Dagtekst maandag 4 april 2022

Christus heeft voor jullie geleden en jullie zo een voorbeeld nagelaten zodat jullie nauwkeurig in zijn voetstappen zouden treden. — 1 Petr. 2:21.

Jezus gaf het perfecte voorbeeld van gehoorzaamheid aan Jehovah. We kunnen Jehovah dus gehoorzamen door Jezus’ voetstappen zo nauwkeurig mogelijk te volgen (Joh. 8:29). Om de weg van de waarheid te volgen moet je ervan overtuigd zijn dat Jehovah de God van waarheid is, dat alles wat hij in zijn Woord zegt waar is. En je moet ervan overtuigd zijn dat Jezus de beloofde Messias is. Velen in deze tijd geloven niet dat Jezus gezalfd is als Koning van Gods Koninkrijk. Johannes waarschuwde dat er ‘veel bedriegers’ waren. Zij konden degenen misleiden die de waarheid over Jehovah en Jezus niet konden verdedigen (2 Joh. 7-11). Hij schreef: ‘Wie anders is de leugenaar dan hij die ontkent dat Jezus de Christus is?’ (1 Joh. 2:22) Alleen door Gods Woord te bestuderen voorkom je dat je wordt misleid. Alleen dan zul je Jehovah en Jezus leren kennen (Joh. 17:3). En alleen dan zul je ervan overtuigd raken dat je de waarheid hebt. w20.07 21 ¶4-5

Het meeste van wat het Wachttorengenootschap onderwijst, is waar. Maar toch is er daarnaast ook altijd nog sprake van een bedrieglijke invloed, het werk van Satan. Is u trouwens ook de vingervlugheid opgevallen in het bovenstaande commentaar op de dagtekst van het Wachttorengenootschap? “Velen in deze tijd geloven niet dat Jezus gezalfd is als Koning van Gods Koninkrijk.

Misschien ligt het aan mij, maar gezien hun voorliefde voor sluwe bewoordingen, lijkt het erop dat het Wachttorengenootschap daaruit afleidt dat velen twijfelen over de stelling dat Jezus in het jaar 1914 tot koning werd gezalfd – wat vervolgens ook impliceert dat een ieder die twijfels heeft bij hun onzichtbare 1914-parousia illusie, automatisch wordt beschouwd als een misleid persoon.

Jezus werd gezalfd om de koning van Gods Koninkrijk te worden tijdens de gelegenheid toen hij door Johannes de doper in de Jordaan werd gedoopt. En het is inderdaad ook waar dat velen ontkennen dat Jezus in het vlees kwam omdat ze geloven dat Jezus God in het vlees was; daarom ontkennen zij dat de Zoon zijn goddelijkheid opgaf en daarmee een mens werd die zijn vroegere leven in de hemel niet meer terug kon krijgen, behalve door zich te onderwerpen aan een enorm pijnlijke marteldood — waarbij hij volledig afhankelijk werd van God om hem vervolgens weer uit de dood op te wekken.

Het voorzegde werk van Satan dat momenteel volledig functioneel is geworden, is bedoeld om zelfs de uitverkorenen te misleiden om hen zodoende te laten geloven dat Jezus al zou zijn teruggekeerd en dat hij al sinds het jaar 1914 in het Koninkrijk zou regeren en ook dat Satan en al zijn engelen in datzelfde jaar 1914 eveneens uit de hemel werden neergeslingerd. Het werk van Satan is uiterst effectief en succesvol gebleken. Zozeer zelfs dat elke Jehovah’s Getuige die de claim van het Wachttorengenootschap verwerpt, direct wordt beschouwd als een ongelovige afvallige en als een bedrieger en tegenstander van Jehovah en Christus.

De beproeving zal pas beginnen zodra Jezus daadwerkelijk naar de aarde terugkeert. Dan zullen degenen die Christus willen volgen een beslissing op leven en dood moeten nemen. Degenen die niet in staat zullen blijken te zijn om de juiste keuze maken wanneer het walgelijke ding staat waar het niet hoort, zullen dan ook geen redding gaan ontvangen.