veewagons om hen naar hun eindbestemming te leiden in een van de vele concentratiekampen. Vervolgens werden ze systematisch naar de douches geleid, waarna ze vervolgens werden vergast met een giftig gas, waarop hun lichamen uiteindelijk werden verbrand in één van de crematoria die non-stop bleven branden. De dood was in die tijd in nazi-land een belangrijke industrie geworden.

In recentere jaren heeft het Amerikaanse leger, dat onder de controle van het Britse rijk is gekomen, vele biologische wapens ontwikkeld. Er wordt zelfs publiekelijk erkend dat het coronavirus genetisch is gemodificeerd in wat een ‘gain-of-function-proces’ wordt genoemd om een anderszins onschadelijke microbe virulenter te maken.

Tegelijkertijd financierde het Pentagon, niet te verwarren met het pentagram, hoewel we zouden kunnen vermoeden dat er hier een verband bestaat, het onderzoek en de ontwikkeling van genetische therapie voor mRNA. Door middel van een afdeling genaamd Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), welke in 2013 werd opgericht, werden er miljoenen dollars doorgesluisd naar het startende bedrijf Moderna om een “vaccin” te ontwikkelen voor een virus die eveneens in dezelfde periode werd ontwikkeld. Het blijkt nu dat de vaccins helemaal geen vaccins zijn, maar beter te omschrijven zijn als nanocode welke werd ontwikkeld om het menselijke besturingssysteem te hacken.

Ergens laat in 2019 werd het virus in Wuhan, China losgelaten; wat ook het moment was waarop de tweede Holocaust begon. In een duidelijk vooropgezet plan en in samenwerking met het medische establishment, bleek dat toen mensen ziek begonnen te worden door het Coronavirus, dat tegelijkertijd ook de medicatie die bewezen effectief bleek te zijn in de bestrijding van de ziekte, door de overheden werd verboden. Zelfs de gebruikte testmethode staat inmiddels bekend als frauduleus. De nazi’s die over de medische instellingen heersen, stonden professionals alleen maar toe om enkele soorten medicijnen en therapieën toe te passen die eveneens hebben bijgedragen aan de dood van honderdduizenden, zo niet miljoenen mensen. Al deze sterfgevallen werden toegeschreven onder de noemer Covid om daarmee angst en paniek te zaaien bij de bevolking om hen zodoende klaar te stomen voor de massale vaccinatiefase. Het is ook meer dan waarschijnlijk dat veel van de slachtoffers die in de ziekenhuizen kwamen te overlijden in werkelijkheid niet eens Covid hadden. Ziekenhuizen zijn de nieuwe vernietigingskampen geworden.

beschuldigende vingerNet zoals dat de nazi’s een briljante propagandist in dienst hadden in de persoon van Joseph Goebbels, zo ontvingen ook de mainstream media en internetpoortwachters hun bevelen om informatie te onderdrukken en ondermijnen die niet op één lijn ligt met het genocidale plan dat nu in werking is gezet. Alle waarheidsvertellers dienden razendsnel te worden ge-deplatformd of dienden te worden ge-factchecked door degenen die in dienst staan van het Britse Rijk. Gedurende het hele Trump-tijdperk hadden de media de taak om de hysterie aan te wakkeren omtrent de vermeende geheime verstandhouding tussen Trump en Rusland. Het is net alsof er ineens een schakel werd omgezet, waardoor de media nu ineens 24-uur per dag, 7 dagen per week angst-porno aan het uitzenden is over Covid. Daarnaast zijn de ongevaccineerden nu omgedoopt tot de nieuwe terroristen en vijanden van de staat. Dit doet me denken aan de belachelijke sciencefictionfilm “Invasion of the Body Snatchers”, met als verschil dat de situatie waar we ons nu in bevinden wel echt is.

Om het sterftecijfer nog verder te verhogen, beval de gouverneur van New York om besmette patiënten die het geluk hadden te zijn hersteld van hun ziekenhuisopname, terug te sturen naar verpleeghuizen, waar ze vervolgens duizenden andere mensen konden besmetten. Het is dan ook geen wonder dat de meest dichtbevolkte stad van Amerika het epicentrum werd van de pandemie. Hoewel president Trump prompt het bevel gaf aan een speciaal ingericht hospitaalschip om naar New York City te varen, dat dit enorme schip kunnen worden gebruikt om herstelde patiënten in quarantaine te plaatsen. In plaats daarvan stond het schip gedurende al die tijd ongebruikt in de haven. Het de dood injagen van bejaarde verpleeghuisbewoners was dan ook opzettelijk. Camera’s werden opgesteld in de gangen van de ziekenhuizen om beelden vast te leggen van lichamen in bodybags die werden opgestapeld in ziekenhuisgangen, naastgelegen steegjes, en in gekoelde vrachtwagens om daarmee de dode lichamen koel te houden. De propagandisten kwamen zelfs op het idee om beelden de wereld over te sturen van een massagraf als onderdeel van de psychologische oorlogvoering tegen de bevolking, wederom om hen voor te bereiden op massale vaccinaties. Dit plan bleek in de praktijk dus heel effectief te werken.

Na slechts 18 maanden nadert het dodental van de nieuwe Holocaust dat van de Nazi Holocaust. Sterfgevallen als gevolg van de volgende fase met booster-prikken en eindeloze varianten van het virus zullen de Holocaust van Hitler absoluut gaan overtreffen. Desondanks komen zelfs de miljoenen gedode mensen niet in de buurt van de beoogde miljarden mensenlevens die de demonische heersers en hun aardse volgelingen van plan zijn om uit te roeien. Dat zal echter vereisen dat er een complete ineenstorting zal moeten plaatsvinden van het huidige systeem, in combinatie met oorlog en hongersnood.

Wat betreft het bestuur van het Wachttorengenootschap: Ze hebben aangetoond dat ze nu volledig op één lijn staan met het Britse Rijk en hun genocidale plannen. Het Besturende Lichaam zegt dat ze diepe liefde voor Gods dierbare schapen hebben, echter verzuimen ze om ook maar enige melding te doen van de risico’s die verbonden zijn aan het nemen van een experimenteel gen-veranderend brouwsel. Ook hebben ze aangetoond dat ze niet eens de moeite willen nemen om de geliefde broeders en zusters te informeren over effectieve medicatie die zou kunnen worden gebruikt indien iemand ziek zou zijn geworden. Net zoals het geval bleek te zijn bij de tirannieke fascisten die de genocide leiden, verkondigt ook het Wachttorengenootschap dat we op onze hoede dienen te zijn voor websites die samenzweringstheorieën bevorderen – alsof zij de enigen zijn die zouden kunnen bepalen wat waar is en wat niet. Het Besturende Lichaam is deelgenoot geworden van dieven en moordenaars. Hun waarheid is als aangelengd bier. Hoewel ze voortdurend hun oprechte liefde voor de schapen lijken te uiten, zijn het in werkelijkheid schuimslakken. (Jesaja 1:22)

Dat is dan ook ongetwijfeld de reden waarom Jehovah Jesaja inspireerde om het volgende op te tekenen: De trouwe stad is een hoer geworden! In haar heerste recht, in haar woonde rechtvaardigheid, maar nu zitten er moordenaars. Je zilver is veranderd in schuimslakken en je bier is aangelengd met water. Je leiders zijn opstandig, ze zijn handlangers van dieven. Allemaal houden ze van steekpenningen, ze zijn uit op geschenken. Vaderloze kinderen doen ze geen recht en de zaak van de weduwe bereikt hen niet. (Jesaja 1:21-23)

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Nadat Robert King de bovenstaande video op Youtube had gezet heeft hij de video bij nader inzien toch maar verwijderd omdat hij niet het risico wil lopen dat YouTube zijn account verwijderd evenals meer dan 10 jaar aan YouTube video’s. Er is daarom voor gekozen om deze video te hosten op het “Vimeo-platform” waarop vooralsnog geen strenge censuur wordt toegepast omtrent het onderwerp covid.