JULLIE HEBBEN JE HART VETGEMEST VOOR DE DAG VAN DE SLACHTING

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel wordt rechtstreeks gericht tot het bestuur van de Wachttoren-organisatie. Er zijn in dit artikel geen plaatjes of illustraties opgenomen zodat lezers de tekst uit dit artikel zonder enige problemen kunnen kopiëren en plakken om zo dit artikel verder te kunnen verspreiden. Ik moedig hierbij ook een ieder die dit leest aan om de tekst uit dit artikel te mailen [...]

2022-10-06T14:28:44+02:0005/10/2022|Categories: PAGINA TWEE|0 Comments

KONINKRIJKSNIEUWSBRIEF #22 – ZE VERWACHTEN DAT HUN WOORD UITKOMT

Er bestaat een gezegde onder de Jehovah’s Getuigen dat bijbelse profetie pas volledig kan worden begrepen nadat ze is vervuld. Deze stelling klopt inderdaad en dit werd ook al heel lang geleden aangetoond in het geval van de apostelen, die de vele profetieën die in de levensloop van Jezus werden vervuld pas echt konden begrijpen nádat Christus was opgestaan uit de dood en nadat hij hun [...]

2022-09-02T22:55:35+02:0002/09/2022|Categories: PAGINA TWEE|0 Comments

KONINKRIJKSNIEUWSBRIEF #3 – DE BIJL LIGT AL BIJ DE WORTEL!

Opmerking van de Nederlandse vertalers: Dit oudere artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op 21 februari 2012. In het studieartikel van de Wachttoren van 15 mei 2012 staat op pagina 26 het volgende geschreven: “We moeten bijvoorbeeld oppassen dat we niet zwichten voor afval, een zonde waardoor we ongeschikt zouden worden om God te verheerlijken (Deut. 13:6-9). Laten we ons daarom totaal afzijdig houden van [...]

2022-08-30T16:59:55+02:0030/08/2022|Categories: PAGINA TWEE|0 Comments

KONINKRIJKSNIEUWSBRIEF #2 – “ZEG TEGEN DEGENEN DIE MET WITKALK PLEISTEREN…”

Opmerking van de Nederlandse vertalers: Dit artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op 14 februari 2012. Het lijkt er sterk op dat het Wachttorengenootschap de eerdere aanbeveling van Robert King heeft overgenomen in de vorm van “nieuw licht”. Het gaat om de leer dat de slaaf op dit moment al zou zijn aangesteld over alle bezittingen van de Meester. Het Genootschap onderwees vele jaren dat [...]

2022-08-15T23:36:07+02:0015/08/2022|Categories: PAGINA TWEE|0 Comments

KONINKRIJKSNIEUWSBRIEF #1 – DE PERFECTE STORM

Opmerking van de Nederlandse vertalers: Dit artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op 11 februari 2012. De aankomende periode zal de wat oudere serie van koninkrijksnieuwsbrieven die door de jaren heen in het Engels zijn verschenen naar het Nederlands worden vertaald en gepubliceerd. Ondanks het feit dat de wereld er 10 jaar geleden op veel vlakken nog anders uitzag dan tegenwoordig, zijn deze koninkrijksnieuwsbrieven zeker [...]

2022-08-14T14:13:27+02:0014/08/2022|Categories: PAGINA TWEE|0 Comments

BABYLON VERSUS SION

Opmerking van de Nederlandse vertalers: Dit artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op 30 december 2004. Het artikel gaat dieper in op Klaagliederen. Hoewel de oude Israëlieten niet bekend stonden om hun technische vaardigheden, was de tempel van Salomo een van de meest magnifieke bouwwerken van de antieke wereld. Hoewel deze tempel van buitenaf gezien wellicht niet zo imposant was als sommige andere oude bouwwerken [...]

2022-07-27T19:31:25+02:0027/07/2022|Categories: PAGINA TWEE|0 Comments

DE DUIVEL IS NAAR JULLIE NEERGEDAALD

Opmerking van de Nederlandse vertalers: Dit artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op 7 juni 2014. Wees daarom vrolijk, hemel en jullie die daarin wonen! Wee de aarde en de zee, want de Duivel is naar jullie neergedaald. Hij is woedend, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.’ (Openbaring 12:12) De wereld die we allemaal bewonen staat op het punt te veranderen op [...]

2022-07-09T15:17:03+02:0009/07/2022|Categories: PAGINA TWEE|0 Comments

IS HET TIJD OM TE ZEGGEN: “HET SPIJT ONS”?

Opmerking van de Nederlandse vertalers: Dit artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op 3 september 2004. Het betreft een open brief die destijds werd verstuurd aan het Besturende Lichaam, evenals aan de ouderlingen van vele bijkantoren en Koninkrijkszalen in het Engelstalige gebied. Geliefde broeders, Het tijdschrift De Wachttoren van 1 juli 2004 drukt de bedroefdheid en bezorgdheid van het Besturende Lichaam uit voor de velen [...]

2022-06-21T15:53:58+02:0021/06/2022|Categories: PAGINA TWEE|0 Comments

DE MUUR MOET VALLEN!

Opmerking van de Nederlandse vertalers: Dit artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op 9 oktober 2006. Het is een zwaar wegende zaak om in de naam van Jehovah te spreken en te onderwijzen, en daarom waarschuwt de geïnspireerde brief van Jakobus christelijke mannen dat ze niet allemaal leraren moeten worden... "want we weten dat we strenger geoordeeld zullen worden." Maar de ontnuchterende vraag die hier [...]

2022-06-12T22:56:13+02:0011/06/2022|Categories: PAGINA TWEE|0 Comments

KONINKRIJKSNIEUWSBRIEF #21 – EN IK KEEK EN ZAG EEN VAAL PAARD

“En ik keek en zag een vaal paard, en degene die erop zat, heette Dood. En het Graf volgde dicht achter hem. Ze kregen autoriteit over een vierde deel van de aarde om te doden met een lang zwaard en door voedseltekorten, dodelijke plagen en de wilde dieren van de aarde.” (Openbaring 6:8) Sinds de recente Russische militaire operatie in Oekraïne lijken Jehovah’s Getuigen er tegelijkertijd [...]

2022-04-20T18:19:37+02:0020/04/2022|Categories: PAGINA TWEE|0 Comments
Go to Top