De 10de Psalm begint met een vraag die waarschijnlijk al heel lang door vele mensen op verschillende manieren is gesteld: Waarom bent u zo ver weg, Jehovah? Waarom verbergt u zich in tijden van nood?

Het valt niet te ontkennen dat God het heeft toegestaan dat het kwaad bestaat en dat het de overhand heeft. De vraag is echter: waarom? Waarom verbergt God zich als het ware?

Het was nog niet zo heel erg lang geleden. Enkele duizenden jaren terug. In het begin bestond er slechts één man. God wandelde dagelijks door de Tuin van Plezier tijdens het winderige gedeelte van de dag. Hij zou toen een gesprek gaan voeren met Adam.

We weten niet precies waar ze het over hadden. Misschien vroeg Adam wel aan Jehovah hoe bepaalde dingen werken. Ik weet in ieder geval zeker dat ik dat zou hebben gedaan indien ik in de spreekwoordelijke schoenen van Adam zou hebben gestaan. Ik zou God bijvoorbeeld vragen hoe het precies mogelijk is dat kronkelige, kruipende rupsen uiteindelijk veranderen in vlinders met delicate vleugels. Of bijvoorbeeld de vraag: Hoe verandert de gele smurrie in een ei eigenlijk in een kuiken dat zich een weg baant door de harde schaal en hoe dit kuiken in staat is om binnen een paar weken veren te krijgen om vervolgens weg te kunnen vliegen? – dat soort dingen.

Een aantal jaren later schiep God een vrouw en zij werd de vrouw van deze man en ze werd de moeder van de mensheid. “Eindelijk!” riep Adam uit. Het leven was geweldig – althans, gedurende een aantal kostbare dagen dan. U kent vanzelfsprekend wel het verhaal over de slang en de fruitboom van kennis van goed en kwaad. Ook kent u wellicht wel de uitdrukking: ‘Ik ben niet gisteren geboren’, waarmee wordt bedoeld dat iemand niet naïef is. Nou, in het geval van Eva was ze ook echt gisteren geboren – letterlijk. Ze was toen blijkbaar nog maar enkele dagen of weken oud als volwassene. Ze was daarnaast ook zéér onschuldig en naïef.

Hoe dan ook, nadat de door liefde getroffen Adam op onverstandige wijze de verboden vrucht aannam die Eva in zijn hand legde en daar vervolgens een hap van nam, veranderde zijn relatie met God per direct. Zijn relatie met God was vanaf dat moment geruïneerd. Toen God de keer daarop weer op bezoek kwam, was Adam in geen velden of wegen te bekennen in tegenstelling tot eerdere ontmoetingen tussen Adam en God. Jehovah bleef hem roepen: ’Adam, waar ben je?’ Er kwam geen antwoord. Adam gaf zich niet thuis, zoals het gezegde luidt. Wellicht werd Jehovah’s zoekende stem vervolgens indringender van toon. Uiteindelijk kwam een zeer angstige Adam uit het struikgewas tevoorschijn om gehoor te geven aan de roep van God. Hij had zich voor God verscholen omdat hij ineens besefte dat hij naakt was. Oh jee. Nu staat hij daar ineens naakt, net alsof hij niet al die tijd al naakt was geweest. Dus God antwoordde hem door middel van twee vragen: Wie heeft je verteld dat je naakt was?’, vroeg hij. ‘Heb je soms van de boom gegeten waarvan ik je verboden heb te eten? (Genesis 3:11)

De hele loop van de geschiedenis had er misschien wel heel anders uitgezien als Adam gewoon eerlijk en openhartig was geweest tegenover zijn Schepper en vroegere vriend. Het was dan ook heel duidelijk dat God precies wist wat Adam had uitgespookt, maar God laat ons verantwoording afleggen. Wie weet of de zachtmoedige Jehovah Adams overtreding misschien wel zou hebben vergeven indien hij mans genoeg was geweest door zijn zonde gewoon openhartig toe te geven en indien hij vervolgens zijn diepe spijt had betuigd en hij zijn Vader had gesmeekt om barmhartigheid?

Helaas schoof Adam echter de schuld niet alleen af op zijn naïeve bruid, maar daarnaast wees hij de beschuldigende vinger ook nog eens richting Jehovah: De vrouw die u mij gegeven hebt, die heeft mij een vrucht van de boom gegeven en dus heb ik gegeten”. Volgens Adam was het dus Gods schuld dat Hij de lieftallige, onweerstaanbare verleidster aan Adam had geschonken. Wat ontzettend triest! Misschien had God wel als straf Adams rib aan hem moeten teruggeven?

Met Adam als de menselijke vader van ons allemaal, is het ook geen wonder dat iedereen de neiging heeft om zich op verschillende manieren voor God te verbergen en Hem de schuld te geven van alle problemen in de wereld. Maar vergeet niet dat het de man was die zich als eerste verborg voor God.

Echter is het zo dat God zichzelf niet echt verbergt. Hij wacht en Hij is geduldig. Er zal namelijk een onthulling gaan plaatsvinden. En dit zal niet plaatsvinden in de vorm van een wandeling door de tuin. Het is voor Jehovah God dan ook absoluut niet gemakkelijk om op een afstand te blijven staan zonder in te grijpen, terwijl Hij tegelijkertijd ook nog moet aanzien welke vreselijke dingen zich op aarde allemaal afspelen. Door middel van Jesaja verklaart God het volgende: Lang heb ik me stilgehouden. Ik zweeg en hield me in. Als een barende vrouw zal ik kreunen, hijgen en zuchten tegelijk. (Jesaja 42:14)

Willen we dan echt de uitbarsting van Gods opgekropte woede ervaren? We hebben hierin geen keus. Op dit late tijdstip is het simpelweg onvermijdelijk. Er zal geen enkele plek zijn waar we ons zouden kunnen verbergen. Het voorgaande vers zou ons een ijskoude rilling moeten bezorgen. Over het moment waarop God Zijn stilzwijgen verbreekt, zegt de Schrift het volgende: Jehovah zal uittrekken als een krijgsheld. Hij zal als een soldaat zijn strijdlust aanwakkeren. Hij zal schreeuwen, hij zal een strijdkreet laten horen. Hij zal machtiger blijken dan zijn vijanden. (Jesaja 42:13)

David vervolgt: Want iemand die slecht is, schept op over zijn zelfzuchtige verlangens en zegent de hebzuchtige. Hij minacht Jehovah. De goddeloze stelt in zijn verwaandheid geen onderzoek in. Hij denkt alleen maar: ‘Er is geen God.’ Het gaat hem steeds voor de wind, maar uw oordelen gaan zijn verstand te boven. Hij bespot al zijn tegenstanders. Hij zegt bij zichzelf: ‘Ik zal nooit wankelen. Van generatie op generatie zal geen onheil mij treffen. (Psalmen 10:3-6)

De Psalm verklaart vrijwel alles met betrekking tot de wereld van vandaag. Goddeloze mensen bereiken de top van de samenleving. Wanneer u een bekwaam leugenaar bent en wanneer u er geen problemen mee heeft om andere mensen te verpletteren of te laten elimineren, dan zult u slagen. Tenzij u natuurlijk iemand anders op uw pad aantreft die nóg meedogenlozer en nóg goddelozer is dan u en die ervoor zorgt dat u wordt uitgeschakeld. Vrijwel elke menselijke instelling is verdorven geworden. De superieure autoriteiten die God heeft aangesteld als dienaren in hun relatieve positie, worden door Satan ingezet als wapens. Hebzucht is koning. De geldwisselaars profiteren van de ellende van de armen. Zo werkt het systeem nu eenmaal. Er wordt tegen Europeanen verteld dat ze minder zouden moeten gaan douchen en dat ze minder zouden moeten gaan eten om daarmee Poetin te straffen. Sommige mensen zullen deze winter moeten gaan kiezen tussen niet eten of bevriezen. Wat een geweldige keuze. U kunt er zeker van zijn dat de goddeloze heersers die dit lot aan miljoenen mensen opleggen, zelf in ieder geval niet zullen gaan verhongeren of bevriezen op hun luxejachten en in hun weelderige mediterrane villa’s.

In de Verenigde Staten heeft de meest vooraanstaande man op het gebied van volksgezondheid in de regering vele miljoenen dollars aan belastinggeld doorgesluisd om gain-of-function-onderzoek te financieren teneinde ziekteverwekkers nog pathogener te maken dan ze al waren. En hij wordt daarnaast ook nog geëerd als een groots wetenschapper wiens integriteit onberispelijk is. In werkelijkheid heeft hij een massamoord aangestuurd en heeft hij ervoor gezorgd dat zijn meesters tot dusver erg tevreden zijn over zijn werk.

Of neem nou eens de president van de Verenigde Staten. Zijn zoon verkoopt wereldwijd de politieke invloed van zijn vader aan criminelen. Hij ontvangt vele miljoenen dollars voor zijn geleverde diensten. Hij heeft openlijk seks met kinderen en hij stoeit in bed met getatoeëerde prostituees en hij rookt crack terwijl de hele wereld dit kan zien op het internet. Er is geen enkele sprake van enige verantwoording. Verre van dat. De wetshandhavingsinstanties zijn zo corrupt geworden dat ze criminelen beschermen terwijl ze tegelijkertijd ook de politieke tegenstanders van het gevestigde syndicaat vervolgen. De wereld ligt aan hun voeten, zoals het spreekwoord luidt. Wat gaat die grote, slechte god in de lucht daaraan doen?

Zijn mond is vol vervloekingen, leugens en dreigementen, onder zijn tong zijn ellende en onrecht. Hij ligt in hinderlaag bij de dorpen, vanuit zijn schuilplaats doodt hij een onschuldige. Zijn ogen loeren op een slachtoffer. (Psalmen 10:7-8)

Vladimir Poetin verwoordde dit het beste toen hij het Anglo-rijk het ‘imperium der leugens’ noemde. Dit is inderdaad ook echt zo. Er is geen waarheid. De waarheid wordt gecriminaliseerd en verboden. Het is dan ook precies zoals de profeet Daniël dit voorspelde: ’Hij bleef waarheid ter aarde werpen…’ Het rijk der leugens bedreigt elke natie op aarde met oorlog en sancties indien ze zich niet onderwerpen. Het vernietigt naties door middel van bommen, staatsgrepen en economische oorlogsvoering.

De voormalige Amerikaanse president Obama had wekelijks een ontmoeting met zijn huurmoordenaars, waarbij hij persoonlijk zou hebben aangewezen wie er moesten worden gedood door middel van een drone-aanval. Obama kreeg vervolgens de Nobelprijs voor de vrede uitgereikt.

Zijn staatssecretaris, Hillary Clinton, schepte openlijk op over de moord op de president van Libië omdat hij het waagde om zomaar het imperium der leugens uit te dagen. Vervolgens onderwierp ze de hele natie aan een leugen zonder einde met betrekking tot haar politieke rivaal die volgens haar een verrader zou zijn en zou samenzweren met Rusland. En het gaat maar door. De goddelozen blijven maar voorspoed oogsten.

Op dit moment wordt de IRS (Amerikaanse belastingdienst) opgevoerd als een quasi-militaire macht. Het incassobureau dat in dienst staat voor de Federal Reserve van het Britse rijk heeft meer kogels in voorraad dan een gemiddeld leger en er worden door hen op dit moment ruim 87.000 stoottroepen gerekruteerd en getraind om ten strijde te trekken tegen burgers die weigeren om het rijk der leugens te betalen. Er is zelfs een wervingsadvertentie gelanceerd die potentiële sollicitanten informeert dat ze bereid moeten zijn om met scherp te schieten. Dit komt dan ook daadwerkelijk neer op ‘je geld of je leven’. We zullen dan ook allemaal ongelukkige slachtoffers gaan worden zodra de massamoordmachine op stoom begint te komen. Inderdaad, waarom blijft Jehovah dan op een afstand staan?

Hij wacht af in zijn schuilplaats als een leeuw in zijn hol.

Hij ligt op de loer om de hulpeloze te grijpen.

Hij trekt zijn net dicht en vangt hem.

Het slachtoffer wordt verdrukt en valt.

De ongelukkige valt in zijn handen.

Hij zegt bij zichzelf: ‘God is het vergeten.

Hij wendt zijn blik af.

Hij ziet het nooit.”

(Psalmen 10:9-11)

Laten we eerlijk zijn. Hoe erg de dingen op dit ogenblik ook zijn, ze kunnen nog vele malen erger gaan worden. Wanneer we de algemene toestand beoordelen van de westerse wereld in de afgelopen decennia, ondanks al het kwaad dat is begaan, dan hebben we het ondanks alles nog steeds redelijk goed gehad. Het klopt inderdaad dat het rijk der leugens in de tussentijd een aantal naties heeft vernietigd en ook dat ze een paar miljoen ongelukkige zielen hebben gedood, een virus hebben losgelaten en een potentieel dodelijk geneesmiddel aan de bevolking hebben opgelegd. Ze hebben het land overspoeld met verdovende middelen en met immigranten en ze hebben de industriële basis van de natie vernietigd en ze hebben de schatkist leeggeplunderd; maar daar zou u toch nooit zijn achtergekomen. In Amerika zijn de meeste mensen nog steeds bezig met feesten alsof dit het jaar 1999 is, zoals een zekere overleden beroemdheid onder de Jehovah’s Getuigen ooit zong.

Ondanks de pandemie heeft de huidige generatie nog nooit echte ontberingen of onderdrukking meegemaakt. Het volk is boos vanwege de prijsstijging van benzine en vlees. Sommige mensen zijn zelfs getraumatiseerd omdat iemand ‘hen’ met hun verkeerde persoonlijke ‘pronoun’ of voornaamwoord zou hebben aangesproken. Zéér tragisch allemaal.

Nu weer even terug naar de kern van dit alles: de wereld als geheel is nog steeds niet in zijn handen gevallen. En daarom heeft God ook nog niet ingegrepen. Zodra het hele zaakje eenmaal begint in te storten en zodra de moordmachine in een hogere versnelling wordt geschakeld, zullen gelovige mensen in al hun angst Jehovah beginnen aan te roepen. En zie daar! Jehovah zal dan aandachtig naar hen gaan luisteren! De zachtmoedigen en de nederigen der aarde zullen de macht bezitten om de God van de hemel te roepen waarop Hij vervolgens zal neerdalen. En Hij zal komen! Davids lied besluit met de volgende woorden:

“Maar u ziet problemen en ellende wel degelijk.

U kijkt toe en grijpt in.

Slachtoffers wenden zich tot u.

U komt vaderloze kinderen te hulp.

Breek de arm van de slechte en goddeloze man,

zodat u zijn slechtheid niet meer vindt als u ernaar zoekt.

Jehovah is Koning voor altijd en eeuwig.

De naties zijn van de aarde vergaan.

Maar naar het verzoek van de zachtmoedigen luistert u, Jehovah.

U maakt hun hart standvastig en let goed op hen.

U doet recht aan de vaderloze kinderen en de onderdrukten,

zodat de aardse sterveling hun geen angst meer aanjaagt.”

 (Psalmen 10:14-18)

AMEN, KOM HEER JEZUS, KOM!