Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft deel 11 uit de serie artikelen die dieper ingaan op de Wachttoren-uitgave van juli 2022.


In alinea 3 van het Wachttoren-artikel dat hier wordt besproken staat het volgende:

3 Jezus heeft de getrouwe en beleidvolle slaaf gebruikt om op aarde een bijzondere organisatie op te zetten ter bevordering van de zuivere aanbidding. Hoe sta jij tegenover die organisatie?

Persoonlijk ben ik het Wachttorengenootschap altijd zeer dankbaar geweest voor het feit dat zij in het verleden altijd diepgaand bijbelstudiemateriaal hebben verschaft. Het was toen ook zeker geestelijk voedsel op de juiste tijd. Uiteraard dienen we er tegelijkertijd natuurlijk wel rekening mee houden dat er gedurende al die tijd wel sprake is geweest van de 1914-misleiding; maar aangezien het ook Jehovah’s wil is geweest om het aan Satan toe te staan om een bedrieglijke invloed uit te oefenen om daarmee diegenen die de waarheid kennen te beproeven met betrekking tot hun liefde voor de waarheid, is het ook op zijn minst begrijpelijk te noemen waarom het Wachttorengenootschap deze 1914 misleiding onderwijst.

Vóór de christelijke jaartelling had Jehovah “op aarde een bijzondere organisatie opgezet ter bevordering van de zuivere aanbidding”. We zouden dan ook immers kunnen stellen dat Jezus destijds in de waarheid werd geboren. Zijn beide ouders waren vrome joden. Ze bezochten dan ook de plaatselijke synagoge en ze verbleven daarnaast destijds ook nog regelmatig in Jeruzalem om daar deel te nemen aan de verschillende joodse feesten. Het enige verslag over de kinderjaren van Jezus, betrof die keer dat hij met zijn gezin naar Jeruzalem was gegaan en hij daar met de ouderlingen en priesters in de tempel redeneerde.

Tijdens zijn eerste bezoek aan de heilige stad nadat Jezus zelf was gedoopt, ging Jezus tijdens het Pascha naar de tempel en hij jaagde daar de geldwisselaars en de kooplieden weg die zich daar op de binnenplaatsen van het aardse huis van zijn Vader hadden gevestigd. Nadat dit had plaatsgevonden waren de joodse religieuze leiders van Jehovah’s toenmalige aardse organisatie voornemens om de Zoon van God te doden.

Jezus wist heel goed dat de aanbidding die hij, zijn gezin en zijn mede-Joden beoefenden niet de zuivere aanbidding was die God daadwerkelijk voor ogen had — hoe kon het ook anders, aangezien de leiders van deze natie zelfzuchtige huichelaars waren die Jehovah haatten? Jezus ging ooit eens in gesprek met een niet-joodse vrouw, die naar waarheid verklaarde dat Jeruzalem de plaats is waarover de joden zeggen dat God daar aanbeden dient te worden. Jezus antwoordde haar: ‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie de Vader niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem zullen aanbidden. Jullie aanbidden wat jullie niet kennen. Wij aanbidden wat we kennen, want redding begint bij de Joden. Maar er komt een tijd, en die is er al, dat de ware aanbidders de Vader met geest en waarheid zullen aanbidden, want de Vader zoekt mensen die hem zo willen aanbidden. God is een Geest, en wie hem aanbidden, moeten hem met geest en waarheid aanbidden.’ (Johannes 4:21-24)

Welk stelsel van aanbidding het Wachttorengenootschap ook heeft opgericht – zelfs wanneer het onder leiding heeft gestaan van Jezus zelf – het betreft dan nog steeds niet de ware aanbidding die God uiteindelijk wenst of van plan is om op te richten. Net zoals de Joodse natie een rol vervulde om Gods voornemen te dienen; specifiek, om de Messias een thuisbasis te bieden evenals een kleine selecte groep mensen die hem als zodanig zouden accepteren, zo heeft het Wachttorengenootschap ook een volk voorbereid op de volgende fase van Jehovah’s eeuwigdurende voornemen. Enkel en alleen de getrouwe gelovigen zullen daar worden toegelaten.

Er was een tijd dat bijbelstudenten met onderscheidingsvermogen beseften dat het verslag over Christus die de tafels van de geldwisselaars omvergooide en de kooplieden en hun vee naar buiten jaagde met een zweep van gevlochten touw, een patroon vormde van iets op een veel grotere schaal. De moderne tempelbewaarders blijven maar beweren dat de tegenbeeldige vervulling van deze profetie in het verleden al zou hebben plaatsgevonden. Volgens hen zou de boodschapper van het verbond immers al kort na het jaar 1914 zijn gekomen.

Volgens de publicatie van het Wachttorengenootschap “Zuivere aanbidding – Eindelijk hersteld!” wordt de heidense christenheid door hen tegenwoordig niet langer meer beschouwd als het tegenbeeld van het oude Jeruzalem. Maar wat is dan wél het moderne tegenbeeld? Dat zeggen de uitgevers niet. In het vacuüm dat is overgebleven als gevolg van hun recente ‘aanpassing’, blijft er een onbeantwoorde vraag hangen: Wie zijn dan degenen die zijn gemarkeerd door middel van een merkteken om te overleven en die zuchten en kermen over alle walgelijke dingen die in Jeruzalem worden gedaan? (Ezechiël 9:4)

Wat betreft de vraag uit het Wachttoren-artikel: “Hoe sta jij tegenover die organisatie?”

Het is dan ook zeer teleurstellend om te zien dat de organisatie tegenwoordig wordt gerund door accountants en advocaten. Ik had verwacht dat we het ergste wel hadden gehad. Helaas werd kort daarna ook ineens bekend dat het Wachttorengenootschap enkele jongemannen van Bethel naar Londen had gestuurd om daar de fijne kneepjes te leren omtrent de hedgefondsbusiness. Helaas bleek dat dit nog maar het begin was. De samenwerking tussen de Wachttoren-organisatie en de oplichters van Wall Street en de City of London is ondertussen nog heel veel erger geworden. Ongetwijfeld verkopen de handelaars van Bethel onder leiding van externe bedrijfsadviseurs op agressieve wijze honderden perfect bruikbare Koninkrijkszalen voor enorme financiële winsten op de onroerendgoedmarkt. We hebben het hier dan over de verkoop van gebouwen die ooit in het openbaar werden opgedragen aan Jehovah God zelf. Maar het wordt nog erger. Blijkbaar heeft het Wachttorengenootschap daarnaast ook nog geld aangenomen om ook het vaccin aan te prijzen en als gevolg daarvan zijn er ook onnoemelijk veel Jehovah’s Getuigen die al zijn gestorven of nog zullen sterven, omdat ze het medische advies van de getrouwe en beleidvolle slaaf hebben opgevolgd. Dat betekent dus dat elke dollar die als gevolg hiervan in de schatkist van Bethel verdwijnt, besmet bloedgeld betreft.

In het vijfde hoofdstuk van Zacharia zag de profeet in een visioen een gigantische vliegende boekrol. De engel legde de betekenis ervan uit: Het is de vloek die rondwaart over de oppervlakte van de hele aarde, omdat iedereen die steelt, zoals Hoofdkantoor Jehovahs Getuigen in Warwickop de ene kant staat, ongestraft blijft en ook iedereen die een eed zweert, zoals op de andere kant staat, ongestraft blijft. “Ik heb de vloek gestuurd”, verklaart Jehovah van de legermachten, “en die zal het huis van de dief binnengaan en het huis van degene die in mijn naam een valse eed zweert. De vloek zal in dat huis blijven en het verteren, met zijn balken en zijn stenen.” (Zacharia 5:3-4)

Het Wachttorengenootschap heeft gestolen van Jehovah doordat ze datgene hebben verkocht wat aan God was opgedragen om exclusief te worden gebruikt voor Hem. Tot dusver zijn de dieven en de eedverbrekers ongestraft gebleven. Om de maat van hun zonde te maximaliseren, heeft het Besturende Lichaam de schapen van Jehovah zelfs verkocht aan het slachthuis. Tot nu toe zijn de moordenaars ongestraft gebleven. Aangezien hun buit werd gebruikt om hun eigen luxueuze paleis in Warwick mee te financieren, kan de vloek die bestemd is om over de hele aarde rond te gaan, onmogelijk Bethel passeren. Degenen die hebben geprobeerd om Jehovah God te bedriegen, hebben dan ook deze vloek over het huis van God afgeroepen. Deze vloek zal dan ook zijn kostbare granieten muren en balken verteren.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 1 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 2 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 3 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 4 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 5 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 6 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 7 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 8 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 9 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 10 uit deze serie.