Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft alweer het vierde deel uit de serie artikelen die dieper ingaan op de Wachttoren-uitgave van de maand juli 2022.


We zullen nu verder gaan met het bespreken van de 11de en 12de alinea uit het betreffende Wachttoren-artikel.

11 Ten tweede is Engeland-Amerika, afgebeeld door de voeten van het grote beeld, de laatste wereldmacht die in de Bijbel is voorspeld. Het zal niet door een andere politieke macht worden opgevolgd. Het zal juist snel aan zijn eind komen in Armageddon, wanneer het net als alle andere regeringen door Gods Koninkrijk wordt verpulverd. 12 Wat hebben we aan deze profetie? Daniëls profetie geeft ons nog een bewijs dat we in de tijd van het einde leven. Meer dan 2500 jaar geleden voorspelde Daniël dat er na Babylon vier wereldmachten zouden opkomen die een grote invloed op Gods volk zouden hebben. Daarnaast onthulde hij dat Engeland-Amerika de laatste van die wereldmachten zou zijn. Dat geeft ons de geruststellende hoop dat Gods Koninkrijk binnenkort elk spoortje menselijk bewind zal uitbannen en de volledige macht over de aarde op zich zal nemen.

De profetie van het immense beeld lijkt op het eerste gezicht eenvoudig genoeg om te kunnen begrijpen; behalve dan dat het een raadsel is – een mysterie – een heilig geheim waarvan de profeten en zieners op Bethel niet in staat blijken te zijn om het te kunnen begrijpen of te ontcijferen. Maar nogmaals, wanneer we hier gewoon gezond verstand toepassen, dan komen we er al snel genoeg achter dat de interpretatie van het metalen beeld door het Wachttorengenootschap simpelweg niet klopt. Volgens de geïnspireerde uitlegger, Daniël, symboliseert Nebukadnezar het hoofd van goud. Dat onderdeel van het beeld spreekt dan ook voor zich. Of misschien toch niet? Stelt u zichzelf eens een gouden hoofd voor zonder bijbehorend lichaam. Dat zou een vreemd gezicht zijn, toch?

Daniël legde uit dat er na het koninkrijk van Babylon ook nog andere, inferieure koninkrijken op het toneel zouden gaan verschijnen, welke zijn te vergelijken met zilver, koper, en ijzer, en ten slotte ook nog de voeten van ijzer vermengd met klei. Wanneer we het beeld dus beschouwen als een historische tijdlijn in relatie tot de voortgang van de diverse wereldrijken, dan blijven we achter met een vreemde bewerking van een zwevend hoofd, dat vervolgens wordt vergezeld door een bovenlichaam met daaraan bevestigde armen. Vervolgens worden de romp en de dijen met het bovenlichaam verbonden zonder onderbenen of voeten. En dan als laatste komen pas de onderbenen en de voeten. Dan blijkt vervolgens dat na een periode van een paar duizend jaar, het beeld dan eindelijk op zijn eigen voeten kan gaan staan!

Het punt van deze belachelijke exercitie is om te benadrukken dat de afzonderlijke onderdelen alleen maar zin zouden hebben als het beeld volledig compleet is, onmiddellijk voordat het door de Koninkrijkssteen zal worden verbrijzeld. Daarom moet het beeld zelf, in zijn geheel, dus iets vertegenwoordigen dat bestaat uit alle metalen onderdelen die ervoor kwamen. En dat is dus ook precies wat de profeet openbaarde (vers 28) toen hij aan Nebukadnezar verklaarde dat de Onthuller van geheimen de koning had geïnformeerd over wat er zal gaan gebeuren in “het laatste deel der dagen”. En dat is dan ook gelijk de reden waarom de zieners van Bethel niet in staat blijken te zijn om het te kunnen begrijpen, omdat het laatste deel der dagen op dit moment namelijk nog steeds niet is begonnen en omdat de profetie verzegeld blijft tot aan de tijd van het einde, oftewel het laatste deel der dagen, oftewel het besluit.

Dus, wat symboliseert het beeld zelf dan? Heel eenvoudig: de achtste koning. Echter blijkt ook dat het Wachttorengenootschap beweert dat de achtste koning eigenlijk helemaal geen echt koninkrijk is – Volgens het Wachttorengenootschap is het koninkrijk van de achtste koning namelijk geen wereldmacht zoals Babylon, Perzië, Griekenland, Rome en het Anglo-Amerikaanse rijk dat wel waren.

13 Lees Openbaring 17:9-12. De verwoesting die in de Eerste Wereldoorlog was aangericht, leidde tot de vervulling van nog een Bijbelse profetie over de laatste dagen. Wereldleiders wilden blijvende wereldvrede garanderen. Daarom richtten ze in januari 1920 de Volkenbond op, die in oktober 1945 werd vervangen door de VN. Deze organisatie wordt een ‘achtste koning’ genoemd. Maar het is geen wereldmacht. Haar macht en invloed zijn afhankelijk van de politieke machten die haar steunen. De Bijbel noemt die machten ‘tien koningen’.

UN logoMaar wie beweert er dan dat de Verenigde Naties de achtste koning is? Het Wachttorengenootschap is degene die dit beweert. Maar is dat dan ook echt daadwerkelijk zo? Nee, althans op dit moment nog niet. Behalve het feit dat de Verenigde Naties helemaal geen wereldmacht zijn, bezitten ze op dit moment ook nog eens geen of heel weinig macht. Dat is dan ook de reden waarom zelfs de meest fervente voorstanders van de Verenigde Naties deze organisatie afdoen als zijnde een papieren tijger. Als de Verenigde Naties namelijk de achtste koning uit de profetie zou zijn, zouden we dan ook niet op zijn minst mogen verwachten dat de VN ook daadwerkelijk de macht zou bezitten van een echte koning? Zelfs als zijn macht en invloed zouden afhangen van de steun van alle natiën, dan nog kunnen we niet anders dan concluderen dat de Verenigde Naties op dit moment die steun helemaal niet eens heeft.

Vergelijk nu dan eens het enorme contrast tussen de huidige machteloze Verenigde Naties en de manier waarop het boek Openbaring deze achtste koning afbeeldt. Volgens Openbaring zal de achtste koning namelijk absolute macht bezitten. Geen enkele koning op aarde zal überhaupt het lef hebben om de achtste koning op wat voor manier dan ook uit te dagen! Dat wordt namelijk duidelijk afgebeeld in het 18de hoofdstuk van Openbaring waarbij de koningen van de aarde op een afstand zullen blijven toekijken uit angst voor haar pijniging, terwijl ze dan zullen zeggen: “wat jammer, wat jammer”. Het moge dan ook heel duidelijk zijn dat het Wachttorengenootschap de kluts hier volledig kwijt is en dat ze deze dingen dus totaal niet in het juiste perspectief hebben staan.

14 Lees Openbaring 17:3-5. Johannes zag onder inspiratie van God in een visioen een hoer, ‘Babylon de Grote’. Daarmee wordt het wereldrijk van valse religie afgebeeld. Wat blijkt uit het visioen? Valsreligieuze organisaties hebben heel lang nauw met de politieke  machten van de wereld samengewerkt en ze hun zegen gegeven. Maar binnenkort zal Jehovah het de politieke machten in hun hart geven ‘zijn gedachte uit te voeren’. Het resultaat? Die ‘tien koningen’ zullen zich tegen de valsreligieuze organisaties keren en ze vernietigen (Openb. 17:1, 2, 16, 17).

Het klopt dat de wereldreligies de heersers van deze aarde hebben ondersteund en dat omgekeerd ook de heersers van deze aarde op hun beurt weer de wereldreligies hebben beschermd. Daarom ging de engel in het 17de hoofdstuk van Openbaring namelijk ook dieper in op het beest dan op de hoer die bovenop het beest zit.

Een heel belangrijk aspect van het mysterie omtrent het beest uit de afgrond wordt vermeld in de verzen 12 en 13: De tien hoorns die je hebt gezien, betekenen tien koningen die nog geen koninkrijk hebben gekregen. Maar ze krijgen wel voor één uur autoriteit als koning met het wilde beest. Ze hebben één gedachte, en daarom geven ze hun kracht en autoriteit aan het wilde beest.”

De volgende vraag is dan ook uiterst relevant om eens dieper over na te denken: Is dat symbolische “enkele uur” op dit moment dan al begonnen? Indien woorden en concepten namelijk iets betekenen, dan kan het niet anders dan dat het enkele uur dat aan de achtste koning wordt toegewezen, een relatief korte tijdsperiode moet voorstellen. Indien deze “één uur” zou zijn begonnen in het jaar 1945 toen de Verenigde Naties werden opgericht, dan zou dat dus moeten betekenen dat deze tijdsperiode al meer dan 77 jaar bezig is, en dat die tijdsperiode op dit moment ook nog steeds zou voortduren. Wanneer Jehovah God ons een hint wilde geven over de machtsperiode van de regering van deze laatste koning, en wanneer de Verenigde Naties sinds 1945 ook daadwerkelijk deze laatste koning zou zijn geweest, waarom zou de Alwetende Onthuller van geheimen die periode dan symboliseren als één enkel uur? Zou het dan niet juist véél passender zijn geweest om deze periode op zijn minst te symboliseren als zijnde een dag of een jaar in plaats van één enkel uurtje? Overigens geldt ditzelfde principe ook voor de profetische barensweeën die volgens het Wachttorengenootschap onderhand al langer dan 108 jaar bezig zouden zijn.

Er wordt vaak gezegd dat de Bijbelse profetie zichzelf interpreteert. Dat geldt dan ook dubbel en dwars ten aanzien van het raadselachtige “één uur”. In het 18de hoofdstuk van Openbaring wordt namelijk gezegd dat Babylon in slechts “één uur” zal worden getroffen door een complete vernietiging. Dit is wat de Bijbel daarover zegt: Wat jammer, wat jammer Babylon, grote en sterke stad, want in één uur is je oordeel voltrokken!” (vers 10b)

“Wat jammer! Wat jammer van de grote stad, gekleed in fijn linnen, purper en scharlaken, en rijkversierd met gouden sieraden, edelstenen en parels — want in één uur is die enorme rijkdom verwoest!” (vers 16-17)

Hebben we hier dan ook een indicatie van hoe lang deze tijdsperiode van “één uur” is waarin Babylon plotseling wordt verwoest? Ja, dat hebben we zeker. Een engel demonstreerde namelijk de snelheid van Babylons ondergang toen hij een molensteen oppakte en deze vervolgens in de zee gooide en zei: Zo zal Babylon, de grote stad, met een snelle worp worden neergeslingerd, en ze zal nooit meer gevonden worden. (vers 21b)

Wanneer we dus weten dat wanneer het oordeel over Babylon de Grote komt en dit oordeel wordt voltrokken in slechts “één enkel uur” en wanneer we daarnaast ook nog weten dat de engel heeft bevestigd dat dit uur van verwoesting snel (snelle worp) zal plaatsvinden, dan moeten we daaruit dus wel concluderen dat het absoluut onredelijk en daarnaast ook nog onhoudbaar is om te veronderstellen dat dit ene enkele uurtje oftewel “één uur” van deze achtste koning verspreid zou plaatsvinden over vele decennia.

De interpretatie van het Wachttorengenootschap ten aanzien van het getal 10, dat aardse compleetheid betekent, klopt inderdaad. Daarom vertegenwoordigen de 10 koningen ook alle natiën der aarde. Maar wanneer het zo zou zijn geweest dat deze 10 koningen hun macht en hun autoriteit nu al aan het wilde beest zouden hebben gegeven, zoals het Wachttorengenootschap ook beweert, waarom blijven de natiën van deze aarde zich dan tegelijkertijd nog steeds zo krampachtig vasthouden aan hun eigen individuele soevereiniteit? Het kan namelijk niet tegelijkertijd twee verschillende kanten op gaan. De natiën kunnen hier dus ook niet van twee walletjes eten, zoals het gezegde luidt. De natiën hebben dus ofwel hun macht en autoriteit aan het beest overgedragen, of de natiën hebben hun macht en autoriteit niet aan het beest gegeven. Ze kunnen dus onmogelijk hun gezag niet verliezen en tegelijkertijd ook nog behouden.

Het is inderdaad waar dat de Schrift ons leert dat de tien koningen gedurende één uur autoriteit zullen ontvangen. Maar hoe kunnen zij dan hun autoriteit geven en het ook nog ontvangen? Ze zullen daarom ook ongetwijfeld hun autoriteit als onafhankelijke natiën moeten gaan opgeven om vervolgens de autoriteit te kunnen ontvangen die door de achtste koning wordt geschonken. Met andere woorden, het zal dus de ultieme regimewisseling zijn. Ze zullen dan namelijk afstand gaan doen van hun nationale soevereiniteit en zullen vervolgens deel gaan uitmaken van een enkele wereldregering.

Hebben dan op dit moment alle natiën der aarde al afstand gedaan van hun aanspraak op nationale soevereiniteit? Nogmaals, nee. Verre van dat. Aan de andere kant hebben we echter wel al een beetje een voorproefje kunnen nemen van hoe het allemaal in zijn werk zou kunnen gaan, wanneer we kijken naar het ontstaan van de Europese Unie. De EU bestaat uit 27 aangesloten lidstaten. Elk van deze 27 aangesloten natiën heeft om lid te mogen worden van de EU een bepaalde mate van hun nationale soevereiniteit moeten

overdragen aan Brussel, de regeringshoofdstad van de Europese Unie. Lidstaten hebben ook grotendeels geen eigen nationale valuta meer. 19 van de 27 Europese lidstaten gebruiken de euro als valuta. Lidstaten kunnen daarnaast ook niet langer meer over hun eigen nationale uitgaven beslissen. Er gelden namelijk strikte beperkingen die worden opgelegd door de Europese Centrale Bank. Lidstaten hebben behalve dat ook helemaal niets meer te zeggen over hun eigen landsgrenzen. Elke aangesloten natie heeft er daarnaast ook nog mee ingestemd om deel te nemen aan oorlogshandelingen om daarmee de Europese Unie te verdedigen. Het is dus ook helemaal niet vergezocht en onredelijk om daarom ook te verwachten dat de achtste koning op een zelfde soort manier zal gaan functioneren, zij het alleen op een veel grotere schaal en op een meer totalitaire manier.

Dus, aangezien het voor zich spreekt dat de natiën op dit moment hun macht en hun autoriteit nog steeds niet aan de Verenigde Naties hebben overgedragen, kan het daarom ook onmogelijk waar zijn dat de Verenigde Naties op dit moment al zou functioneren als de achtste koning uit de profetie.

Maar wat moet er dan nog gaan gebeuren om de woorden van God te volbrengen in verband met het scharlakengekleurde beest en de hoer die erop zit? Dat zal dan ook in het volgende artikel uit deze serie uitgebreid aan bod komen.

Wordt vervolgd…

— EINDE DEEL 4 —

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 1 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 2 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 3 uit deze serie.