Korte update van de Nederlandse vertaler:

Het is de vele vaste lezers van deze website vast niet ontgaan dat er sinds eind februari 2021 geen nieuwe Nederlandstalige artikelen meer zijn verschenen. De reden hiervoor is dat ik onlangs ben verhuisd waardoor ik de afgelopen periode niet in staat was om door te gaan met het vertaalwerk. Nu mijn verhuizing achter de rug is zal ik me net als voorheen weer met volle overgave kunnen storten op deze dankbare taak. U kunt de komende tijd dus weer regelmatig nieuwe artikelen verwachten op e-watchman.nl

Met hartelijke groeten,

Paul Hettinga     

Dagtekst vrijdag 19 februari

Ga mee naar een afgelegen plaats om wat uit te rusten. — Mark. 6:31.

Jezus besefte dat hij en de apostelen af en toe rust nodig hadden. Maar veel mensen in die tijd en ook tegenwoordig zijn te vergelijken met de rijke man uit Jezus’ illustratie die tegen zichzelf zei:  ‘Neem rust. Eet, drink en geniet ervan’ (Luk. 12:19; 2 Tim. 3:4). Rust en genot waren voor hem het  belangrijkste in het leven. In tegenstelling daarmee draaide het leven van Jezus en de apostelen niet om hun eigen genot. Probeer Jezus na te volgen door je vrije tijd niet alleen te gebruiken om te rusten, maar ook om het goede te doen door anderen getuigenis te geven en naar vergaderingen te gaan. Die heilige activiteiten zijn zo belangrijk dat we doen wat we kunnen om er geregeld aan deel te nemen (Hebr. 10:24, 25). Zelfs op vakantie houden we vast aan onze geestelijke routine door de vergaderingen te bezoeken op de plek waar we zijn en  gesprekken te hebben met mensen die we treffen (2 Tim. 4:2). w19.12 7˚16-17

We bevinden ons in hele rare tijden. De realiteit lijkt ver van ons af te staan en wordt zelfs vaak beschouwd als iets dat niet onder ogen moet worden gezien. Onderhand is het al langer dan een jaar geleden dat de gevolgen van de pandemie merkbaar begonnen te worden in het dagelijkse leven. Zelfs al voordat de overheid besloot om een lockdown door te voeren voor bepaalde gebieden en sectoren, nam het Wachttorengenootschap op eigen initiatief het besluit om de openbare bediening op te schorten, de geplande congressen en kringvergaderingen te annuleren, evenals het besluit om de deuren van elke Koninkrijkszaal over de hele wereld te sluiten.

Wanneer we echter de bovenstaande dagtekst van het Wachttorengenootschap nader beschouwen, dan zouden we onszelf het volgende moeten afvragen: Indien het voor Jehovah’s Getuigen te gevaarlijk en te roekeloos zou zijn om met lectuur ergens op een straathoek te gaan staan of om elkaar fysiek in een Koninkrijkszaal te ontmoeten, zou het dan, gezien de dagtekst van vandaag, voor iemand dan wel verantwoord zijn om überhaupt op vakantie te gaan? Het zijn inderdaad hele rare tijden waar we ons in bevinden!

Ondanks het feit dat het Wachttoren -Bijbel en traktaatgenootschap een van de grootste uitgeverijen ter wereld is – met een vast personeelsbestand bestaande uit onderzoekers, schrijvers en illustratoren, en die beschikt over een enorm wereldwijd bereik door middel van de digitale omgeving van JW.ORG, waarbij ze over de capaciteiten beschikken om informatie zonder enige vertraging te publiceren, lijkt het er helaas op dat de hoogmoedige wachter zijn contact met de realiteit is kwijtgeraakt.

Dit is des te vreemder gezien het hemelse mandaat waarbij er van hen wordt verwacht dat zij op de juiste tijd dienen te zorgen voor het opdienen van geestelijk voedsel, terwijl we tegelijkertijd helaas moeten constateren dat de “getrouwe slaaf”, na meer dan een jaar zonder vergaderingen of velddienst een koude geestelijke maaltijd opdient bestaande uit schamele restjes. Zouden we gedurende deze buitengewoon moeilijke tijden dan niet eerder mogen rekenen op een rijke en vullende geestelijke maaltijd? Natuurlijk is het zo dat de beknopte informatie uit de dagtekst gebaseerd is op eerder geschreven Wachttoren-artikelen. Ook ik ben me hiervan bewust. Ook snap ik dat grote bedrijven en organisaties veelal beschikken over een logge cultuur en een beleid welke maar moeilijk aan te passen is aan veranderingen en wat lastig is om bij te sturen. Echter gaat het hier in dit geval niet enkel om de dagtekst. Neem nou bijvoorbeeld eens de nieuwste uitgave van de Wachttoren van april 2021. In deze uitgave staat een artikel genaamd: “Ik ben nu gek op de dienst!”. Dit artikel prijst de vreugde die men ervaart als gevolg van het pionieren. De enige kanttekening waar we nu tegenaan lopen is dat het aan Vanessa evenals miljoenen andere pioniers en verkondigers op dit moment niet wordt toegestaan om zoals voorheen deel te nemen aan de bediening.

Waarom zou het Wachttorengenootschap, gezien de nieuwe realiteit waar we ons nu in bevinden, geen actuelere en relevantere artikelen publiceren, waarin bijvoorbeeld wordt benadrukt hoe heerlijk Jehovah’s Getuigen het vinden om vanuit huis brieven te schrijven en om onbekende mensen ongevraagd telefonisch te benaderen?

Het is niet zo dat het Besturende Lichaam in deze tijden helemaal niets meer van zich laat horen. Ze publiceren maandelijkse video-updates over de pandemie, waarbij ze zelfs updates geven over het stijgende dodental onder Jehovah’s Getuigen om hiermee schijnbaar het angstbeeld te versterken om hiermee de alsmaar voortdurende lockdown te rechtvaardigen.

Aangezien de leiding van de organisatie zichzelf overduidelijk naadloos heeft aangepast aan de pandemische paniek, waarom doet het Besturende Lichaam dan, na een heel jaar van lockdown, nog steeds alsof Jehovah’s Getuigen net als voorheen bezig zijn met de zeer belangrijke levensreddende bediening en samenkomsten zoals deze vroeger altijd plaatsvonden? Zou het zo kunnen zijn dat het Wachttorengenootschap zichzelf nutteloos en irrelevant probeert te maken? Waarom zouden ze in de lectuur anders een onwerkelijke situatie schetsen welke wordt ondersteund door irrelevante adviezen?

Hoe ontzettend toepasselijk blijken de profetische woorden uit de Heilige Schrift: “Ze vertrouwen op dingen die niets voorstellen en spreken over wat geen waarde heeft. Ze worden zwanger van moeilijkheden en baren wat slecht is.” (Jesaja 59: 4b)

Hebben we het hier slechts over een onbelangrijk detail wanneer we zien dat het Besturende Lichaam publiekelijk afstand doet van de openbare bediening wanneer zij christenen ervan weerhouden om de verplichting die Christus hen heeft opgedragen niet volledig na te komen, terwijl ze tegelijkertijd pretenderen dat ze juist levens redden door ieder menselijk contact te vermijden? Heeft de Hemelse Communicator Bethel soms in het geheim op de hoogte gesteld?; of nog beter gezegd, is het niet zo dat het Besturende Lichaam het voortouw heeft genomen door Jehovah te verloochenen? Nee…uiteraard niet ten aanzien van het ontkennen van het bestaan van Jehovah God zelf, maar wel door zich tegen Jehovah’s autoriteit te verzetten! Jehovah’s Getuigen zijn ertoe geleid zich openlijk te verzetten tegen de geboden van Jehovah waardoor ze feitelijk tegen Hem in opstand zijn gekomen. Zijn Jehovah’s Getuigen tijdens deze kritieke tijden massaal ondergedoken? Wie heeft nou dit duivelse plan bedacht onder het mom van het redden van levens? Het is de profeet Jesaja die het volgende verklaart: Ze broeden de eieren uit van een giftige slang en ze weven het web van een spin. Iedereen die van hun eieren eet gaat dood en uit het ei dat kapotgedrukt wordt komt een adder. (Jesaja 59: 5)

27 Eeuwen geleden gaf Jesaja een stem aan christenen die zich in de nabije toekomst zouden begeven in een lockdown. Nee…niet het soort huidige pandemische nep lockdown-theater waar we ons nu in bevinden, maar wel de totale vertreding en verwoesting die door de achtste koning zal worden geforceerd als bestraffing welke van God afkomstig is: Als blinden tasten we naar de muur, we tasten rond als iemand die geen ogen heeft. Midden op de dag struikelen we als in de avondschemering. Onder de sterken zijn we als doden. We blijven allemaal grommen als beren en droevig koeren als duiven. We hopen op recht maar het is er niet, we hopen op redding maar die is ver van ons. Want we zijn vaak tegen u in opstand gekomen. Elk van onze zonden getuigt tegen ons. Want we beseffen hoe opstandig we zijn, we kennen onze fouten maar al te goed. We zijn in de fout gegaan en Jehovah ontrouw geworden. We hebben onze God de rug toegekeerd. We hadden het over onderdrukking en opstand. We bedachten leugens en mompelden leugenachtige woorden vanuit het hart. Het recht wordt teruggedrongen, rechtvaardigheid blijft op een afstand. Want de waarheid is gestruikeld op het plein en oprechtheid krijgt geen toegang. Waarheid is verdwenen en wie zich afkeert van het slechte wordt geplunderd. Jehovah zag het en was verontwaardigd, want er was geen recht. (Jesaja 59: 10-15)