Dagtekst zondag 6 februari 2022

Jehovah heeft een hekel aan wie sluw is, maar hij is een goede vriend van de oprechten. — Spr. 3:32.

Hoeveel onvolmaakte mensen hebben in deze tijd een hechte vriendschap met Jehovah? Miljoenen. Die vriendschap is mogelijk door geloof in Jezus’ loskoopoffer. Op basis daarvan kun je je aan Jehovah opdragen en laten dopen. Als je die belangrijke stappen doet, sluit je je aan bij miljoenen opgedragen, gedoopte christenen die ‘een goede vriend’ zijn van de Allerhoogste in het universum. Hoe kun je laten zien dat je je vriendschap met God naar waarde schat? Wees als Abraham en Job, die God meer dan honderd jaar trouw waren, en blijf Jehovah trouw ongeacht hoelang je hem in deze oude wereld al dient. Hecht net als Daniël meer waarde aan je vriendschap met God dan aan je eigen leven (Dan. 6:7, 10, 16, 22). Met Jehovah’s hulp kun je elke beproeving doorstaan zodat je altijd zijn vriend zult blijven (Fil. 4:13). w20.05 27 ¶5-6

De meest verontrustende beproeving waar Jehovah’s Getuigen mee te maken zullen krijgen, betreft een direct gevolg van de sluwheid van de leiders van het Wachttorengenootschap zelf. Ik weet dat dit wellicht hard in de oren klinkt, maar helaas is het wel waar. Hoeveel miljoenen Jehovah’s Getuigen en geïnteresseerden zijn inmiddels al tot struikelen gebracht vanwege Bethels ontrouw, hypocrisie en misleiding? Hoeveel meer zullen er nog tot struikelen worden gebracht zodra ze worden geconfronteerd met de onoprechtheid van degenen die nu nog worden beschouwd als de getrouwe en beleidvolle slaven van Christus?

jongetje en moederNaast de achterkamertjes-advocatuur met betrekking tot hun voortdurende juridische strijd die ze voeren tegen de vele slachtoffers van kindermisbruik die wanhopig opzoek zijn naar gerechtigheid, wat op zichzelf geen directe invloed heeft op de meerderheid van alle Jehovah’s Getuigen wereldwijd, (behalve dan op degenen die wel op de hoogte zijn van Bethel’s schaamteloze handelingen en die daar ook kotsmisselijk van worden) en naast de sluwe manieren waarop het Wachttorengenootschap vele bijbelprofetieën heeft verdraaid, zien we nu dat het Genootschap een nieuwe manier heeft gevonden om Jehovah’s Getuigen tot struikelen te brengen, namelijk door hen op sluwe wijze te manipuleren richting het nemen van een potentieel dodelijk vaccin.

De woordvoerders van het Besturende Lichaam waarschuwen Jehovah’s Getuigen regelmatig om negatieve nieuwsberichten over het Wachttorengenootschap vooral niet te geloven. De media en alle politieke regeringen worden geleid door Satan. Juist ja, is dat dan niet wat alle Jehovah’s Getuigen geloven?

Tijdens de pandemie heeft het Wachttorengenootschap hun script echter op een sluwe wijze omgegooid. Wanneer het tegenwoordig gaat om het verkrijgen van betrouwbare informatie over de vaccins of over alternatieve behandelingen, heeft het Besturende Lichaam het mainstream-narratief omarmd en berispen ze Jehovah’s Getuigen tegelijkertijd voor het hebben van sterke meningen over de onwenselijkheid ten aanzien van het nemen van de injecties. Sterke meningen die ze mogelijkerwijs zouden kunnen hebben gekregen van websites die volgens hen complottheorieën zouden verspreiden.

Volgens het Besturende Lichaam is er geen andere betrouwbare bron van informatie over dit onderwerp dan de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze Wereldgezondheidsorganisatie wordt voor een groot deel gefinancierd door de miljardairs-eugeneticus Bill Gates, samen met de farmaceutische industrie die honderden miljarden dollars achteroverdrukken ten koste van miljoenen levens. Daarnaast is er ook nog het toonbeeld van waarheid en integriteit, namelijk Anthony Faucci, die persoonlijk toezicht hield op de financiering van het gain-of-function-onderzoek dat gepaard ging met de ontwikkeling van het Covid 19-virus om deze zodoende nog dodelijker te maken. Daarnaast profiteert Anthony Fauci financieel ook nog enorm van het hele vaccinatiebeleid. Dit zijn dan volgens het Besturende Lichaam de enige betrouwbare bronnen waar we geloof in zouden mogen stellen.

In hun laatste update gaan de vaccin-bevorderaars zelfs zo ver dat ze impliceren dat de reguliere media mensen zouden beïnvloeden om de vaccins niet te nemen – precies het tegenovergestelde van de realiteit. Hoewel er geen enkel verschil is tussen de aanbevelingen van de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie en de nationale regeringen, heeft het Besturende Lichaam desondanks toch geconcludeerd dat Jehovah God eigenhandig zou hebben ingegrepen door alle Jehovah’s Getuigen te voorzien van deze zogenaamde ‘levensreddende’ injecties.  

Iedereen die zich zelfs maar een beetje bewust is van dit alles, die weet dat slechts een klein aantal gigantische bedrijven alle reguliere (mainstream) media bezitten. Al deze mainstream mediabedrijven lezen feitelijk allemaal voor uit hetzelfde script. Dat is dan het “nieuws” dat u elke dag krijgt voorgeschoteld. Verder worden ook nog de mega-grote sociale media platforms door de fascisten gebruikt om de informatiestroom te kunnen controleren.  

Artsen en wetenschappers die hun oprechte bezorgdheid uiten over de onderdrukking van goedkope en effectieve medicijnen of over de gevaren van mRNA op zich, worden gede-platformeerd en er wordt voorkomen dat ze de propaganda tegenspreken die door de mainstream media en door de regeringen wordt verspreid. En we zien nu dus dat het Wachttorengenootschap zich volledig heeft aangesloten bij het sluwe plan om mRNA te promoten als zijnde de redding van de gehele mensheid – ook al bieden deze mRNA-injecties totaal geen immuniteit en kan het zelfs de geïnjecteerde mensen doden of permanent invalide maken.

Blijkbaar laat Jehovah het op dit punt slechts toe dat het bedrog en de bloedschuld van het Wachttorengenootschap het punt zal gaan bereiken waarop het door niemand meer kan worden ontkend. Dat zal pas het moment gaan zijn waarop Jehovah God zal beginnen te spreken. Eigenlijk heeft Hij zelfs al gesproken. Zijn woorden zijn op dit moment alleen nog niet volledig tot leven gekomen.

Daarom zegt de Heilige van Israël: ‘Omdat jullie dit woord verwerpen en jullie vertrouwen op leugens en bedrogen daarop steunen, zal deze overtreding voor jullie zijn als een beschadigde muur, als een uitpuilende hoge muur die op het punt staat in te storten. Hij zal plotseling en onverwacht vallen. Hij zal stukgeslagen worden als een grote pottenbakkerskruik en zo volledig verbrijzeld worden dat er nog geen scherf van overblijft waarmee je vuur uit de haard kunt halen of water uit een plas kunt scheppen.’ (Jesaja 30:12-14)