Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft deel 13 uit de serie artikelen die dieper ingaan op de Wachttoren-uitgave van juli 2022. Hiermee zijn we dan ook aan het einde gekomen van deze hele reeks artikelen.


In alinea 15 van het betreffende Wachttoren-artikel staat het volgende geschreven:

15 Tijdens de pandemie hebben we ook duidelijke instructies gekregen voor onze vergaderingen en de prediking. Al heel snel begonnen we videoconferentiesystemen te gebruiken voor onze gemeentevergaderingen, kringvergaderingen en congressen. Ook schakelden we over op getuigenis geven via brieven en via de telefoon. Jehovah heeft onze inspanningen gezegend. Veel bijkantoren hebben een aanzienlijke toename in het aantal verkondigers gemeld. Heel wat broeders en zusters hebben in deze tijd opbouwende ervaringen meegemaakt. (Zie het kader ‘ Jehovah zegent onze prediking’.)

Het lijdt geen twijfel dat het Wachttorengenootschap heeft gezorgd voor een hele soepele transitie van een hele zichtbare publieke aanwezigheid naar helemaal geen enkele publieke aanwezigheid. Jezus heeft echter al duidelijke instructies gegeven over hoe men deel moet nemen aan de openbare prediking. Dit staat dan ook opgetekend in het tiende hoofdstuk van het Bijbelboek Lukas: Daarna wees de Heer 70 anderen aan en stuurde die twee aan twee voor zich uit naar elke stad en plaats waar hij zelf naartoe zou gaan. Hij zei tegen ze: ‘Ja, de oogst is groot, maar er zijn weinig werkers. Smeek daarom de Meester van de oogst dat hij werkers stuurt om zijn oogst binnen te halen. Ga op weg. Ik stuur jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen voedselzak en geen sandalen mee, en begroet onderweg niemand. Als je een huis binnengaat, zeg dan eerst: “Ik wens dit huis vrede toe.” Als daar een vredelievend mens woont, zal je vrede met hem zijn. Zo niet, dan komt je vrede bij je terug.”’ (Lukas 10:1-6)

Lange tijd beweerden sommigen die pretenderen de Bijbel goed te kennen, dat de eerste-eeuwse christenen niet van huis tot huis gingen om te prediken. Dat is simpelweg onwaar. Jezus droeg zijn oorspronkelijke discipelen namelijk persoonlijk op om van dorp tot dorp te gaan en om elk huis te bezoeken. En in het geval dat de huisbewoner vredelievend bleek te zijn, droeg Jezus zijn discipelen op om dat huis binnen te gaan en hen vervolgens te onderwijzen.

Ook de Internationale Bijbelonderzoekers stonden destijds bekend om hun openbare prediking, ondanks het feit dat er toen nog geen sprake was van een georganiseerde vorm van huis-tot-huisprediking. In de jaren ’30 gebruikten Jehovah’s Getuigen luidsprekerauto’s, borden en pamfletten om daarmee bekendheid te geven aan Rutherfords openbare toespraken en radio optredens. Na de Tweede Wereldoorlog begon het Wachttorengenootschap zich pas echt te richten op het opleiden van Jehovah’s Getuigen tot ware verkondigers die ook daadwerkelijk in staat waren om iemand persoonlijk te benaderen en te onderwijzen. De huis-tot-huisprediking, evenals de straatprediking, is sindsdien het spreekwoordelijke handelsmerk geweest van het Wachttorengenootschap – in ieder geval tot het moment waarop het Besturende Lichaam het bevel had gegeven om volledig te stoppen met de openbare prediking. Zelfs nog op dit moment, nu vrijwel alles weer terug is gekeerd naar normaal, met uitzondering van die enkeling die zich ondanks alles nog steeds krampachtig aan de covid-maatregelen vasthoudt, evenals de extreem kwetsbare mensen die overal nog steeds mondkapjes dragen, zijn Jehovah’s Getuigen vandaag de dag nog steeds nergens in het publieke veld te bekennen.

Het Besturende Lichaam blijft maar beweren dat het zelfs nu nog steeds véél te dwaas en véél te roekeloos zou zijn om zomaar de straat op te gaan, ook al is er geen greintje bewijs voor dat iemand ooit het virus in de frisse buitenlucht onder het ontsmettende UV-licht van de zon zou hebben opgelopen. Die koningen van Warwick, die zichzelf hebben opgesloten binnen in hun eigen granieten paleis in de afgelegen bossen van New York, lijken de geest van de waarheid totaal te zijn verloren.

De oprichter van talrijke gemeenten in de eerste eeuw, namelijk de apostel Paulus, somde ooit eens alle gevaren op waarmee hij persoonlijk te maken kreeg in de periode toen hij druk bezig was om het goede nieuws te prediken. Hij deed dat omdat de zogenaamde “superapostelen” die destijds leiding gaven aan de gemeente in Korinthe, hem fel bekritiseerden. Deze superapostelen probeerden om alle eer op te strijken door zichzelf naar de buitenwereld voor te doen als onberispelijke apostelen. De apostel Paulus zei het volgende tegen hen: ik heb meer werk gedaan, heb vaker gevangengezeten, ben heel wat afgeranseld en ben vaak bijna dood geweest. Vijf keer heb ik van de Joden 40 slagen min één gekregen, drie keer kreeg ik stokslagen, één keer ben ik gestenigd, drie keer heb ik schipbreuk geleden, een dag en een nacht heb ik op volle zee rondgedreven. Ik was altijd onderweg, bedreigd door rivieren, struikrovers, mijn eigen volksgenoten en heidenen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en bij valse broeders. Ik heb geploeterd en gezwoegd, vaak zonder slaap, met honger en dorst, vaak zonder iets te eten, koud en onvoldoende gekleed.” (2 Korinthiërs 11:23-27)

Zouden we ons dan überhaupt kunnen voorstellen dat deze onverschrokken apostel zichzelf opzettelijk in een lockdown zou laten opsluiten in zijn tent ergens in de afgelegen wildernis omdat hij het véél te roekeloos en véél te gevaarlijk vond om zichzelf zomaar bloot te stellen aan een microbe die er mogelijk voor zou kunnen zorgen dat hij ernstige griepachtige symptomen zou kunnen krijgen, terwijl zijn overlevingskans slechts 99% zou zijn?

Wanneer er sprake is van oorlogsvoering, dan is de winnende strategie om je tegenstander ervan te overtuigen om vooral niet terug te vechten. Indien een gevecht dan toch onvermijdelijk is, dan is de eerstvolgende beste strategie om de tegenpartij ervan te overtuigen dat ze zich moeten overgeven. In de aanhoudende oorlog in Oekraïne gebruiken de twee vechtende partijen twee totaal verschillende tactieken. Er is gemeld dat de nazi-bataljons die zijn ingebed in het nationale leger van Oekraïne zich schuldig maken aan het martelen van gevangengenomen Russische soldaten. Alle gevangengenomen Russische officieren zouden dan ook standrechtelijk worden geëxecuteerd door de Oekraïense strijdkrachten. Aan de andere kant proberen de Russen juist om de Oekraïense soldaten ervan te overtuigen om zich over te geven, terwijl ze hen beloven dat ze hen goed zullen behandelen, waarbij ze er zelfs voor zouden zorgen dat gewonde Oekraïense strijders worden voorzien van medische behandelingen in het ziekenhuis. Het moge dan ook duidelijk zijn dat de Russen degenen zijn die de tegenpartij de beste redenen geven om zich maar vooral over te geven. Waarom zou een soldaat zich dan überhaupt gevangen laten nemen als ze van tevoren al zouden weten dat ze toch zouden worden gedood?

In zekere zin wordt deze Russische strategie ook toegepast op de Jehovah’s Getuigen. Daarentegen zwoer Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog om de ‘bijbelwormen’, zoals hij Jehovah’s Getuigen destijds noemde, met wortel en tak uit te roeien. Tijdens het schrikbewind van Hitler wisten de Jehovah’s Getuigen dat als ze zouden worden opgepakt, dat ze dan ook absoluut zeker in de gevangenis terecht zouden komen en dat ze mogelijk zelfs zouden worden veroordeeld om te worden afgevoerd naar een concentratiekamp of dat ze zelfs ronduit zouden worden geëxecuteerd. Ondanks het feit dat deze Jehovah’s Getuigen zich bewust waren van de risico’s, haalden zij toch het bloed onder de nagels van Hitler en zijn Gestapo-vriendjes vandaan door gewoon verder te gaan met het verspreiden van traktaatjes en door gewoon deel te blijven nemen aan de openbare prediking. Wat een sterk geloof en wat een moed hebben deze Jehovah’s Getuigen destijds getoond! U kunt hun ervaringen dan ook persoonlijk nalezen in de 1974-uitgave van het Jaarboek van Jehovah’s Getuigen.

Echter zien we tegenwoordig een heel ander beeld. Vanwege de dreigende rondzwevende microben, heeft het Besturende Lichaam namelijk alle Jehovah’s Getuigen simpelweg bevolen om vooral thuis te blijven zitten. We zien dat de Jehovah’s Getuigen dit bevel ook gewillig hebben opgevolgd, ook al betekent dit tegelijkertijd ook dat ze daarmee rechtstreeks ingaan tegen de geboden van Christus, terwijl ze daarmee ook meteen alles verwerpen waar christenen al die tijd voor hebben gestaan. Jehovah’s Getuigen hebben zichzelf zonder enige tegenspraak overgegeven omdat de vijand in kwestie beweert dat ze zouden spreken voor Christus. En uiteraard worden ze daarnaast ook heel goed behandeld door degenen die hen gevangen hebben genomen. Degenen die vroeger tijdens de prediking nog de straat opgingen in de koude wind, de hitte, de regen en de sneeuw, zijn tegenwoordig erg blij om lekker thuis te

mogen blijven zitten met een warme kop koffie naast de kachel (of in de Starbucks), terwijl ze op hun gemakje postzegels aan het likken zijn, terwijl ze tussendoor ook nog robotachtige telefoongesprekken voeren en voicemails volspreken met hun eigen smartphones. En tegelijkertijd zien we ook dat het Besturende Lichaam publiekelijk aan het opscheppen is over een zogenaamde toename in het aantal verkondigers? Als het Wachttorengenootschap postzegellikkers beschouwt als volwaardige verkondigers, dan zou de woedende apostel Paulus hoogstwaarschijnlijk hebben gezegd: “Zijn zij dienaren van Christus? Het klinkt alsof ik gek ben, maar ik nog meer: ik heb meer werk gedaan!” In de loop van de afgelopen 20 jaar heb ik inmiddels al meer dan 10.000 dollar uitgegeven aan postzegels, briefpapier, inkt en dergelijke, in een poging om een zeer ernstige, op de Bijbel gebaseerde boodschap over te brengen aan degenen die het allemaal niet willen horen. Indien zij zichzelf verkondigers noemen, dan heb ik bij uitstek nog veel meer werk gedaan!!!

16 Sommigen vonden misschien dat de organisatie in de pandemie te voorzichtig was. Maar steeds weer zijn de aanwijzingen die we kregen heel verstandig gebleken (Matth. 11:19). Mediteer over de liefdevolle manier waarop Jezus zijn volk leidt. Dat geeft je het vertrouwen dat Jehovah en zijn geliefde Zoon met ons zullen zijn, wat er in de toekomst ook mag gebeuren.

Excuseer mij voor het feit dat ik weer in herhaling treed, maar in de zomer van 2020, midden in de zogenaamde coronacrisis, toen de Amerikaanse presidentsverkiezingen nog in volle gang waren, ging er een klein leger van Trump-aanhangers in de hele Verenigde Staten van deur tot deur om kiezers te registreren en om te proberen om nog meer aanhang voor hun eigen presidentskandidaat op te trommelen. Ze belden in die periode aan bij zo’n half miljoen huisbewoners per week, wat ruwweg valt te vergelijken met wat Jehovah’s Getuigen ook tijdens een gemiddelde werkweek zouden hebben gedaan. (het weekend uitgezonderd) Er was toen ook absoluut geen sprake van berichten dat deze politieke vrijwilligers verantwoordelijk waren voor een of andere covid mega-uitbraak en er zijn zelfs geen berichten bekend dat er ook maar iemand ziek is geworden door covid tijdens deze politieke wervingscampagne. Let wel, de zomer van 2020 vond plaats nog vóórdat de vaccinatiecampagne überhaupt van start ging.

Besturende Lichaam update 10Echter het jaar daarna, in de zomer van het jaar 2021, promootte het Besturende Lichaam in een reeks video-Updates op JW-Broadcast op fanatieke wijze de vaccinaties en bedreigden ze tegelijkertijd ook alle andersdenkenden met het risico om zichzelf voor een juridisch comité te moeten gaan verantwoorden. Ondanks hun eis dat alle Jehovah’s Getuigen de bevelen van Christus op dienen te volgen terwijl zij hen ook aansporen om zich te laten injecteren met een experimentele gentherapie, wanneer deze mRNA-vaccinaties dan een voorziening van Jehovah zouden zijn, zoals ze dat zelf ook impliceren, en aangezien Jehovah God überhaupt nooit een nutteloos geneesmiddel zou aanbevelen dat niet eens werkt of dat zelfs dodelijk kan zijn, waarom zou het ondanks dit alles dan nog steeds te gevaarlijk en te roekeloos zijn voor de Jehovah’s Getuigen om hun huizen te verlaten en weer gewoon zoals vroeger deel te nemen aan de openbare bediening?

Er is hier iets ernstig mis. Deze leiding die Jehovah’s Getuigen hebben gekregen, is niet afkomstig van Christus. Jezus zou zichzelf namelijk nooit en te nimmer tegenspreken. Zij die beweren dat Christus dit alles zou leiden, spreken uit naam van zichzelf – niet uit naam van Christus. De zogenaamde “leiding” die afkomstig is uit Warwick, heeft zonder enige twijfel aangetoond dat Jehovah’s Getuigen door hun eigen verheerlijkte Besturende Lichaam worden ‘ge-gaslight’.

Helaas blijkt dat wat er in de Schrift staat opgetekend ook echt waar is: Er gebeurt iets verschrikkelijks en afschuwelijks in het land: De profeten profeteren leugens en de priesters gebruiken hun macht om anderen te domineren. En mijn eigen volk vindt het geweldig. Maar wat gaan jullie doen als het einde komt? (Jeremia 5:30-31)

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 1 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 2 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 3 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 4 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 5 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 6 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 7 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 8 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 9 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 10 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 11 uit deze serie.

Klik hier om weer terug te gaan naar deel 12 uit deze serie.