Dagtekst zaterdag 10 juli

Beven voor mensen is een strik, maar wie op Jehovah vertrouwt wordt beschermd. — Spr. 29:25.

Je kunt nu al moediger worden door in het openbaar het goede nieuws van Gods Koninkrijk te prediken. Door te prediken leer je namelijk om op Jehovah te vertrouwen en mensenvrees te overwinnen. Net zoals je je spieren versterkt door te trainen, zo versterk je je moed door van huis tot huis, op openbare plekken, informeel en in zakengebied te prediken. Als je nu de moed ontwikkelt om te prediken, zul je erop voorbereid zijn te blijven prediken als ons werk verboden wordt (1 Thess. 2:1, 2). Je kunt veel leren van een trouwe zuster die bijzonder veel moed had. Nancy Yuen was maar klein, maar ze liet zich niet snel intimideren. Ze weigerde om te stoppen met de  prediking van het goede nieuws van Gods Koninkrijk. Hierdoor kreeg ze in het communistische China meer dan 20 jaar gevangenisstraf. Volgens de mensen die haar hadden ondervraagd was ze ‘de  koppigste persoon’ in het land. w19.07 5 ˚13-14

Wat hierboven staat geschreven is absoluut waar. Om in het openbaar met mensen over de Bijbel te praten, is veel geloof en moed nodig. En ik twijfel er ook absoluut niet aan dat God zijn heilige geest schenkt aan degenen die het werk uitvoeren dat Christus ons heeft opgedragen.

Maar wie had ooit kunnen bedenken dat het wereldwijde predikingswerk van het goede nieuws notabene zou worden verboden door niemand minder dan het Wachttorengenootschap zelf?

Het Wachttoren-artikel waarop de bovenstaande dagtekst is gebaseerd, verscheen eind 2019, enkele maanden voordat de Corona-lockdown begon. De publicatie ‘Bestudeer dagelijks de Schrift 2021’ werd echter ergens in 2020 samengesteld toen de lockdown al had plaatsgevonden. Schijnbaar heeft de realiteit geen enkele invloed op de redactie binnen de muren van Bethel.

Er blijkt hoe je het ook wendt of keert, dat het Besturend Lichaam zichzelf namelijk veroordeelt aan de hand van hun eigen woorden; want indien ons vertrouwen in God evenals ons geloof in Hem wordt versterkt door het van huis tot huis gaan, of door te prediken op openbare plekken en in zakengebieden, dan maakt het Besturende Lichaam zich dus schuldig aan het ondermijnen van het geloof en het ontmoedigen van miljoenen verkondigers en pioniers omdat deze verkondigers en pioniers van hen het bevel hebben gekregen om vooral thuis te blijven. Dit bevel om thuis te blijven is afkomstig van dezelfde instelling die ook de verantwoordelijkheid draagt om het wereldwijde predikingswerk te leiden.

Het is inderdaad waar dat de vrees voor mensen een valstrik is. Volgens het voortreffelijke voorbeeld van Nancy Yuen zouden Jehovah’s Getuigen hun meesters in Warwick moeten trotseren. Deze kleine prediker weigerde immers om de Chinese communisten te gehoorzamen, ook al resulteerde dit voor haar in een zware gevangenisstraf van maar liefst 20 jaar. Toch gehoorzamen miljoenen Jehovah’s Getuigen wereldwijd plichtsgetrouw de “getrouwe slaaf”, ondanks het feit dat het volgens de eigen woorden van het Wachttorengenootschap schadelijk is voor het geloof van een christen om niet in het openbaar te prediken.

Het 59ste hoofdstuk van Jesaja geeft ons een weergave van Gods kijk op de huidige situatie. Er staat namelijk het volgende in opgetekend: Want je handpalmen zijn besmeurd met bloed en je vingers met fouten. Je lippen spreken leugens en je tong mompelt onrecht. Niemand roept om rechtvaardigheid, niemand die naar de rechtbank gaat is eerlijk. Ze vertrouwen op dingen die niets voorstellen en spreken over wat geen waarde heeft. Ze worden zwanger van moeilijkheden en baren wat slecht is. Ze broeden de eieren uit van een giftige slang en ze weven het web van een spin. Iedereen die van hun eieren eet gaat dood en uit het ei dat kapotgedrukt wordt komt een adder. Hun spinnenweb kunnen ze niet gebruiken als kledingen wat ze maken kunnen ze niet aantrekken. Hun daden zijn schadelijk, hun handen zijn vol gewelddaden. (Jesaja 59:3-6)

Behalve de muur van leugens die is opgebouwd omtrent het jaar 1914, is er ook nog het onder het tapijt vegen van het kindermisbruik evenals de stapel leugens achter hun 10-jarige NGO-partnerschap met de Verenigde Naties. Daar komt bij dat het Wachttorengenootschap recentelijk nog een kwaadaardig plan heeft uitgebroed onder het mom van het redden van mensenlevens.

Verbazingwekkend genoeg blijkt dat de organisatie wiens enige bestaansrecht wordt ontleend uit het opleiden en motiveren van koninkrijkspredikers en bijbelonderwijzers, notabene zelf een web van leugens heeft geweven en een giftig plot heeft gesmeed om het werk van Christus in hen te vernietigen.

Nogmaals, volgens hun eigen woorden is het schadelijk voor de geestelijke gezondheid van een christen om niet in het openbaar te gaan prediken. Het bevel geven aan christenen om niet in het openbaar te gaan prediken is dus schadelijk. Het is een vorm van geweld die net zo reëel is als de communistische vervolging van Nancy Yuen uit de bovenstaande dagtekst. Wie anders dan Satan de Duivel zou de zaken zo slinks kunnen verdraaien door het Besturende Lichaam te verleiden om de deuren van elke Koninkrijkszaal op aarde te sluiten en om alle Jehovah’s Getuigen het bevel te geven hun openbare bediening voor onbepaalde tijd te staken? Een ieder die van de demonische “eieren” van het Wachttorengenootschap eet, zal geestelijk beslist sterven!

Wie anders dan Jehovah God de Almachtige Zelf had deze ontwikkeling al 27 eeuwen geleden kunnen voorzien? Sprekend voor de gezalfden die tijdens de duistere periode zullen leven die nu vlak voor ons ligt, doet Jesaja onder gebed de volgende belijdenis richting God: Als blinden tasten we naar de muur, we tasten rond als iemand die geen ogen heeft. Midden op de dag struikelen we als in de avondschemering. Onder de sterken zijn we als doden. We blijven allemaal grommen als beren en droevig koeren als duiven. We hopen op recht maar het is er niet, we hopen op redding maar die is ver van ons. Want we zijn vaak tegen u in opstand gekomen. Elk van onze zonden getuigt tegen ons. Want we beseffen hoe opstandig we zijn, we kennen onze fouten maar al te goed. We zijn in de fout gegaan en Jehovah ontrouw geworden. We hebben onze God de rug toegekeerd. We hadden het over onderdrukking en opstand. We bedachten leugens en mompelden leugenachtige woorden vanuit het hart. (Jesaja 59:10-13)

Het Besturende Lichaam heeft het voortouw genomen door Jehovah God de rug toe te keren. Ze hebben Jehovah verloochend. Ze hebben prioriteit gegeven aan het opvolgen van de voorschriften van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) van de Verenigde Naties. Het opvolgen van het Covid-protocol is voor hen van het allergrootste belang gebleken. Jehovah moet dan maar op een stoeltje ergens achteraan gaan zitten.