“Als jullie horen van oorlogen en ongeregeldheden, raak dan niet in paniek. Want die dingen moeten eerst gebeuren, maar het einde zal niet meteen komen.” (Lukas 21:9)

Sinds de ontbinding van de voormalige Sovjet-Unie wordt de Anglo/NAVO-combinatie beschouwd als de alleenheersende supermacht op aarde. Het Anglo/NAVO-leger heeft in deze periode talloze landen gebombardeerd en is deze binnengevallen, te beginnen met Servië in het jaar 1999. Sindsdien is de door de VS geleide coalitie Irak, Afghanistan, Libië en Syrië binnengevallen en hebben ze bijna duizend militaire bases over de hele wereld opgericht, en dan voornamelijk in het gebied rondom Rusland en China. Ook werden er talloze andere zogenaamde proxy-oorlogen gevoerd, zoals in Jemen en meest recentelijk ook in Oekraïne.

Toch betreffen geen van deze oorlogen en ongeregeldheden de vervulling van wat Jezus had voorzegd. Hoe kunnen we dit dan zeker weten? Omdat al die oorlogen vooralsnog niet hebben geleid tot een totale oorlog; namelijk een oorlog waarbij ‘natie tegen natie en koninkrijk tegen koninkrijk’ strijdt. Wel is er de kanttekening dat er nog moet worden bezien waartoe de aanhoudende oorlog in Oekraïne zal leiden.

De huidige Russische militaire operatie in Oekraïne, die in de westerse media wordt verkocht als een “niet-uitgelokte aanval”, waarbij het westen dus claimt dat zij deze aanval niet zelf hebben geprovoceerd, is feitelijk al vele jaren in de maak. In tegenstelling tot de berichten uit de CIA-MI6-aangestuurde media, heeft het Anglo-militaire oorlogsapparaat sinds de staatsgreep van 2014 verschillende nazi-milities in Oekraïne bewapend en getraind, en dan met name het Azov-bataljon. Deze milities hebben als doel om een oorlog te voeren tegen de overwegend etnische Russische bevolking in de afgescheiden republieken van Donetsk en Lugansk. Er is ook nog onthuld dat de Verenigde Staten in het geheim meer dan twee dozijn biowapenlaboratoria in Oekraïne exploiteren.

De weigering van de NAVO om überhaupt rekening te houden met Ruslands herhaalde veiligheidszorgen, laat zien dat de oorlogsplanners in het Westen Moskou opzettelijk hebben geprovoceerd om de Oekraïne binnen te vallen als voorwendsel om te beginnen met datgene wat de Russische minister van Buitenlandse Zaken omschreef als een ‘totale hybride oorlog’ tegen Rusland om zodoende `s werelds meest vooraanstaande kernmacht volledig te isoleren en economisch te verpletteren.


 


Het betreft hier een extra gevaarlijke confrontatie gezien het feit dat de militaire operatie in Oekraïne twee nucleair bewapende grootmachten op de rand heeft gebracht van een kernoorlog. Dat zal dan ook ongetwijfeld de reden zijn geweest waarom Jezus verklaarde: “Raak dan niet in paniek.”

Volgens de marginale verwijzing in de Nieuwe Wereldvertaling zouden de “ongeregeldheden” die volgens Jezus nog zullen moeten gaan plaatsvinden, kunnen verwijzen naar rebellie, politieke onrust of opstand tegen de gevestigde orde.

Nadat de wereldbevolking werd getiranniseerd door onnodige lockdowns en buitensporige politieke misleiding zoals de oproer die door het establishment werd georkestreerd en we nu dus ook het begin meemaken van een compleet losgeslagen inflatie waardoor brandstof en voedsel plotseling onbetaalbaar worden voor het armste deel van de bevolking, is het toneel in zowel Europa als Amerika gereedgemaakt voor een wijdverbreide onrust en ja, zelfs voor een burgeroorlog en massale opstanden. Inderdaad precies zoals Jezus had voorzegd: ongeregeldheden!

Maar in het spiegelhuis van Satan is dan ook niets wat het lijkt. Rusland is wellicht niet het primaire doelwit van de hybride oorlog die op dit moment aan de gang is. Gezien het feit dat Moskou blijkbaar al op dergelijke vijandelijkheden heeft geanticipeerd door zich hierop voor te bereiden waarbij ze de sancties die tegen Rusland zijn opgelegd weten te doorstaan, zien we tegelijkertijd ook dat de olieproducerende landen bezig zijn om het Petro-dollarsysteem te omzeilen. Het Petro-dollarsysteem betreft een regeling waarbij alle olie- en gasaankopen in de wereld moet worden afgehandeld in Amerikaanse dollars. Het begint daarom ook steeds duidelijker te worden dat het laten ineenstorten van de wereldreservevaluta, de Amerikaanse dollar, het uiteindelijke doel en de noodzakelijke calamiteit zal zijn waarmee de beoogde “Great Reset” kan worden doorgedrukt. Het is precies zoals de Russische minister het beschreef – “een totale hybride oorlog” – ogenschijnlijk echter alleen gekant tegen Rusland. De daadwerkelijke doelwitten die zijn aangemerkt voor de complete ondergang betreffen namelijk Amerika en Europa.

Jehovah’s Getuigen zijn heel goed bekend met wat de Bijbel verklaart over de laatste dagen die worden beschreven als zware tijden die moeilijk te doorstaan zullen zijn, omdat de mensen alleen om zichzelf zullen geven en om geld. Ze zullen verwaand zijn, arrogant, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar en ontrouw. Ze zullen geen natuurlijke genegenheid hebben, voor geen enkele overeenkomst openstaan en kwaadsprekers zijn. Ze zullen onbeheerst en wreed zijn en geen liefde voor het goede hebben. Ze zullen verraders zijn, roekeloos en opgeblazen van trots, met meer liefde voor genot dan liefde voor God.…” (2 Timotheüs 3:2-4)

De vaste lezers van deze website weten inmiddels wel dat mijn primaire boodschap de verwerping betreft van de kernleerstelling van het Wachttorengenootschap, namelijk dat de parousia (Tweede Komst) van Christus en de profetische laatste dagen al in het jaar 1914 zouden zijn begonnen.

Om het nog maar eens te herhalen: Paulus zei niet dat mensen in de laatste dagen liefhebbers van zichzelf zullen worden, evenals alle overige kenmerken. Nee, de reden dat de laatste dagen worden gekenmerkt als zijnde kritieke tijden die moeilijk zijn om door te komen, is omdat de mensen vanaf het begin van deze laatste dagen al zo goddeloos en verdorven zullen zijn. Het lijkt er dan ook op dat de wereld op dit moment is aanbeland op dat punt. Met andere woorden, de verdorvenheid van de beschaving betreft geen proces dat pas begint tijdens de laatste dagen. Het zal namelijk reeds de algemene toestand van de samenleving zijn, zodra de laatste dagen zullen beginnen; wat er dus voor zorgt dat het moeilijke tijden zullen zijn om door te komen.

Kijk bijvoorbeeld eens naar de situatie binnen Europa op dit moment. Als onderdeel van de draconische sancties tegen alles wat Russisch is, is er een bedrag van meer dan $300.000.000.000 dollar aan Russische reservevalutadeposito’s bij centrale banken, welke werden gebruikt om financiële transacties in verschillende valuta’s te vergemakkelijken, zonder pardon in beslag genomen. Als reactie daarop zal Rusland dan ook geen gas en olie meer gaan verkopen in Amerikaanse dollars of euro’s omdat deze valuta’s gemakkelijk kunnen worden gestolen of geconfisqueerd. Vanaf 31 maart 2022 zullen alle landen die zich vijandig tegenover Rusland hebben opgesteld hun rekeningen bij hen moeten gaan betalen in Russische roebels.Duitsland is voor ongeveer 40% van zijn gas afhankelijk van Rusland. Deze 40% kan niet gemakkelijk worden vervangen door een alternatieve energiebron. In plaats van simpelweg te voldoen aan de betalingseisen van Rusland, kiezen Duitse politici er liever voor om niet akkoord te gaan met de eisen van Rusland en hebben ze reeds aangegeven dat ze bereid zijn om de gehele Duitse industriële sector van de economie ten onder te laten gaan waarbij 83 miljoen Duitsers dan aangewezen zullen zijn op een gas-rantsoen. Volgens een analist, William Engdahl, zal de Duitse industrie zonder de volledige levering van aardgas uit Rusland binnen ongeveer een maand compleet in elkaar storten. Kritieke tijden die moeilijk zullen zijn om door te komen?

Herinnerend aan de beruchte laatste woorden van Marie Antoinette: “laat ze cake eten”, heeft een Duitse minister de bevolking onlangs al geadviseerd om warmere truien te gaan dragen – net alsof de heersende klasse zichzelf van hun eigen warmte zou beroven om daarmee Poetin te straffen.

Gezien het feit dat de tijd van het einde (ook wel bekend als het laatste deel van de dagen evenals het besluit of de laatste dagen) niet begint met een enorme knal, maar eerder met een botsing tussen de koningen van het noorden en het zuiden, wat vervolgens weer resulteert in een vloedgolf van geweld, lijkt het logisch om te stellen dat de voorzegde oorlogen en ongeregeldheden die eerst zullen moeten plaatsvinden vóórdat een totale, wereldwijde oorlog zal uitbreken, eveneens het begin markeert van de periode van het besluit.

Het is dan ook geen wonder dat Jezus zijn discipelen waarschuwde om waakzaam te zijn omdat de komst van de Meester net zo onverwacht en onopgemerkt zou zijn als een dief in de nacht.