Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft het derde deel uit de serie artikelen die dieper ingaan op de Wachttoren-uitgave van de maand juli 2022.


Onder het kopje HOE DE VIJANDEN VAN GODS KONINKRIJK AAN HUN EIND KOMEN, lezen we in alinea 9 van de betreffende Wachttoren-uitgave het volgende:

Lees Daniël 2:28, 31-35. We zien deze profetie nu in vervulling gaan. De droom van Nebukadnezar gaf aan wat er zou gebeuren ‘aan het einde van de dagen’, na het begin van Christus’ bestuur. Een van Jezus’ vijanden op aarde is de laatste wereldmacht die in de Bijbel is voorspeld, afgebeeld door de ‘voeten van ijzer en klei’. Die wereldmacht is er al. Hij ontstond tijdens de Eerste Wereldoorlog toen Groot-Brittannië en de VS een speciale alliantie aangingen, de Engels-Amerikaanse alliantie. Nebukadnezars droom over het beeld onthulde minstens twee dingen die deze wereldmacht zou onderscheiden van de voorgaande koninkrijken.

De bovenstaande uitspraken bevatten een aantal fouten. Een van de bovenstaande verklaringen die moet worden gecorrigeerd, betreft de uitspraak over de speciale Anglo-Amerikaanse alliantie. Deze werd namelijk niet gevormd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vermoedelijk doelden de schrijvers van Bethel hier op de speciale relatie (Special Relationship) – welke hierboven wordt uitgedrukt als de ‘speciale alliantie’, welke dus niet werd gesmeed tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar pas na de Tweede Wereldoorlog.

Wellicht lijkt dit op het eerste gezicht slechts een onbelangrijk detail te zijn, en misschien is het dat ook wel, maar zulke verkeerde informatie is wel erg vreemd omdat het namelijk geen interpretatie of enig bijzonder inzicht vereist. Besturend LichaamWanneer het Wachttorengenootschap namelijk zulke opvallende en onnauwkeurige verklaringen publiceert dan komt dit natuurlijk niet hun eigen geloofwaardigheid ten goede. Wellicht is dat dan ook juist opzettelijk hun intentie geweest? Bethel schept er altijd graag over op dat ze te allen tijde nauwkeurig onderzoek doen en dat ze daarom ook alleen maar verifieerbare feiten zouden publiceren, en toch is het aan de andere kant algemeen bekend dat de Anglo-Amerikaanse speciale relatie juist werd gevormd als gevolg van hun samenwerking om gezamenlijk nazi-Duitsland te verslaan.

Voor de interne kant van het hele verhaal was de speciale relatie, die destijds door Winston Churchill zo werd genoemd, het hoogtepunt van het plan dat eind jaren 1890 door de Britse Fabian Society in gang werd gezet om zodoende invloed te kunnen verkrijgen over het beleid van zijn voormalige kolonie. Iedereen die beschikt over een werkende internetverbinding kan dit onderwerp dan ook heel gemakkelijk zelf onderzoeken.

Het is inderdaad waar dat de Britten en de Amerikanen tijdens de Eerste Wereldoorlog gedurende een korte tijd bondgenoten van elkaar waren, maar het was toen zeker geen speciale alliantie te noemen. Sterker nog: Toen de oorlog in het jaar 1914 begon, waren de Verenigde Staten in die periode zelfs neutraal in het hele conflict. Dat heeft voor een groot gedeelte te maken gehad met het feit dat er aan het eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw heel veel Duitsers naar Amerika waren geëmigreerd. Een van mijn eigen grootmoeders was zelfs zo’n kind-immigrant.

De tot zinken gebrachte RMS Lusitania

Omdat er zoveel Duitsers en Engelsen in Amerika woonden, waren de sympathieën verdeeld tussen de Brits/Franse alliantie en het Duitsland van Kaisers. Pas toen het Britse passagiersschip de Lusitania in mei 1915 door de torpedo van een Duitse onderzeeboot tot zinken werd gebracht, begon het tij van de publieke opinie in Amerika pas om te keren. Daarnaast werden er toen ook nog andere Amerikaanse koopvaardijschepen door Duitse U-boten tot zinken gebracht.

Amerika was niet eens lid van de toenmalige Volkenbond

Toch duurde het zelfs nog tot april 1917 voordat de Verenigde Staten uiteindelijk officieel de oorlog aan Duitsland verklaarden. De toetreding van Amerika tot de oorlog deed de machtsverhoudingen snel omslaan in het voordeel van de Fransen en de Britten en de oorlog eindigde dan ook het jaar daarop. Nadat de oorlog voorbij was keerde Amerika weer terug naar zijn eerdere beleid van isolement door zich vooral niet te bemoeien met allerlei buitenlandse verwikkelingen. Dit standpunt van Amerika werd later ook nog duidelijk aangetoond doordat de Amerikaanse Senaat weigerde om het Amerikaanse lidmaatschap van de toen net nieuw gevormde Volkenbond te ratificeren.

10 Ten eerste wordt de Engels-Amerikaanse alliantie, in tegenstelling tot de voorgaande wereldmachten in het visioen, niet afgebeeld door een zuiver metaal zoals goud of zilver maar door een mengsel van ijzer en klei. De klei duidt op ‘het nageslacht van de mensen’, het gewone volk (Dan. 2:43, vtn.). Zoals we tegenwoordig duidelijk kunnen zien, ondermijnt hun invloed bij verkiezingen, burgerrechtenbewegingen, massademonstraties en vakbonden het vermogen van deze wereldmacht om zijn beleid uit te voeren.

En daar komt dan eindelijk de aap uit de mouw. In een mooie keurige alinea verraadt het Wachttorengenootschap zijn loyaliteit aan het Britse Rijk. Volgens het Besturende Lichaam ligt het probleem met de overheid dus niet bij de satanische oligarchie, maar het probleem ligt volgens hen eerder bij de ongewassen massa’s mensen die verlangen naar een behoorlijke levensstandaard, waar vroeger nog de vakbonden en gilden voor streden. De opstandige massa’s mensen die hun stem geven tijdens verkiezingen in de ijdele hoop dat ze deze keer wel vertegenwoordigd zullen gaan worden door iemand die geen crimineel is of die zichzelf niet schuldig maakt aan allerlei soorten belangenverstrengelingen. Ze hopen te stemmen op iemand die ervoor zorgt dat hun banen niet verdwijnen naar landen zoals China en Pakistan en die ervoor zorgt dat het land niet overspoeld wordt met immigranten die voor een mager loon de nationale arbeidsmarkt destabiliseren. Soms kiezen de smerige nakomelingen van de mensheid zelfs voor een president die zal proberen Amerika op de eerste plaats te zetten (America First). Zulke plebejers zouden nog weleens een heel vervelend probleem kunnen vormen voor de heersende aristocratie die namelijk veel liever door middel van een ijzeren vuist in een fluwelen handschoen heerst over de simpele burgers. Het wordt trouwens nog veel erger… Pas op voor de klei!

In Daniëls profetie staat de klei in de voeten van het enorme beeld symbool voor het gewone volk. Zij hebben de macht invloed uit te oefenen op politieke leiders en hun beleid (Dan. 2:41-43). Schuilt daar een gevaar in voor ons? Absoluut. Als je niet je hart beschermt, zou je je neutraliteit kunnen verliezen. Je kunt je bijvoorbeeld laten meeslepen door de meningen van mensen die met demonstraties en politieke campagnes veranderingen willen afdwingen (Spr. 4:23; 24:21, vtn.). Hoe kun je dat gevaar vermijden? Houd voor ogen dat Satan de heerser is van deze wereld en dat Gods Koninkrijk onze enige hoop is (Ps. 146:3-5; 1 Joh. 5:19).

De gewone doorsnee burger zou nooit een oorlog uitlokken of opzettelijk een kernmacht als Rusland of China provoceren. Het Britse Rijk heeft door de geschiedenis heen altijd aangetoond dat ze het liefst de grote massa’s naar de spreekwoordelijke slachtbank leiden. Het Britse Rijk controleert daarnaast ook nog de waarde van het geld. Het heeft ook de macht over bedrijven. Het Rijk controleert daarnaast ook nog de media. Het Rijk controleert zelfs de oppositie. Zo waren de Black Lives Matter-rellen bijvoorbeeld alles behalve spontane opstanden door onderdrukte mensen. BLM werd namelijk gefinancierd door vermogende particuliere partijen en werd ingezet door de inlichtingendiensten om het presidentschap te ondermijnen van iemand die werd beschouwd als een bedreiging voor het Londense Imperium. Nog een ander voorbeeld: de zogenaamde Capitol-rellen tijdens de laatste Amerikaanse verkiezingen werden volledig gemanipuleerd door de FBI. Het betrof dan ook geen spontane opstand, maar juist een goed georganiseerd plan om daarmee Amerikaanse patriotten in diskrediet te brengen en om populisme vervolgens te criminaliseren.

In werkelijkheid zijn het dus niet de gewone simpele burgers die de overheid verzwakken. De gewone burgers zijn slechts pionnen op een groot schaakbord van torens, lopers, ridders, koninginnen en koningen. Het is de verklaarde doelstelling van het Rijk om juist het republicanisme en het soevereine natiestaatsysteem compleet te vernietigen zodat ze vervolgens een enkele wereldregering kunnen opleggen aan de hele bevolking.

Even ter bevestiging: Gods koninkrijk is onze enige hoop op redding uit dit vervelende en kwaadaardige systeem. Maar dienen we dan ook maar meteen een gelofte van onwetendheid af te leggen om loyale onderdanen van Christus te kunnen zijn?

11 Ten tweede is Engeland-Amerika, afgebeeld door de voeten van het grote beeld, de laatste wereldmacht die in de Bijbel is voorspeld. Het zal niet door een andere politieke macht worden opgevolgd. Het zal juist snel aan zijn eind komen in Armageddon, wanneer het net als alle andere regeringen door Gods Koninkrijk wordt verpulverd.

Gedurende de afgelopen twee decennia heb ik een andere interpretatie van de profetieën gepresenteerd. Noem mij dan maar een roepende in de woestijn of roepende in de wildernis. Hoewel mijn invloed tot nu toe verwaarloosbaar is geweest, hebben enkele honderdduizenden internetbrowsers, waarvan velen van Jehovah’s Getuigen, ertoe bijgedragen dat er toch op zijn minst enig besef is opgedaan van mijn unieke, op de Bijbel gebaseerde boodschap.

Het Besturende Lichaam van het Wachttorengenootschap heeft zijn eigen reputatie op het spel gezet, evenals het geestelijke welzijn van de hele kudde. Ze denken absoluut zeker te weten dat de Anglo-Amerikaanse koninkrijken pas in Armageddon zullen gaan vallen en dus niet al vóórdat Armageddon uitbreekt. Ik heb een levenswerk aan informatie voortgebracht dat uitwijst naar de plotselinge, wereldschokkende ineenstorting van het Anglo-Amerikaanse systeem en een periode van 42 maanden die pas na de verdrukking zal gaan beginnen, waarin de achtste koning als een beest uit de afgrond zal opstijgen en vervolgens oorlog zal gaan voeren tegen de uitverkorenen.

Hoewel ik trouwens niet beweer dat ik alle antwoorden in pacht heb, ben ik echter wel heel erg zeker van één ding: de toekomst zal dit alles hoe dan ook gaan uitwijzen.

— EINDE DEEL 3 —

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 1 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 2 uit deze serie.

Klik hier om verder te gaan naar deel 4 uit deze serie.