Nu de oorlogen en geruchten over oorlogen steeds luider beginnen te klinken, is het tijd om de bekende profetie over vrede en veiligheid eens opnieuw te beschouwen. Deze zinsnede is van bijzonder belang voor de miljoenen Jehovah’s Getuigen omdat men gelooft dat de vervulling van hun verklaring ‘vrede en zekerheid’ de voorbode zal betekenen van de start van de grote verdrukking.

Ter opfrissing van uw geheugen: het Wachttorengenootschap heeft onlangs nog in 2019 het volgende vermeld onder het kopje: “Welke gebeurtenissen gaan aan Armageddon vooraf?”

7 Voorafgaand aan ‘Jehovah’s dag’ zal er ‘vrede en veiligheid’ worden uitgeroepen. (Lees 1 Thessalonicenzen 5:1-6.) In 1 Thessalonicenzen 5:2 slaat ‘Jehovah’s dag’ op ‘de grote verdrukking’ (Openb. 7:14). Hoe weten we wanneer die verdrukking gaat beginnen? De Bijbel heeft het over een heel ongewone uitroep. Die aankondiging zal het signaal zijn dat de grote verdrukking begint.

Ten eerste kan er niet met absolute zekerheid worden gezegd dat de apostel hier in dit stuk de naam JHWH gebruikte. In 1 Korinthiërs 5:5 verwees Paulus namelijk ook naar “de dag van de Heer” en naar “de dag van onze Heer Jezus Christus” (1 Korinthiërs 1:8). En natuurlijk zegt de transliteratie van 1 Thessalonicenzen 5:2 in de Kingdom Interlinear “day of Lord” oftewel  ‘dag van Heer’.

Hoewel er veel passages in de Hebreeuwse Geschriften staan die spreken over ‘de dag van Jehovah’, kan er tegelijkertijd niet met zekerheid worden gesteld dat Paulus hier rechtstreeks uit een specifiek vers citeerde. Integendeel zelfs, aangezien de context duidelijk laat zien dat de apostel Paulus hier zinspeelde op de dag van de Heer Jezus Christus. Maar hoe kunnen we dit dan onderscheiden? Vanwege het feit dat Paulus in 1 Thessalonicenzen 5:2 zei: For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night.(zie American Standard Version van de Bijbel op JW.org)

(Nederlandse vertaling: “Weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt zoals een dief in de nacht.”

Maar hoe wisten de broeders in de eerste eeuw dan zo goed dat de dag van de Heer zou gaan komen als een dief in de nacht? Heel simpel: omdat Jezus namelijk tegen zijn apostelen had gezegd dat hij zou komen als een dief in de nacht.

In werkelijkheid worden deze woorden van Jezus echter gericht aan gezalfde christenen die in leven zouden zijn net vóórdat de gedenkwaardige komst van Christus zal gaan plaatsvinden – inderdaad ja, de aanwezigheid of ook wel de tegenwoordigheid van de Heer. Jezus zei het volgende tegen zijn kleine kudde: Zorg dat je klaarstaat en dat je lampen branden. Jullie moeten zijn als slaven die op hun meester staan te wachten tot hij terugkomt van de bruiloft, zodat ze meteen kunnen opendoen als hij komt en aanklopt. Gelukkig zijn de slaven die op de uitkijk staan als de meester komt! Ik verzeker jullie: hij zal zich omkleden, hen aan tafel uitnodigen en bij hen komen om hen te bedienen. Gelukkig zijn ze als hij ziet dat ze klaarstaan wanneer hij komt in de tweede of zelfs in de derde nachtwake. Maar weet dit: als de huiseigenaar had geweten hoe laat de dief zou komen, zou hij niet hebben toegelaten dat er in zijn huis werd ingebroken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een uur dat jullie het niet verwachten.” (Lukas 12:35-40)

Hoewel Jehovah’s Getuigen geloven dat de aanwezigheid van Jezus al in het jaar 1914 zou zijn begonnen, wijst het Wachttorengenootschap desondanks nog steeds op een toekomstige diefachtige komst van de Mensenzoon. Wanneer men het bovenstaande stuk met een nuchtere blik aandachtig leest dan onthult dit stuk echter dat Jezus de kleine kudde aanspoorde om ervoor te zorgen dat ze al in een staat van paraatheid dienen te verkeren nog vóórdat de aanwezigheid van de Heer een feit is. Betekent het Griekse woord parousia dan niet ‘zich naast begeven’ of ‘naast komen’? En wat zei Jezus in het twaalfde hoofdstuk van Lukas, anders dan dat de meester ‘naast hen zou komen’ en dat hij bij hen zou komen om hen te bedienen net alsof ze aan de tafel aanliggen voor het Avondmaal des Heren?

Dit is ook de reden waarom de apostel Paulus verklaarde dat we heel goed weten dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Het betreft een fundamentele lering van de Heer.

Deze simpele waarheid vormt dan ook een enorm probleem voor het Wachttorengenootschap. Dat komt omdat de Jehovah’s Getuigen opereren onder de waanvoorstelling dat de dag van de Heer, evenals de parousia al vanaf het jaar 1914 zouden zijn begonnen.

Op de 2023 Jaarvergadering van het Wachttorengenootschap legde een net nieuw benoemd lid van het Besturende Lichaam, Jeffrey Winder, uit hoe God het begrip verduidelijkt door middel van het welbekende ‘nieuwe licht’, dat Hij aan zijn eigen volk zou verstrekken. Broeder Winder verklaarde dat Christus uitsluitend het Besturende Lichaam gebruikt om op het juiste moment en op een zeer gedoseerde manier verhelderend inzicht te verschaffen. Het licht wordt geleidelijk aan steeds helderder, net zoals de dageraad. Verder zei broeder Winder dat het een verblindende werking zou kunnen hebben indien er te veel licht in één keer zou gaan schijnen.

Nu we dus weten hoe het proces omtrent ‘nieuw licht’ en verhelderd begrip in elkaar zit, zou u wellicht ook de profetie in kwestie nog eens een keer nader willen beschouwen. De apostel Paulus zei namelijke over de diefachtige komst van de dag van de Heer ook nog het volgende: Als ze zeggen: ‘Vrede en veiligheid!’, dan worden ze plotseling getroffen door een onverwachte vernietiging, zoals een zwangere vrouw door weeën, en ze zullen er beslist niet aan ontkomen. Maar jullie, broeders, zijn niet in duisternis, zodat de dag jullie zou kunnen overvallen zoals hij een dief zou overvallen, want jullie zijn allemaal zonen van het licht en zonen van de dag. Wij horen niet bij de nacht of bij de duisternis.” (1 Thessalonicenzen 5:3-5)

Afgezien van de vraag wie er nou precies ‘vrede en veiligheid’ zal gaan verklaren en wie nou precies diegenen zijn die de ‘onverwachte vernietiging’ zullen meemaken, kunnen we op zijn minst waardering opbrengen voor het feit dat wanneer de woorden van de profeet Paulus daadwerkelijk in vervulling zullen gaan, dat dit dan ook voor iedereen duidelijk zal zijn. Het zal op dat moment zelfs onmiskenbaar duidelijk zijn. Welnu, de vraag die rijst is deze: Zullen de “zonen van het licht” op dat moment moeten gaan wachten totdat het Besturende Lichaam een of andere officiële aankondiging doet om aan iedereen te bevestigen dat Gods woord op dat moment in vervulling is gegaan? Nee, natuurlijk niet! Desalniettemin heeft het Wachttorengenootschap op dit moment toch al over zichzelf verklaard dat zij de enige officiële bron op aarde zijn die in staat is om te kunnen verifiëren of de profetie wel of niet in vervulling gaat. Hiernaar verwijzend stond er in de uitgave van het tijdschrift de Wachttoren van februari 2023 het volgende geschreven:

5 Als je over Bijbelse profetieën praat, moet je het vermijden te gaan speculeren. Waarom? Omdat je iets zou kunnen zeggen dat de eenheid in de gemeente verstoort. Stel, je hoort dat wereldleiders praten over de oplossing van een bepaald conflict en over vrede en veiligheid. Ga dan niet speculeren dat zo’n uitspraak de vervulling is van de profetie in 1 Thessalonicenzen 5:3. Zorg in plaats daarvan dat je goed op de hoogte bent van het laatste dat erover is gepubliceerd. Als je de dingen die je zegt baseert op materiaal van Jehovah’s organisatie, draag je eraan bij dat de gemeente verenigd blijft ‘in dezelfde overtuiging’ (1 Kor. 1:10; 4:6).

Wanneer dat bewuste moment eenmaal aanbreekt zal het helemaal niet eens nodig zijn om er dan nog over te moeten speculeren. Het feit dat er een onverwachte vernietiging zal worden geïnitieerd op het moment waarop ze zullen zeggen ‘vrede en veiligheid’, zal dan ook meteen dienen als hét bewijs dat de dag van de Heer op dat moment daadwerkelijk is aangebroken. De vernietiging zal dan onvermijdelijk overduidelijk zijn, waardoor de “zonen van de dag” op dat moment ook niet op de hoogte hoeven te worden gesteld van de meest actuele gepubliceerde informatie van het Wachttorengenootschap. Op dat moment is het ook zeer onwaarschijnlijk dat het Wachttorengenootschap überhaupt nog iets zinnigs te melden zal hebben wat berust op waarheid. Dat komt omdat de plotselinge vernietiging zal lijken op de barensweeën van een zwangere vrouw, welke het begin zullen zijn van de weeën waarover Jezus had gezegd dat ze zouden komen in de vorm van natie die tegen natie opstaat en koninkrijk tegen koninkrijk. Met andere woorden, de Derde Wereldoorlog – de oorlog waarvan de profeten-klasse in Warwick ons stellig heeft verzekerd dat deze absoluut nooit zou kunnen plaatsvinden.

Jehovah heeft het ook zo op deze manier ontworpen. Hij heeft een ‘werk van Satan’ toegelaten zodat daardoor zelfs de zonen van het Koninkrijk zullen geloven dat er sinds het jaar 1914 een onzichtbare parousia (onzichtbare Tweede Komst van Christus) gaande zou zijn. Maar zodra ze zullen zeggen ‘vrede en veiligheid’, dan zullen daarmee ook de barensweeën van start gaan. Vanaf dat moment zullen de zonen van het licht Gods woord geloven – en niet de woorden van het Wachttorengenootschap. Er zal op dat moment ook geen sprake zijn van een geleidelijke dageraad waarbij het licht langzaam steeds helderder begint te schijnen. Nee, het zal dan gaan plaatsvinden door middel van een hele sterke schitterende lichtflits die zal dienen als het signaal van de Heer.

Dit brengt ook weer een andere pertinente vraag naar voren die alleen beantwoord zal kunnen worden zodra ze ‘vrede en veiligheid’ zeggen, en die vraag is: Wie is echt de getrouwe en beleidvolle slaaf?(Mattheüs 24:45)

Blijf dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Maar weet dit: als de huiseigenaar had geweten hoe laat de dief zou komen, zou hij wakker zijn gebleven en niet hebben toegelaten dat er in zijn huis werd ingebroken. Zorg daarom dat je er klaar voor bent, want de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht. Wie is echt de getrouwe en beleidvolle slaaf, die door zijn meester over zijn huisknechten is aangesteld om hun op het juiste moment hun voedsel te geven? Gelukkig is die slaaf als hij daarmee bezig is wanneer zijn meester komt! (Mattheüs 24:42-46)