Dagtekst maandag 4 december 2023

Hij sloeg het advies van de oudere mannen in de wind. — 1 Kon. 12:8.

Toen Rehabeam koning van Israël werd, kwamen zijn onderdanen naar hem toe met een verzoek. Ze vroegen hem de last te verlichten die zijn vader, Salomo, ze had opgelegd. Rehabeam was zo verstandig advies in te winnen bij de oudere mannen van Israël. Zij zeiden dat als hij zou doen wat het volk vroeg, ze hem altijd zouden steunen (1 Kon. 12:3-7). Blijkbaar was Rehabeam niet tevreden met dat advies, en dus ging hij te rade bij de mannen met wie hij was opgegroeid. Ze adviseerden hem de last van het volk nog zwaarder te maken (1 Kon. 12:9-11). Rehabeam had Jehovah kunnen vragen welk advies hij moest opvolgen. Maar hij luisterde naar de jongere mannen. De gevolgen waren rampzalig voor Rehabeam en voor het volk. Ook wij kunnen soms advies krijgen dat we liever niet horen. Maar als het gebaseerd is op Gods Woord, moeten we het toch accepteren. w22.02 9 ¶6

De schrijvers van Bethel lijken het plot te hebben verloren, zoals het gezegde luidt. Even serieus: hoe kon het Besturende Lichaam zo traag van begrip zijn? Het probleem zat hem niet in het feit dat Rehabeam het advies van de oudere mannen niet zou hebben opgevolgd en ook niet in het feit dat hij God had geraadpleegd door middel van een profeet. Jehovah had toen immers al besloten om Israël uit elkaar te scheuren. De ramp had zich namelijk al voltrokken toen Salomo weigerde om naar Jehovah te luisteren door te trouwen met honderden buitenlandse vrouwen. Toen Salomo ouder werd, hadden deze buitenlandse vrouwen Salomo ertoe verleid om tempels te bouwen voor hun afgoden. Jehovah werd vervolgens woedend op Salomo, aan wie hij zelfs tot twee maal toe was verschenen. Salomo werd een afvallige in de ogen van Jehovah. En zijn afvalligheid had daarnaast ook nog rampzalige gevolgen voor het hele volk Israël. In hoofdstuk 11 scheurde Jehovah’s profeet zijn bovenkleed in twaalf stukken en hij kende Jerobeam tien stukken toe, wat symboliseert dat God tien stammen aan Jerobeam zou geven. Het maakte op dat moment verder niet meer uit naar wiens raad Rehabeam luisterde. Het lot was op dat moment al bezegeld.

De leiders van de Wachttoren-organisatie bevinden zich op dit moment in een soortgelijke positie als Rehabeam. De geloofsafval, oftewel de afvalligheid heeft al plaatsgevonden, althans de beginfase ervan. Er is op dit moment helemaal niets dat iemand nog zou kunnen ondernemen om Jehovah’s voornemen ongedaan te maken om de organisatie volledig te ontmantelen. Het Besturende Lichaam heeft gehoor gegeven aan zéér slechte raadgevers. Ze hebben daarop zéér onverstandige beslissingen genomen die zéér rampzalige gevolgen zullen hebben.

Wiens idee was het eigenlijk om het Wachttorengenootschap een politiek partnerschap aan te laten gaan met de Verenigde Naties, oftewel ‘het wilde beest’? Was dit soms het idee van Lloyd Barry van het toenmalige Besturende Lichaam?

Wie zat er trouwens achter de bouw van een congreshal in Denemarken die bouwkundig is gemodelleerd naar het oog van Horus?

Wiens idee was het eigenlijk om publiekelijk te beweren dat de gevaarlijke covid vaccinaties een voorziening zouden zijn geweest van Jehovah Zelf?  

Volgde het Besturende Lichaam de bevelen op van de raad van bestuur toen onder hun toeziend oog wereldwijd tienduizenden Jehovah’s Getuigen werden onteigend van hun eigen Koninkrijkszalen, zodat het Wachttorengenootschap al het onroerend goed voor harde valuta kon verkopen op de onroerendgoedmarkt?

Wiens briljante idee was het om pedofielen te beschermen tegen rechtsvervolging en wie kwam er op het idee om een juridische oorlog te voeren tegen de slachtoffers van seksueel kindermisbruik?

 

Nee. Op dit moment is er helemaal niets meer wat het Besturende Lichaam of hun helpers nog zouden kunnen doen om de woede van Jehovah af te wenden. Ze hebben het vuur van Jehovah’s woede ontstoken en nu is het nog slechts een kwestie van tijd voordat de volledige woede van zijn toorn wordt ontketend. Je zult uit eigen beweging afstand doen van de erfenis die ik je heb gegeven. En ik zal je je vijanden laten dienen in een land dat je niet kent, want jullie hebben mijn woede laten oplaaien als een vuur. Het zal voor altijd branden. (Jeremia 17:4)

Op dit moment is mijn enige advies aan het adres van het Besturende Lichaam om gewoon door te gaan op hun ingeslagen weg en om nog een extra blok hout op het vuur te gooien.