Dagtekst woensdag 13 december 2023

Wie betrouwbaar is in het kleine, is ook betrouwbaar in het grote, en wie onrechtvaardig is in het kleine, is ook onrechtvaardig in het grote. — Luk. 16:10.

Omdat het einde van deze wereld zo dichtbij is, is het belangrijker dan ooit vertrouwen te hebben in Jehovah’s aanpak. Tijdens de grote verdrukking krijgen we misschien instructies die vreemd, lastig of onlogisch lijken. Natuurlijk gaat Jehovah niet rechtstreeks tot ons spreken. Waarschijnlijk geeft hij richtlijnen via de vertegenwoordigers die hij heeft aangesteld. Maar dan zal het zeker niet de tijd zijn om aan de richtlijnen te twijfelen of om je af te vragen: komt dit echt van Jehovah of doen de verantwoordelijke broeders dit op eigen houtje? Wat zul jij doen in die belangrijke tijd in de geschiedenis? Je antwoord hangt misschien af van hoe je nu tegen theocratische leiding aankijkt. Als je de richtlijnen die we nu krijgen vertrouwt en gewillig opvolgt, zul je dat waarschijnlijk ook doen tijdens de grote verdrukking. w22.02 6 ¶15

Meer Jehovah’s Getuigen hadden zichzelf moeten afvragen of het vaccinatiemandaat daadwerkelijk afkomstig was van Jehovah of dat het eerder afkomstig was van het Besturende Lichaam dat op zijn eigen houtje heeft gehandeld. Indien er namelijk meer ouderlingen waren opgestaan en de vreemde en onlogische pleidooien van het Wachttorengenootschap voor de experimentele injecties in twijfel hadden getrokken, dan zouden er op dit moment ook veel meer getuigen zijn geweest die zich nog in het land der levenden hadden bevonden. Even voor de duidelijkheid: waarom zou iemand zich überhaupt zorgen maken over de vaccinatiestatus van iemand anders? Behalve dat het compleet onlogisch is, klinkt het daarnaast ook nog eens totaal idioot. Indien de omstreden COVID-prikken namelijk veilig en effectief waren, zoals het Besturende Lichaam de kudde verzekerde, dan zouden degenen die zich aan deze injecties hebben onderworpen zich toch ook geen zorgen meer hoeven te maken over dat ze mogelijk besmet zouden kunnen raken door iemand die niet is gevaccineerd?

De afgelopen jaren heeft het Wachttorengenootschap heel sterk het idee zitten pushen dat de organisatie tijdens de verdrukking ‘levensreddende instructies’ zal uitvaardigen. (We zouden hier ook de disclaimer kunnen toevoegen: ‘levensreddende instructies’, net zoals ze dit deden tijdens de zogenaamde pandemie?) Het is inmiddels overduidelijk dat het Wachttorengenootschap druk bezig is met het conditioneren van de doorsnee Jehovah’s Getuige zodat deze de verwachting heeft dat ze een hele speciale boodschap zullen gaan ontvangen. We zouden ons terecht ernstig moeten afvragen waarom het Besturende Lichaam deze boodschap constant maar blijft herhalen. Waar komt deze boodschap eigenlijk vandaan? Welke bijbelse ondersteuning ligt hieraan ten grondslag? Inderdaad…wat heeft de Bijbel hier eigenlijk over te melden?

Om de zaken even in perspectief te plaatsen: volgend jaar, 2024, zal het precies 150 jaar geleden zijn dat Charles Taze Russell een kleine bijbelstudiegroep in Alleghany organiseerde. Hun zelfverklaarde missie was om de fundamentele leerstellingen van de Bijbel uiteen te zetten. Dit deden ze ook met volle overgave. Tegelijkertijd weten we echter ook dat Russell, in het jaar dat hij met deze bijbelstudie begon, hij op de proppen kwam met het fantasierijke verhaal dat de parousia van Christus al was begonnen. Daarnaast wist hij zijn naïeve studiegroep er ook nog van te overtuigen dat de parousia iets onzichtbaars is. Het valt nauwelijks te geloven dat er zelfs na al die jaren van Bijbelonderzoek nog niemand is geweest die dit idee sindsdien in twijfel heeft getrokken. En mocht er binnen de Wachttoren-orgnasiatie wel iemand zijn geweest die dit openlijk in twijfel heeft getrokken, dan werd diegene ook meteen vakkundig het zwijgen opgelegd.

Nadat Armageddon in het jaar 1914 uitbleef, veranderde het Wachttorengenootschap zo’n vijftien jaar later, rond 1930 terloops nog even de datum voor het begin van de parousia van 1874 naar 1914. Beseft u trouwens wel hoe groot de implicaties zijn van deze wijziging? Het betekent namelijk dat het Wachttorengenootschap bijna een halve eeuw lang een valse parousia heeft gepromoot! Dit betreft dan ook geen onderwerp van discussie. Het is ook niet een of andere aantijging van een tegenstander ofzo. Het betreft simpelweg een vaststaand feit uit de theocratische geschiedenis. Dit zou dan ook moeten betekenen dat de wereldschokkende, krachtige tegenwoordigheid van Christus van zo weinig betekenis is dat deze gebeurtenis zomaar van de ene datum naar de andere datum kan worden verschoven.

Zoals de vaste lezers van deze website reeds weten, heb ik er mijn missie van gemaakt om licht te laten schijnen op enkele van deze duistere uithoeken. Ten eerste is de geheimzinnige chronologie van het Wachttorengenootschap, die pretendeert dat ze in staat zijn om het jaar van de Tweede Komst van Christus te kunnen berekenen, gebaseerd op niets minder dan louter bedrog. De profetische periode waarover Christus sprak in zijn uitgebreide profetie over zijn tegenwoordigheid, namelijk de zogenaamde ‘tijden der heidenen’, begon niet in het jaar 607 v.G.T. Jezus voorzegde namelijk een toekomstige vertrapping en verwoesting van Jeruzalem door de natiën, en dus niet iets dat al eeuwen daarvoor zou zijn begonnen, toen Babylon Jehovah’s stad plunderde.

Met verstrekkende gevolgen zal de parousia dus niet onzichtbaar plaatsvinden, althans niet voor de uitverkorenen. Staat u mij toe om uw aandacht te vestigen op het bovenstaande citaat van het Wachttorengenootschap: “Natuurlijk gaat Jehovah niet rechtstreeks tot ons spreken. Waarschijnlijk geeft hij richtlijnen via de vertegenwoordigers die hij heeft aangesteld.

Het Wachttorengenootschap had natuurlijk het liefst gezien dat Christus helemaal niets zou zeggen. Het Wachttorengenootschap beschouwt zichzelf tenslotte als de exclusieve aardse woordvoerders van de hemel, Jehovah’s aardse communicatiekanaal – Gods hoogstpersoonlijke aardse mondstuk. Ze zouden zichzelf feitelijk opheffen indien ze zouden toegeven dat Jehovah met iemand anders zou spreken die niet behoort tot hun binnenste kring. God kan en wil dus met niemand persoonlijk communiceren. En dat komt de woordvoerders van het Wachttorengenootschap natuurlijk heel goed uit. Zo zouden we ons kunnen afvragen wat nou precies de bijbelse grondslag is voor deze leer. Antwoord: die is er niet. Het feit dat Jezus op dit moment niet hoorbaar tot iemand spreekt, betekent daarom nog niet dat dit in de toekomst altijd het geval zal blijven, vooral omdat de tegenwoordigheid van Christus op dit moment nog steeds niet is begonnen. Er bestaan honderden voorbeelden in de Bijbel waarin God door middel van engelen tot mensen sprak. Waarom zouden we dan automatisch moeten veronderstellen dat er geen rechtstreekse communicatie zal plaatsvinden zodra de Mensenzoon naar de aarde terugkeert?

Denk bovendien ook eens aan de Transfiguratie. Niet alleen was Jezus gehuld in hemelse heerlijkheid, maar daarnaast weten we ook dat zowel Mozes als Elia verschenen in het visioen en dat zij daadwerkelijk in gesprek waren met Jezus. Pas jaren later schreef Petrus dat de Transfiguratie een voorbode betrof van de parousia, oftewel de toekomstige Tweede Komst van Christus. En Petrus was daarnaast ook nog één van de drie ooggetuigen van de parousia-uitvaardiging van Christus. Het feit dat Jezus met Mozes en Elia sprak, betreft een voorbode van het feit dat Jezus niet alleen maar zal verschijnen aan de uitverkorenen, maar ook dat zij met hem zullen praten, net zoals Mozes en Elia in het visioen deden. En het is daarnaast ook zeker geen onbelangrijk stukje Bijbelse trivia dat de twee getuigen, hoewel ze in Openbaring niet bij naam worden genoemd, worden afgebeeld terwijl ze wonderbaarlijke daden verrichten die verband houden met Mozes en Elia.

Het Wachttorengenootschap heeft dus gelijk als het erop aankomt dat God gebruik zal gaan maken van aangewezen vertegenwoordigers. De uitverkorenen aan wie Christus zich zal openbaren en die naast hem zullen komen te staan, zullen worden aangesteld als vertegenwoordigers van het Koninkrijk. Zij zullen de vorsten zijn die door de Koning zullen worden aangesteld. (Zie Jesaja 32) Hun aanstelling hoeft dan ook door geen enkel Wachttorencomité te worden goedgekeurd. Hoewel ik wel degelijk geloof dat sommige broeders op Bethel zullen behoren tot de groep gekozenen, zal de Wachttoren-organisatie daar verder niets mee te maken hebben. Het Wachttorengenootschap zal zich op dat moment namelijk compleet tegen Christus verzetten. Het zal de antichrist worden. Dat komt omdat de tot dan toe mysterieuze mens van wetteloosheid niet langer op de achtergrond zal loeren, maar uit de schaduw tevoorschijn zal komen en zich in het openbaar zal presenteren als een god. Hij zal op dat moment dan ook ongetwijfeld vreemde en onlogische instructies en aankondigingen uitvaardigen. Jezus heeft ons hiervoor zelfs nog gewaarschuwd toen hij zei: Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk! Hier is de Christus” of: “Daar!”, moeten jullie het niet geloven. Want er zullen valse christussen en valse profeten verschijnen, die grote tekenen en wonderen zullen doen in een poging zelfs de uitverkorenen te misleiden. Maar ik heb jullie van tevoren gewaarschuwd. Als mensen dus tegen jullie zeggen: “Kijk! Hij is in de woestijn”, ga er dan niet heen. En als ze zeggen: “Kijk! Hij is in de binnenkamers”, geloof het dan niet. Want zoals de bliksem uit het oosten komt en schijnt tot in het westen, zo zal de aanwezigheid van de Mensenzoon zijn. Waar het lijk is, daar zullen de arenden zich verzamelen. (Mattheüs 24:23-28)

Indien degenen die geroepen zijn om deel uit te maken van het Koninkrijk van Christus momenteel worden geïdentificeerd als Jehovah’s Getuigen, en dus onder de invloed en autoriteit staan van het Wachttoren Bijbelgenootschap, dan zou het onmogelijk voor hen zijn om te worden misleid door iemand die niet erkend wordt als zijnde iemand die ‘in de waarheid’ is. Waarom zouden we dan, gezien het feit dat het Wachttorengenootschap al sinds haar oprichting een valse parousia heeft gepromoot, moeten aannemen dat het ‘aardse kanaal’ dan plotseling wel ineens het licht zal gaan zien? In het licht van Gods woord kan ik u verzekeren dat dit namelijk niet het geval zal blijken te zijn.

Net zoals Jehovah toestond dat er een tegenstander was in de vorm van Judas die Jezus verraadde, zo speelt ook de profetische mens van wetteloosheid een vergelijkbare rol tijdens de daadwerkelijke authentieke parousia van Christus. Zelfs toen Judas de oorspronkelijke gezalfde verraadde, zo zal ook de mens van wetteloosheid proberen om de uitverkorenen te misleiden, waarbij hij hoogstwaarschijnlijk een beroep zal gaan doen op hun loyaliteit aan de organisatie. Ongetwijfeld zullen de vreemde, onlogische en onpraktische instructies worden uitgevaardigd door middel van de zoon der vernietiging, die publiekelijk zal verklaren dat de Christus zich in de binnenkamers van Warwick bevindt of dat Christus zich op een andere locatie bevindt. Echter zal het voor deze mens van wetteloosheid, oftewel de antichrist op dat moment onmogelijk blijken te zijn om degenen te misleiden die de Mensenzoon in al zijn heerlijkheid met hun eigen ogen zullen zien en die dan persoonlijk met Hem zullen spreken!