Vandaag heeft Robert King voor de verandering geen artikel geschreven over de dagtekst van vandaag. In plaats daarvan vond hij het toepasselijk om aanvullend commentaar te geven op de dagtekst van gisteren. Het Wachttorengenootschap heeft besloten om nog fanatieker door te gaan op de ingeslagen weg door de Jehovah’s Getuigen wereldwijd nog verder te conditioneren om de bevelen, oftewel instructies van het hoofdkantoor in Warwick te omarmen en te gehoorzamen. Bevelen die helemaal nergens op slaan. Ik moet toegeven dat ik tegenwoordig niet altijd meer de volledige uitgave van het tijdschrift de Wachttoren lees, maar ik wil tijdens deze gelegenheid toch graag even het volgende fragment aanhalen uit paragraaf 15 van het Wachttoren-studieartikel van deze week, vlak onder het kopje: “JEHOVAH’S ORGANISATIE”

Onze Leider, Jezus, is volmaakt. Maar degenen die hij gebruikt om hier op aarde de leiding te nemen zijn dat niet. Misschien vind je het soms moeilijk ze te gehoorzamen, vooral als ze iets vragen dat je liever niet doet. Dat had Petrus op een gegeven moment ook. Toen een engel hem opdracht gaf dieren te eten die volgens de wet van Mozes onrein waren, weigerde hij dat — niet één keer maar tot drie keer toe! (Hand. 10:9-16) Waarom? Omdat hij het niet goed snapte. Hij was iets heel anders gewend. Als Petrus al moeite had om instructies van een volmaakte engel op te volgen, hoeveel moeilijker zal het dan voor ons zijn om instructies van onvolmaakte mensen te gehoorzamen!

Merkt u hier trouwens ook op dat de aangehaalde alinea hier specifiek zegt dat hij, Petrus, de ‘gegeven opdracht’ van de engel ‘niet goed snapte’? Het Besturende Lichaam, of wie dit ook mag hebben geschreven, manipuleert hier willens en wetens de Jehovah’s Getuigen en hij maakt zelfs gebruik van de Schrift om daarmee hun geest dusdanig te conditioneren dat zij in de toekomst welke onzinnige instructie dan ook zullen gehoorzamen. Doordat het Wachttorengenootschap hier de aarzeling van de apostel Petrus aanhaalt waarbij Petrus aarzelde om de Joodse spijswetten te overtreden, zelfs wanneer hij daartoe door een engel in een visioen werd opgedragen, plaatst het Wachttorengenootschap zichzelf door middel van deze vergelijking op gelijk niveau met een hemelse boodschapper van God. En is dat dan ook niet precies datgene waar de apostel Paulus ons in 2 Thessalonicenzen voor waarschuwde met betrekking tot de mens van wetteloosheid? De geïnspireerde apostel zei nog in het bijzonder dat deze profetische mens van wetteloosheid zichzelf verzet en verheft zich boven elke zogenaamde god of elk voorwerp van aanbidding, waardoor hij in de tempel van God gaat zitten en zich in het openbaar als een god presenteert. Door zijn onzinnige instructies, die hij binnenkort zal uitvaardigen gelijk te stellen aan de instructies van een engel, toont dit dan niet onomstotelijk aan dat het Besturende Lichaam zichzelf hiermee verheft boven goddelijke geesten?

In alinea 16 halen ze het voorbeeld aan van Paulus die door de apostelen werd opgedragen om naar de tempel te gaan en een offer te brengen om zodoende de hardnekkige geruchten de kop in te drukken dat Paulus een soort van afvallige leer van Mozes zou prediken. Natuurlijk moet er tevens op worden gewezen dat de apostelen zelf ook op de binnenplaats van de tempel predikten. Hun instructies voor Paulus waren dan ook niet bepaald onpraktisch of onzinnig. Toen Paulus zichzelf bevond in landen die ver waren verwijderd van de tempel in Jeruzalem, predikte hij regelmatig in de synagogen van de Joden, waar hij ook was. Paulus beschouwde de religie van de Joden ook absoluut niet als een soort afvallige religie. Het feit dat het Wachttorengenootschap hier het verslag uit Handelingen citeert, laat duidelijk zien hoever zij bereid zijn om te gaan met het verdraaien van de Schrift om zodoende hun gewenste doel te bereiken. Ik haal dit aan omdat het Wachttorengenootschap elders in hun geschriften beweert dat, omdat de Joden Jezus hadden verworpen, dat daardoor ook de tempelaanbidding moet worden beschouwd als iets onreins en dat er daardoor ook meteen sprake zou zijn van een afvallige leer. Ze zeggen dat omdat ze claimen dat de tempel die in 70 G.T. werd verwoest, de heidense christenheid en zelfs heel Babylon de Grote vertegenwoordigt. Indien dat echter waar zou zijn, waarom zouden de discipelen van Jezus dan moeten vluchten voor hun leven zodra ze het walgelijke ding in de toekomst op een heilige plaats zien staan? Zijn de Jehovah’s Getuigen naar eigen zeggen op dit moment dan al niet vertrokken uit Babylon de Grote?

Het is dan ook geen wonder dat het Wachttorengenootschap op dit moment al druk bezig is met het geestelijk voorbereiden van de Jehovah’s Getuigen zodat ze straks blindelings de bevelen van de superieure autoriteiten evenals de onlogische instructies van het Wachttorengenootschap klakkeloos zullen gaan gehoorzamen. Ze leggen een dodelijke val, waardoor de waarschuwing van Christus des te relevanter wordt: Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om spullen uit zijn huis te halen, en wie op het veld is, moet niet teruggaan om zijn bovenkleed op te halen.” In welke vorm de onlogische, onpraktische en onzinnige instructies van het Wachttorengenootschap in de toekomst ook komen, ze zullen ongetwijfeld in strijd zijn met de instructies die Christus al lang geleden aan ons heeft gegeven. Dat betreft in ieder geval een zekerheid, aangezien we nu al weten dat de mens van wetteloosheid zich volledig tegen Christus verzet.

Alinea 18 vat eigenlijk alles samen.

Jezus ‘heeft gehoorzaamheid geleerd door wat hij heeft geleden’, niet doordat hij in de ideale omstandigheden was. Ook wij leren gehoorzaamheid vaak onder moeilijke omstandigheden. Denk maar aan het begin van de COVID-19-pandemie, toen ons werd gevraagd niet meer in de Koninkrijkszaal samen te komen en te stoppen met het van-huis-tot-huiswerk. Misschien had je daar toen moeite mee. Maar gehoorzaamheid heeft je beschermd, je met je broeders en zusters verbonden en Jehovah blij gemaakt. En we zijn nu allemaal beter voorbereid om alle instructies op te volgen die we tijdens de grote verdrukking krijgen. Ons leven kan ervan afhangen!

Deze alinea bevestigt min of meer dat het Wachttorengenootschap willens en wetens samenwerkte met het plan van de globalisten om de pandemie te gebruiken om de wereld te conditioneren om zich te onderwerpen aan tirannie en om ons psychologisch te breken. Hoe zou het opvolgen van belachelijke en onzinnige instructies, zoals het binnenblijven tijdens de zogenaamde pandemie ons dan beter hebben voorbereid op de aankomende verdrukking? Er bestaat geen enkel bewijs dat iemand ooit COVID-19 heeft opgelopen in de frisse buitenlucht. Jezelf buiten in de frisse lucht begeven onder het licht van de zon is de meest veilige en gezonde plek waar iemand maar zou kunnen zijn. Hier in de Amerikaanse staat Michigan heeft onze tirannieke gouverneur tijdens de nep-pandemie zelfs de winkels bevolen om vooral geen verf, tuingereedschap of groentezaden te verkopen aan de mensen. De kleine tiran wilde niet dat mensen in hun tuin aan het werk waren of reparaties aan hun huis uitvoerden, terwijl ze geacht werden om binnen in hun huizen opgesloten te zitten en de muffe, stoffige binnenlucht in te ademen. Het Wachttorengenootschap heeft laten zien dat ze van begin tot eind volledig hebben meegedaan met deze waanzin.

Zoals ik al talloze keren heb aangehaald, gingen in 2020, toen de Amerikaanse presidentiële verkiezingscampagnes plaatsvonden, vele vrijwilligers voor het Trump-kamp van deur tot deur om stemmen te winnen onder de burgers. Ze klopten bij ongeveer een half miljoen deuren per week aan, wat valt te vergelijken met het aantal huisbezoeken die de Jehovah’s Getuigen ook gemiddeld in een week afleggen. Ziet u dit voor u in uw gedachten? De Republikeinen waren daar van deur tot deur aan het werk voor hun eigen presidentskandidaat, terwijl de Jehovah’s Getuigen zichzelf in hun huizen hadden opgesloten omdat het Besturende Lichaam beweerde dat het roekeloos en dwaas was om naar buiten te gaan omdat het o zo gevaarlijke corona killer-virus door de lucht zou hebben gedwarreld. En nu zien we dus dat het Besturende Lichaam de eer opeist voor het beschermen van de Jehovah’s Getuigen tegen een niet-bestaande dreiging.

Hopelijk zullen de Jehovah’s Getuigen, nadat ze hebben gezien hoe oneerlijk en manipulatief het Wachttorengenootschap is geworden, deze keer wel beter voorbereid zijn om de onzinnige instructies van het Besturende Lichaam te negeren zodra het er allemaal echt op aan komt. In plaats van dat we onszelf nog meer laten ‘gaslichten’, zullen we dus bereidwillig Christus moeten gehoorzamen door op tijd de stad te verlaten.