DE HEER KWAM BIJ HEM EN ZEI…

Dagtekst 20 januari 2022

Houd moed! Je moet ook in Rome getuigenis geven. — Hand. 23:11.

Jezus heeft Paulus ervan verzekerd dat hij Rome zal bereiken. Maar een aantal Joden in Jeruzalem wil Paulus in een hinderlaag lokken en doden. Het complot wordt onder de aandacht gebracht van de Romeinse commandant Claudius Lysias, die Paulus meteen te hulp komt. Hij stuurt hem onder begeleiding van heel wat soldaten naar Cesarea. Daar geeft gouverneur Felix bevel ‘om hem in het paleis van Herodes gevangen te houden’. Hij is buiten het bereik van degenen die hem willen vermoorden (Hand. 23:12-35). Maar gouverneur Felix wordt opgevolgd door Festus, die ‘bij de Joden in de gunst wil komen’. Hij vraagt Paulus: ‘Wilt u naar Jeruzalem gaan om daar in mijn aanwezigheid voor deze dingen terecht te staan?’ Paulus weet dat hij in Jeruzalem waarschijnlijk gedood zal worden. Hij zegt: ‘Ik beroep me op caesar!’ Festus zegt: ‘U hebt u op caesar beroepen, naar caesar zult u gaan.’ Paulus gaat naar Rome, ver buiten het bereik van de Joden die hem willen doden (Hand. 25:6-12). w20.11 13 ¶4; 14 ¶8-10

Het Wachttorengenootschap heeft in de bovenstaande dagtekst slechts een gedeelte van het Bijbelvers uit Handelingen 23:11 weergegeven. Wanneer we namelijk het gehele vers lezen dan staat daar het volgende: “De volgende nacht kwam de Heer bij hem en zei: ‘Houd moed! Want net zoals je in Jeruzalem een grondig getuigenis over me hebt gegeven, zo moet je ook in Rome getuigenis geven.”

Merk hier in het bijzonder het volgende stukje op uit het vers:De volgende nacht kwam de Heer bij hem en zei…”

Zoals Jehovah’s Getuigen heel goed horen te weten, betekent het Griekse woord „parousia” letterlijk „langszij of naast komen”. In het verslag in Handelingen kwam Jezus naast Paulus en sprak tot hem.

Een fundamentele leerstelling van het Wachttorengenootschap is het idee dat Jezus de afgelopen 108 jaar onzichtbaar aanwezig zou zijn geweest. (Oorspronkelijk beweerde Russell dat de parousia zelfs al in het jaar 1874 begon). Toch bestaan er geen geloofwaardige verslagen die afkomstig zijn van rationele mensen, waarin wordt beweerd dat de Heer naast hen zou zijn verschenen en dat de Heer met hen zou hebben gesproken. Wanneer we dit weten dan zou dit dus betekenen dat de alsmaar voortdurende parousia van het Wachttorengenootschap aanzienlijk minder ingrijpend is dan de aanwezigheid van Christus in de eerste eeuw was, nog lang vóór zijn parousia. Dat is gek!

Jezus voorzei dat zijn discipelen voor bestuurders en koningen zouden worden gesleept en dat zij een getuigenis aan hen zouden gaan geven. Vervulde Paulus deze profetie van Jezus toen hij naar Rome reisde om voor Caesar te verschijnen? Ja en nee. Jezus sprak namelijk in de eerste plaats over gezalfde christenen die in de tijd van het einde voor de heersers zullen worden gesleept; en dan specifiek tijdens de periode nadat de dagen van de verdrukking zullen zijn verkort.

Het is dan ook erg jammer dat het Wachttorengenootschap de ‘type-antitype-benadering’ helemaal overboord heeft gegooid, aangezien de apostel Paulus zo’n type vertegenwoordigt waarmee wordt aangetoond hoe Christus naast de uitverkorenen zal komen te staan en hen voor de heersers van deze wereld zal laten verschijnen. In de eerste eeuw was Caesar de allerhoogste autoriteit, de menselijke heerser van het zesde koninkrijk uit de Bijbelse profetieën. De achtste koning komt voort uit de eerdere zeven en bestaat op dit moment nog steeds niet. Nadat dit huidige samenstel ineen zal storten, wat momenteel niet ver meer van ons is verwijderd, aangezien de demonen op dit moment bezig zijn met het aansturen op een oorlog tussen de diverse kernmachten, zal de achtste koning daarna opstijgen als uit een afgrond. Daarna zullen de twee symbolische getuigen hun getuigenis pas gaan geven.

Interessant is dat Mozes wordt gesymboliseerd als één van de twee getuigen. En de echte Mozes stond destijds voor Farao, de allerhoogste menselijke autoriteit van het eerste koninkrijk uit de Bijbelse profetieën. Iets wat we ook niet over het hoofd moeten zien is het feit dat Daniël, waarover de Bijbel zegt dat hij wordt beschreven als een zeer kostbare man in de ogen van God (net zoals de uitverkorenen, van wie elk haar op hun hoofd door Jehovah is geteld), voor de koningen van Babylon en Perzië stond, die respectievelijk het derde en het vierde koninkrijk uit de Bijbelse profetieën waren.

Ervan uitgaande dat de Verenigde Naties de rol zal gaan spelen van de achtste koning in de wereld van na de grote ineenstorting, zouden we dus ook mogen verwachten dat een aantal van deze uitverkorenen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties zullen worden gebracht waarbij ze openlijk zullen gaan getuigen over het feit dat ze Christus zullen hebben gezien. Jazeker! Echter zal dit alles pas gaan plaatsvinden nádat Christus met zijn zweep in de hand zal komen om eerst zijn slaven te slaan. Dan zal de slaaf die de wil van zijn meester heeft begrepen, maar geen voorbereidingen heeft getroffen of niet heeft gedaan wat de meester vroeg, veel slagen krijgen. Maar degene die de wil niet heeft begrepen en dingen heeft gedaan die slagen verdienen, zal weinig slagen krijgen. (Lukas 12:47-48)

Degenen van hen die dan in voldoende mate zijn geslagen en gecorrigeerd, zullen vervolgens in staat blijken te zijn om aan de wereld een allerlaatste getuigenis te geven.