Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft het tweede deel uit de serie artikelen die dieper ingaan op de Wachttoren-uitgave van de maand juli 2022.


Onder het kopje: “HOE KUN JE ZIEN DAT CHRISTUS KONING IS GEWORDEN?” staat het volgende geschreven:

Tegen het eind van zijn bediening op aarde voorspelde Jezus bepaalde gebeurtenissen in de wereld waaraan zijn volgelingen zouden kunnen zien dat hij in de hemel was begonnen te regeren. Hij noemde bijvoorbeeld oorlogen, hongersnoden en aardbevingen. En hij had het over epidemieën ‘in de ene plaats na de andere’, waarvan de COVID-19-pandemie een voorbeeld is. Die gebeurtenissen maken deel uit van wat de Bijbel ‘het teken’ van Christus’ aanwezigheid noemt.

Als u een van Jehovah’s Getuigen bent of als u iemand bent die met hen heeft gestudeerd, dan weet u ook heel goed dat het Wachttorengenootschap al tientallen jaren (en feitelijk ook al langer dan ieder levend mens) heeft verkondigd dat het besluit van het samenstel en de parousia al zouden zijn begonnen. Ja, het klopt inderdaad dat Jezus voorzei dat er oorlogen, voedseltekorten, epidemieën en aardbevingen zouden zijn. En het is dan ook gemakkelijk om in te zien waarom Jehovah’s Getuigen geloven dat 1914 het begin zou zijn geweest van de profetische barensweeën. De Eerste Wereldoorlog was namelijk iets verschrikkelijks. Vervolgens kwam toen ook de nog dodelijkere Spaanse Griep-pandemie om de hoek kijken.

Wanneer het rangschikken van al deze afzonderlijke profetische gebeurtenissen in een enkel plaatje valt te vergelijken met het in elkaar passen van puzzelstukjes, zoals het Wachttorengenootschap dit handig heeft geïllustreerd, dan hebben we echter wel een probleem. Het is dan ofwel zo dat er nogal wat belangrijke stukjes van de puzzel ontbreken, ofwel het vooropgezette plaatje klopt gewoon niet. Wat bedoel ik hier dan mee?

Nadat Jezus de vraag van de apostelen over het „teken” had beantwoord, zei Jezus ook nog het volgende: Kijk eens naar de vijgenboom en alle andere bomen. Als je ziet dat ze in de knop staan, weet je dat het bijna zomer is. Zo weten jullie ook, als jullie die dingen zien gebeuren, dat Gods Koninkrijk nabij is. Ik verzeker jullie dat deze generatie niet zal verdwijnen voordat al die dingen gebeuren. (Lukas 21:29-32)

Bloeiende huilende kersenboom

Deze illustratie van Jezus is voor ons op het noordelijk halfrond in deze specifieke tijd van het jaar, de lente, dan ook bijzonder leerzaam. Hier in de Amerikaanse staat Michigan beginnen de vroege knoppen pas net te bloeien. De kornoeljes, appelbomen en suikeresdoorns staan al volledig in bloei. De huilende kers in mijn tuin explodeerde met bloesems in een tijdsbestek van ongeveer 2 uur toen de temperatuur onlangs een ongebruikelijk warme 26 graden bereikte. De massieve eiken, wilde kersen en hickorybomen staan op dit moment nog in de knop en hebben nog een maand te gaan. Maar wanneer ik deze vroege bloeiers tot leven zie komen, ben ik er ook vrij zeker van dat het de volgende maand pas echt duidelijk zal gaan worden dat de zomer dan ook echt nabij is gekomen.

In de 2004-uitgave van de Nieuwe Wereldvertaling staat het net iets anders beschreven. Daar lezen we: “Wanneer ze reeds in knop staan, weet GIJ voor UZELF, door het gade te slaan, dat nu de zomer nabij is.”

Is u ook de woordkeuze opgevallen die Jezus gebruikte in de bovengenoemde tekst? Hij zei dat wanneer de bomen reeds in de knop staan, “weet GIJ voor UZELF”.

Nou en? zult u nu waarschijnlijk denken. Welnu, heeft u zelf ooit persoonlijk ook maar iets van de dingen gezien die Jezus voorspelde? Heeft u de Eerste Wereldoorlog dan persoonlijk meegemaakt of heeft iemand anders u alleen maar over de Eerste Wereldoorlog verteld? Of kan het zijn dat u die informatie heeft gehaald uit diverse geschiedenisboeken? Hoe zit het dan met de Spaanse Griep? Wellicht leefden enkelen van jullie al toen Hitler de Tweede Wereldoorlog begon, echter geldt voor het gros van de huidige generatie dat zij daar persoonlijk helemaal niets van hebben meegemaakt.

Het is dan ook heel erg duidelijk dat het Besturende Lichaam zich ook zeer goed bewust is van deze opvallende tekortkoming in hun interpretatie en daarom zijn ze dus ook gedwongen om de aandacht hiervan af te leiden en deze te vestigen op de Covid-19-pandemie, want dat is namelijk ook het enige dat u persoonlijk met uw eigen ogen hebt gezien. In de ogen van de Jehovah’s Getuigen lijkt dat daarom ook het ontbrekende stukje van de profetische puzzel te zijn. Het doet dan verder ook niet ter zake dat de gevolgen van de virale covidgriep veel erger werden vanwege de beslissingen vanuit het zorgsysteem om maar vooral geen goedkope en effectieve medicatie te willen gebruiken in de behandeling tegen covid.

Herinnert u zich nog dat een paar jaar geleden de bevolking van India keihard werd getroffen door het coronavirus? Alle experts uit de zorgsector hielden hun adem in terwijl ze aan het speculeren waren over het risico dat het in het laboratorium ontwikkelde virus met zich zou meebrengen ten aanzien van een hele natie waar meer dan een miljard zielen wonen. Vele miljoenen van hen leven bij elkaar gepropt in onhygiënische omstandigheden in smerige sloppenwijken. Als reactie op de covid-noodsituatie stelde de Indiase regering echter voor om ivermectine beschikbaar te maken voor al haar burgers. Binnen een paar weken was de hele covid pandemie dan ook voorbij. Poef, en weg was covid! Vervolgens hebben de Westerse media dit hele verhaal zo snel mogelijk in de doofpot gestopt. De waarheid wordt dan ook niet getolereerd. De rauwe waarheid is dan ook dat het wereldwijde medische zorgsysteem miljoenen mensen de dood in heeft gejaagd als gevolg van nalatig medisch handelen door volgens hun eigen protocol middelen te gebruiken zoals Remdesivir evenals het voorschrijven van de dodelijke vaccins. Maar laten we ons hier dan maar niet door afleiden.

Zwangere vrouw met barensweeën. Al meer dan 108 jaar bezig. Volgens het Wachttorengenootschap klinkt dit ook heel erg logisch.

Het werkelijke onderliggende probleem ten aanzien van de 1914-doctrine van het Wachttorengenootschap – zelfs wanneer we hier voor het gemak zouden aannemen dat de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse grieppandemie het begin zouden zijn geweest van de profetische barensweeën – is dat we na ruim 108 jaar nog steeds niet alle dingen hebben gezien die Jezus had voorspeld. Hoe is het voor ons dan mogelijk om met eigen ogen een oorlog te zien die al was afgelopen nog vóórdat we zelf überhaupt werden geboren? Dat is dan ook precies de reden waarom het Besturende Lichaam zichzelf zo ontzettend snel en gretig heeft gestort op Covid-19 evenals op de oorlog in Oekraïne. De covid pandemie en de oorlog in Oekraïne hebben gediend als het broodnodige gips dat ze op hun witgekalkte muur aanbrengen in hun poging de muur angstvallig overeind te houden. (Zie ook het Engelstalige artikel: De muur moet vallen!)

Maar zelfs wanneer u de nep Covid-pandemie en de militaire operatie in Oost-Oekraïne, die binnenkort wellicht tot een einde zal komen erbij optelt, dan nog hebben we nog steeds te maken met hetzelfde probleem. Eigenlijk is het nog erger dan u wellicht zou vermoeden.

Het Wachttorengenootschap gebruikt huidige gebeurtenissen als gips om hun witgepleisterde 1914-muur mee te onderhouden.

Jezus zei: “Zo weten jullie ook, als jullie die dingen zien gebeuren, dat Gods Koninkrijk nabij is.” Nogmaals, zelfs indien de Eerste Wereldoorlog het begin zou zijn geweest van de profetische barensweeën, dan nog betekent dat niet automatisch dat het Koninkrijk van God al zou regeren, zoals het Wachttorengenootschap dit ook ten onrechte beweert. Het zou namelijk slechts betekenen dat het Koninkrijk van God nabij is gekomen. Het Wachttorengenootschap heeft deze woorden van Jezus hier dus compleet omgedraaid. Het teken dat Jezus gaf, geeft namelijk aan dat het Koninkrijk nabij is gekomen, en dus niet dat het Koninkrijk de macht al heeft overgenomen en al is begonnen met regeren. De vraag komt in de basis eigenlijk neer op het volgende: Wie zult u uiteindelijk gaan geloven? Het Wachttorengenootschap of Jezus Christus?

Het jaar 1914 vormde niet eens het begin van al deze dingen die voorbestemd zijn om plaats te vinden. Jezus zei bijvoorbeeld dat zijn volgelingen zouden worden vervolgd en dat ze zouden worden gedood. Jezus zei ook dat zij uit de synagogen zouden worden gegooid en dat zij door hun eigen familie en hun eigen broeders zouden worden gehaat en verraden en voor bestuurders en koningen zouden worden gesleept. Verder zei Jezus ook nog: Ook zullen er tekenen zijn in de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken doodsbang zijn en geen uitweg weten vanwege het gebulder van de woeste zee. De mensen zullen bezwijken van angst en spanning om wat er over de bewoonde aarde komt, want de hemelse krachten zullen worden geschud. (Lukas 21:25-26)

Heeft u soms met uw eigen ogen gezien dat de hemelse krachten werden geschud? Heeft u dan ooit met uw eigen ogen een kruisraket door de lucht zien razen op 40 meter hoogte? Wellicht wel als u in Oekraïne woont. Heeft u dan met uw eigen ogen hypersonische raketten door de lucht zien flitsen en heeft u die dan met uw eigen ogen zien exploderen in een grote vuurbal in combinatie met een paddenstoelenwolk? Niemand heeft dit soort dingen gezien. Nu nog niet in ieder geval; hoewel de Russische minister van Buitenlandse Zaken de wereld zojuist waarschuwde dat een kernoorlog een zeer reële mogelijkheid was.

Het is dan ook uiterst veelzeggend dat het Wachttorengenootschap zijn toevlucht heeft genomen tot de suggestie dat we al deze dingen zullen gaan aanschouwen door middel van onze enorme flatscreentelevisies terwijl we die beelden in het comfort van onze eigen huizen in alle rust op de bank kunnen gaan bekijken. Het echtpaar uit de illustratie van dit Wachttoren-artikel zal hoogstwaarschijnlijk ook nog een goed gevulde Amerikaanse koelkast in hun keuken hebben staan. We zouden onszelf ook heel goed kunnen voorstellen dat wanneer het schokkende breaking nieuws-item wordt onderbroken door een reclameblok, dat het bezorgde stel vervolgens op de bank een discussie zou kunnen gaan voeren over de lastige vraag of ze buiten de deur zullen gaan eten, of dat ze maar gewoon via internet hun favoriete comfortfood aan huis zullen laten bezorgen.

Wat hebben we aan deze profetieën? De gebeurtenissen in de wereld en de waarneembare verandering in de houding van mensen maken ons duidelijk dat Jezus Koning is geworden. Maak je dus niet druk om het egoïstische en wrede gedrag van mensen, maar bedenk dat het een vervulling is van Bijbelse profetieën. Het Koninkrijk regeert! (Ps. 37:1) En we kunnen verwachten dat het leed in de wereld verder toeneemt naarmate Armageddon dichterbij komt (Mark. 13:8; 2 Tim. 3:13). Ben je niet dankbaar dat onze lieve hemelse Vader ons helpt te begrijpen waarom het zo’n turbulente tijd is?

We hebben alleen maar wat aan deze profetieën als we ze ook daadwerkelijk begrijpen. Het is dan ook absoluut problematisch te noemen wanneer de potentiële vertolkers van deze profetieën ten onrechte beweren dat deze profetieën op dit moment al zouden zijn vervuld. Let hier dan ook eens op de vingervlugheid van het Wachttorengenootschap wanneer ze in alinea 8 zeggen dat “de waarneembare verandering in de houding van mensen” het ultieme bewijs zou zijn dat Jezus al in het jaar 1914 koning werd. We zouden onszelf kunnen afvragen wanneer deze verandering in de houding van mensen dan voor het eerst merkbaar werd. Indien Christus namelijk al meer dan een eeuw zou regeren, waarom valt het dan nu pas op dat mensen zouden zijn veranderd en steeds slechter zouden zijn worden?

Wat hier wel opvalt, althans vanuit mijn perspectief, is het falen aan de kant van het Wachttorengenootschap om ook de andere vitale aspecten op te nemen van het veelomvattende teken dat Jezus ons gaf. Betreffen dan niet al deze dingen die Jezus voorzei de belangrijke stukjes van dezelfde profetische puzzel? Nadat Jezus zijn discipelen bijvoorbeeld had verteld dat er oorlogen, hongersnoden en pestilentiën zouden komen, zei hij ook nog het volgende: Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen veel valse profeten verschijnen en zij zullen velen misleiden. En omdat de mensen steeds wettelozer zullen worden, zal de liefde van de meesten bekoelen. Maar wie volhardt tot het einde zal worden gered. (Mattheüs 24:10-13)

Het “tot struikelen worden gebracht” staat hier in verband met het voorwaarts gaan in het geloof. De Bijbel gebruikt de metafoor van het wandelen met God, het wandelen in de waarheid, het wandelen in geloof, enz. Het wandelen symboliseert onze levensloop. Wanneer we tot struikelen worden gebracht dan betekent dit dus dat we niet langer meer aan het wandelen zijn op het pad des levens. Degenen die zijn voorbestemd om tot struikelen te worden gebracht, betreffen dus christenen. De oorzaak van hun struikelen zal dan ook ongetwijfeld te maken gaan hebben met de valse profetische uitleg die door het Wachttorengenootschap is uitgevaardigd.

Dit is dan ook helaas geen buitengewoon fenomeen. Het is namelijk al eens eerder voorgekomen. In de begindagen van C.T. Russell, werd het jaar 1914 bijvoorbeeld geprojecteerd als het jaar van de climax. Let wel, de Bijbelonderzoekers destijds geloofden dat de parousia (Tweede Komst van Christus) al in het jaar 1874 was begonnen en dat het Koninkrijk in 1878 begon te regeren. Het jaar 1914 zou volgens hen dan ook het einde betekenen, namelijk: Armageddon. Miljoenen mensen werden toen op enigerlei wijze blootgesteld aan deze eigenaardige boodschap. Zelfs toen de oorlog begon, bekeken honderdduizenden mensen nog het ‘PhotoDrama of Creation’ in diverse bioscopen. Maar wat gebeurde er toen vervolgens? Russell kwam onverwachts te overlijden. De overgebleven leiders van het Wachttorengenootschap begonnen met elkaar te vechten om de macht en Russells opvolgers werden vervolgens door de Amerikaanse overheid afgevoerd naar de gevangenis. Ondertussen kwam er abrupt een einde aan de oorlog. Het is dan ook niet nodig om nogmaals te onderstrepen dat de wereld toen dus niet verging. Toen in het jaar 1919 de oplevingen in Cedar Point begonnen, waren daar ook maar een paar duizend Bijbelonderzoekers aanwezig. De rest was toen helaas tot struikelen gebracht. Op de typische Wachttoren-manier verkondigden ze echter dat de wereld aan haar einde was gekomen.

Het Wachttorengenootschap zegt ook dat het teken dat Jezus ons gaf, vergelijkbaar is met een unieke menselijke vingerafdruk, in die zin dat er geen twee hetzelfde zijn. Oké prima, dat is dan ook een valide vergelijking. Het is echter ook zo dat alle dingen die Jezus voorzegde nu nog steeds niet zijn uitgekomen. Dat betekent dat het Wachttorengenootschap in het beste geval werkt met een gedeeltelijke vingerafdruk. Toch houden de zelfverzekerde forensische experts van Bethel bij hoog en bij laag vol dat zelfs de vlekkerige vingerafdruk die ze op dit moment bezitten, onmogelijk in de toekomst zou kunnen worden gedupliceerd door een véél betere match. En dat, mijn vrienden, is dan ook precies de reden waarom er zo velen zullen gaan struikelen wanneer de daadwerkelijke tekenen van Christus zich in de zeer nabije toekomst zullen gaan beginnen te openbaren.

— EINDE DEEL 2 —

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 1 uit deze serie.

Klik hier om verder te gaan naar deel 3 uit deze serie.

Klik hier om verder te gaan naar deel 4 uit deze serie.