Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft deel 12 uit de serie artikelen die dieper ingaan op de Wachttoren-uitgave van juli 2022.


In alinea 14 van het betreffende Wachttoren-artikel staat het volgende geschreven:

14 In tijden van crisis zorgt Jezus voor verstandige instructies. Toen de COVID-19-pandemie uitbrak, is wel gebleken wat de voordelen daarvan zijn. Terwijl veel mensen niet goed wisten wat ze moesten doen, zorgde Jezus ervoor dat wij duidelijke richtlijnen kregen voor onze veiligheid. We zijn aangemoedigd mondkapjes te dragen en afstand te houden. De ouderlingen zijn eraan herinnerd geregeld contact te onderhouden met iedereen in de gemeente en alert te zijn op hun fysieke en geestelijke behoeften (Jes. 32:1, 2). Via de updates van het Besturende Lichaam hebben we nog meer raad en aanmoediging gekregen.

Wuhan – China

Alles met betrekking tot de Covid-crisis is gefabriceerd door hele slechte acteurs, inclusief het virus zelf. In de maanden vlak nadat de ziekte werd losgelaten uit een laboratorium in Wuhan, China, zijn we erachter gekomen dat de zogenaamde “experts” die ook verantwoordelijk waren voor het optreden tegen Covid al van tevoren betrokken waren bij het uitvoeren van “gain of function” laboratoriumonderzoek, om daarmee het virus nog gevaarlijker en dodelijker te maken. Wetenschappers kregen zeer riante financiële vergoedingen uitbetaald om actief de wetenschap tegen te werken en om tegelijkertijd ook de agenda van het ‘rijk der leugens’ te promoten. (Ik had gewild dat ik die term zelf had bedacht, maar was het in dit geval Vladimir Poetin die het zei.)

Gezien alle betrokken factoren, waaronder zeker niet de minste de onderdrukking is van alle effectieve alternatieve medicijnen, evenals het volgens ziekenhuisprotocol verplichte gebruik van de zeer gevaarlijke geneesmiddelen Remdesivir en Midazolam, die verantwoordelijk zijn voor meer doden dan het coronavirus zelf, is het nu ook voor iedereen mogelijk, die bereid is om het te willen weten, om er zelf achter te komen dat we met z’n allen worden onderworpen aan een soort kwaad zoals de wereld die niet meer heeft gezien sinds de nazi’s de Holocaust hebben gepleegd. Maar wat hadden we dan anders moeten verwachten van de heersers van deze duistere en goddeloze wereld waar we op dit moment in leven?

In de tussenliggende maanden van deze aanhoudende pandemie hebben eerlijke en oprechte onderzoekers, en nu zelfs ook de ernstig gecompromitteerde Amerikaanse CDC (Center for Disease Control), de conclusie getrokken dat tenzij men een mondkapje van chirurgische kwaliteit draagt, dat de dragers van gewone mondkapjes absoluut niet worden beschermd. Het langdurig dragen van een mondkapje is daarnaast zelfs schadelijk voor de gezondheid omdat het de drager ervan berooft van frisse lucht en hen dwingt om hun eigen uitgeademde lucht constant opnieuw te recyclen.

Bovendien betreft de term “social distancing”, ook wel bekend als de anderhalve meter-maatregel niets anders dan een hele slechte grap. De microben vliegen namelijk om ons heen door de lucht. Hoe zou men zich dan sociaal kunnen distantiëren of afstand kunnen houden van de lucht om ons heen die we allemaal in- en uitademen en die overal rondom ons circuleert? Aangezien zelfs de zogenaamde “experts” erkennen dat dit waar is, mogen wij er dus ook vanuit gaan dat Jehovah God en Jezus dat ook absoluut weten. Als de gewone mondkapjes, die de meeste mensen dragen, de microscopisch kleine deeltjes in de lucht niet uitfilteren, waarom zou Jezus dan iemand opdragen om deze nutteloze mondkapjes überhaupt te dragen? Indien het totaal nutteloos is om anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren, waarom zou Jezus dit dan als “instructie” aanbevelen? Zou het dan niet eerder zo kunnen zijn dat juist het Besturende Lichaam Christus niet navolgt, en dat ze hier simpelweg het waardeloze en schadelijke advies van de zogenaamde wereldse “experts” aan het napraten zijn? We hebben het dan over dezelfde zogenaamde experts die in elke andere situatie door de Jehovah’s Getuigen zouden worden beschouwd als wereldse handlangers die onder invloed opereren van niemand minder dan Satan de Duivel.

Nog maar 80 jaar geleden had het Wachttorengenootschap zelf een nogal uitgesproken mening, toen zij zich op hoge toon uitspraken tegen het gebruik van vaccinaties – terwijl zij toen ook beweerden dat vaccinaties onderdeel zouden uitmaken van een sinister plan dat rechtstreeks afkomstig zou zijn van Satan de duivel. Tegenwoordig zien we echter dat de mening van het Wachttorengenootschap compleet het tegenovergestelde is geworden van de mening die ze vroeger hadden. ex planeTegenwoordig heeft het Besturende Lichaam, en dan met name David Splane, openlijk beweerd dat Jehovah zelfs zou pleiten voor deze injecties. Had het Wachttorengenootschap het toen bij het verkeerde eind, of hebben ze het tegenwoordig juist bij het verkeerde eind? Er bestaat trouwens ook nog een derde mogelijkheid, namelijk dat het Wachttorengenootschap er in beide gevallen naast zat. Het juiste antwoord op deze vraag is dan ook optie nummer drie. Van de slaaf die door Jezus UN logois aangesteld, wordt verwacht dat hij de zogenoemde huisknechten op het juiste moment voorziet van hun geestelijke voedsel. Dat is dan ook alles wat er van de slaaf wordt gevraagd. Dat betreft dan ook zijn complete opdracht. Jezus heeft niemand aangesteld om op te treden als een soort van medische tsaar. Het is voor het Besturende Lichaam noch getrouw en noch beleidvol in Christus, om hun steun te verlenen aan een dergelijk controversieel medisch plan dat wordt gepromoot door een partij die het Wachttorengenootschap tegelijkertijd ook identificeert als het scharlakengekleurde wilde beest uit Openbaring.

We mogen dan ook niet over het hoofd zien dat het bewijs nu overduidelijk is geworden. Nu dat er tegenwoordig vele honderden miljoenen mensen zijn gevaccineerd, zien we ook steeds meer bewijs dat de vaccins er niet eens voor hebben kunnen zorgen dat iemand wordt geïmmuniseerd tegen het risico om te worden besmet door covid. Integendeel zelfs. En dit wordt ook keer op keer weer opnieuw aangetoond. Zo werd de cruise-industrie volledig stilgelegd vanwege de pandemie. Wie wil er nou op een schip in lockdown worden opgesloten in een kleine kamer, samen met vele andere passagiers aan boord die elkaar op het schip aan het besmetten zijn? Toen een aantal cruisemaatschappijen besloten om hun activiteiten weer op te pakken, waren alleen volledig gevaccineerde reizigers nog welkom op deze cruiseschepen. Alle passagiers en bemanningsleden moesten een vaccinatiebewijs kunnen overleggen voordat ze aan boord mochten komen. Het duurde dan ook echter niet lang voordat er berichten de wereld overgingen waaruit bleek dat er op meerdere cruiseschepen wijdverbreide uitbraken van Covid werden gemeld onder de 100% gevaccineerde en geboosterde passagiers die zich aan boord bevonden.

ivermectineHet zou misschien wel zo kunnen wezen dat het vaccin ervoor zorgt dat de ernst van de ziekte wordt verminderd, maar dat geldt daarnaast ook zeker voor een heleboel andere dingen die niet gepaard gaan met de enorme risico’s waarvan wel sprake is wanneer men zich laat inspuiten met een experimentele mRNA-gentherapie. Wanneer we zien dat de leiders van de Jehovah’s Getuigen zich bezighouden met het verstrekken van medisch advies, waarom hebben ze dan tegelijkertijd ook gezwegen over de mogelijke alternatieve behandelingen?

Aangezien het Besturende Lichaam er altijd over opschept dat ze zo wijs en beleidvol zouden zijn terwijl ze tegelijkertijd claimen dat elke beslissing die ze nemen de juiste is – terwijl ze daarmee feitelijk beweren ze dat ze zelf onfeilbaar zouden zijn aangezien Jezus hen bij elke stap zou hebben geleid, zodat het voor hen zelfs onmogelijk zou zijn om een misstap te kunnen begaan –, wanneer we hen dan op hun woord zouden geloven, dan rijst ook de volgende vraag: Waarom zou Jezus alle christenen, ongeacht hun leeftijd en ongeacht hun gezondheidstoestand, aanbevelen om zich te laten injecteren met een serum dat niemand beschermt tegen het oplopen of verspreiden van het virus en dat tegelijkertijd ook nog eens een grotere kans op gezondheidsschade met zich meebrengt dan de covid-besmetting zelf? Waarom zou Jezus een behandeling aanbevelen die ervoor heeft gezorgd dat er zo velen zijn verwond en gedood? Waarom dan, lieve Jezus, waarom?

Aan de andere kant is er ook het goede nieuws dat Jezus binnenkort een einde zal gaan maken aan het verraad en de oneerlijkheid van het Wachttorengenootschap. Gelooft u dat?

Kijkt u eens naar het vers dat in het commentaar van het Wachttorengenootschap hierboven wordt geciteerd. Ze hebben daar ook een hyperlink aan toegevoegd. De vorsten die bescherming zullen bieden tegen de aankomende storm betreffen niet de ouderlingen zoals het Wachttorengenootschap dit onderwijst. Bovendien is de storm op dit moment nog niet eens losgebarsten. Op dit moment genieten we namelijk nog steeds van een periode van relatieve rust en vrede – de spreekwoordelijke stilte voor de storm. Zodra de storm eenmaal losbarst, dan zult u het ook snel genoeg gaan merken. De vorsten die in de profetie worden beschreven, zijn de uitverkorenen – nadat ze zijn uitgekozen en nadat ze zijn verzegeld. Wanneer ze eenmaal zullen zijn uitgekozen en verzegeld, dan houdt dit ook automatisch in dat ze vanaf dat moment Jezus met hun eigen ogen zullen hebben gezien. Dat is dan ook precies wat de parousia betekent.

evil slave darknessDe komst van de Meester van het huis, die zo geruisloos zal arriveren als een dief in de nacht, betekent ook dat Jezus op dat moment diegenen zal veroordelen en verwerpen die tegen die tijd hebben bewezen dat ze ontrouwe goddeloze slaven zijn geweest. Ze zullen uit het huis van de Meester worden verwijderd om zich vervolgens in de buitenste duisternis van Satans gedoemde wereld te begeven, waar ze zullen gaan wenen en knarsetanden, terwijl ze zich dan zullen gaan realiseren wat hun eeuwige lot zal zijn. Daarom verklaart het 32ste hoofdstuk van Jesaja verder: Dan zullen de ogen van wie zien niet langer dichtgestreken zijn en de oren van wie horen zullen luisteren. Het hart van impulsieve mensen zal nadenken over kennis en de tong van stotteraars zal vloeiend en duidelijk spreken. De dwaas zal niet langer vrijgevig worden genoemd en de gewetenloze niet langer nobel. Want de dwaas zal onzinnige dingen zeggen en zijn hart zal boosaardige plannen maken om afvalligheid te bevorderen en om opstandig tegen Jehovah te praten, om de hongerige honger te laten lijden en om de dorstige water te ontzeggen. De middelen van de gewetenloze zijn slecht. Hij bevordert schaamteloos gedrag om de ellendige met leugens ten val te brengen, al bepleit de arme zijn recht.” (Jesaja 32:3-7)

LoschWat het Besturende Lichaam zegt, en dan met name in hun zogenaamde pandemie-updatevideo’s op JW-Broadcast, was volslagen onzin en het berustte allemaal op regelrechte leugens. Het was dan ook een grote schande dat Gerrit Lösch van het Besturende Lichaam wereldwijd de ouderlingen op een arrogante wijze terecht heeft gewezen omdat deze ouderlingen het bedenkelijke medische advies van het Besturende Lichaam in twijfel zouden hebben getrokken. Het is een schande dat Lösch deze ouderlingen publiekelijk heeft bespot omdat zij volgens hem in complottheorieën zouden geloven. Natuurlijk is er wel degelijk sprake van een complot! De wereld wordt namelijk geregeerd door de vader van de leugen en de oorspronkelijke moordenaar! Hoe zou het dan überhaupt mogelijk kunnen zijn dat er geen sprake zou zijn van een complot tegen de waarheid?

Het complot om de westerse beschaving en het christendom te vernietigen, gaat het bevattingsvermogen van de gemiddelde persoon ver te boven.

banner van een recent Wachttoren-artikel op JW.org

Jehovah’s Getuigen beweren natuurlijk dat ze wel degelijk geloven dat de Duivel de heerser van deze wereld is, maar toch verwerpen ze tegelijkertijd ook de deken van leugens, evenals de plannen voor een grootschalige genocide waaraan we worden blootgesteld, terwijl ze dit alles vervolgens eenvoudigweg afdoen als een loutere complottheorie. Laten we eerlijk zijn: een wereldwijde genocide is zoiets ontzettend monsterlijks dat de gemiddelde onschuldige geest deze gedachte simpelweg niet kan bevatten. De gemiddelde mens is gewoonweg niet in staat om te kunnen bevatten dat er zulke slechte mensen bestaan die zulke duivelse plannen bekokstoven. De reden waarom het Wachttorengenootschap het bestaan van zulke dergelijke complotten niet onderschrijft, is omdat de organisatie van binnenuit wordt gerund door samenzweerders uit de hoek van de vrijmetselarij. Het is voor mensen dan ook helemaal geen uitzonderlijke prestatie om zichzelf voor de buitenwereld te vermommen als dienaren van rechtvaardigheid. De nep-apostelen waar de geïnspireerde apostel Paulus destijds naar verwees als de “superapostelen” deden dit namelijk ook al lang geleden in de oude Korinthische gemeente. Net zoals in de tijd van Paulus mogen wij er absoluut zeker van zijn dat Satan ook in onze tijd zijn eigen volgelingen strategisch heeft opgesteld midden tussen de ware volgelingen van Christus in. En nu blijkt dan ook dat deze handlangers van Satan zichzelf hebben geopenbaard – althans, in de ogen van deze wachter dan. Het is dan ook geen wonder dat het Besturende Lichaam pleit voor het dragen van mondkapjes. Sommigen van het Besturende Lichaam dragen er zelf namelijk ook eentje.

Billie en Tedros

Bill Gates samen met Tedros, directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO

Het Besturende Lichaam schept op over dat ze altijd vrijgevig en edelmoedig heldere instructies verstrekken, hoewel tegelijkertijd ook blijkt dat de door hun gegeven instructies voor geen meter afwijken van het schadelijke programma dat wordt gepromoot door de miljardair-eugeneticus, Bill Gates, die de grootste financier is van de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties. Het Besturende Lichaam wil zelf als nobel en vrijgevig worden beschouwd, zelfs terwijl ze tegelijkertijd ook gewillig deelnemen aan datgene wat op een zekere dag bekend zal komen te staan als ‘de stille holocaust’.

Wordt vervolgd…

— EINDE DEEL 12 —

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 1 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 2 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 3 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 4 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 5 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 6 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 7 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 8 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 9 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 10 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 11 uit deze serie.