“IK ZAL JE BESLIST NIET ONGESTRAFT LATEN”

Dagtekst vrijdag 28 januari 2022

Nader tot God, dan zal hij tot jou naderen. — Jak. 4:8.

Paulus gaf een uitstekend voorbeeld van moed en volharding. Soms voelde hij zich zwak. Maar hij kon volharden omdat hij erop vertrouwde dat Jehovah hem de kracht zou geven die hij nodig had (2 Kor. 12:8-10; Fil. 4:13). Ook jij kunt die kracht en moed krijgen als je nederig erkent dat je Jehovah’s hulp nodig hebt (Jak. 4:10). Je kunt er zeker van zijn dat de beproevingen die je meemaakt geen straf van Jehovah zijn. Jakobus zegt: ‘Laat niemand die een beproeving meemaakt zeggen: “Ik word door God op de proef gesteld.” Want God kan niet met slechte dingen worden beproefd, en zelf beproeft hij ook niemand daarmee’ (Jak. 1:13). Als je daarvan overtuigd bent, brengt dat je dichter bij je liefdevolle hemelse Vader. Jehovah ‘verandert niet’ (Jak. 1:17). Hij heeft de eerste christenen gesteund tijdens hun beproevingen en hij zal ook elk van ons helpen. Vraag Jehovah dringend je te helpen wijsheid, geloof en moed te krijgen. Hij zal je gebeden verhoren. w21.02 31 ¶19-21

De schrijvers van de bovenstaande dagtekst impliceren dat God ons nooit zal gaan straffen. Dat is simpelweg niet waar. Jezus schreef namelijk het volgende aan de gemeente Laodicea: Iedereen aan wie ik gehecht ben, wijs ik terecht en corrigeer ik. Wees daarom ijverig en heb berouw. (Openbaring 3:19)

Ook de apostel Paulus schreef op vergelijkbare wijze het volgende: Jullie moeten het verdragen als iets dat bij de correctie hoort. (Hebreeën 12:7)

Bovendien kan God een hele natie, evenals een hele organisatie bestraffen. Jehovah zei in Jeremia 30:11 het volgende: Maar alle volken waarheen ik je verstrooid heb, zal ik vernietigen. Jou zal ik niet vernietigen. Ik zal je in de juiste mate corrigeren en ik zal je beslist niet ongestraft laten.

Het Wachttorengenootschap heeft in al zijn trots enorm opgeschept over bepaalde zaken. Het Wachttorengenootschap beweert bijvoorbeeld dat zij de belichaming zouden zijn van de enige echte zuivere aanbidding. Het Besturende Lichaam schept op dat het Wachttorengenootschap al in het jaar 1918 zou zijn bevrijd uit Babylon de Grote. Zij beweren dat valse religie Jehovah’s organisatie op geen enkele manier meer enige beperkingen kan opleggen.

Beschouw nu dan eens de situatie van de Jehovah’s Getuigen in Rusland. Het is algemeen bekend dat Vladimir Poetin Russisch-orthodox is. Sterker nog: Poetin werd zelfs in het geheim gedoopt in de periode toen religie tijdens het Sovjettijdperk enorm werd onderdrukt. Poetin en het hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk zijn namelijk hele goede vrienden van elkaar. Nadat de voormalige USSR werd ontbonden kregen Jehovah’s Getuigen wettelijke erkenning en ze begonnen toen ook meteen in het openbaar te prediken.

Echter bleek dat de Russische regering later in 2017 alle activiteiten van de Jehovah’s Getuigen verbood en dezelfde Russische regering bestempelde de Jehovah’s Getuigen ook nog als extremisten. Alle eigendommen van het Wachttorengenootschap werden geliquideerd. Ook werden er nog tientallen Jehovah’s Getuigen gearresteerd. Onnoemelijk veel Jehovah’s Getuigen zijn daarop Rusland ontvlucht. Het lijdt dan ook geen twijfel dat de Russisch-orthodoxe kerk haar invloed heeft gebruikt om het verbod op de activiteiten van Jehovah’s Getuigen keihard bij de regering af te dwingen. Wanneer we dit allemaal weten: Waarom blijft het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen dan nog langer opscheppen dat valse religie de Jehovah’s Getuigen niet kan onderdrukken?

In Jesaja 42:25 zei Jehovah over zijn eigen organisatie: Daarom bleef Hij woede over hen uitstorten, zijn razernij en oorlogsgeweld. Het verteerde alles om ze heen maar ze trokken zich er niets van aan. Het laaide tegen ze op maar ze deden er niets mee.

Trouwens, een aantal verzen verder treft u het vers aan waar Jehovah’s Getuigen hun naam aan hebben ontleend.

Hoe dan ook, is het dan niet zo dat de leiding van de organisatie ‘niets heeft gedaan’ met het feit dat het Wachttorengenootschap in Rusland werd geliquideerd? Ze veronderstellen immers dat ze te allen tijde Gods zegen en bescherming zullen hebben, zelfs tijdens zo’n tegenslag als in Rusland. Het Besturende Lichaam zou zich daarom ook zeker iets moeten aantrekken van de volgende psalm: Als Jehovah het huis niet bouwt, heeft het geen zin dat de bouwers er hard aan werken. Als Jehovah de stad niet bewaakt, heeft het geen zin dat de wachter wakker blijft.” (Psalmen 127:1)

Voormalige jw.org bijkantoor in st. Petersburg – Rusland

Het was daarom ook tevergeefs dat het Wachttorengenootschap een prachtig bijkantoor voor zichzelf liet bouwen in het Russische St. Petersburg. Er is duidelijk gebleken dat Jehovah het niet bewaakte.

Het Besturende Lichaam, hun helpers en ook hun hele juridische team zullen nog de kans krijgen om dicht tot God te naderen, pas nadat ze op grote schaal zullen zijn geplunderd.

“Wie van jullie zal dit horen? Wie zal opletten en luisteren met het oog op de toekomst? Wie heeft Jakob overgegeven aan rovers en Israël aan plunderaars? Is het niet Jehovah, degene tegen wie wij gezondigd hebben? Ze weigerden zijn wegen te volgen en gehoorzaamden zijn wet niet. (Jesaja 42:23-24)